3 spôsoby, ako si zapamätať prejav za jednu noc

Zapamätať si prejav za jeden večer nie je ľahká úloha, ale je to možné. Existujú stovky rôznych techník zapamätávania, ale najlepšou metódou je základná, osvedčená stratégia opakovania a precvičovania. Ak hľadáte niečo zábavnejšie, môžete vyskúšať metódu pamäťového paláca – pomôže vám vizualizovať kľúčové zložky vášho prejavu a pomôže vám zapamätať si ho celý za jeden večer.

Metóda 1 z 3: Zapamätanie si prostredníctvom opakovania


Napíšte si celý prejav. Jednoducho si vezmite kus papiera a pero a napíšte si celý prejav. Ak je prejav relatívne krátky, zvážte jeho vypísanie na viackrát. Mnohí ľudia si lepšie zapamätajú informácie, keď si ich aktívne nahrávajú. Skopírovanie reči na iný list papiera môže pomôcť zapamätať si túto informáciu.[1]


Napíšte si prejav. Podobne ako písanie prejavu na papier, aj písanie prejavu na písacom stroji môže pomôcť pri zapamätaní si informácií prostredníctvom vizuálneho učenia. Keďže písanie na počítači je vo všeobecnosti rýchlejšie ako písanie rukou, môžete mať viac času na to, aby ste prejav napísali niekoľkokrát za večer.[2]

  • Nie je potrebné vytlačiť napísaný prejav zakaždým, keď ho napíšete.
  • Je však pravdepodobnejšie, že si zapamätáte veci, ktoré sú napísané rukou, a nie na stroji.[3]


Nacvičte si prejav pre priateľa. Niekedy si môžete myslieť, že svoj prejav dobre poznáte, ale keď ho predvádzate pred ľuďmi, zamrznete. Je dôležité precvičiť si reč pred niekým, aby ste sa uistili, že informácie naozaj poznáte. Požiadajte kamaráta, aby vám dal niekoľko tipov. Môžu vám povedať, či nehovoríte dostatočne nahlas alebo či nehovoríte príliš rýchlo.[4]


Nahrajte si nácvik prejavu. Ak nemáte s kým cvičiť, skúste sa pri nácviku prejavu nahrať. Videozáznam je najlepší, pretože si budete môcť pozrieť nahrávku a kriticky zhodnotiť svoj prejav a reč tela. Nahrávku môžete počúvať aj počas toho, ako robíte iné veci, čo vám pomôže zapamätať si informácie.[5]


Vyhnite sa snahe zapamätať si prejav slovo od slova. Za normálnych okolností nie je potrebné recitovať prejav slovo za slovom. Dôležitejšie je zapamätať si všetky témy, ktoré musíte počas prejavu pokryť. Venujte čas zapamätaniu si bodov, dôležitých faktov a štatistík a rozvrhnutiu svojho prejavu, aby ste zaručili, že pokryjete všetky informácie, ktoré je potrebné uviesť.[6]

Metóda 2 z 3:Použitie techniky pamäťového paláca


Usporiadajte si svoj prejav do bodov. Rozdeľte si prejav na niekoľko bodov. Každý bod by sa mal týkať inej témy. Napíšte si tieto body na kus papiera alebo na kartičky s poznámkami.[7]


Určite miesta vo svojom dome pre každý bod. Spočítajte body a nájdite rovnaký počet kusov nábytku vo svojom dome, kancelárii alebo kdekoľvek, kde si zapamätáte svoj prejav. Ak máte napríklad desať bodov, budete musieť presne určiť desať samostatných kusov nábytku.


Ku každému odrážkovému bodu si predstavte objekt. Po určení nábytku, ktorý použijete pre pamäťový palác, si vizualizujte predmet, ktorý súvisí s každým bodom.[8]

  • Ak sa napríklad odrážka týka financií, môžete si predstaviť dolárové bankovky.
  • Ak sa v odrážke diskutuje o móde, môžete si predstaviť košeľu.


Priraďte bod k predmetu a kusu nábytku. Ku každému odrážkovému bodu a predmetu priraďte kus nábytku. Potom si vizualizujte predmet s kusom nábytku.

  • Môžete napríklad diskutovať o móde tak, že si predstavíte rad košieľ v šatníku.
  • Keď hovoríte o financiách, môžete si predstaviť dolárové bankovky vychádzajúce z pece.

Metóda 3 z 3: Príprava na úspech


Doprajte si dostatok spánku. Hoci sa môže zdať lákavé zostať celú noc hore, aby ste sa pripravili na svoj prejav, pravdepodobne vám to nepomôže. Nedostatok spánku zvyšuje úroveň stresu a znižuje vašu schopnosť sústrediť sa. Uistite sa, že ste noc pred prejavom spali aspoň osem hodín.[9]


Urobte si prestávku. Je dôležité pamätať na starostlivosť o svoje telo, aj keď sa pripravujete na prezentáciu. Nájdite si čas na krátku prechádzku. Nezabúdajte na jedlo a udržujte sa hydratovaní. Tieto kroky sú rovnako dôležité pri zapamätávaní vášho prejavu.


  • Naučte sa zachovať pokoj. Vytvorte si zoznam vecí, ktoré vás na prejave desia. Potom sa pokúste zvládnuť tieto obavy. Ak vás očný kontakt núti strácať pozornosť, skúste sa pozerať tesne nad hlavu poslucháčov. Skúste predniesť svoj prejav za pódiom alebo pri držaní mikrofónu, aby ste mali zamestnané ruky. Používajte hlboké dýchacie cvičenia, aby ste sa pred prejavom upokojili.
  • Odkazy