3 spôsoby, ako si zapamätať reč

Zapamätať si prejav na vyučovanie, pracovnú prezentáciu alebo inú záležitosť môže byť pre niektorých ľudí zastrašujúca úloha. Našťastie, či už si pamätáte dlhý monológ alebo krátku správu, existuje viacero metód, ktoré môžete použiť na zapamätanie si prejavu. Technika vizualizácie je najlepšia na zapamätanie si hlavných myšlienok vášho prejavu, zatiaľ čo metóda útržkov je najlepšia na zapamätanie si doslovného prejavu.

Metóda 1 z 3: Rozdelenie prejavu na časti


Napíšte si celý prejav a prečítajte ho nahlas. Aby ste si prejav upevnili v hlave, musíte si ho napísať v kompletnej podobe. Patrí sem úvod, telo a záver prejavu. Čítanie prejavu nahlas vám tiež umožní počuť, ako znie po tematickej stránke, ako aj zapojiť do procesu zapamätania viac vašich zmyslov.[1]

 • Celý prejav by ste si mali zapísať, aj keď si ho neplánujete zapamätať doslovne. Nejde o to, aby ste sa ho hneď naučili naspamäť, ale aby ste získali pocit, ako sa prejav číta a plynie.
 • Ak je to možné, skúste si prečítať prejav na mieste, kde ho budete prednášať. Akustika každej miestnosti a prostredia sa trochu líši, takže čítanie vášho prejavu na mieste skutočného prednesu vám môže pomôcť zvyknúť si na to, ako bude váš hlas z daného miesta znieť. Okrem toho vám pomôže zžiť sa s usporiadaním miestnosti, vďaka čomu si môžete nacvičiť svoje pohyby aj slová.


Rozdeľte si prejav na krátke úseky, ktoré majú 2 – 3 vety.[2]
Odborný zdroj
Patrick Muñoz
Hlas & Tréner reči
Rozhovor s odborníkom. 12. novembra 2019.
Časti môžu byť vety, ktoré sa týkajú rovnakej témy, alebo môžu byť usporiadané podľa toho, ako ťažko si ich zapamätáte. Cieľom by malo byť, aby ste vedeli, na ktorých častiach prejavu musíte najviac zapracovať.

 • Venujte čas tomu, aby ste si v písomných poznámkach skutočne vyznačili jednotlivé časti alebo úseky informácií. Takto si môžete ľahšie spomenúť, kedy sa jedna časť skončila a kedy na ňu nadväzuje ďalšia časť, pretože pri nácviku sa vám ťažšie stane, že náhodou zabudnete alebo vynecháte nejakú časť.


Precvičujte si prvý kúsok svojho prejavu, kým si ho nebudete vedieť úplne zapamätať. Precvičte si nahlas recitovanie tohto prvého úseku informácií, pričom sa čo najmenej odvolávajte na svoje poznámky. Keď ste schopní odrecitovať celú časť bez toho, aby ste sa vôbec museli pozrieť do poznámok, považujte túto časť za zapamätanú.

 • Ak sa zaseknete, nevracajte sa hneď k poznámkam. Začnite od začiatku a skúste si danú časť zopakovať. Ak sa vám to nepodarí, venujte ešte niekoľko okamihov tomu, aby ste si spomenuli na chýbajúce informácie. Keď sa rozhodnete, že vám nič nepomôže zapamätať si ho, vráťte sa k svojim poznámkam a stručne si vyhľadajte, z čoho pozostávala chýbajúca časť.
 • Keď skončíte s memorovaním časti svojho prejavu, prečítajte si ho ešte raz, aby ste si overili, či ste ho zvládli správne.


Pridávajte ďalšie a ďalšie úseky, aby ste si ich pripomenuli. Keď úspešne dokončíte recitáciu prvého úseku, pridajte k nemu druhý úsek a opakujte oba, kým sa vám nepodarí recitovať z pamäti aj druhý úsek. Nezabudnite si zapamätať úseky, ktoré sa vo vašom prejave objavujú postupne, pretože v tomto poradí si ich budete musieť neskôr vybaviť.

 • Je dôležité, aby ste pokračovali v opakovaní predtým zapamätaných častí, aby ste ich nezabudli. Okrem toho vám opakovanie všetkých častí vášho prejavu spoločne pomôže zapamätať si, ako jednotlivé časti zapadajú do seba.


Pokračujte v tomto procese, kým si nezapamätáte celý prejav. Pokračujte v nácviku prejavu nahlas bez toho, aby ste sa pozerali do poznámok. Ak máte problém zapamätať si určitý úsek, izolujte ho a sústreďte sa na to, aby ste si ho vybavili z pamäti skôr, ako sa ho pokúsite vpliesť do prejavu ako celku.

 • Bez ohľadu na to, ktoré taktiky zapamätávania si používate a nakoľko sú účinné, najcennejšou vecou, ktorú môžete pre seba urobiť, je čo najčastejšie si precvičovať prejav.
 • Precvičujte svoj prejav z pamäti čo najlepšie. Keď sa zaseknete, môžete sa obrátiť na svoje poznámky, ale čo najviac toho predneste bez poznámok.
 • Snažte sa precvičovať svoj prejav z pamäti aspoň polovicu tréningov, ak nie viac.

Metóda 2 z 3:Použitie techniky vizualizácie


Napíšte si osnovu prejavu s použitím bodov namiesto viet.[3]
Zdroj experta
Patrick Muñoz
Hlas & Tréner reči
Rozhovor s odborníkom. 12. novembra 2019.
Tento typ osnovy sa dotkne všetkých hlavných častí vášho prejavu, čo vám uľahčí jeho rozdelenie na zvládnuteľné časti. Použite odrážky, ktoré opisujú hlavné témy každej časti vášho prejavu, ako aj všetky menšie témy alebo body v rámci týchto častí.[4]

 • Napríklad namiesto toho, aby ste napísali „Keď som bol dieťa, napadol ma pes. Bol to zlý starý pes, ktorý vtedy patril môjmu susedovi. Odvtedy sa bojím psov“, jednoducho napíšte „príbeh o útoku psa.“
 • Napísanie osnovy týmto spôsobom zabráni tomu, aby ste si zapamätali presné slová, ktoré zamýšľate použiť vo svojom prejave, čo by spôsobilo, že budete znieť roboticky namiesto prirodzene.
 • Vaša osnova by mala obsahovať všetky hlavné myšlienky a všetky hlavné podporné myšlienky.[5]
  Odborný zdroj
  Patrick Muñoz
  Hlas & Rečový tréner
  Rozhovor s odborníkom. 12. novembra 2019.
  Ak máte nejaké špeciálne príklady alebo prirovnania, ktoré chcete v rámci svojho prejavu použiť, aj tie si zaslúžia odrážky.


Rozdeľte prejav na jednotlivé časti na základe vašej osnovy.[6]
Odborný zdroj
Patrick Muñoz
Hlas & Tréner reči
Odborný rozhovor. 12. novembra 2019.
Každá hlavná myšlienka alebo hlavný podporný detail, ktorý bol vo vašej osnove napísaný ako bod, by sa mal považovať za samostatnú časť. Ak máte viac bodov, ktoré sú si navzájom veľmi podobné, môžete ich tiež spojiť do jednej časti.[7]

 • Ak napríklad 1 odrážka znie „môj semester v zahraničí v Číne“ a ďalšia odrážka znie „navštevovanie čínskej školy“, môžete ich spojiť do jednej časti s názvom „moje zážitky v Číne“.“
 • Tieto časti by mali logicky prechádzať jedna do druhej v pohodlnom rozprávačskom formáte. Predstavte si ich ako rôzne dejstvá v príbehu, ktorý rozprávate poslucháčom.
 • Ak ste osnovu nenapísali alebo sa vám nepáči spôsob, akým sú informácie v osnove usporiadané do bodov, môžete sa rozhodnúť rozdeliť svoj prejav podľa odsekov namiesto bodov. Väčšinou ide o to, aby ste každej časti priradili jednu hlavnú myšlienku.


Vizualizujte si mentálny obraz pre každú časť vášho prejavu. Vyberte si obrázok, ktorý súvisí s témou časti prejavu, ale ktorý je zároveň trochu zvláštny alebo netradičný. Čím absurdnejší a jedinečnejší je obraz, tým ľahšie si ho neskôr vybavíte.[8]

 • Ak sa napríklad v časti vášho prejavu spomína, že kokosový olej môže pomôcť rýchlejšiemu rastu vlasov, mohli by ste si predstaviť niečo ako Rapunzel sediacu na vrchole veže z kokosových orechov alebo žijúcu v miestnosti plnej kokosových orechov. Rapunzel zdôrazňuje myšlienku dlhých vlasov, zatiaľ čo kokosové orechy pomáhajú poukázať na súvislosť s kokosovým olejom.


Priraďte každému z týchto obrázkov miesto vo vašom dome. Vyberte si oblasti svojho domova, napríklad kuchynský drez, pracovný stôl alebo hornú časť konferenčného stolíka, a priraďte tieto oblasti k častiam svojho prejavu. Nemusia nevyhnutne súvisieť s témou časti prejavu; každá časť musí byť len pripojená k nejakému miestu.[9]

 • Napríklad časť vášho prejavu o vašich skúsenostiach zo zahraničia môžete priradiť k umývadlu v kúpeľni, ak chcete.
 • Ak chcete, môžete si okrem svojho domova vybrať aj iné miesto, napríklad svoju kanceláriu alebo cestu, po ktorej jazdíte do práce. Miesto môže byť blízke alebo vzdialené, výber je na vás. Nakoniec by ste sa však mali vedieť v mysli dostatočne dobre orientovať, aby ste našli cestu k jednotlivým vizuálom.
 • Prípadne môžete ako mapu použiť aj ľudské telo. Obrázky si môžete „vytetovať“ na telo vo svojej mysli a počas cesty po tele budete na obrázky narážať prirodzenejšie.


Precvičte si spájanie vizuálnych prvkov, aby ste si pripomenuli svoj prejav. Keď máte stanovené miesta a vizualizácie, musíte začať trénovať svoj prejav tak, že sa budete spoliehať na tieto vizualizácie ako na pomôcku. Pri nácviku si skutočne predstavujte, ako cestujete z miesta na miesto a prezeráte si každý obrázok v poradí, v akom patrí jeho príslušný bod do vášho prejavu.[10]

 • Konštruujte naratívne prepojenia medzi jednotlivými mentálnymi obrazmi. Ak napríklad vaša vizuálna predstava pre príbeh o útoku psa bola náplasť a vaša vizuálna predstava pre vaše zážitky z Číny bola knedľa, predstavte si, že si v kúpeľni nasadíte náplasť, potom vojdete do kuchyne a na linke nájdete knedľu.
 • Musíte mať pevné väzby spájajúce jednu vizualizáciu s druhou. Ak to tak nie je, môžete zabudnúť, v akom poradí sa majú vaše informácie nachádzať.

Metóda 3 z 3:Využitie ďalších metód


Ak je to možné, nahrajte sa pri recitovaní prejavu. Hoci písanie a hovorenie vášho prejavu sú 2 najdôležitejšie postupy spojené so zapamätaním si prejavu, pomôcť môže aj nahrávanie prejavu a jeho prehrávanie pre seba.[11]
Odborný zdroj
Patrick Muñoz
Hlas & Tréner reči
Expert Interview. 12. novembra 2019.
Vďaka tomu máte tiež možnosť vidieť, ako v skutočnosti vyzeráte a zniete pri recitovaní svojho prejavu, čo je tiež dôležité![12]

 • Použite túto nahrávku na počúvanie svojho prejavu, keď nemáte možnosť precvičiť si ho nahlas. Môžete si ho prehrať v aute alebo si ho pustiť napríklad pri zaspávaní.


Zapojte čo najviac aj ostatné zmysly. Ak sa vám pri niektorých kľúčových slovách vybavia konkrétne zvuky, vône, chute alebo dotyky, zakomponujte tieto predstavované pocity do procesu vizualizácie alebo pripomínania vášho prejavu. Mentálne obrazy sú často najsilnejším zmyslom, na ktorý sa môžete pri zapamätávaní spoliehať, ale tieto ďalšie zmysly môžu ešte výrazne pomôcť.[13]

 • Ak napríklad poviete, že určitá historická udalosť naozaj spôsobila výbuch alebo špliechanie, môžete si predstaviť zvuk hlasného výbuchu alebo zvuk a pocit, ako niečo ťažké padá do vody.

 • Ak váš prejav obsahuje zoznam, vytvorte skratku. Akronym využíva prvé písmeno každej položky v zozname na vytvorenie vety alebo slova, ktoré potom môžete použiť na zapamätanie týchto prvých písmen. Veta alebo slovo nemusí tematicky súvisieť so zoznamom, pokiaľ si ho zapamätáte![14]

  • Môžete napríklad použiť skratku DOMOV spomenúť si na názvy veľkých jazier v U.S., H ako Huron, O ako Ontario, M ako Michigan, E ako Erie a S ako Superior.
 • Odkazy

   https://www.zákulisie.com/magazine/article/memorize-lines-fast-12848/

   Patrick Muñoz. Hlas & Rečový kouč. Expert Interview. 12. novembra 2019.

   Patrick Muñoz. Hlas & Tréner reči. Rozhovor s odborníkom. 12. novembra 2019.

   http://memorise.org/memory-speakers/how-to-memorize-a-speech

   Patrick Muñoz. Hlas & Tréner reči. Odborný rozhovor. 12. novembra 2019.

   Patrick Muñoz. Hlas & Tréner reči. Rozhovor s odborníkom. 12. novembra 2019.

   https://medium.com/@Parallel18/5-foolproof-steps-to-memorize-your-speech-in-an-hour-14c986bf61de

   https://www.themuse.com/advice/4-ways-to-memorize-a-speechwithout-sounding-like-a-nervous-robot

   https://www.themuse.com/advice/4-spôsoby, ako si zapamätať reč bez toho, aby ste vyzerali ako nervózny robot