3 spôsoby, ako spoznať samého seba

Poznanie seba samého je dôležitým krokom k dosiahnutiu šťastia a pokoja. Ak chcete spoznať svoje pravé ja, identifikujte vlastnosti, ktoré vás robia jedinečnými. Každodenná reflexia a meditácia vám môžu pomôcť kultivovať hlbšie pochopenie vašej identity. Postupom času môžete na týchto zisteniach stavať a vytvoriť si hlboký a zmysluplný vzťah k sebe samému.

Metóda 1 z 3: Precvičovanie sebauvedomenia


Naučte sa Buďte k sebe úprimní. Poznanie seba samého znamená rozpoznať rôzne časti svojej identity, osobnosti a bytia. Cieľom nie je kritizovať sa, ale uznať všetky stránky svojej osobnosti. Otvorte sa možnosti dozvedieť sa o sebe nové veci.

 • Keď sa hodnotíte, venujte pozornosť veciam, ktoré vám spôsobujú nepríjemné pocity. Tieto emocionálne signály vám môžu napovedať, či sa snažíte vyhnúť nejakej téme. Ste si touto vlastnosťou neistí? Ak áno, čo môžete urobiť, aby ste to prekonali?
 • Ak sa napríklad neradi pozeráte do zrkadla, spýtajte sa sami seba prečo? Ste si neistí svojím vzhľadom? Obávate sa svojho veku? Môžete zvážiť, či ide o strach, ktorý môžete prekonať.


Položte si premyslené otázky. Toto poznanie vám môže pomôcť uvedomiť si, čo vás robí šťastnými alebo stresuje. Tieto informácie môžete využiť na to, aby ste viac času venovali činnostiam a cieľom, ktoré sú pre vás produktívne. Niektoré otázky, ktoré si môžete položiť, zahŕňajú:[1]

 • Čo robíte radi?
 • Aké sú vaše životné sny?
 • Aký chcete, aby bol váš odkaz?
 • Čo na seba najviac kritizujete?
 • Aké chyby ste urobili?
 • Ako vás vnímajú ostatní? Ako by ste chceli, aby vás vnímali?
 • Kto je vaším vzorom?


Venujte pozornosť svojmu vnútornému hlasu. Váš vnútorný hlas vyjadruje, čo cítite a čomu veríte. Keď vás niečo frustruje alebo teší, reaguje. Skúste sa naladiť na tento vnútorný hlas. Čo to hovorí? Ako vníma svet okolo seba?[2]

 • Choďte k zrkadlu. Buď nahlas, alebo v hlave začnite opisovať sami seba. Sú opisy pozitívne alebo negatívne? Zameriavajú sa na váš vzhľad alebo na vaše činy? Hovoríte o svojich úspechoch alebo neúspechoch?
 • Keď začnete myslieť negatívne, zastavte sa a spýtajte sa sami seba, prečo takto reagujete. Zahanbovanie alebo kritizovanie seba samého môže byť znakom toho, že sa brániš nežiaducim myšlienkam.
 • Tieto pozitívne a negatívne myšlienky určujú, ako sa vnímate. Ak sa tento osobný obraz nezhoduje s tým, kým chcete byť, môžete podniknúť kroky na zlepšenie seba ako osoby alebo sa naučiť nové vlastnosti.


Píšte si každý deň do denníka. Písanie denníka vám pomôže rozpoznať vaše motivácie, emócie a presvedčenia, aby ste mohli vo svojom živote urobiť premyslené úpravy. Každý deň si na niekoľko minút zapíšte, čo ste počas dňa robili, cítili a na čo ste mysleli. Ak ste mali negatívnu skúsenosť, napíšte si, prečo vás ovplyvnila. Ak ste urobili chybu, identifikujte, čo ste mohli urobiť lepšie.[3]
Dôveryhodný zdroj
Lekárske centrum Rochesterskej univerzity
Popredné akademické lekárske centrum v U.S. zamerané na klinickú starostlivosť a výskum
Prejsť na zdroj

 • Hľadajte vo svojom písaní vzory. V priebehu času môžete zistiť, že sa opakujú určité potreby a želania.
 • Môžete si napísať čokoľvek, čo máte na mysli. Voľné písanie vám môže pomôcť odomknúť podvedomé myšlienky, aby ste mohli identifikovať, čo vás trápi.
 • Prípadne môžete použiť podnety, ktoré vás budú viesť pri písaní. Vyberte si podnety, ktoré vás požiadajú, aby ste opísali určité časti svojej osobnosti alebo zvyky.


Začleňte všímavosť do svojho dňa. Všímavosť je akt prežívania prítomného okamihu, ktorý vám pomôže pochopiť vaše vlastné myšlienky a činy. Všímavosť často zahŕňa každodennú meditáciu, ale aj iné praktiky. Najdôležitejšie je, že je to stav pozornosti voči sebe a svetu, ktorý prežívate[4]

 • Nájdite si chvíľu a skontrolujte svojich päť zmyslov. Čoho sa dotýkate, čo ochutnávate, počujete, vidíte a čucháte?
 • Vyhnite sa jedlu pri počítači alebo televízii. Urobte si prestávku len na jedenie. Vychutnajte si chuť, štruktúru, teplotu a pocit z každého sústa jedla.
 • Každý deň si nájdite niekoľko minút na to, aby ste sa zastavili a pozorovali svet okolo seba. Snažte sa všímať si čo najviac pocitov okolo seba. Čo počujete, cítite, ochutnávate a cítiť?
 • Keď máte emocionálnu reakciu, pýtajte sa sami seba. Prečo sa tak cítite? Čo to spôsobilo?


Identifikujte svoj obraz tela. Skúste si napísať zoznam prídavných mien o tom, ako vyzeráte. Po dokončení si tento zoznam prezrite. Sú to negatívne alebo pozitívne vlastnosti? Ak zistíte, že máte negatívny obraz tela, skúste vymyslieť spôsoby, ako si svoje telo zamilovať. Dôvera vo svoje telo sa môže preniesť na dôveru v iné časti vášho života.[5]

 • Pokúste sa zmeniť svoje negatívne vnímanie na pozitívne. Ak máte napríklad znamienko, ktorým si nie ste istí, skúste ho nazvať znamienkom krásy. Pamätajte si, že mnohé slávne herečky mali znamienka krásy.
 • Zvážte veci, ktoré môžete rozumne zmeniť, ak vás robia skutočne nešťastnými. Ak si nie ste istí akné, môžete ísť k dermatológovi alebo sa naučiť používať make-up.

Metóda 2 z 3: Skúmanie svojej osobnosti


Určite si úlohy, ktoré hráte. Každý človek hrá vo svojom živote viacero úloh na základe svojich osobných vzťahov, pracovných povinností a sociálnych interakcií. Keď ste si vymenovali svoje roly, napíšte si, čo pre vás každá z nich znamená. Niektoré príklady rolí zahŕňajú: [6]

 • Rodič
 • Priateľ
 • Vedúci tímu
 • Emocionálna podpora
 • Mentor/Mentee
 • Dôverčivý
 • Tvorca
 • Riešiteľ problémov


Napíšte si svoje životné hodnoty. VITALS je skratka, ktorá znamená hodnoty, záujmy, temperament, aktivity, životné ciele a silné stránky. V zošite alebo v textovom editore sa pokúste definovať každú z týchto kategórií pre seba.[7]

 • Hodnoty: Čo je pre vás dôležité? Aké vlastnosti oceňujete u seba a u iných? Čo vás motivuje k tomu, aby ste niečo dokončili?
 • Záujmy: Vymenujte svoje schopnosti a zručnosti, ktoré chcete dosiahnuť: Aké veci vás zaujímajú? Čo radi robíte vo voľnom čase? Čo vás fascinuje?
 • Temperament: Vymyslite desať slov, ktoré opisujú vašu osobnosť.
 • Aktivity: Ako trávite svoj deň? Aké sú najpríjemnejšie a najmenej príjemné časti vášho dňa? Máte nejaké každodenné rituály?
 • Životné ciele: Aké boli najdôležitejšie udalosti vo vašom živote? Prečo? Kde sa vidíte o päť rokov? A čo za desať rokov?
 • Silné stránky: Aké sú vaše schopnosti, zručnosti a talenty? V čom ste naozaj dobrí?


Urobte si online test hodnotenia osobnosti. Hoci testy osobnosti nie sú vedecké, kladú otázky, ktoré vás nútia zamyslieť sa nad rôznymi aspektmi vašej povahy. Existuje mnoho renomovaných testov, ktoré si môžete urobiť online. Patria medzi ne: [8]
Dôveryhodný zdroj
Harvard Business Review
Online a tlačený časopis pokrývajúci témy týkajúce sa postupov riadenia podniku
Prejsť na zdroj

 • Meyers-Briggov indikátor typu
 • Minnesotský multifázový osobnostný inventár (MMPI)
 • Prediktívny index hodnotenia správania
 • Hodnotenie osobnosti Big 5


Pozvite si komentáre od ostatných. Hoci by ste sa nemali definovať podľa toho, čo hovoria iní ľudia, opýtanie sa druhých na ich názor vám môže pomôcť pochopiť veci, ktoré ste si o sebe možno neuvedomovali.

 • Začnite tým, že sa opýtate svojich blízkych, ako by definovali vašu osobnosť alebo vlastnosti.
 • Ak vám to vyhovuje, opýtajte sa svojho šéfa, mentora alebo známych, ako vnímajú vašu osobnosť.
 • Ak s niečími postrehmi nesúhlasíte, je to v poriadku! Tieto pripomienky vás neurčujú a možno nájdete viac prijatia od iných ľudí.


Zmerajte svoju spokojnosť s výsledkami. Keď zhodnotíte svoju osobnosť a vlastnosti, prehodnoťte, čo ste sa dozvedeli, a zistite, či ste so sebou spokojní. Sú tieto hodnoty a vlastnosti v súlade s tým, kým chcete byť? Ak je odpoveď áno, hľadajte spôsoby, ako tieto charakterové vlastnosti rozšíriť alebo na nich stavať. Ak je odpoveď záporná, skúste si vymyslieť súbor personalizovaných cieľov na zlepšenie.[9]

 • Využite svoje silné stránky, aby ste si pomohli nájsť šťastie. Ak ste si napríklad uvedomili, že ste kreatívni a radi pracujete rukami, možno budete chcieť navštevovať kurzy umenia alebo začať s novým remeslom.
 • Ak chcete niečo zlepšiť, využite svoje znalosti o sebe a vytvorte si individuálny plán. Ak ste si napríklad uvedomili, že ste introvert, ale chcete sa stať viac spoločenským, môžete sa naučiť socializovať v malých skupinách. Vyvážením času pre seba a času s ostatnými môžete mať zaujímavý spoločenský život, ktorý vám bude vyhovovať.

Metóda 3 z 3: Naplnenie vašich potrieb


Cvičte starostlivosť o seba. Ak ste zahltení stresom a prácou, môže byť ťažké nájsť si čas na sebareflexiu. Je dôležité starať sa o seba po emocionálnej aj fyzickej stránke. Praktizovaním starostlivosti o seba zistíte, že ste viac v pohode s tým, kto ste.[10]
Dôveryhodný zdroj
Národná aliancia pre duševné choroby
Grassroots organizácia zameraná na duševné zdravie, ktorá poskytuje zdroje, podporu a vzdelávanie pre ľudí postihnutých duševnou chorobou
Prejsť na zdroj

 • Vytvorte si zvyk denne cvičiť. Môžete si dať dvadsať minút kardio cvičenia alebo sa len svižne prejsť.
 • Spite aspoň 7-9 hodín denne.
 • Jedzte zdravú stravu, ktorá sa z veľkej časti skladá z nespracovaného ovocia, zeleniny a celozrnných výrobkov.
 • Každý deň si nájdite čas na relaxáciu. Môžete meditovať alebo robiť činnosť, ktorá vám pomôže odreagovať sa, napríklad pliesť, skladať puzzle alebo čítať knihu.


Vytvorte si dobrú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Nedefinujte sa len podľa svojej kariéry alebo pracovného postupu. Hoci je dobré byť hrdý na svoju prácu, snažte sa vyhradiť si priestor aj mimo nej. Vyhnite sa tomu, aby ste si prácu nosili domov. Každý deň si nájdite čas na to, aby ste sa zamerali na iné ciele, koníčky a záujmy.[11]
Dôveryhodný zdroj
Harvard Business Review
Online a tlačený časopis pokrývajúci témy týkajúce sa postupov riadenia podnikov
Prejsť na zdroj

 • Práca je dôležitá, ale prioritou by mala byť aj vaša pohoda.
 • V práci si stanovte hranice, aby práca nezasahovala do vašich ostatných vzťahov. Napríklad neodpovedajte na neodkladné e-maily mimo pracovného času.


Stanovte si hranice vo svojich vzťahoch. Pochopenie svojich limitov vás urobí šťastnejšími vo vašich vzťahoch. Pokúste sa identifikovať, ktoré typy interakcií vás zneisťujú, stresujú alebo robia nešťastnými. Použite ich na vytvorenie osobných hraníc.[12]

 • Pýtajte sa sami seba, v akých situáciách sa cítite nepríjemne. Napríklad nemáte radi davy ľudí? Existujú určité vtipy, ktoré vás znepokojujú?
 • Zvážte, či je vo vašom živote niekto, kto od vás vyžaduje príliš veľa alebo vás núti robiť veci, ktoré nechcete. Identifikujte, ktoré požiadavky alebo nároky nie ste ochotní plniť.


Stanovte si ciele, ktoré vás urobia šťastnými. Stanovenie cieľov vám pomôže dosiahnuť to, čo od života chcete. Skúste si vymyslieť niekoľko cieľov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše životné sny. Usilujte sa o ciele, ktoré vás urobia šťastnými, nie o ciele motivované vonkajšími túžbami, ako sú peniaze alebo prestíž.

 • Môžete si napríklad stanoviť cieľ napísať 500 slov denne. Mali by ste to robiť preto, že radi píšete, nie preto, že sa chcete stať slávnym spisovateľom.
 • Vaše ciele môžu byť malé a osobné, ak chcete. Môžete si napríklad stanoviť cieľ, že sa do sviatkov zdokonalíte v zdobení koláčikov.
 • Ak si stanovíte veľký cieľ, stanovte si niekoľko menších cieľov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť ho po ceste. Ak je vaším snom napríklad precestovať Európu s batohom na chrbte, stanovte si menšie ciele, aby ste ušetrili peniaze, kúpili lístky a naplánovali cestu.

 • Pravidelne revidujte svoje priania a potreby. Z času na čas sa zamyslite nad svojím životom. Zmenili sa niektoré z vašich túžob? Je vo vašom živote niečo nové, čo mení vaše priority? Poznávanie seba samého je nepretržitý proces. Ako starý priateľ sa neustále kontrolujte.

  • Z času na čas si prečítajte svoj denník. Môže vám to pomôcť zistiť, ako sa zmenili vaše zvyky alebo priority.
  • Po veľkých životných zmenách, ako je napríklad nová práca alebo presťahovanie, možno budete chcieť prehodnotiť, ako sa zmenili vaše zvyky, postupy a túžby.
  • Ak máte určité zvyky alebo sklony, ktoré už neslúžia vašim potrebám alebo cieľom, možno sa ich budete chcieť vzdať. Nahraďte ich produktívnejšími činnosťami, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele.
 • Odkazy