3 spôsoby, ako trénovať na súťaž v hláskovaní

Príprava na hláskovaciu súťaž si vyžaduje odhodlanie a trpezlivosť. Vyžaduje si to aj veľkú lásku k pravopisu! Dbajte na to, aby vaše školenie nebolo príliš stresujúce. Chcete sa aj zabaviť.

Metóda 1 z 3:Učenie sa nových slov


Čítajte čo najviac. Snažte sa každý deň niečo prečítať, aj keď to nie je veľa. Čítajte čokoľvek, čo by vás mohlo dostať do kontaktu s novými slovami. Netrápte sa, ak nie ste schopní dokončiť niečo, čo práve čítate. Vaším hlavným cieľom je nájsť slová, ktoré nepoznáte, a rozšíriť si slovnú zásobu.

 • Čítajte knihy, časopisy, novinové články, brožúry a obaly.
 • Viesť si zoznam nových slovíčok. Na zaznamenávanie nových slov je dobré používať špeciálny zošit alebo priečinok, aby ste k nemu mali vždy ľahký prístup a mohli si ho v prípade potreby.


Naučte sa významy slov. Kúpte si slovník a vyhľadajte si význam každého slova, ktoré nepoznáte. Na zistenie významu neznámych slov môžete použiť aj online slovník alebo aplikáciu v telefóne.[1]

 • Precvičte si porozumenie slovu tak, že ho použijete v kontexte. Použite príklad zo svojho života, ktorý vám dáva zmysel a ľahko si ho zapamätáte. Napríklad povedzme, že sa učíte slovo „bombastický“, čo znamená dôležitý zvuk, ale v podstate bezvýznamný. Možno budete sledovať miestnu politickú debatu a pomyslíte si: „Prejav senátora Sheridana bol bombastický.“
 • Ak hľadáte nové slová na internete, uistite sa, že používate dôveryhodný zdroj. Namiesto niečoho všeobecného, napríklad Slovník.com, použite niečo ako webovú stránku Merriam-Webster.


Používajte mnemotechniky na učenie sa nových slov. Mnemotechniky sú typy techník, ktoré sa používajú na zapamätanie náročných informácií. Naučíte sa spájať slová s obrazmi, miestami, zvukmi alebo inými informáciami, aby ste si ich lepšie zapamätali.[2]
Na učenie nových slov môžete použiť mnemotechniku. Jednoduchá snaha zapamätať si zoznam slov nie je obzvlášť účinná.

 • Zoskupte slová na základe spoločných vlastností. Potom spojte slová pomocou vizuálnej asociácie. Môžete použiť aj metódu loci, čo je technika predstavovania si známeho priestoru a umiestnenia predmetu, ktorý si chcete zapamätať, do tohto priestoru.
 • Zo slov môžete tiež vytvoriť rým alebo pieseň alebo vytvoriť skratky. Skratky sú slová alebo skratky vytvorené pomocou prvých písmen slov.[3]
 • Povedzme, že si potrebujete zapamätať napríklad definíciu slova „capricious“, čo znamená rozmarný alebo nepredvídateľný. Začiatok slova – „capri“ – môže pripomínať capri nohavice. Môžete si skúsiť predstaviť niekoho, kto má na sebe kapricu a zároveň tancuje alebo sa rozmarne smeje.


Zistite, ako vykonať mapovanie slov. Skvelou technikou na učenie sa hláskovania nových slov je mapovanie slov. Ide o hľadanie vzorov v slovách namiesto toho, aby ste o slovách uvažovali ako o ľubovoľných reťazcoch náhodných písmen, čo veľmi sťažuje zapamätanie slov.[4]

 • Najprv slovo vyslovte nahlas. Počas preberania slovo zveličujte alebo rozširujte podľa jednotlivých foném, čo sú najmenšie jednotky slova, ktoré vyjadrujú rozdiely vo význame. Môžete napríklad povedať „rozmarný“ ako „caaapriiiiciouuuus“.“[5]
 • Rozdeľte slovo na jednotlivé slabiky. Napríklad „ca-pri-cious.“
 • Spočítajte fonémy slova. V slove „rozmarný“ sú tri fonémy.“
 • Napíšte jednotlivé hlásky slova. V slove „rozmarný“ sú tri fonémy.“
 • Napíšte slovo kurzívou a potom si preštudujte pravopis slova.
 • nahlas recitujte význam slova. Napríklad: Rozmarný znamená náladový alebo nepredvídateľný. Rozmarný znamená náladový alebo nepredvídateľný…“[6]


Naučte sa oficiálne študijné slová. Zistite, či je vaša hláskovacia súťaž zaregistrovaná v organizácii Scripps National Spelling Bee. Ak nie, váš organizátor súťaže v hláskovaní môže mať vlastný zoznam oficiálnych slov na štúdium, do ktorého sa môžete pozrieť.[7]

 • Spýtajte sa na 100 oficiálnych slov pre váš ročník.
 • Spýtajte sa na 450 oficiálnych slov pre 1. až 8. ročník.
 • Spýtajte sa na 1150 oficiálnych slov v Spell It! Študijná príručka Scripps National Spelling Bee.[8]

Metóda 2 z 3:Učenie sa o slovách


Štúdium etymológie slov. Poznanie pôvodu slova vám pomôže osvojiť si určité pravidlá o fungovaní pravopisu slova v anglickom jazyku. Napríklad mnohé slová v anglickom jazyku majú pôvod v latinčine. Latinský koreň „reg“ znamená kráľ, čo znamená, že slovo „regal“ alebo „regicide“ nejakým spôsobom súvisí s kráľom.[9]

 • Vezmite si svoj pravopisný zoznam a rozdeľte slová podľa jazyka pôvodu. Pritom venujte pozornosť spoločným častiam slov. Zistite, či ste si všimli nejaké korene, ktoré poukazujú na význam slova.
 • Stiahnite si bezplatnú študijnú príručku z webovej stránky Scripps National Spelling Bee. Tieto zoznamy obsahujú etymológiu bežných slov pre hláskovaciu súťaž: http://myspellit.com/


Oboznámte sa s bežnými predponami. Slovo zmení svoj význam, keď na jeho začiatok pridáte predponu. Keďže každá predpona má svoj vlastný význam, znalosť spoločných predpôn vám pomôže ľahšie pochopiť význam nových slov. Medzi bežné predpony patria napr:

 • Anti- = proti
 • De- = opak
 • Inter- = medzi
 • Non- = nie[10]
 • Pre- = pred
 • Semi- = polovica
 • Sub- = pod[11]


Zapamätajte si bežné prípony. Slovo môže zmeniť svoj význam, keď na jeho koniec pridáte príponu. Prípony môžu byť užitočné aj na to, aby vám pomohli určiť, do ktorej časti reči slovo patrí.[12]
Znalosť bežných prípon vám pomôže ľahšie pochopiť význam nových slov. Bežné prípony, medzi ktoré patria napr:

 • -able = can be done
 • -ed = minulý čas slovesa
 • -en = vyrobený z
 • -ful = plný
 • -ing = prítomné príčastie slovesa
 • -menej = bez
 • -ly = vlastnosť
 • -ness = charakterizovaný[13]


Naučte sa o tichých písmenách. Mnohé slová v anglickom jazyku obsahujú písmená, ktoré sa nevyslovujú. To môže súťažiacim v pravopisnej súťaži spôsobiť ťažkosti.[14]
Medzi bežné príklady nemých písmen patria napr:

 • Nemé B na konci slova v kombinácii MB, napríklad: bomba.
 • Nemé B v kombinácii BT, napríklad: pochybnosť.
 • Nemé D v spojení DG, napríklad: edge.
 • Nemé H, keď nasleduje po samohláske na konci slova, napríklad: gepard.
 • Nemé H medzi dvoma samohláskami, napríklad: vehicle.
 • Nemé H po písmene R, napríklad: rým.
 • Tiché k v spojení KN, napríklad: nôž.
 • Nemé N na konci slova v spojení MN, napríklad: jeseň.
 • Tiché P na začiatku slova v kombinácii PS, napríklad: psychológia.[15]


Dávajte si pozor na homonymá. Každý, kto sa pripravuje na hláskovaciu súťaž, sa musí naučiť bežné homonymá, čo sú slová, ktoré sa píšu rôzne a znamenajú rôzne veci, ale majú rovnakú výslovnosť. Práve preto je dôležité pýtať sa na definíciu slova v hláskovacej súťaži. Preštudujte si bežné homonymá a uistite sa, že poznáte definície rôznych homoným. Medzi často nesprávne písané homonymá patria napr:

 • accept a except
 • vplyv a účinok[16]
 • luk a konár
 • vyvolať a vylúčiť
 • principle a principal
 • weather a whether


Naučte sa pravidlá pravopisu. Existuje mnoho pravopisných pravidiel, ktoré vám pomôžu uľahčiť písanie neznámych slov. Nezabudnite, že vždy existujú výnimky z pravidla, takže si dávajte pozor na slová, ktoré sa musia učiť naspamäť samostatne. Naštudujte si niektoré z najdôležitejších pravidiel pravopisu v anglickom jazyku. Napríklad:

 • Písmeno I sa vždy píše pred písmenom E, pokiaľ nie je za písmenom C.
 • Doplňte -ES k viacslovným pomenovaniam zakončeným na -S, -SS, -Z, -CH, -X.
 • Vynechanie nemého E vo väčšine slov pri pridávaní samohláskových koncoviek.
 • Zmena Y na I pri pridávaní samohláskových koncoviek.
 • Väčšina slov, ktoré sa končia na -F alebo -FE, sa pri tvorbe množného čísla mení na -VES.[17]
 • Žiadne anglické slovo sa nikdy nekončí na písmená I, U, V alebo J.
 • Písmeno I nikdy nenasleduje za iným písmenom I.[18]

Metóda 3 z 3:Vytvorenie tréningového plánu

Zúčastniť sa hláskovacej súťaže. Ak ste ešte nikdy neboli na súťaži v hláskovaní, zúčastnite sa na nej, aby ste vedeli, čo môžete očakávať. Vidieť ostatných účastníkov v akcii vám môže poskytnúť predstavu o tom, ako to bude vyzerať, na čo sa musíte sústrediť a ako sa môžete čo najlepšie pripraviť.

 • Vezmite si so sebou poznámkový blok a robte si poznámky o takých veciach, ako sú slová, ktoré sa objavujú, ako účastníci zaobchádzajú so slovami, ktorými si nie sú istí, a čo robia najúspešnejší účastníci inak ako ostatní.
 • Ak sa nemôžete zúčastniť na hláskovacej súťaži, vyhľadajte si videá z hláskovacích súťaží na internete, napríklad na Youtube.


Zhodnoťte sa. Získajte prehľad o tom, čo viete a neviete. Pozrite si oficiálne zoznamy slov na hláskovaciu súťaž a identifikujte slová, s ktorých hláskovaním máte problémy, a slová, ktoré sa vám nezdajú až také ťažké. Je dôležité vedieť, na akej úrovni sa nachádzate, aby ste sa nesnažili naučiť slová, ktoré sú príliš pokročilé.

 • Možno vám pomôže aj to, ak si s vami priateľ alebo člen rodiny vyskúša hláskovanie. Môžu pôsobiť ako rozhodcovia a skúšať vás z ťažkých slov. Vďaka tomu budete mať možnosť zažiť podobné podmienky ako na skutočnej súťaži v hláskovaní.


Vytvorte si súbor cieľov. Napíšte si zoznam, v ktorom zdôrazníte, čo očakávate, že sa naučíte. Uveďte si časový plán učenia. Stanovte si náročné, ale realistické ciele. Keďže slovíčok, ktoré sa treba naučiť, je veľmi veľa, stanovenie cieľov učenia vám pomôže udržať si správny smer a sústrediť sa. Okrem toho budete vedieť povedať, či plníte svoje ciele, či potrebujete svoje ciele prehodnotiť, alebo pracovať intenzívnejšie.[19]


Nájdite si vhodný čas a miesto na štúdium. Zistite, kedy sa vám najlepšie študuje. Z výskumu vyplýva, že mnohí ľudia sa najlepšie učia počas dňa a podvečer. Nájdite si miesto, ktoré je bez vonkajších rušivých vplyvov. Rozdeľte si učebné hodiny, aby ste sa neučili príliš dlho a nezačali zabúdať dôležité slová.[20]


 • Zostavte si tréningový plán. Pozrite sa do kalendára a zistite, koľko času máte pred hláskovaním. To vám určí, ako často by ste sa mali učiť. Snažte sa cvičiť aspoň 30-40 minút denne.[21]
 • Odkazy