3 spôsoby, ako určiť hodnotu zachráneného auta

Hoci neexistuje jeden stanovený výpočet na určenie hodnoty zachraňovaného vozidla, existujú základné metódy, ktoré môžete použiť na určenie približnej hodnoty zachraňovaného vozidla. Bežné pravidlo hovorí, že vozidlo s titulom havarovaného vozidla má približne polovičnú hodnotu, ako by malo s čistým titulom, pričom poisťovne vám ho môžu oceniť ešte nižšie. V renomovanom servise vám často dokážu spravodlivo odhadnúť hodnotu vozidla, ako aj prípadné problémy s opravou, ako aj.

Metóda 1 z 3:Odhad hodnoty na základe nezmenenej ceny

Určite rok, značku a model vozidla. Hodnotu vozidla môže ovplyvniť viacero premenných, ale medzi najdôležitejšie informácie, ktorými treba začať, patrí rok, značka a model vozidla. Tieto informácie vyhľadajte v príručke majiteľa vozidla alebo na samotnom titule vozidla.[1]

 • Hodnota automobilu sa môže v jednotlivých rokoch výrazne líšiť, preto je dôležité zistiť konkrétne informácie o vozidle.
 • V názve by mali byť uvedené všetky tieto informácie.

Ak je to možné, určte výbavu vozidla. Mnohé automobily sa dajú kúpiť v rôznych balíkoch výbavy. Tieto úrovne výbavy určujú také veci, ako je priestor v interiéri, veľkosť motora a komponenty odpruženia, ako aj vzhľad vozidla. Výbava môže byť uvedená v názve vozidla alebo môže byť zahrnutá v názve vozidla.[2]

 • Niektorí výrobcovia automobilov, ako napríklad BMW, zahŕňajú úpravu do modelu. BMW radu 3 sa dodáva v rôznych výbavách označených číslami za 3; napríklad 318 alebo 335i.
 • Iné automobilky pridávajú k modelu písmená na označenie výbavy, napríklad Chevrolet Cobalt LT.
 • Na webovej stránke výrobcu automobilov môžete nájsť návod, ako lepšie identifikovať výbavu vozidla.

Vyhľadajte hodnotu podľa modrej knihy na základe toho, čo viete. Existuje niekoľko webových stránok, ktoré vám umožnia zadať informácie, ktoré ste zhromaždili, aby ste zistili aktuálnu trhovú hodnotu vozidla, ak by nemalo titul záchranného vozidla. Pomocou jednej z týchto stránok zistite, akú hodnotu by malo vozidlo s bežným titulom.[3]

 • Vyhľadajte si hodnotu vozidla na webovej stránke, ako je www.KBB.com, www.Edmunds.com alebo www.NADAGuides.com.
 • Nezabudnite uviesť informácie týkajúce sa voliteľnej výbavy vozidla, ako je strešné okno, CD prehrávač alebo zliatinové disky.

Znížte uvedenú hodnotu o päťdesiat percent. Po určení trhovej hodnoty vozidla, ak by malo normálny titul, vezmite túto hodnotu a vydeľte ju dvoma (alebo ju znížte o päťdesiat percent), aby ste určili odhadovanú hodnotu vozidla s titulom „salvage“.[4]

 • Táto metóda vám poskytne len približnú hodnotu vozidla.
 • Poisťovne často znížia hodnotu o 75 až 80 % namiesto 50 % na účely poistného plnenia.

Metóda 2 z 3: Ocenenie vozidla

Kontaktujte miestne zariadenie na opravu automobilov. Aby malo vozidlo titul „salvage“, znamená to, že muselo byť opravené v certifikovanom servise a skontrolované, aby sa zabezpečila jeho spôsobilosť na premávku. Kontaktujte miestnu opravovňu, ktorej dôverujete, a požiadajte ju, či by bola ochotná vozidlo skontrolovať a určiť jeho hodnotu a kvalitu opravy.[5]

 • Niektoré opravovne sa môžu špecializovať na určité práce a nie sú schopné oceniť celé vozidlo.

Prepravte vozidlo do opravovne. Na presné ocenenie vozidla bude mechanik potrebovať, aby ho mohol pomerne dôkladne prejsť, čo znamená, že vozidlo položí na zdvihák a strávi s ním nejaký čas. Najlepší spôsob, ako zabezpečiť, aby si mohli urobiť presnú predstavu o kvalite opravy hodnoty vozidla, je priniesť im ho na obhliadku.[6]

 • Ak je možné s vozidlom legálne jazdiť, urobte tak, inak ho možno budete musieť nechať odtiahnuť.
 • Ak nemôžete vozidlo priviezť do servisu, môžete sa opýtať, či ho s vami príde skontrolovať mechanik, ktorý však nebude môcť byť taký dôkladný.

Poskytnite všetky informácie o poškodení a oprave. Existuje viacero spôsobov, ako môže byť vozidlo poškodené, v dôsledku čoho bude považované za „totálne zničené“ a následne „zachránené.“ Ak viete, aká bola škoda, mechanikom to oveľa viac uľahčí ocenenie opravy. Napríklad poškodenie vodou by si vyžadovalo značné práce v interiéri a pravdepodobne nový motor, zatiaľ čo vážna nehoda mohla mať za následok poškodenie rámu a opravu.[7]

 • Požiadajte predajcu, aby vám poskytol všetky informácie o poškodení a vykonaných opravách.
 • Môžete si tiež zaplatiť za vytiahnutie správy Car Fax o vozidle, v ktorej sa uvedie, prečo bolo vozidlo zničené.

Nechajte si v servise vypracovať odhad. Keď mechanici v opravovni prejdú vozidlo, budú vám môcť poskytnúť spravodlivý odhad hodnoty vozidla, ako aj prípadné problémy, ktoré budete musieť riešiť v dôsledku opravy.[8]

 • Tento odhad bude pravdepodobne vyšší ako odhad poskytnutý poisťovňou.
 • Opravovňa môže byť tiež schopná uviesť akékoľvek ďalšie potenciálne problémy s vozidlom, ktoré nie sú spojené s titulom alebo opravou.

Metóda 3 z 3:Vyžiadanie hodnoty od poisťovne

Zhromaždite všetky relevantné informácie, ktoré môžete. Rovnako ako pri vytváraní odhadovanej hodnoty vozidla zhromaždite všetky informácie, ktoré máte k dispozícii, týkajúce sa roku, značky, modelu a výbavy vozidla. Poznačte si všetky možnosti, ktoré má auto a ktoré môžu zvýšiť jeho hodnotu.[9]

 • Je lepšie mať viac informácií, ako potrebujete, aby ste si zabezpečili čo najpresnejšiu hodnotu.
 • Možno budete musieť uviesť aj číslo VIN vozidla.

Kontaktujte svoju poisťovňu. Poisťovňa posúdi hodnotu vášho vozidla s cieľom určiť predpokladané náklady na poskytnutie poistného krytia vozidla. Zavolajte svojej poisťovni a povedzte jej, že by ste chceli posúdiť hodnotu vozidla, ktorého kúpu a poistenie zvažujete. Spojia vás s agentom, ktorý vám môže pomôcť.[10]

 • Vaša poisťovňa bude musieť určiť hodnotu vozidla, aby mohla vypočítať, koľko vám bude účtovať za poistné krytie.

Poskytnite agentovi informácie, ktoré máte. Poisťovací agent vám položí niekoľko otázok týkajúcich sa vozidla. Povedzte im všetko, čo ste schopní, aby ste mohli stanoviť čo najpresnejší odhad.[11]

 • Ak si nie ste istí odpoveďou, povedzte im to. Je lepšie byť presný.
 • Ak poznáte akékoľvek informácie o opravách, ktoré boli na vozidle vykonané, môže to pomôcť.
 • Získajte ocenenie od svojej poisťovne. Keď poisťovací agent vypočíta vami poskytnuté informácie podľa rovnice, ktorú používa na určenie hodnoty havarovaných vozidiel, poskytne vám svoje ocenenie vozidla.[12]

  • Toto ocenenie bude pravdepodobne oveľa nižšie ako ocenenie stanovené odhadmi alebo dokonca trhom.
  • Poistná hodnota môže byť nižšia ako vyvolávacia cena, najmä ak ide o vzácne alebo exotické vozidlo.
 • Odkazy