3 spôsoby, ako určiť pravý trojuholník

Trojuholník, ktorého uhol protiľahlý k najdlhšej strane je 90 stupňov. Možno ho považovať za jeden zo základných trojuholníkov geometrie. Preto je dôležité určiť, čo je pravouhlý trojuholník.

Metóda 1 z 3: Použitie uhlomeru


Zarovnajte uhlomer na jednu stranu trojuholníka.


Merajte uhol vzťahom k susednému segmentu.


Skontrolujte, či je meranie 90º. Ak je 90º, je to pravouhlý trojuholník. Nezabudnite, že na pravouhlý trojuholník stačí jeden pravý uhol.

  • Aby ste boli presní, môžete skontrolovať ešte jeden alebo dva razy.


Tento postup zopakujte pre zvyšné uhly.

Metóda 2 z 3:Použitie hrany


Nájdite objekt, ktorý určite zviera uhol 90º. Medzi niektoré predmety patria napr:

  • Papier do zošita
  • Lepkavé poznámky
  • Pravítka (obyčajné a štandardné)
  • Objekt v tvare kocky


Umiestnite roh/vrchol objektu na uhol vytvorený dvoma pretínajúcimi sa úsečkami. Jedna z priamok musí byť zarovnaná s jednou z úsečiek.


Skontrolujte, či je druhá úsečka zarovnaná s druhou priamkou. Ak áno, potom je najpravdepodobnejšie, že uhol meria 90º, je to pravý uhol a trojuholník je pravouhlý.

  • Počas domácich úloh alebo testov/kvízov ho pokojne nazvite pravým uhlom, aj keď je rozdiel nepatrný. Je veľmi pravdepodobné, dokonca klišé, že práca zo školy nebude taká konkrétna.


Zopakujte to pre zvyšné uhly.

Metóda 3 z 3:Použitie iných uhlov na nájdenie zostávajúceho uhla


Určte ďalšie 2 uhly.


Súčet uhlov.


Odpočítajte súčet mier uhlov o 180º. To vám poskytne mieru zostávajúceho uhla.


  • Overte, či uhol meria 90º. Ak je to tak, je to pravý uhol a trojuholník je tiež pravouhlý.