3 spôsoby, ako urobiť prezentáciu zábavnou

Každý z nás už niekedy sedel aspoň na jednej suchej a nudnej prezentácii. Nudné prednášky nielenže uspávajú publikum, ale majú aj problém efektívne a zmysluplne sprostredkovať látku poslucháčom. Existujú spôsoby, ako urobiť akúkoľvek prezentáciu zábavnou, aj keď nejde o najzaujímavejšiu tému na svete. Ak chcete predniesť zábavnú prezentáciu, nezabudnite si dostatočne pripraviť materiál, nadviazať kontakt s publikom a počas celej prezentácie publikum zabávať.

Metóda 1 z 3:Vytvorenie efektívnej prezentácie


Naučte sa a pochopte tému. Ak vás požiadajú, aby ste predniesli prezentáciu na určitú tému, je to pravdepodobne preto, že sa v danej problematike vyznáte. Ak to tak nie je, musíte sa pred prezentáciou uistiť, že ste látke úplne porozumeli zvnútra aj zvonku. Najlepší prezentátori sú tí, ktorí rozumejú téme a sú očividne zapálení pre materiál, ktorý prezentujú.[1]

 • Ak vás napríklad požiadajú, aby ste prezentovali tému etiky v podnikaní, na univerzitnej prednáške o podnikaní pravdepodobne nie ste odborníkom na túto tému. Napriek tomu by ste mali túto tému dôkladne preskúmať a oznámiť svojim spolužiakom, prečo je to dôležitá téma.
 • Majte na pamäti, prečo prezentujete danú tému a čo by ste mali dosiahnuť na konci prezentácie.


Usporiadajte materiál jasným a logickým spôsobom. Najpútavejšie prezentácie sú pre publikum ľahko sledovateľné. Uistite sa, že materiál, ktorý prezentujete, je usporiadaný v logickom poradí a prechádza medzi témami. Pomôže vám to udržať pozornosť publika. Publikum by nemalo mať problém sledovať prezentáciu, pretože to odvádza pozornosť od odovzdávaných informácií.[2]

 • Ak napríklad prednášate prezentáciu o tom, ako sa zapojiť do sociálnych médií, mali by ste začať načrtnutím rôznych platforiem sociálnych médií. Potom vysvetlite, ako každý z nich funguje, a následne poskytnite podrobnejšie informácie týkajúce sa rôznych typov príspevkov, kedy ich zverejniť, ako reagovať na komentáre atď.


Jasne vysvetlite a definujte kľúčové pojmy. Niektoré prezentácie budú obsahovať zložité pojmy alebo kľúčové termíny, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť. Je dobré vyčleniť tieto pojmy a koncepty a jasne ich vysvetliť poslucháčom.[3]

 • Ak napríklad vyučujete geografiu na bakalárskom stupni, možno budete chcieť stráviť nejaký čas definovaním rozdielu medzi humánnou geografiou a fyzickou geografiou.
 • Ak používate vizuálne pomôcky, tieto definície si často zaslúžia vlastný slajd.


Vytvorte zaujímavé vizuálne pomôcky. Najpútavejšie prezentácie sú vždy sprevádzané nejakou formou vizuálnej pomôcky, zvyčajne prezentáciou s diapozitívmi. Prezentácie vám umožnia poskytnúť grafy, tabuľky, obrázky a text, ktoré sprevádzajú vašu ústnu prezentáciu. Tieto materiály často poskytujú zábavný spôsob, ako zvýšiť zážitok z učenia pre publikum. Ak napríklad prezentujete finančné správy svojim spolupracovníkom, prezentácia vám umožní zahrnúť grafy a tabuľky, ktoré môžu pomôcť publiku vizualizovať čísla, ktoré vysvetľujete.[4]
Zvážte použitie niektorého z týchto užitočných nástrojov: [5]

 • Powerpoint
 • Keynote
 • Prezentácie Google
 • Zoho Show
 • Prezi


Ak je to možné, zahrňte zvukový a obrazový materiál. Na zdynamizovanie a spestrenie prezentácie je možné zaradiť aj zvukový a obrazový materiál. Ak je to možné, zahrňte video alebo zvukovú ukážku z príslušného filmu, televízneho programu, hudobného videoklipu alebo reklamy. Pomôže to rozdeliť vašu prezentáciu tak, aby sa publikum nenudilo počúvať váš hlas po celý čas. V závislosti od typu prezentácie môžete pred začiatkom prezentácie, kým si ľudia ešte len sadajú na svoje miesta, pustiť videá alebo hudbu.[6]

 • Ak prednášate o histórii, môžete poskytnúť videozáznam udalosti, o ktorej hovoríte, napríklad o vojne vo Vietname alebo o prejave o železnej opone.
 • Môžete tiež použiť nedávny klip z televíznej relácie, aby ste zdôraznili konkrétny bod, ktorý sa snažíte v prezentácii vyjadriť. Buďte kreatívni.

Metóda 2 z 3: Zapojenie publika


Počas prezentácie kladte otázky. Povzbudzujte publikum, aby aktívne premýšľalo o téme, ktorú prezentujete, kladením otázok. Pomôže to zaujať vaše publikum a urobiť prezentáciu zábavnejšou. Uistite sa, že otázky, ktoré kladiete, podporujú diskusiu alebo kritické myslenie. Pýtajte sa napríklad publika: „Má niekto nejaké otázky??“ je to dobré správanie, ale často sa stretáva s mlčaním. Skúste položiť publiku otvorené otázky, napríklad: „Čo je pre vás najťažším alebo najfrustrujúcejším aspektom tohto nového softvéru??“ Vyskúšajte tieto zábavné spôsoby, ako podporiť účasť publika na vašej ďalšej prezentácii: [7]

 • Kladenie otázok, na ktoré môžu ľudia odpovedať zdvihnutím ruky. Mohli by ste sa napríklad spýtať, „koľko ľudí v publiku sú blogeri?“ To zapojí publikum bez toho, aby ste ho nútili hovoriť, a je to skvelý spôsob, ako klásť otázky, keď máte veľké publikum.
 • Rozdávajte pochúťky, keď ľudia správne odpovedia na otázky. Môžete napríklad rozdávať lízanku alebo čokoládovú tyčinku zakaždým, keď niekto správne odpovie na otázku. Môže to motivovať ľudí, aby sa do materiálu zapojili a často sa zúčastňovali.
 • Položte otázky do misky v prednej časti miestnosti a nechajte poslucháčov, aby si ich náhodne vybrali. Je to kreatívny spôsob kladenia otázok a pomáha zapojiť do prezentácie aj poslucháčov.


Požiadajte členov publika, aby pomohli s prezentáciou. V závislosti od typu prezentácie, ktorú prednášate, môžete na rôznych miestach požiadať niektorých členov publika o pomoc. Umožní vám to aktívne zapojiť členov publika a zabezpečí, že vaša prezentácia bude zábavná a nezabudnuteľná. Niekoľko spôsobov, ako umožniť publiku aktívne sa zapojiť do vašej prezentácie.[8]

 • Nechajte členov publika prečítať informácie alebo vysvetliť určité body.
 • Požiadajte členov publika, aby pomohli rozdávať ďalšie materiály.
 • Umožniť divákom, aby pomohli s ukážkou.


Nájdite kreatívne spôsoby distribúcie ďalších materiálov. Ak potrebujete poskytnúť publiku leták alebo akýkoľvek dodatočný materiál, môžete vymyslieť kreatívne spôsoby, ako zapojiť publikum. Môžete napríklad skryť materiál pod ich stoličky, aby sa členovia publika museli pohybovať, aby sa k materiálu dostali. Počas neformálnejšej prezentácie by ste mohli pre poslucháčov pripraviť lovcov, ktorí by hľadali materiály ukryté v celej miestnosti. Buďte kreatívni a vymyslite zábavný spôsob distribúcie materiálu, aby vaša prezentácia vynikla.


Ak je to možné, zabezpečte prestávku na občerstvenie. Ak prednášate dlhú prezentáciu, bez ohľadu na to, ako zábavne ju robíte, ľudia sa unavia a ich myseľ sa začne túlať. Poskytnutím 10 až 15-minútovej prestávky umožníte publiku odskočiť si na toaletu, dať si kávu, socializovať sa a pretiahnuť si nohy. Pomôže vám to udržať ich pozornosť po zvyšok prezentácie.


Poskytnite publiku čas na kladenie otázok. Niektorí členovia publika môžu chcieť klásť otázky počas prezentácie. Uistite sa, že ste si vyhradili čas, aby ste umožnili poslucháčom vyjadriť svoje pripomienky a položiť otázky týkajúce sa materiálu. Pomôže im to zapojiť sa do prezentácie. Tu je niekoľko návrhov na začlenenie sekcie otázok a odpovedí do vašej prednášky: [9]

 • Umožnite členom publika, aby v ktoromkoľvek bode zdvihli ruku a položili otázky.
 • Pravidelne sa pýtajte publika, či má niekto otázku. Zvyčajne by sa to malo robiť na konci konkrétnej časti alebo segmentu prezentácie.
 • Na samom konci prezentácie si vyhraďte čas na otázky.

Metóda 3 z 3:Zabavte publikum


Buďte dynamickým prezentátorom. Nie je nič horšie ako počúvať prezentátora s monotónnym hlasom. Zabavte publikum tým, že ukážete svoje nadšenie pre danú tému. Vďaka tomu bude vaša prezentácia zábavnejšia na počúvanie a pomôže udržať pozornosť publika. Používajte skloňovanie hlasu, buďte nadšení, používajte gestá rúk a pohybujte sa po miestnosti. Vaše nadšenie pre tému sa prenesie na členov publika. Aj keď prezentujete na zdanlivo nudnú tému, môžete ju urobiť zábavnou tým, že budete nadšení a dynamickí.[10]

 • Ak stojíte na pódiu, nič vám nebráni z neho vystúpiť a počas prezentácie sa prechádzať po publiku.
 • Dávajte si pozor na hlasitosť svojho hlasu. Vo veľkej posluchárni možno budete musieť hovoriť hlasnejšie, aby vás bolo vzadu počuť.


Uveďte vtipný postreh alebo anekdotu. Prezentácie sú vždy zábavnejšie, ak nájdete spôsob, ako do nich vložiť trochu humoru, ale nie je to ľahká úloha. Tu je niekoľko vecí, ktoré treba zvážiť pri pridávaní vtipu do akejkoľvek prezentácie: [11]

 • Poznajte svoje publikum: Mali by ste poznať všeobecný vek a záujmy členov publika, aby ste sa uistili, že vtip nie je urážlivý a že ho pochopia. Ak napríklad prednášate študentom strednej školy, vyhnite sa odkazom na televízny seriál Frasier. Nepochopia vtip.
 • Používajte bezpečný humor: Vyhnite sa používaniu publika ako terča vtipu alebo rozdeľovaniu publika (t. j. vtipkovaniu o ženách alebo blondínkach) alebo používaniu urážlivého jazyka. Namiesto toho môžete použiť jemný sebakritický humor. Mohli by ste povedať: „Viem, že ste sa sem všetci ponáhľali, aby ste si vypočuli prezentáciu o vytváraní fotokópií.“ Tento vtip vám umožňuje sarkastickým spôsobom priznať suchopárnosť témy, ktorú prezentujete.
 • Zakomponujte do svojej prezentácie humor: Najlepší spôsob, ako do prezentácie zahrnúť vtipy, je držať sa témy. Snažte sa, aby vtip súvisel s prezentovaným materiálom.
 • Nacvičte si vtip: Pred prezentáciou si vtip nacvičte ako súčasť prezentácie a vyskúšajte ho na iných ľuďoch. Umožní vám to správne načasovanie a zabezpečí, že sa vtip s rozosmeje.


Nadviažte očný kontakt. Nadviazanie očného kontaktu s publikom je skvelý spôsob, ako udržať jeho pozornosť a zabezpečiť efektívnu a zábavnú prezentáciu. Ak prezentujete pred malou skupinou, mali by ste sa snažiť nadviazať očný kontakt so všetkými členmi publika. V prípade väčšieho publika sa snažte nadviazať očný kontakt s každou časťou publika.[12]

 • Vyhnite sa očnému kontaktu len s ľuďmi, ktorých poznáte v publiku, alebo s osobou, ktorá hodnotí prezentáciu.

ODBORNÝ TIP

Lynn Kirkham

Trénerka verejného vystupovania Lynn Kirkhamová je profesionálna verejná rečníčka a zakladateľka spoločnosti Yes You Can Speak (Áno, dokážete hovoriť), ktorá sa zaoberá vzdelávaním v oblasti verejného vystupovania v San Franciscu a umožňuje tisícom profesionálov prevziať velenie na akomkoľvek pódiu – od pracovných pohovorov, rozhovorov v zasadacej miestnosti až po TEDx a veľké konferenčné platformy. Lynn bola vybraná ako oficiálny tréner rečníkov TEDx Berkeley za posledné štyri roky a pracovala s vedúcimi pracovníkmi spoločností Google, Facebook, Intuit, Genentech, Intel, VMware a ďalších. Lynn Kirkham
Tréner verejného vystupovania

Očný kontakt je jedným z rozhodujúcich prvkov každej prezentácie. Očný kontakt s publikom ukazuje, že vám na ňom záleží. Pozerajte sa a usmievajte sa na jednotlivých ľudí, aby ste ich zaujali a spríjemnili im prezentáciu.


 • Nadviažte osobný kontakt. Ak nájdete spôsob, ako urobiť tému, ktorú prezentujete, zmysluplnou pre vaše publikum, je pravdepodobnejšie, že bude mať trvalý vplyv. Skúste napríklad povedať relevantný príbeh alebo aktuálnu udalosť a prepojte ju s témou prezentácie. Vďaka tomu sa vaše publikum zamyslí a vaša téma sa stane príťažlivejšou. Prípadne môžete skúsiť poskytnúť miestne spojenie. Napríklad, ako táto téma priamo ovplyvňuje ľudí v publiku?[13]

  • Ak napríklad prezentujete skupine stredoškolákov o šikanovaní a sociálnych médiách, môžete ich upozorniť na niekoľko príkladov mladých celebrít, ktoré používajú sociálne médiá na vzájomné útoky. To by mohlo pomôcť, aby sa téma stala pre mladé publikum zrozumiteľnejšou tým, že sa spojí s príbehom, ktorý poznajú.

  TIP ODBORNÍKA

  Lynn Kirkham

  Trénerka verejného vystupovania Lynn Kirkhamová je profesionálna verejná rečníčka a zakladateľka spoločnosti Yes You Can Speak (Áno, môžete hovoriť), vzdelávacej firmy v oblasti Sanfranciského zálivu, ktorá umožňuje tisícom profesionálov prevziať kontrolu nad akýmkoľvek pódiom, ktoré im bolo pridelené – od pracovných pohovorov, rozhovorov v zasadacej miestnosti až po TEDx a veľké konferenčné platformy. Lynn bola vybraná ako oficiálny tréner rečníkov TEDx Berkeley za posledné štyri roky a pracovala s vedúcimi pracovníkmi spoločností Google, Facebook, Intuit, Genentech, Intel, VMware a ďalších. Lynn Kirkham
  Tréner verejných prejavov

  Náš expert súhlasí: Spríjemnite si prezentáciu tým, že svoje slová naviažete na publikum a na to, čo je preň dôležité. Namiesto čítania desiatich bodov sa pýtajte, prečo je vaša prezentácia dôležitá pre vaše publikum, a informácie, ktoré poskytujete, urobte relevantnými pre toto publikum.

 • Referencie