3 spôsoby, ako uskutočňovať bezplatné medzinárodné hovory zo systému Android

Ľudia môžu mať v súčasnosti rodinu alebo priateľov po celom svete. Mnohí potrebujú zostať v kontakte aj pri medzinárodnom podnikaní. Existuje mnoho spôsobov, ako dnes zostať v kontakte s priateľmi, rodinou a obchodnými partnermi bez toho, aby ste rozbili banku.

Metóda 1 z 3:Používanie služby Google Hangouts


Spustite službu Hangouts. Vyhľadajte aplikáciu Hangouts na domovskej obrazovke alebo v zásuvke aplikácií. Mala by vyzerať ako ikona malej zelenej chatovej bubliny s dvojicou bielych úvodzoviek uprostred. Ťuknutím na položku otvorte.

 • Mnohé telefóny so systémom Android majú predinštalovanú službu Google Hangouts. Ak ju vaše zariadenie nemá, môžete si aplikáciu stiahnuť z Google Play.


Nastavenie služby Google Hangouts. Ak ste si nenastavili službu Google Hangouts, musíte tak urobiť, aby ste mohli uskutočňovať bezplatné hovory. Ak ste už nastavili službu Hangouts, prejdite na ďalší krok.

 • Na prvej stránke nastavenia zadajte svoje telefónne číslo a potom klepnite na tlačidlo „Ďalej“ v pravom dolnom rohu.
 • Na ďalšej stránke by sa malo v hornej časti zobraziť vaše telefónne číslo a v dolnej časti by mala byť uvedená vaša e-mailová adresa (Gmail). Klepnutím na „Potvrdiť“ prejdite na ďalšiu stránku nastavenia.
 • Ako nastavovanie pokračuje a vy prechádzate rôznymi obrazovkami, aplikácia môže mať niekoľko vyskakovacích okien, ktoré vám pomôžu pochopiť funkcie programu. Venujte im pozornosť, pretože sú užitočné.
 • Po nastavení a návode budete presmerovaní na hlavnú stránku aplikácie. Pod vašou profilovou fotografiou v hornej časti by mali byť dve malé záložky. Vľavo by mala vyzerať ako ikona malej osoby. Toto je váš zoznam kontaktov. Tá napravo je stránka so správami.


Ťuknite na ikonu siluety. Otvorí sa zoznam kontaktov. Ide o kontakty, ktoré máte v zariadení, ako aj o kontakty uložené v konte Google+.


Uskutočnite bezplatný medzinárodný hovor. Klepnutím na meno kontaktu, ktorému chcete zavolať, otvorte jeho profil. V pravom hornom rohu stránky by sa mali nachádzať 3 ikony: malá videokamera, telefón a 3 bodky. Klepnutím na telefón uskutočníte hovor alebo klepnutím na videokameru uskutočníte videohovor.

 • Počkajte, kým váš priateľ odpovie na hovor. Keď tak urobí, budete ho môcť na obrazovke.
 • Ak chcete ukončiť hovor, stačí ťuknúť na červenú ikonu telefónu v dolnej časti obrazovky uprostred.
 • Volaný kontakt musí tiež používať službu Google Hangouts a v čase hovoru musí byť prihlásený.

Metóda 2 z 3: Použitie služby Skype


Spustite Skype. Vyhľadajte Skype na domovskej obrazovke alebo v zásuvke aplikácií. Mala by to byť modrá ikona s bielym písmenom „S“ uprostred. Ťuknutím na položku otvorte.

 • Ak ešte nemáte vo svojom zariadení nainštalovaný Skype, môžete si stiahnuť aplikáciu z Google Play.


Prihláste sa do služby Skype. Zadajte svoje meno a heslo Skype do príslušných polí a klepnutím na „Sign in“ (Prihlásiť sa) pokračujte.


Pridajte osobu do hovoru. Ak osoba, ktorej chcete uskutočniť videohovor, ešte nie je uvedená v zozname kontaktov, môžete ju pridať vyhľadaním v databáze Skype alebo pridaním jej čísla. Ak chcete začať, ťuknite na pravý dolný roh a stlačte položku „Pridať ľudí“ alebo „Pridať číslo“.“

 • Pridať ľudí vyhľadá v databáze Skype meno, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Ak je hľadaná osoba na Skype a má svoj profil nastavený ako verejný, mali by ste ju vidieť. Začnite zadávať jedno z vyššie uvedených kritérií a po zobrazení ťuknite na názov profilu. Po jej otvorení ťuknite na položku Pridať ku kontaktom.“ Mala by sa zobraziť základná správa, ktorú môžete poslať osobe, ktorú sa snažíte pridať. Ťuknite na modrú kontrolku v spodnej časti obrazovky a pokračujte. Po prijatí správy sa im zobrazí možnosť prijať alebo odmietnuť pozvanie na spojenie s vami. Kým dotyčný neprijme, nebudete mu môcť uskutočniť videohovor.
 • Pridanie čísla vám umožní ručne zadať telefónne číslo, na ktoré chcete zavolať alebo poslať správu. Táto možnosť stojí peniaze a budete požiadaní o zakúpenie kreditov Skype.


Uskutočnite bezplatný medzinárodný hovor. V hlavnej ponuke vyberte kartu Ľudia, čím získate prístup k zoznamu kontaktov. Keď osoba, ktorú sa snažíte kontaktovať, prijme vašu žiadosť o kontakt, mala by sa pridať na stránku so zoznamom kontaktov. Klepnite na profil osoby, ktorej chcete zavolať, a v dolnej časti jej profilovej stránky by sa mali nachádzať 3 ikony: videokamera, telefón a 3 bodky.

 • Ťuknutím na ikonu telefónu spustíte hlasový hovor cez Skype. Keď je kontakt online, ťuknite na ikonu videokamery a začnite videohovor. Keď váš priateľ odpovie, uvidíte ho na obrazovke.
 • Ak chcete ukončiť hovor, klepnite na červenú ikonu telefónu v spodnej časti.
 • Používanie konta Skype pri pokuse o volanie na pevné linky alebo mobilné telefóny bude stáť peniaze. Hovory zo Skypu na Skype sú však bezplatné.

Metóda 3 z 3:Používanie služby Viber


Spustite Viber. Vyhľadajte aplikáciu Viber na domovskej obrazovke alebo v zásuvke aplikácií. Mala by to byť fialová ikona s malým bielym telefónom uprostred. Ťuknutím na položku otvorte.

 • Ak ešte nemáte Viber nainštalovaný vo svojom zariadení, môžete si aplikáciu stiahnuť z Google Play.


Nastavenie služby Viber. Ak ste si nenastavili službu Viber, musíte tak urobiť, aby ste mohli uskutočňovať bezplatné hovory. Ak ste už nastavili Viber, prejdite na ďalší krok.

 • Po prvom spustení služby Viber sa zobrazí stránka s fialovým tlačidlom „Pokračovať“. Táto stránka vás v podstate len informuje o tom, že volanie ostatným používateľom Viberu je bezplatné, že vaše telefónne číslo je vaším identifikátorom pre aplikáciu a že kontakty z vášho zariadenia budú automaticky importované. Ťuknite na položku „Pokračovať“ a pokračujte ďalej.
 • Na ďalšej stránke sa zobrazí výzva na zadanie telefónneho čísla. V hornom poli najprv vyberte svoju krajinu a potom zadajte svoje telefónne číslo nižšie. Potom klepnite na „Pokračovať“ a pokračujte.
 • Na nasledujúcej stránke sa dozviete, že na vaše zariadenie bude odoslaná textová správa. Prijatie tejto správy môže trvať približne minútu. Ak nedostanete textovú správu, môžete ťuknúť na položku „Poslať znova“ alebo ťuknúť na tlačidlo v spodnej časti a namiesto toho prijať telefonický hovor.
 • Počkajte na textovú správu alebo telefón a zadajte štvormiestny prístupový kód, ktorý vám bol zaslaný, a potom klepnutím na „Ďalej“ pokračujte.
 • Na poslednej stránke sa zobrazí výzva na zadanie vášho mena a vašej fotografie. Nemusíte uvádzať svoje skutočné meno a obrázok nie je podmienkou. Po dokončení ťuknite na položku „Pokračovať“.


Pochopenie ponuky Viber. V hornej časti obrazovky by sa mali nachádzať 4 rôzne ikony. Zľava doprava sú to tieto položky: Správy, Kontakty, Telefón/telefón a Verejné chaty.

 • Na stránke Správy by sa malo zobraziť, koľko používateľov zo zoznamu kontaktov je aktuálne používateľom služby Viber. Každému z nich môžete poslať bezplatnú správu.
 • Na stránke Kontakty by sa mali zobraziť všetky kontakty vo vašom telefóne. Ťuknutím na niektorého z nich zobrazíte jeho profil. Odtiaľto ich môžete pozvať, aby sa pripojili k Viberu a získavali hovory zadarmo, alebo pomocou funkcie „Viber Out Call“ uskutočniť platený hovor pomocou kreditov Viberu.
 • Telefón/telefónna klávesnica bude zobrazovať základnú históriu prichádzajúcich/odchádzajúcich hovorov a na tlačidle stránky bude mať „Otvorenú klávesnicu“ na ručné zadávanie čísel.
 • Na stránke Verejné chaty sa zobrazia chaty, ktoré prebiehajú v okolí. Ťuknutím na jednu z nich otvoríte miestnosť a začnete chatovať.

 • Uskutočnite bezplatný medzinárodný hovor. Otvorte stránku Kontakty a vyberte filter Viber v ľavom hornom rohu vedľa položiek „Všetky“ a „Viber von“.“ Toto by mal zobraziť každý, kto má účet Viber. Klepnite na profil priateľa z inej krajiny a potom klepnutím na „Bezplatný hovor“ začnite bezplatný medzinárodný hovor.

  • Ak kontakt nemá Viber, bude si musieť zaregistrovať účet. Kliknite na tlačidlo „Pozvať na Viber“ vpravo a vyberte spôsob, ktorý chcete použiť na pozvanie (správy, Hangouts, Facebook atď.). Keď prijmú pozvanie a pripoja sa k Viberu, budete im môcť pomocou tejto metódy bezplatne zavolať.