3 spôsoby, ako úspešne absolvovať skúšku z fyziky

Ak chcete úspešne absolvovať skúšky z fyziky, musíte dávať pozor na hodinách a pravidelne študovať látku, aby ste pochopili základné pojmy, ktoré ste sa učili. Na tento účel môžete so spolužiakmi použiť niekoľko taktík štúdia, ktoré vám pomôžu upevniť vaše vedomosti. V deň testu je dôležité, aby ste boli dobre oddýchnutí, riadne sa najedli a počas testu zostali pokojní. Ak ste sa pred skúškou dostatočne naučili, v deň testu sa budete cítiť oveľa istejšie.

Metóda 1 z 3:Čo najlepšie využitie hodiny


Začnite sa učiť niekoľko dní alebo týždňov pred skúškou. V teste z fyziky neuspejete, ak sa večer pred testom naučíte všetky dôležité informácie. Dajte si záležať na tom, aby ste sa naučili, pochopili a precvičili fyzikálne problémy niekoľko dní alebo dokonca týždňov pred plánovanou skúškou, aby ste boli plne pripravení, keď nastane deň skúšky.[1]

 • Ak dobre ovládate informácie, ktoré budú v teste, budete si pri ňom istejší.


Preštudujte si témy, ktoré môžu byť v teste. Na základe tém, ktoré ste preberali na hodinách, a všetkých doterajších kvízov alebo domácich úloh môžete určiť, čo bude na skúške. Pozrite si poznámky, ktoré ste si urobili na hodine, a zapamätajte si a naštudujte si rovnice a kľúčové pojmy, ktoré sa pravdepodobne použijú v teste.[2]

 • Môžete byť napríklad požiadaní, aby ste definovali prvý Newtonov pohybový zákon. Môžete napísať: „Objekt v pokoji zostáva v pokoji a objekt v pohybe zostáva v pohybe, pokiaľ naň nepôsobí nevyvážená sila.“[3]


Pred hodinou si prečítajte knihu dopredu. Ak budete mať text v hlave ešte predtým, ako pôjdete na hodinu fyziky, bude pre vás jednoduchšie sledovať učivo spolu s učiteľom. Mnohé fyzikálne pojmy vychádzajú z toho, čo ste sa naučili naposledy. Určite časti, s ktorými máte problémy, a napíšte si otázky, ktoré máte pre svojho učiteľa.[4]

 • Ak ste sa už napríklad naučili, ako určiť rýchlosť, je veľká pravdepodobnosť, že si zopakujete, ako vypočítať priemerné zrýchlenie. Znalosť textu v predstihu vám pomôže lepšie si osvojiť látku.


Riešenie nových úloh mimo vyučovania. Strávte aspoň 2-3 hodiny štúdiom a riešením nových rovníc mimo vyučovania za každú 1 hodinu vyučovania. Toto opakovanie vám pomôže lepšie pochopiť pojmy a pripraví vás na riešenie otázok na skúške.

 • Ak chcete, môžete si na svoje odpovede stanoviť časový limit, aby ste kopírovali podmienky v skúške.


Preskúmajte a zopakujte si domácu úlohu. Prelistujte si domácu úlohu a pokúste sa vyriešiť otázky, s ktorými ste mali problém alebo ktoré boli nesprávne. Mnohí učitelia dajú na skúšku rovnice, ktoré sú podobné otázkam z domácej úlohy, preto si ich všetky prečítajte.[5]

 • Mali by ste si dokonca zopakovať otázky, ktoré ste dostali správne, aby ste si mohli upevniť to, čo bude na skúške.


Navštevujte a dávajte pozor na každej hodine. Vo fyzike nové pojmy nadväzujú na predchádzajúce pojmy, preto je dôležité, aby ste nevynechávali hodiny alebo s učením neotáľali, pretože je ľahké zaostať. Ak nemôžete prísť na hodinu, určite si zoberte poznámky a prečítajte si príslušnú kapitolu v učebnici.[6]

 • Ak sa nemôžeš zúčastniť na vyučovaní kvôli chorobe alebo mimoriadnej udalosti, opýtaj sa učiteľa, čo by si sa mal učiť, kým budeš mimo vyučovania.

Metóda 2 z 3:Používanie užitočných študijných stratégií

Zapamätajte si, čo predstavujú dôležité premenné. Keďže fyzika využíva v rovniciach premenné, je dôležité, aby ste vedeli, čo jednotlivé premenné znamenajú, inak nebudete schopní odpovedať na otázku. Niektoré z najbežnejších premenných sú „A“ pre plochu, „V“ pre objem, malé písmeno „v“ pre rýchlosť a malé písmeno „m“ pre hmotnosť. Najlepšie je sústrediť sa na premenné, o ktorých vieš, že sa môžu objaviť na skúške.[7]

 • Zrýchlenie je reprezentované malým písmenom „a“, zatiaľ čo hybnosť je reprezentovaná malým písmenom „p“.“
 • Medzi ďalšie dôležité premenné môže patriť „F“ pre silu, „T“ pre krútiaci moment a „I“ pre prúd.


Naštudujte si dôležité vzorce. Znalosť základných princípov fyziky vám umožní lepšie pochopiť otázky v teste. Medzi najdôležitejšie vzorce vo fyzike patrí výpočet takých vecí, ako je sila, hmotnosť a krútiaci moment.[8]

 • Fyzika zahŕňa aj pojmy ako Newtonov zákon pohybu, gravitácia, vibrácie a vlny.
 • Napríklad d/t = s, alebo celková vzdialenosť za čas sa rovná priemernej rýchlosti, je rovnica na určenie priemernej rýchlosti, ktorou sa objekt pohyboval na určitej vzdialenosti.
 • Ak chcete zistiť priemerné zrýchlenie objektu, vypočítajte rýchlosť objektu za čas, ktorý prešiel, alebo a = v/t.

Dávajte pozor na prevody jednotiek. Učitelia a profesori fyziky bežne uvádzajú premenné s rôznymi mernými jednotkami, aby vás pri teste potrápili. Vždy si dôkladne prečítajte otázky a ich jednotky, aby ste si ich nezabudli prepočítať pred riešením rovnice, inak dostanete nesprávnu odpoveď.[9]
[10]
Odborný zdroj
Sean Alexander, MS
Akademický tútor
Rozhovor s odborníkom. 14. mája 2020.

 • Ak sa vás napríklad rovnica pýta na určenie vzdialenosti, ktorú vlak prešiel, môžete ju vyriešiť vynásobením rýchlosti časom. Ak sa vás však rovnica pýta, akú vzdialenosť prešiel vlak za 5 minút, pričom sa pohyboval rýchlosťou 100 km/h, budete musieť prepočítať 5 minút na ekvivalent v hodinách alebo 5 minút/60 minút (1 hodina) = .083 hodín.
  • Namiesto rovnice 100 mph x 5 minút bude teraz rovnica 100 mph x .083 hodín = 8.3 míľ.


Nakreslite diagramy, ktoré vám pomôžu pochopiť kľúčové pojmy. Mnohé otázky z fyziky, ktoré sa týkajú síl, sa dajú nakresliť do diagramu alebo grafu. Ak sa potrápite s matematikou alebo rovnicami, skúste si nakresliť diagramy, aby ste lepšie pochopili pojmy a otázky.[11]

 • Napríklad môžete nakresliť objekt ako štvorec a nakresliť sily pôsobiace na tento objekt pomocou šípok. Môže vám to pomôcť určiť veci, ako je rýchlosť.


Učte sa s priateľom. Pracujte v kolektíve, aby ste sa mohli pýtať ostatných študentov, keď budete mať problémy. To vám umožní využiť svoje silné stránky vo fyzike v prospech ostatných a zároveň získať viac vedomostí, ako by ste mohli získať sami so svojimi spolužiakmi.[12]


Používajte kartičky na zapamätanie si slov a rovníc. Napíšte si názov rovnice na jednu stranu kartičky a vypísanú rovnicu na druhú stranu kartičky. Nech niekto nahlas prečíta názov rovnice a pokúsi sa odrecitovať správnu odpoveď.[13]

 • Na jednu stranu karty môžete napríklad napísať „rýchlosť“ a na druhú stranu karty napísať rovnicu pre rýchlosť alebo „v=s/t“.
 • Na jednu stranu kartičky môžete napísať „Druhý Newtonov zákon“ a na druhú stranu kartičky napísať rovnicu preň alebo „∑F = ma“.


Zhodnoťte predchádzajúce skúšky, aby ste zistili, s čím máte problémy. Ak máte predchádzajúce kvízy alebo testy, ktoré váš učiteľ hodnotil, mali by ste si ich prezrieť a sústrediť sa na otázky alebo pojmy, ktoré ste nesprávne vyriešili. Pomôže vám to zlepšiť sa tam, kde ste slabí, a mohlo by vám to zlepšiť celkový výsledok skúšky.[14]

 • Je to užitočné najmä pri skúškach, ktoré preverujú vaše kumulované vedomosti, ako sú skúšky v polovici štúdia alebo záverečné skúšky.

Metóda 3 z 3:Príprava na skúšku


Získajte 7-8 hodín spánku večer pred testom. Dostatočný spánok pomáha budovať pamäť a pomôže vám ľahšie analyzovať otázky z fyziky. Ak sa budete celú noc šprtať a neodpočiniete si, je veľká pravdepodobnosť, že si informácie, ktoré ste sa učili, neudržíte.[15]

 • Aj keď je vaša skúška na poludnie, je lepšie zobudiť sa skôr a vopred sa psychicky pripraviť.
 • Keďže fyzika si vyžaduje komplexné kritické myslenie, najlepšie je písať test, keď ste bdelí a pri vedomí.
 • Dodržiavanie pravidelného spánkového režimu vám pomôže upevniť to, čo ste sa naučili pri štúdiu.


V deň skúšky zjedzte zdravé raňajky. Konzumácia raňajok s vysokým obsahom pomaly sa uvoľňujúcich sacharidov, ako je napríklad ovsená kaša alebo celozrnný chlieb, môže zlepšiť výkon študentov počas skúšok. Mali by ste tiež konzumovať bielkoviny, ako sú vajcia, jogurt alebo mlieko, aby ste sa dlhšie cítili sýti. Ak si chcete dodať dodatočnú dávku energie, na záver raňajok si dajte ovocie s vysokým obsahom vlákniny, napríklad jablká, banány alebo hrušky.[16]

 • Zdravé raňajky pred skúškou vám pomôžu lepšie si uchovať informácie.


Pri písaní testu zostaňte pokojní a sebavedomí. Ak sa cítite vystresovaní, zhlboka sa nadýchnite nosom a vydýchnite ústami. Pred dňom skúšky si zistite, v ktorej budove a miestnosti sa vaša skúška koná a ako sa tam dostanete. príďte na test aspoň o 15 minút skôr, aby ste eliminovali prípadnú nervozitu z meškania.[17]

 • Čím viac ste sa naučili a pripravili, tým istejšie sa budete cítiť počas skúšky.


Pred odpoveďou si pozorne prečítajte každú otázku. Skôr ako začnete odpovedať na otázku, mali by ste jej úplne porozumieť. Ak sa pri niektorej otázke zaseknete, preskočte ju a vráťte sa k nej neskôr. Pozorne a úplne si prečítajte každú otázku, aby ste nestrácali čas hľadaním nesprávnych riešení.[18]

 • Osobitne si všímajte prevody jednotiek, aby ste nedostali nesprávne riešenie.

 • Vysvetlite svoje úvahy pri každej otázke. Väčšina učiteľov fyziky vám udelí čiastočný zápočet, aj keď neviete prísť na riešenie problému. Píšte podrobné vysvetlenia a kreslite diagramy, aby ste vysvetlili svoje úvahy.[19]

  • Aj keď sa vám matematika nepodarí, pochopenie základného pojmu vám môže priniesť čiastočný zápočet za danú otázku.
 • Odkazy