3 spôsoby, ako úspešne zvládnuť test z matematiky

Testy z matematiky môžu byť skľučujúce, najmä ak nepovažujete matematiku za svoj najlepší predmet. So správnymi stratégiami a prípravou však môžete byť na skúške z matematiky úspešní. Štúdium na test v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov je najlepším spôsobom, ako úspešne zvládnuť test z matematiky, ale existujú aj niektoré veci, ktoré môžete urobiť, ak máte na prípravu len jeden deň. Ak je váš test ešte skôr, sústreďte sa na to, čo už viete, a použite stratégie na vypracovanie testu, aby ste dosiahli čo najvyšší počet bodov.

Metóda 1 z 3:Príprava na skúšku z matematiky za jeden deň


Prezrite si svoje poznámky, aby ste našli najdôležitejšie vzorce a informácie. Ak ste si na hodinách robili poznámky, môžete ich použiť na zameranie toho, čo sa budete učiť počas nasledujúcich 24 hodín. Identifikujte všetky dôležité vzorce alebo iné informácie, ktoré váš učiteľ zdôraznil na hodine. Tieto informácie sa pravdepodobne objavia v teste, preto si pozorne prečítajte svoje poznámky k nim.

 • Ak nemáte dobré poznámky, požiadajte spolužiaka, či by sa s vami nepodelil o svoje poznámky. Môžu byť ochotní dať vám prečítať svoje poznámky alebo si dokonca urobiť ich kópiu, aby vám pomohli pri štúdiu.


Vypracujte si cvičný test, ak vám ho učiteľ poskytne. Niektorí učitelia matematiky poskytnú svojim študentom cvičný test, ktorý môžu použiť na štúdium. Ak vám učiteľ poskytne cvičný test, vezmite si ho a niekoľkokrát si ho prečítajte a uistite sa, že ste porozumeli všetkému, čo je v ňom uvedené. Niektoré z tých istých úloh sa môžu objaviť v skutočnom teste z matematiky, takže ak sa uistíte, že testu úplne rozumiete, zvýšite svoje šance na úspešné zvládnutie testu.

 • Môžete si tiež vytvoriť vlastný cvičný test pomocou úloh z triedy a z učebnice.
 • Ďalšou možnosťou je vyhľadať si príslušné cvičné testy na internete.


Vytvorte si študijný list s najdôležitejšími informáciami. Určite si všetky najdôležitejšie vzorce, pojmy, termíny a ďalšie informácie, o ktorých si myslíte, že ich budete musieť vedieť, aby ste úspešne zvládli skúšku. Potom si tieto informácie zapíšte na kartičku alebo list papiera. Majte ho pri sebe a vytiahnite si ho, aby ste si ho prečítali vždy, keď budete mať príležitosť.

 • Môžete si napríklad prečítať svoj študijný list počas jazdy autobusom, čakania v rade alebo dokonca tesne pred vyučovaním.

Tip: Niektorí učitelia matematiky vám umožnia vytvoriť si vlastný kontrolný list na test. Môže mať veľkosť indexovej karty alebo 8.hárok papiera s rozmermi 5 x 11 palcov (22 x 28 cm) v závislosti od pokynov vášho učiteľa. Na tento list si napíšte všetky informácie, o ktorých si myslíte, že ich budete potrebovať na úspešné zvládnutie testu.[1]


Pozrite si videá na YouTube, ktoré vám rýchlo vysvetlia zložité pojmy. Ak sa stále snažíte pochopiť nejaký pojem, pozrite sa, či na YouTube nie sú k dispozícii nejaké videovysvetlivky k nim. Tie sa vám môžu sledovať ľahšie ako materiál v učebnici alebo vaše poznámky.[2]

 • Ak máte napríklad problém pochopiť, ako sčítať a odčítať zlomky, nájdite si video, ktoré to pútavo a zrozumiteľne vysvetľuje.

Metóda 2 z 3:Štúdium na skúšku z matematiky


Urobte si zadanú domácu úlohu na hodine. Učiteľ matematiky vám bude pravdepodobne pravidelne zadávať domáce úlohy, ktoré vám majú pomôcť pripraviť sa na testy. Dbajte na to, aby ste vždy splnili domácu úlohu, aj keď je nepovinná alebo nemá veľkú bodovú hodnotu. Vykonávanie tejto práce navyše vám pomôže pripraviť sa na testy, čo vám pomôže úspešne absolvovať výučbu.[3]

 • Vyplňte úlohy navyše, ak máte problémy s nejakým pojmom. Ak napríklad váš učiteľ zadá všetky párne úlohy na konci kapitoly, riešte párne a nepárne úlohy.
 • Vaša učebnica môže mať na zadnej strane časť, kde si môžete skontrolovať svoje odpovede. Ak sa tak stane, použite ho na zistenie, ako si počínate.
 • Pri riešení domácej úlohy si napíšte požadovaný vzorec pre každú úlohu. Takto si to ľahšie zapamätáte, keď budete písať test.


Preštudujte si svoje poznámky a sústreďte sa na to, čo sa bude preberať v teste. Ak si budete robiť dobré poznámky, bude to cenný zdroj, ktorý vám pomôže pri absolvovaní skúšok. Snažte sa prečítať si svoje poznámky v ten istý deň, ako ste si ich urobili, aby ste si upevnili informácie, ktoré ste sa v ten deň naučili na hodine.

 • Môžete si napríklad prečítať poznámky po hodine, pred domácimi úlohami alebo pri štúdiu.


Prečítajte si pridelené kapitoly, aby ste pochopili pojmy. Aj keď vás čítanie učebnice matematiky nemusí baviť, je to skvelý spôsob, ako sa uistiť, že rozumiete pojmom a termínom, ktoré váš učiteľ preberá na hodinách. Nájdite si čas na pozorné prečítanie kapitol, ktoré vám učiteľ zadal, a pýtajte sa, ak vám niečo nie je jasné.[4]

 • Počas čítania si zvýraznite alebo podčiarknite dôležité pasáže, aby ste sa k nim neskôr mohli ľahko vrátiť.
 • Označte si dôležité strany samolepiacimi lístkami, aby ste sa na ne mohli rýchlo vrátiť.


Vytvorte si kartičky zapamätať si dôležité pojmy a vzorce. Flashkarty sú kartičky s informáciami na oboch stranách. Môžete použiť kartičky, ktoré vám pomôžu zapamätať si matematické vzorce, kľúčové pojmy a koncepty. Napíšte vzorec, pojem alebo koncepciu na jednu stranu kartičky a potom napíšte vysvetlenie a príklad na druhú stranu.

 • Ak si napríklad chcete zapamätať matematický vzorec pre kvadratickú rovnicu, môžete vzorec napísať na 1 stranu kartičky a potom na opačnú stranu napísať vysvetlenie, ako vzorec použiť spolu s príkladom.


Ak niečomu nerozumiete, opýtajte sa svojho učiteľa alebo učiteľa matematiky. Budú sa vyskytovať pojmy, ktoré vám budú robiť problémy, a keď sa to stane, je najlepšie čo najskôr požiadať o pomoc. Porozprávajte sa so svojím učiteľom matematiky alebo doučovateľom matematiky o všetkých pojmoch, ktorým nerozumiete. Môžu poskytnúť viac informácií, ktoré vám pomôžu pochopiť daný koncept.

Tip: Ak sa radi učíte s inými ľuďmi, skúste sa pridať k matematickej študijnej skupine.

Metóda 3 z 3:Zlepšenie výkonu v deň testu


Problémy, pri ktorých si nie ste istí, vynechajte a vráťte sa k nim. Najlepšie je najprv vyriešiť najľahšie úlohy v teste, pretože tie vám zaberú menej času. Ak narazíte na problém, ktorý vás zaskočí, preskočte ho a vráťte sa k nemu, až keď vyriešite všetky najľahšie problémy.[5]

Tip: Môže to znamenať, že niektoré časti testu budete robiť mimo poradia, ale nebojte sa toho! Je lepšie skákať, ako sa snažiť riešiť úlohy postupne a vyčerpať čas.


Prečítajte si slovné úlohy a extrapolujte čísla. Slovné úlohy môžu byť veľmi mätúce, najmä ak obsahujú veľa dodatočných informácií, ktoré neprispievajú k matematickej podstate problému. Najskôr si na chvíľu prečítajte každú slovnú úlohu v teste a určte príslušné čísla na riešenie rovnice. Potom dosaďte čísla do vzorca, ktorý vám pomôže nájsť riešenie.[6]

 • Napríklad, ak úloha znie: „Albert má 27 áut, ktoré chce zaparkovať na svojom trávniku, a každé auto potrebuje plochu 10 x 10 stôp (3.0 na 3.0 m) priestor. Albertov trávnik má rozmery 100 x 180 stôp (30 x 55 m). Koľko áut môže zaparkovať na svojom trávniku?“
 • Relevantné čísla pre tento problém sú počet áut, veľkosť priestoru na jedno auto: 10 x 10 stôp (3.0 na 3.0 m) a celkovú veľkosť Albertovho trávnika: 100 x 180 stôp (30 x 55 m).


Ukážte celú svoju prácu a pripojte všetky dodatočné informácie, ktoré môžete. Aj keď dostanete nesprávnu odpoveď, niektorí učitelia vám udelia body navyše, ak ukážete svoju prácu a uvediete ďalšie informácie, ktoré dokazujú vaše vedomosti. Nezabudnite si ku každej úlohe napísať čo najviac podrobností, najmä ak si nie ste istí odpoveďou.[7]

 • Ak napríklad potrebujete doplniť rovnicu pomocou konkrétneho vzorca, napíšte najprv vzorec. Potom doplňte rovnicu pomocou vzorca a ukážte všetky ďalšie výpočty, ktoré musíte urobiť na dokončenie problému.


Vylúčte všetky možnosti, o ktorých si myslíte, že sú nesprávne. Počas prechádzania testom môžete naraziť na niektoré problémy, ktorými si nie ste istí. Ak chcete zvýšiť svoje šance na získanie bodov za otázku, ktorou si nie ste istí, môžete vylúčiť všetky odpovede, ktoré považujete za nesprávne. Pokúste sa vyriešiť úlohu a potom vylúčte všetky odpovede, ktoré sú jednoznačne nesprávne.[8]

 • Napríklad povedzme, že dokončíte úlohu a ako odpoveď dostanete 72, ale dostupné možnosti sú a) 56, b) 71, c) 77 a d) 112. Mohli by ste vylúčiť a a d, pretože sú ďaleko od vašej odpovede. Vaša najlepšia možnosť by pravdepodobne bola b, pretože je najbližšie k odpovedi, ktorú ste dostali.

 • Uhádnite odpoveď ak všetko ostatné zlyhá. Ak sú úlohy s výberom odpovede a nie ste si istí, aká je správna odpoveď, môžete sa pokúsiť odpoveď uhádnuť. Vyberte možnosť, ktorá sa vám zdá ako správna odpoveď, ak máte predstavu o tom, čo by to mohlo byť. Medzi ďalšie spôsoby hádania odpovede patria: [9]

  • Vyhýbanie sa možnostiam, ktoré sa veľmi líšia od ostatných odpovedí.
  • Voľba odpovede „všetky“ alebo „žiadna“, ak sú tieto možnosti.
  • Vybrať najdlhšiu možnosť odpovede na slovnú úlohu.
 • Odkazy