3 spôsoby, ako uviesť citát

Uvedenie citátu v práci môže byť zložité, pretože chcete, aby citát pôsobil plynulo a relevantne k vašej téme. Možno budete chcieť použiť citát z literárneho textu na podporu svojich myšlienok v eseji alebo ako dôkaz vo svojej výskumnej práci. Kľúčom k efektívnemu používaniu citátov je vždy použiť úvodnú vetu alebo úvod k citátu. Skúste použiť úvodnú frázu alebo sloveso, ktoré by viedlo k citátu. Na uvedenie citátu v texte môžete použiť aj vlastné tvrdenia.

Metóda 1 z 3:Vedenie úvodnou frázou alebo slovesom


V úvodnej vete použite zdroj. Táto možnosť je užitočná, ak citujete akademický zdroj alebo kritika. V úvodnej vete použite priezvisko osoby, ktorá napísala citát, z ktorého čerpáte. Za úvodnou vetou nasleduje čiarka a potom citát.[1]

 • Ak napríklad používate citát z textu Johna Smitha, môžete napísať:
  • Podľa Smitha „Život je krásny.“
  • Podľa Smitha „Život je krásny.“
  • Podľa Smithových slov: „Život je krásny.“


Uveďte citát opisným slovesom. Opisné slovesá sú dobrým spôsobom, ako stručne a výstižne uviesť citát v texte. Používajte opisné slovesá ako „uvádza“, „poznámky“, „poznámky“, „komentáre“ alebo „udržiava“.“ Vždy používajte priezvisko autora, za ktorým nasleduje opisné sloveso. Potom použite čiarku a uveďte citát.[2]

 • Nepoužívajte „hovorí“ ako opisné sloveso na úvod citátu, pokiaľ necitujete z rozhovoru.
 • Ak napríklad používate citát z textu Hannah Arendtovej, môžete napísať:
  • Arendtová poznamenáva: „Aj v najtemnejších časoch máme právo očakávať určité osvetlenie.“
  • Arendtová uvádza: „Aj v tých najtemnejších časoch máme právo očakávať určité osvetlenie.“


Nepoužívajte čiarku, ak sa úvodné sloveso končí slovom „že“ alebo „ako“.“ Ak v úvodnej vete použijete slovo „že“ alebo „ako“, nemusíte za ním používať čiarku. Namiesto toho jednoducho vložte citát za vetu.[3]

 • Môžete napríklad napísať:
  • Arendtová upozorňuje, že „totalitarizmu sa treba obávať.“
  • Arendtová zdôrazňuje, že „totalitarizmu sa treba báť.“
  • Arendtová opisuje svoju knihu ako „skúmanie moci.“

Metóda 2 z 3: Vedenie vlastným tvrdením


Napíšte krátke tvrdenie o citáte. Ak chcete vytvoriť tvrdenie, skúste citát uviesť vlastnými slovami. Vzťahujte ho späť k svojej téze alebo k zastrešujúcej téme alebo myšlienke v práci. Napíšte krátke tvrdenie, ktoré nie je dlhšie ako jeden riadok alebo osem až desať slov. Týmto spôsobom citát pre čitateľa orámujete.[4]
Dôveryhodný zdroj
Centrum písania Univerzity Severnej Karolíny
Výučbová služba UNC na akademickej pôde a online, ktorá poskytuje pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
Prejsť na zdroj

 • Môžete napríklad napísať tvrdenie ako: „Arendtová nevidí totalitarizmus ako pozitívny výsledok vojny.“
 • Alebo môžete napísať tvrdenie typu: „Hamlet argumentuje proti Rosencrantzovmu tvrdeniu, že mu chýba ctižiadostivosť.“


Umiestnite citát za tvrdenie s dvojbodkou. Po napísaní tvrdenia ho umiestnite pred citát a potom použite dvojbodku. Po dvojbodke napíšte citát.[5]
Dôveryhodný zdroj
Centrum pre písanie na Univerzite v Severnej Karolíne
Výučbová služba UNC na akademickej pôde a online, ktorá poskytuje pomoc študentom, pedagógom a iným osobám počas procesu písania
Prejdite na zdroj

 • Môžete napríklad napísať:
  • Arendtová nevidí totalitarizmus ako pozitívny výsledok vojny: „Totalitarizmu sa treba báť a nenávidieť ho.“
  • Hamlet argumentuje proti Rosencrantzovmu tvrdeniu, že mu chýba ctižiadosť: „Mohol by som byť ohraničený v škrupine a považovať sa za kráľa nekonečného priestoru.“


Zapracujte citát do svojho tvrdenia. Toto je dobrá možnosť, ak chcete citovať len kľúčovú časť textu alebo niekoľko častí rôznych riadkov v tom istom úryvku. Začlenenie citátu vám umožní použiť ho ako dôkaz pre vaše vlastné myšlienky.

 • Môžete napríklad napísať:
  • Pre Arendtovú bola štátom schválená propaganda nevyhnutná v totalitných režimoch, kde „bolo možné prinútiť ľudí, aby uverili aj tým najfantastickejším výrokom“, čím sa potvrdzovala moc štátu nad občanmi.
  • Hamlet pochybuje o Rosencrantzovom názore a tvrdí, že by mohol byť „ohraničený v škrupine“ a stále by sa cítil mocný, „kráľ nekonečného priestoru.“

Metóda 3 z 3:Vyleštenie úvodu


Preskúmajte priebeh a organizáciu úvodu. Keď ste citát správne uviedli do práce, prečítajte si ho nahlas, aby ste potvrdili, že súvisí s ostatným obsahom. Skontrolujte, či veta zapadá do zvyšku odseku. Uistite sa, že ste do odseku zahrnuli svoje vlastné myšlienky a nápady týkajúce sa citátu, aby sa vám zdal podstatný pre to, o čom hovoríte.

 • sa môžete pozrieť aj na použitie citátov v celej práci, aby ste si potvrdili, že dobre plynú. Uistite sa, že ste dôslední v tom, ako uvádzate citáty v práci. Použite jeden až dva rôzne spôsoby uvádzania citátov a držte sa ich, aby čitateľ mohol sledovať vaše myšlienkové pochody.


Skontrolujte, či je interpunkcia správna. Prečítajte si každý úvodný text a uistite sa, že používate interpunkciu správne. Skontrolujte, či sú v úvode umiestnené čiarky. Uistite sa, že nepoužívate čiarky, ak sa úvodné slovo končí slovom „že“ alebo „ako.“

 • Mali by ste tiež skontrolovať, či všetky názvy v úvode uvádzate kurzívou. Všetky mená autorov alebo tituly v úvode píšte aj s veľkým začiatočným písmenom.

 • Uistite sa, že ste správne citujte citáty. Vždy, keď v práci alebo v eseji použijete citáty, musíte ich správne uviesť, aby ste neboli zodpovední za plagiátorstvo. Vždy dodržiavajte štýl citovania, ktorý vám pridelil inštruktor. Môže uprednostňovať štýl APA, štýl MLA alebo štýl Chicago.

  • Umiestnite citáciu na koniec citátu, ak používate citácie v citáte.
  • Môžete napríklad napísať:
   • Arendtová nevidí totalitarizmus ako pozitívny výsledok vojny: „Totalitarizmu sa treba báť a nenávidieť ho“ (O totalitarizme, 54).
   • Hamlet pochybuje o Rosencrantzovom názore a tvrdí, že by mohol byť „ohraničený v škrupine“ a stále by sa cítil mocný, „kráľ nekonečného priestoru“ (Hamlet, 2.2).
 • Odkazy