3 spôsoby, ako v hebrejčine povedať dobré ráno, dobrú noc a dobrý deň

„Shalom“ (shah-lohm) je všeobecný, univerzálny pozdrav v hebrejčine. Hoci doslova znamená „mier“, používa sa aj ako pozdrav a rozlúčka. Existujú však aj iné spôsoby pozdravu v hebrejčine v závislosti od dennej doby. Niektoré časovo špecifické pozdravy sa používajú na pozdravenie, zatiaľ čo iné je vhodnejšie použiť, keď končíte rozhovor a odchádzate.[1]

Metóda 1 z 3:Pozdravy v hebrejčine


Povedzte „šalom“ v akejkoľvek situácii. Ak chcete niekoho pozdraviť v hebrejčine, „šalom“ (šah-lohm) je hlavné slovo, ktoré treba použiť. Je vhodný ako pozdrav bez ohľadu na kontext, vek osoby, ktorú pozdravujete, alebo na to, ako dobre ju poznáte.[2]

 • V sobotu (šabat) môžete povedať aj „šabat šalom“ (šah-baht šah-lohm), čo doslova znamená „šabatový pokoj“ alebo „pokojný šabat.“


Zmeňte svoj pozdrav a povedzte „šalom aleikhem“ (šah-lohm ah-ley-khem). Tento pozdrav sa bežne používa v Izraeli. Rovnako ako samotné „šalom“ je vhodné v každej situácii, keď niekoho pozdravíte.[3]

 • Tento pozdrav je príbuzný arabskému pozdravu „salaam alaikum“ a oba pozdravy znamenajú doslova to isté: „mier s vami“.“ Arabčina a hebrejčina sa v mnohom prekrývajú, pretože tieto dva jazyky patria do rovnakej jazykovej rodiny.

Tip na výslovnosť: V hebrejských slovách sa zvyčajne kladie dôraz na poslednú slabiku bez ohľadu na to, koľko slabík slovo má.


Na neformálne pozdravenie použite „ahlan“ (ah-hah-lahn). „Ahlan“ je prevzaté z arabčiny. Hebrejsky hovoriaci ho používajú rovnako ako arabsky hovoriaci, teda ako jednoduché „ahoj.“ Hoci je toto slovo oveľa neformálnejšie ako „šalom“, stále ho môžete použiť na pozdravenie kohokoľvek, mladého alebo starého, v bežnom kontexte.[4]

 • Vo formálnejšej situácii alebo pri rozhovore s niekým, kto má autoritu, to môže byť príliš neformálny pozdrav.

Tip: Ak sa chcete opýtať na to, či chcete hovoriť „ahk“, môžete to urobiť aj „ahk“: Môžete tiež jednoducho povedať „hej“ alebo „ahoj“ ako v angličtine. Tieto pozdravy sa však považujú za veľmi neformálne a sú vhodné len pre ľudí, ktorých dobre poznáte a ktorí sú približne v rovnakom veku ako vy alebo mladší.

Metóda 2 z 3: Používanie pozdravov podľa času


Na ranný pozdrav povedzte „boker tov“ (boh-kehr tahv). „Boker tov“ je všeobecný pozdrav, ktorý môžete použiť namiesto „šalom“, pokiaľ je to pred poludním. Je vhodné v akomkoľvek kontexte, bez ohľadu na to, koho pozdravujete.[5]

 • Izraelci môžu odpovedať „boker or“, čo znamená „ranné svetlo.“ Táto fráza sa používa len ako odpoveď na „boker tov.“ Môžete tiež odpovedať jednoduchým opätovaním „boker tov“.


Vyskúšajte „tzoharaim tovim“ (tsoh-hah-rye-ihm tahv-ihm) ako pozdrav okolo poludnia. Výraz „tzoharaim tovim“ doslova znamená „dobré poludnie“.“ Hoci ho môžete počuť kedykoľvek po poludní a pred západom slnka, vo všeobecnosti je vhodnejšie v skorých popoludňajších hodinách.[6]

 • Ak chcete túto frázu použiť neskôr popoludní, ale pred večerom, pridajte na jej začiatok „akhar“ (ahk-hahr). Keďže „tzoharaim tovim“ znamená „dobré poludnie“, „akhar tzoharaim tovim“ znamená „dobré popoludnie“ alebo „dobré popoludnie“.“ Túto frázu môžete používať až do západu slnka.

Tip na výslovnosť: Slovo „tzoharaim“ môže byť náročné vysloviť, ak ste nový používateľ hebrejčiny. Nezabudnite, že toto slovo má štyri slabiky. „ts“ na začiatku slova znie ako „ts“ v anglickom slove „cats“.“


Po západe slnka prejdite na „erev tov“ (ehr-ehv tahv). Táto fráza znamená „dobrý večer“ a je vhodná ako pozdrav po západe slnka, ale pred neskorou nocou. Ide o formálnejšiu frázu, ktorú by ste pravdepodobne nepoužili v kruhu priateľov alebo ľudí vo vašom veku. Je však vhodné ju použiť v obchodoch, reštauráciách alebo pri pozdrave s cudzím človekom – najmä ak je starší ako vy a chcete pôsobiť zdvorilo.[7]

 • V odpovedi na „erev tov“ mnoho ľudí jednoducho odpovie „erev tov“. Môžu tiež povedať „šalom“ alebo sa opýtať, ako sa vám darí alebo ako vám môžu pomôcť.


Používajte „lilah tov“ (lie-lah tahv) neskoro večer. Táto fráza doslova znamená „dobrú noc“ a v hebrejčine sa používa ako pozdrav aj rozlúčka. Je vhodný v akomkoľvek kontexte, bez ohľadu na to, koho pozdravujete.[8]

 • Ak vám niekto povie „lilah tov“, je vhodné odpovedať „lilah tov“. Môžete tiež jednoducho povedať „šalom.“

Metóda 3 z 3:Rozlúčka


Používajte „shalom“ (shah-lohm) aj vo význame „zbohom.“ V hebrejčine je „šalom“ univerzálny pozdrav, ktorý sa dá použiť pri stretnutí s niekým aj pri rozlúčke. Ak si nie ste istí, čo presne povedať, je vhodné použiť toto slovo.[9]

 • „Šalom“ je vhodné povedať komukoľvek bez ohľadu na to, koľko má rokov alebo ako dobre ho poznáte.


Vyskúšajte „lehitra’ot“ (leh-hiht-rah-oht) ako alternatívu k „šalom.“ „Lehitra’ot“ je skôr ako „dovidenia“, ale v Izraeli sa používa aj ako štandardný spôsob rozlúčky. Ak sa naučíte nejaký iný spôsob, ako povedať „zbohom“, než „šalom“, naučte sa toto.[10]

 • Toto slovo je trochu ťažšie vysloviť ako iné základné hebrejské slová, napríklad „šalom“, ale ak cestujete do Izraela, budete ho počuť pomerne často. Začnite pomaly a precvičujte si výslovnosť. Rodený hovorca vám môže pomôcť.


Prechod na „jom tov“ (yahm tahv), ak chcete niekomu popriať dobrý deň. Tak ako v angličtine môžete povedať „have a good day“, keď sa s niekým lúčite, hebrejsky hovoriaci hovoria „jom tov“.“ Hoci táto fráza doslova znamená „dobrý deň“, používa sa len ako fráza na rozlúčku alebo na rozlúčku, nikdy nie ako pozdrav.[11]

 • Môžete tiež povedať „jom nifla“ (yahm nee-flah), čo znamená „krásny deň“.“ Je to trochu nadšenejšie ako „jom tov“, ale je to vhodné aj v akomkoľvek kontexte s akoukoľvek osobou.

Alternatívny spôsob: Po skončení šabatu alebo počas prvých dní týždňa nahraďte „jom“ slovom „šavua“ (šah-vooh-ah), ktorým niekomu prajete pekný týždeň.


 • Priateľom povedzte „bye“ alebo „yalla bye“. Slovo „yalla“ pochádza z arabčiny a nemá presný anglický ekvivalent. Je to však slovo, ktoré používatelia hebrejčiny používajú často. V podstate znamená „čas odísť“ alebo „čas ísť ďalej.“[12]

  • Táto fráza je neformálna a ležérna, takže sa najlepšie používa medzi priateľmi alebo pri rozhovore s ľuďmi vo vašom veku alebo mladšími.
 • Odkazy