3 spôsoby, ako viesť k scéne bozkávania v knihe

Bozkávacie scény môžu byť silnou súčasťou príbehu. Je dôležité budovať vzťah a ukázať, ako sa postavy k sebe hodia, aby im čitatelia, keď sa konečne pobozkajú, fandili.

Metóda 1 z 3: Postupné budovanie

Ak tieto dve postavy budú tvoriť pár, postupné budovanie ich vzťahu pomôže čitateľom chcieť, aby boli spolu. Ukázanie toho, že patria k sebe, pomôže, aby boli bozky obohacujúce.


Ukážte, že majú o seba záujem. Mohli by trochu flirtovať, červenať sa a správať sa inak (placho, rozpačito, spoločensky alebo akokoľvek reagovať na zamilovanosť). Môže sa stať, že sa budú usmievať alebo červenať kvôli niečomu, čo urobila druhá postava.


Napíšte, že na seba myslia, keď sú oddelení. Možno pocíti záchvev smútku, keď sa dozvie, že nebude na večierku, a nie je si celkom istá prečo. Alebo sa prechádza po lese a myšlienky mu stále unikajú k nej.

 • Trochu to ide na dlhú trať. Aj krátka zmienka alebo dve môžu upútať pozornosť čitateľov. Nemajte pocit, že musíte napísať päť strán úvah o tom, ako je do nej zaľúbený.


Nechajte čitateľov, aby ich videli spolu. Keď budú mať spoločné scény, čitatelia budú môcť vidieť, vďaka čomu ich vzťah funguje. Ukážte, ako na seba vzájomne pôsobia – sú hlúpi, čelia krízam, riešia problémy atď. Tým sa vybuduje ich vzťah a bude jasnejšie, prečo je bozk dobrý nápad.


Ukážte, že im na sebe záleží. V pozitívnom vzťahu (začínajúcom alebo inom) sa dve postavy navzájom podporujú a správajú sa k sebe so súcitom. Ukážte, že si navzájom pomôžu v zlých časoch a povzbudia sa, keď sa im darí. Nech sú si navzájom k dispozícii.

 • Ryan vynechá basketbalový tréning, aby sledoval Mariu v školskej súťaži v hláskovaní. Je nadšený, keď vyhrá a Mária si uvedomí, ako veľmi mu na nej záleží.
 • Jessica sa nikdy nestretla s LaBronovou matkou. Keď však LaBron v slzách zavolá, že jeho mama je v nemocnici, Jessica zanechá všetkého, čo robí, a čo najrýchlejšie sa k nej odvezie.
 • Keď sa Amy stratí, Keesha ju pomáha hľadať. Keesha ju nájde na mieste, kde premýšľa, súcitne si vypočuje jej frustráciu a povzbudí ju, aby sa vrátila domov, pretože jej rodičia majú obavy.


Dajte jasne najavo, že sa navzájom rešpektujú. V pevnom vzťahu obom partnerom záleží na pocitoch toho druhého, majú ho radi takého, aký je, a pred bozkom vždy získajú jasný súhlas. Partneri by si mali byť rovní.

 • Ak niekto súhlasí s bozkom, môže sa o bozkávaní rozprávať („Tak ty ma pobozkáš??“), nakláňa sa k sebe, usmieva sa, hryzie si pery a používa iné neverbálne signály, aby dala najavo, že chce bozk. Niekto nedal súhlas, ak bol úplne pasívny (napr.g. tvári sa neisto, neuvedomujúc si, že druhá osoba chce bozk), alebo či plače alebo sa aktívne bráni.
 • Ak to nie je dobrý vzťah, potom si možno jeden druhého nevážia. Možno sa jeden správa majetnícky a kontroluje druhého, alebo sa snaží zmeniť druhého bez toho, aby ho rešpektoval, alebo bozkáva osobu, aby ju prinútil mlčať alebo zmeniť názor.

Metóda 2 z 3:Písanie špeciálnych bozkov

Prvým bozkom alebo iným bozkom významným pre dej (bozk po udobrení sa z hádky, bozk pred tým, ako sa musia rozísť, akýkoľvek špeciálny romantický bozk) sa venuje mimoriadna pozornosť detailom.


Vyberte si prostredie. Môže to byť na nejakom obzvlášť romantickom mieste alebo v bežnom prostredí. Nájdite si čas na opísanie niekoľkých detailov o prostredí, aby ste si ho zapamätali.

 • Vonku leje a Roseann si nevzala dáždnik. David sa s ňou podelí o svoj. On povie vtip a oni sa zasmeje.
 • Javier a Roberto sa zúčastnili na rovnakej svadbe. Roberto požiada Javiera o tanec. Javier je očarený svetlami, hudbou, točiacimi sa pármi a Robertovým úsmevom.
 • Lindsay po ich hádke utiekla na kopec. Jake sa prišiel ospravedlniť za to, že zranil jej city. Ona plače, on tiež trochu plače a ona sa tiež ospravedlňuje. sa dohodli, že budú lepšie komunikovať.


Získajte ich tvárou v tvár. Buď náhodou, alebo zámerne si nakoniec hľadia do očí. Moment sa spomalí a vy sa môžete rozhodnúť opísať tu drobné detaily. Jeden druhého môže pohladiť alebo si láskyplne všimnúť nejakú vlastnosť (vzhľad, vôňu, dotyk atď.). Obe postavy si uvedomia, že sa chcú pobozkať.

 • Roseann zakopne o obrubník a David ju zachytí. Zrazu je jej tvár veľmi blízko jeho. A nemieni sa sťažovať.
 • Pomalý tanec sa končí a Javier a Roberto si hľadia do očí. Javierovi zaplaví hruď teplo, keď vidí nehu v Robertoovej tvári.
 • Lindsay položí ruky na Jakeove plecia, odhrnie mu vlasy a povie mu, že ho miluje.


Začnite bozk. Jedna alebo obe postavy sa naklonia a ich pery sa stretnú. Opíšte, čo v tej chvíli cítia.

 • To, koľko detailov použijete, závisí od postáv a vášho publika. Kniha pre predškolákov pravdepodobne neprekročí rámec „jemného bozku na ruky“.“ Román pre dospelých môže presne opisovať, čo robia so svojimi jazykmi.


Diskutujte o tom, ako sa potom cítia. Ako sa od seba odtiahnu – či sa bozk prirodzene skončí, alebo ho prerušia? Ako sa jednotlivé postavy cítia pri bozku? Usmievajú sa, červenajú sa, rozhodnú sa znova pobozkať?

 • Ak sú v bozkávaní nováčikovia, môžu byť v rozpakoch alebo dokonca po ňom nesmelo utekať.
 • Ak je povaha ich vzťahu nejasná, možno sa o ňom budú musieť porozprávať.

Metóda 3 z 3:Písanie príležitostných bozkov


Pripravte scénu okolo dôležitejších detailov. Pri krátkom bozku nie je dôležitá samotná časť – dôležitá je interakcia postáv, vývoj deja alebo iné detaily.

 • Leigh a Drake pečú koláčiky na oslavu jej sestry Julie. Smejú sa a bozkávajú, kým Julia vstúpi, aby sa porozprávala so svojou sestrou.
 • Pani. Rivera ide na služobnú cestu. Pán. Rivera ju pobozká na rozlúčku predtým, ako zostane s deťmi.
 • Rose a George sú na pikniku. Bozkávajú sa, ale väčšinou sa rozprávajú o udalostiach, ktoré sa stali v predchádzajúcich kapitolách.

 • Udržujte rýchly bozk. Keďže ide o menej významný bozk, detaily nie sú pre scénu dôležité. Venujte jednu alebo dve vety bozku a potom pokračujte v deji.

  • Leigh a Drake mali v úmysle bozkávať sa, ale Juliin príchod to preruší. Červenajú sa a rýchlo sa vrátia k sušienkam.
  • Pani. Rivera dá svojmu manželovi rýchly štek na pery. „Budem ťa bozkávať lepšie, keď sa deti nebudú pozerať,“ zašepká a on sa zasmeje.
  • George pobozká Rose na líce a usmeje sa. „Milujem ťa,“ hovorí.