3 spôsoby, ako viesť uctievanie

Vedenie bohoslužieb je dôležitou súčasťou každej bohoslužby. Efektívne vedenie povzbudí zbor, aby sa k vám pripojil v zmysluplnej, úprimnej modlitbe a chválach.

Metóda 1 z 3: Prvá časť: Príprava pred bohoslužbou

Spoznajte svoj cieľ. Vedieť, čo je a čo nie je bohoslužba. Uctievanie by malo byť predovšetkým o chválení Boha a vaším hlavným cieľom ako vedúceho uctievania je povzbudiť celé zhromaždenie, aby chválilo Boha prostredníctvom piesní a modlitieb.

 • Namiesto modelovania osobného uctievania na pódiu sa zamerajte na vedenie uctievania spoločenstva.
 • Uctievanie je nie čas na predvádzanie vlastných talentov alebo starosti o to, aby ste vyzerali dobre. Možno sa nechcete vyvyšovať, ale pýcha si často nájde cestu nepozorovane, preto si na ňu dávajte pozor.

Modlite sa.[1]
Poďakujte Bohu za príležitosť viesť druhých k uctievaniu Jeho osoby a poproste ich o vedenie, pokoru a odvahu, aby sa uctievanie vydarilo.

 • Niekoľko vecí, ktoré stoja za zváženie, keď sa modlíte, môže zahŕňať:
  • Porozumenie textom, ktoré spievate, a schopnosť odovzdať toto porozumenie
  • Láska k ľuďom, ktorých vediete
  • Múdrosť pri výbere piesní a veršov používaných pri uctievaní
  • Schopnosť konať na základe právd, ktoré spievate a hovoríte
  • pokora viesť spôsobom, ktorý oslavuje Boha, a nie vás alebo zhromaždenie
  • Schopnosť viesť zhromaždenie k zlepšeniu vzťahu s Bohom

Uctievanie postavte na základe lekcie. Zistite od pastora, o čom bude lekcia v danom týždni, a snažte sa vybrať piesne na túto tému. Vďaka tomu bude celá bohoslužba súdržnejšia a zmysluplnejšia.

 • Budete si tiež musieť vybrať krátke biblické verše, ktoré sa hodia k piesňam a celkovej lekcii, ako aj.

Vyberte si piesne, ktoré môžu spievať ostatní.[2]
Ide o to, aby sa ostatní aktívne zúčastňovali na uctievaní tým, že budú spievať spolu s vami. Ak sa zbor necíti dobre pri spievaní tej piesne, ktorú ste vybrali, pravdepodobne nebude spievať.

 • Ľudia vo všeobecnosti nespievajú piesne, ktoré sú im neznáme. Držte sa predovšetkým piesní, o ktorých viete, že ich zbor bude poznať. Keď uvediete novú pieseň, naplánujte jej zaradenie do viacerých bohoslužieb, aby mali ľudia viac príležitostí zvyknúť si na ňu.
 • Všimnite si tiež, že niektoré piesne sú určené pre sólových spevákov, zatiaľ čo iné sú vhodnejšie na skupinový spev. Samozrejme, piesne, ktoré používate na skupinové uctievanie, by mali byť piesne, ktoré môžu skupiny ľudí spievať spoločne.
 • Možno máte vynikajúci hlasový rozsah, ale vedzte, že väčšina ľudí nemá rovnaké schopnosti. Piesne, ktoré vyberiete, musia patriť do kratšieho, koncentrovanejšieho rozsahu, aby mohlo spievať viac ľudí.

Zvážte formát. Vedzte, koľko piesní musíte vybrať. V mnohých zboroch už existuje určitý stanovený poriadok bohoslužby. V iných prípadoch môžete mať trochu väčšiu flexibilitu. Bez ohľadu na to by ste mali vybrať dostatok piesní, aby sa hodili do formátu, a vybrať správne piesne pre správne časti bohoslužby.

Zapamätajte si.[3]
Poznajte texty piesní, ktoré plánujete spievať. Naučte sa naspamäť všetky verše, ktoré plánujete povedať. Počas bohoslužby môžete mať pred sebou otvorenú Bibliu alebo noty, ale radšej sa na ne nespoliehajte.

 • Pri nácviku prednesu týchto čítaní zdôrazňujte slovesá namiesto zámen, prídavných mien a prísloviek. Slovesá zvyčajne vyjadrujú najväčšie množstvo deja a významu, takže ich zdôraznenie môže pomôcť vyzdvihnúť pravdivosť textu.
 • Ak sa vopred naučíte slová, ktoré budete spievať a hovoriť, budete sa počas verejnej bohoslužby cítiť oveľa pohodlnejšie, čo vám umožní viesť bohoslužbu prirodzenejším spôsobom.

Cvičenie. Možno ste jediný, kto vedie bohoslužbu v zbore. Na druhej strane, možno budete mať k dispozícii celý bohoslužobný tím. Bez ohľadu na to, koľko ľudí sa zúčastňuje, je veľmi dôležité, aby ste si piesne, ktoré plánujete spievať, nacvičili niekoľkokrát predtým, ako ich budete musieť predviesť v kostole.

 • Uistite sa, že každý člen vášho tímu pre uctievanie vie, kedy sa bude spievať ktorá pieseň. Snažte sa všetkých čo najlepšie informovať, aby vás nič neprekvapilo.
 • Počúvajte príspevky ostatných členov tímu pre uctievanie. Ak je všeobecný konsenzus v rozpore s vaším pôvodným názorom, prehodnoťte svoje nápady a zvážte ich prípadnú zmenu.

Pred bohoslužbou sa naštartujte. Bohoslužba je duchovná záležitosť, ale ako fyzická bytosť si musíte udržiavať aj fyzické sily. Noc predtým sa poriadne vyspite. Ráno sa dostatočne hydratujte a najedzte, aby ste mali dostatok energie, ktorú budete potrebovať na zvládnutie bohoslužby.

 • Ak patríte k ľuďom, ktorým sa ľahko urobí zle po plnom žalúdku, uistite sa, že ste zjedli len toľko, aby ste sa zobudili, a nie toľko, aby sa vám urobilo nevoľno.

Rozcvičte sa pred bohoslužbou. Pred bohoslužbou sa stretnite s ostatnými členmi bohoslužobného tímu a urobte si posledný rýchly tréning.

 • Ako vedúci bohoslužieb sa pokúste prísť na záverečnú skúšku približne 15 minút pred príchodom zvyšku bohoslužobného tímu. Počas tohto času urobte zvukové skúšky, aby ste sa uistili, že je zariadenie nastavené, naladili všetky nástroje, ktoré budete používať, a prelistujte si poznámky, aby ste sa uistili, že je všetko v poriadku.[4]

Metóda 2 z 3:Druhá časť: Uctievanie počas bohoslužby

Sledujte reč tela. Reč vášho tela musí vyjadrovať energiu a úprimnosť. Aj keď bohoslužba nie je o vás, stále budete potrebovať dostatočnú prítomnosť na javisku, aby ste upútali pozornosť zhromaždenia. Ak sa nezdáte byť nadšení z uctievania, tí, ktorých vediete, pravdepodobne tiež nebudú nadšení.[5]

 • Zvážte možnosť požiadať niekoho, aby vás pri vedení bohoslužby natočil na video. Neskôr si pozrite video a skontrolujte reč svojho tela. Všimnite si, ktoré pohyby sa zdajú byť nešikovné alebo rušivé a ktoré sú užitočné.
 • Dbajte na to, aby ste aj vyzerali ako správna partia. Musíte vyzerať čisto a vaše oblečenie a doplnky by mali byť čisté, skromné a decentné.
 • Počas bohoslužby si zachovajte správne držanie tela a udržujte očný kontakt. Usmievajte sa, keď je to vhodné, a zachovajte si priateľskú, ale silnú prítomnosť.

Sledujte zhromaždenie. Sledujte zhromaždenie, keď ho vediete pri bohoslužbe, a podľa potreby od neho prijímajte pokyny. Buďte pripravení urobiť počas bohoslužby malé zmeny podľa potreby, aby ste všetko zosynchronizovali so zvyškom zboru.[6]

 • Ak ľudia vyzerajú znudene alebo zmätene, možno pieseň nepoznajú alebo sa pri jej spievaní necítia dobre. Môžete ich povzbudiť k spevu výrokom typu: „Uctievajme Boha spoločne,“ ale vyhnite sa tomu, aby ste ich obviňovali výrokmi typu: „Nepočujem nikoho, kto by so mnou spieval.“
 • Je tiež možné, že technická chyba zabránila správnemu zobrazeniu slov na obrazovke, preto sa obzrite za rameno, aby ste sa uistili, že je všetko v poriadku.

Uctievajte, akoby ste to mysleli vážne. Najjednoduchší spôsob, ako uctievať akoby ste to mysleli vážne, je skutočne to myslieť vážne. Pri vedení sa sústreďte na slová, ktoré spievate a hovoríte. Ak len prechádzate cez pohyby bez toho, aby ste boli úprimní, ľudia si to určite všimnú.

 • Aj keď nemusíte „hrať“ každú pieseň, snažte sa používať reč tela a verbálny prejav, ktorý zodpovedá tónu piesní, ktoré spievate. Usmievajte sa a pohybujte sa, keď spievate radostné piesne. Počas vážnych alebo reflexívnych piesní buďte tlmenejší. Vaše pohyby nemusia a nemali by byť teatrálne, ale správne pohyby môžu účinnejšie zdôrazniť dôležitosť toho, čo hovoríte.

Odstráňte tuk. Udržujte ľudí počas bohoslužby aktívne zapojených. Dlhé inštrumentálne sóla a obsah tohto druhu sú otvorenou pozvánkou pre ľudí, aby sa nechali unášať myšlienkami. Tieto veci môžu znieť vášmu uchu príjemne, ale ak nie sú praktické, mali by ste ich vynechať.

 • Nemusíte vyškrtnúť všetky inštrumentálne časti, ale spýtajte sa sami seba, ktoré sú naozaj potrebné a ktoré nie. Ak medzihra poskytuje užitočný prechod, zachovajte ju. Keď aranžmán narúša priebeh bohoslužby spoločenstva, vyhoďte ho alebo skráťte.

Modlite sa a recitujte Písmo. Ako už bolo uvedené, verše, ktoré čítate, by ste si mali vopred vybrať a zapamätať. Modlitby si môžete napísať aj vopred, alebo ich môžete ad lib, ak si myslíte, že ich to urobí úprimnejšími.

 • Rovnako ako piesne a čítania, aj vaše modlitby musia byť spojené s posolstvom alebo lekciou, ktorú vám odovzdávajú.

Venujte pozornosť ostatným vedúcim. Keď je čas, aby pastor predniesol kázeň alebo aby prehovoril niekto iný, venujte mu svoju pozornosť. V zbore ste vedúcim bez ohľadu na to, či ste „zapnutý“ alebo „vypnutý“, takže vaše konanie si zvyšok zhromaždenia všimne aj vtedy, keď nespievate alebo nehovoríte.

Buďte skutoční. Hoci musíte do istej miery odložiť svoje osobné pocity, nemali by ste sa nútiť do toho, aby ste robili uctievanie, ak to pre vás nie je prirodzené. V dňoch, keď sa cítite tlmenejšie, dovoľte, aby vaše uctievanie bolo tlmenejšie. V dňoch, keď sa cítite plní energie, dajte to najavo.

 • Trocha úprimnosti môže byť veľmi užitočná, ale opäť sa uistite, že netrávite čas zameraním sa na seba, keď vediete ostatných pri uctievaní. Namiesto slov: „Mám naozaj zlý deň,“ poukážte na to, že v živote sú obdobia, keď môže byť chvála ťažká, ale uveďte, že je dôležité pokračovať v uctievaní aj počas týchto období.

Metóda 3 z 3:Tretia časť: Reflexia po bohoslužbe

Modlite sa viac. Modlitba je nevyhnutná počas všetkých častí tohto procesu. Poďakujte Bohu za bohoslužbu po jej skončení, aj keď sa veci nevyvíjali tak, ako by ste si želali. Poproste Boha o vedenie, keď budete uvažovať o službe a plánovať nabudúce.

Robte si poznámky. Krátko po skončení bohoslužby si napíšte niekoľko poznámok o tom, čo sa vám podarilo a čo nie. Použite tieto poznámky pri plánovaní budúcich bohoslužieb.

 • Niekoľko vecí, na ktorých by ste mali popracovať, môže zahŕňať dikciu, hlasitosť a výšku hlasu. Možno nebudete vedieť, ako budete znieť vo svätyni, kým tam raz alebo dvakrát skutočne nepovediete bohoslužbu. Podľa potreby upravte spôsob svojho prejavu tak, aby ste kompenzovali napríklad ozvenu a zlú akustiku.
 • Ak vás ostatní kritizujú alebo dávajú návrhy, počúvajte ich s pokorou a otvorenou mysľou.[7]
  Niektoré z rád, ktoré vám ostatní dajú, nemusia byť praktické, ale niektoré z nich budú. Uistite sa, že ste schopní úprimne rozlíšiť rozdiel medzi užitočnou a deštruktívnou kritikou bez toho, aby ste sa nechali rušiť svojím egom.
 • Zbavte sa minulých chýb. Učenie sa zo svojich chýb a prešľapov je skvelé. Hĺbanie nad týmito problémami a dovolenie, aby negatívne poznačili vaše myslenie, nie je až také skvelé. Premýšľajte o spôsoboch, ako napraviť chyby z minulosti, a tieto chyby vypustite hneď, ako si naplánujete, ako sa im vyhnúť.

  • Nedostatky a chyby často slúžia ako užitočné pripomenutie, aby ste si zachovali pokoru. Aj tieto nedokonalosti môžu ľuďom, ktorých vediete, pripomenúť, že všetci sme len ľudia. Ak s milosťou prijmete svoje vlastné chyby, môžete povzbudiť tých, ktorí vás pozorujú, aby urobili to isté.
 • Odkazy