3 spôsoby, ako vyhrať súťaž vo verejnom prejave

Súťaže vo verejnom prejave sú výzvou pre ľudí, aby predniesli pripravené aj nepripravené prejavy na určité témy. Mnohé súťaže sa hodnotia podľa toho, ako sú vaše prejavy organizované, ako dobre sa zapájate do diskusie s publikom a ako sa prezentujete. Ak sa zúčastňujete na súťaži vo verejnom prejave s nádejou na víťazstvo, uistite sa, že ste si pripravili všetky materiály a zostaňte sebavedomí, a určite sa vám podarí vyhrať!

Metóda 1 z 3:Písanie pripraveného prejavu


Vyberte si tému, ktorá je pre vás vášňou alebo záujmom. Porotcovia a vaše publikum si všimnú, keď sa počas prezentácie nadchnete pre konkrétnu tému. Urobte si úvodný prieskum a brainstorming o rôznych témach, aby ste našli takú, o ktorej sa radi učíte.[1]

 • Informujte sa o súťaži, do ktorej sa prihlasujete, pretože môže mať zoznam výziev, z ktorých si musíte vybrať.
 • Pozrite si pokyny pre súťaž, aby ste zistili, ako dlhý má byť váš prejav. To, koľko informácií zahrniete, závisí od toho, či potrebujete predniesť 5-minútový alebo 10-minútový prejav.


Vytvorte háčik súvisiaci s vašou témou. Svoj prejav začnite prekvapivým faktom, osobnou anekdotou alebo rečníckou otázkou, aby ste poslucháčov zaujali svojou témou. Po háčiku uveďte účel svojho prejavu, prečo je dôležitý a hlavné body, o ktorých budete hovoriť.[2]

 • Ak napríklad píšete prejav o klimatických zmenách, môžete začať takto: „Podľa NASA bolo za posledných 136 rokov 17 z 18 najteplejších rokov od roku 2001.“[3]
 • V úvode sa obmedzte na 4 – 5 viet, aby ste mali čas rozvinúť svoje body v hlavnej časti prejavu.


Rozdeľte svoj prejav na hlavné body, na ktoré kladiete dôraz. Premyslite si argumenty a body, o ktorých chcete hovoriť v rámci svojej témy, a usporiadajte ich tak, aby prirodzene plynuli. Snažte sa mať vo svojom prejave 2-3 hlavné body, ktoré sú dobre preskúmané, aby vaše publikum vedelo, že ste odborníkom na danú tému.[4]

 • Môžete napríklad začať osobným príbehom, hovoriť o problémoch bodu, o ktorom diskutujete, a potom ponúknuť odporúčania alebo metódy, ktoré by mohli pomôcť.
 • Rozdelenie prejavu na menšie časti pomáha poslucháčom zapamätať si, o čom hovoríte.
 • Uistite sa, že všetky časti vášho prejavu súvisia s hlavnou témou. V opačnom prípade budú porotcovia a publikum rozptyľovaní vašimi odbočkami.


Ukončite prejav otázkou pre vaše publikum, aby ste zanechali trvalý dojem. Začnite tým, že znovu zdôrazníte, prečo je téma, o ktorej hovoríte, dôležitá, aby poslucháčom utkvela v pamäti. Pred poslednou vetou zhrňte hlavné body svojho prejavu. Keď skončíte, skúste položiť otázku alebo výzvu publiku, aby ste ho zaujali a upútali.[5]

Tip: Ak môžete, prepojte záverečnú výpoveď s háčikom, ktorý ste použili v úvode. Takto váš prejav pôsobí ucelenejšie a ukazuje, že ste premýšľali o štruktúre.


Pred súťažou si prejav viackrát precvičte. Skúste si svoj prejav prečítať nahlas pred zrkadlom, aby ste sa mohli pozorovať, ako ho prednášate. Ak môžete, požiadajte priateľov alebo členov rodiny, aby si sadli a vypočuli si váš prejav, a požiadajte ich o spätnú väzbu. Upravte obsah svojho prejavu na základe získanej spätnej väzby.[6]

 • Požiadajte učiteľa v škole, aby sa pozrel na váš prejav alebo si vypočul vašu prezentáciu, aby ste mohli získať akademickú spätnú väzbu.
 • Je v poriadku, ak sa počas prezentácie odvolávate na poznámkové lístky, ale nespoliehajte sa na iné vizuálne prvky, ako sú prezentácie alebo grafy.

Metóda 2 z 3: Zaujmite publikum


Oblečte sa profesionálne. Oblečte si čiernu, sivú, tmavomodrú alebo akúkoľvek inú konzervatívnu farebnú košeľu na gombíky, ktorá nie je príliš krikľavá. Uistite sa, že máte oblečené buď spoločenské nohavice, alebo šaty s dĺžkou aspoň po kolená. Ak máte, oblečte si sako, ktoré ladí s nohavicami. Obuť si pohodlné, ale pekné topánky, napríklad mokasíny alebo lodičky.[7]

 • Vyhnite sa oblečeniu, ktoré je pokrčené, alebo niečomu, čo by ste mali na sebe, keď idete von s priateľmi.
 • Noste červenú kravatu, aby ste ukázali, že ste obchodne orientovaný.


Hovorte jasne a dostatočne hlasno, aby vás všetci počuli. Hovorenie jasným hlasom pomáha vykresliť, že ste sebavedomý, a uľahčuje poslucháčom porozumieť vám. Dbajte na to, aby ste premietali svoj hlas tým, že budete hovoriť hlasno, ale nie tak, že budete kričať na publikum.[8]

 • Na menších verejných súťažiach nemusia byť k dispozícii mikrofóny, preto si nezabudnite nacvičiť, akú hlasitosť počas prejavu použijete.


Pri prezentácii používajte správne držanie tela a reč tela. Stojte rovno a majte uvoľnené ramená, aby ste pôsobili sebavedomejšie. Vyhnite sa hrbeniu alebo prekríženiu rúk počas reči, pretože to bude vyzerať, akoby ste nemali záujem o to, o čom hovoríte.[9]

 • Počas reči používajte ruky, aby ste sa vyhli nervóznemu vrteniu, ako napríklad pohrávaniu sa s oblečením alebo dotýkaniu sa vlasov.
 • Počas prezentácie sa radšej pohybujte, ako by ste mali zostať na jednom mieste, aby ste pôsobili pútavejšie a sebavedomejšie.


Často sa usmievajte. Úsmev nielenže pomáha zakryť prípadnú nervozitu počas vášho prejavu, ale vďaka nemu aj váš hlas znie veselšie. Ak sa budete pri prezentácii usmievať, publikum vás bude vnímať ako priateľského, prístupného a sebavedomého prezentátora.[10]

 • Usmievajte sa len vtedy, ak je to vhodné pre tému vášho prejavu. Ak je napríklad vašou témou zmena klímy, môžete zachovať vážnejší tón, ale pri rozprávaní o spôsoboch, ako jej predchádzať, sa môžete usmievať.
 • Skúste vo svojom prejave použiť humor, ak je to vhodná téma.


Udržujte očný kontakt s publikom, aby ste nadviazali kontakt. Vyhnite sa pozeraniu na svoje nohy alebo na steny, pretože poslucháči si všimnú, že ste nervózny. Namiesto toho si vyberte 3 alebo 4 miesta v dave, na ktoré sa budete sústrediť, aby sa ostatní počas prezentácie cítili s vami prepojení.[11]

 • Na nikoho sa nesústreďujte príliš dlho, inak sa môže začať cítiť nepríjemne.
 • Nezabudnite nadviazať očný kontakt aj s porotcami súťaže, pretože budú hodnotiť vaše vystúpenie.


Zmeňte rýchlosť, akou hovoríte, aby ste pridali dôraz na body. Urobte si prestávku po položení otázky alebo po údernom momente vášho prejavu. Ak potrebujete, aby váš názor znel naliehavo, začnite hovoriť rýchlejšie, aby publikum stále rozumelo tomu, čo hovoríte. Keď prezentujete údaje alebo štatistiky, spomalte, aby ste pridali dôraz. Zmena tempa, akým hovoríte, spôsobí, že nebudete pôsobiť monotónne a udržíte záujem publika.[12]

Tip: Snažte sa hovoriť rýchlosťou 190 slov za minútu, aby ste stále vyjadrili svoj názor bez toho, aby ste pôsobili znudene alebo nervózne.[13]


Na konci svojho prejavu poďakujte publiku. Po skončení prejavu poďakujte publiku za to, že si našlo čas vás vypočuť. Takto sa cítia ocenení a vy skončíte na trvalom dojme, takže si vás budú môcť zapamätať.[14]

 • Napríklad po prednesení záverečnej reči môžete povedať niečo také jednoduché ako: „Ďakujem vám všetkým, že ste si vypočuli.“

Metóda 3 z 3:Prednesenie improvizovaného prejavu


Ak vám súťaž poskytne čas, pripravte si brainstorming. Mnohé improvizované prejavy počas súťaží vám dávajú niekoľko minút na prípravu materiálu. Premyslite si zadanie, ktoré ste dostali, a napíšte si hlavné body, ktorým sa chcete venovať, na poznámkové lístky. Dbajte na to, aby všetky vaše body boli stručné a súviseli s výzvou.[15]

 • Niektoré súťaže vám môžu umožniť rozdeliť si čas inak. Napríklad, ak máte k dispozícii 7 minút, môžete využiť 1 minútu na prípravu a 6 minút na vystúpenie, alebo sa môžete pripravovať 3 minúty a prezentovať 4.


Používajte jednoduchú štruktúru na prehľadné usporiadanie svojich bodov. Keďže nemáte veľa času na prípravu improvizovaného prejavu, držte sa 3-4-bodovej štruktúry, aby ste sa venovali danej problematike. Aj keď sú štruktúry jednoduché, môžete ich prispôsobiť mnohým podnetom a situáciám.[16]

 • Použite metódu PREP na vysvetlenie svojho bodu, uveďte hlavný dôvod svojho bodu, podeľte sa o príklad a zopakujte svoj bod naposledy.
 • Predtým, ako dospejete k vlastnému záveru o tom, čo by bolo najlepšie, porozprávajte sa o výhodách a nevýhodách bodu, ktorým sa zaoberáte.


Priamo reagujte na výzvu. Porotcovia súťaže sa v prvom rade pozerajú na to, či ste sa zaoberali zadanou výzvou. Nezabudnite hneď na začiatku prediskutovať pointu svojho prejavu, aby poslucháči vedeli, o čom budete hovoriť.[17]

 • Ak je napríklad vašou témou výzva, prečo sú slušné spôsoby dôležité, môžete začať takto: „Používanie slušných spôsobov ukazuje, ako veľmi si vážite druhú osobu, a stanovuje, čo očakávate na oplátku.“
 • Keďže improvizované prejavy majú tendenciu trvať kratšie ako pripravené prejavy, udržujte svoj úvod krátky a príliš vecný.


Rozpracujte svoju odpoveď pomocou argumentov. Rozveďte hlavnú myšlienku svojho prejavu v 1-2 bodoch. Uistite sa, že priamo súvisia s vašou témou a vysvetľujú argument, ktorý uvádzate.[18]

 • Ak napríklad argumentujete, prečo sú slušné spôsoby dôležité, môžete uviesť argument, že keď sa k niekomu správate hrubo, ostatní k vám stratia úctu a že vám nezáleží na ich čase.
 • Vyhnite sa rozprávaniu o svojej téme, pretože budete mať prísny časový limit.

 • Ukončite svoj prejav otázkou, nad ktorou sa majú poslucháči zamyslieť. Zanechajte v poslucháčoch trvalý dojem zopakovaním svojej myšlienky a položením rečníckej otázky. Vďaka tomu môže byť váš prejav ucelenejší a zaujme poslucháčov, takže je pravdepodobnejšie, že si váš prejav zapamätajú.[19]

  • Po skončení nezabudnite poďakovať publiku.
 • Odkazy