3 spôsoby, ako vyniknúť v online kurze

Absolvovanie online kurzu je vynikajúci spôsob, ako sa naučiť nové zručnosti alebo získať akademické kredity a zároveň si vytvoriť flexibilný rozvrh, ktorý bude vyhovovať vášmu životnému štýlu. Na výber je množstvo online kurzov a mnohé kamenné inštitúcie ponúkajú každý semester rôzne online kurzy. Ak ste zvyknutí navštevovať tradičné kurzy v učebni, môže sa vám prihlásenie sa na online kurz zdať ako náročná úloha. Ak si precvičíte zručnosti v riadení času, budete komunikovať so svojím online inštruktorom a uistíte sa, že váš počítač a softvérové programy sú aktuálne, určite budete v online kurze excelovať.

Metóda 1 z 3: Vytvorenie základov pre úspech


Rozhodnite sa, koľko kurzov absolvujete. Pri zápise do online kurzov nezabudnite zvážiť, koľko kurzov chcete absolvovať a koľko hodín môžete venovať štúdiu. Jeden online kurz môže vyžadovať, aby ste si každý týždeň vyhradili 7 hodín na štúdium. Zapísanie 2 kurzov si môže vyžadovať, aby ste si každý týždeň vyhradili 10 až 14 hodín.[1]

 • Ak chcete kurz úspešne dokončiť, uistite sa, že sa dokážete zaviazať k počtu hodín a plánovaným študijným hodinám.
 • Zvážte, ktoré kurzy vás budú najviac zaujímať. Položte si otázku, čomu sa chcete skutočne venovať, ako aj to, ktoré kurzy vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele.[2]
  Odborný zdroj
  Jai Flicker
  Akademický tútor
  Odborný rozhovor. 30. júna 2020.
 • Premýšľajte aj o náročnosti predmetov, ktoré si vyberáte. Ak je kurz príliš ľahký, budete sa nudiť, ale ak je príliš náročný, môžete sa začať cítiť frustrovaní alebo úzkostliví.[3]
  Odborný zdroj
  Jai Flicker
  Akademický tútor
  Rozhovor s odborníkom. 30. júna 2020.


Prediskutujte svoj online kurz so zamestnávateľom. Oznámte svojmu zamestnávateľovi, že budete navštevovať online kurz. Môže vám ponúknuť pomoc pri platení školného, ak vám kurz pomôže uspieť na vašom súčasnom pracovnom mieste. Okrem toho vám zamestnávateľ môže ponúknuť úpravu vášho pracovného rozvrhu, aby sa prispôsobil vašim povinnostiam v online kurzoch. Prediskutujte svoj online rozvrh so zamestnávateľom v dostatočnom predstihu, aby mal dostatok času zvážiť a podporiť tieto úpravy.[4]

 • Ak vám kurz pomôže vo vašej súčasnej pracovnej pozícii, informujte o tom svojho zamestnávateľa. „Mal som záujem absolvovať online kurz úpravy fotografií. Myslím si, že tieto zručnosti mi môžu pomôcť zlepšiť naše mesačné bulletiny.“ Ak váš zamestnávateľ dokáže pochopiť, že tento kurz pomôže vám a spoločnosti, môže vás viac podporiť a vyjsť vám v ústrety.


Uistite sa, že spĺňate technické požiadavky. Na dosiahnutie úspechu v online kurze je potrebné mať spoľahlivý počítač, prístup na internet a aktuálne programy. Pred začiatkom kurzu sa uistite, že váš počítač dokáže spustiť všetky konkrétne programy alebo nástroje, ktoré budete potrebovať na dokončenie práce v kurze alebo na interakciu v online triede. Ak napríklad na svoje úlohy potrebujete softvér na strih videa, uistite sa, že váš počítač dokáže tento program spustiť.[5]

 • Pred začiatkom kurzu si naplánujte preskúmanie a navigáciu v nových alebo neznámych programoch, aby ste sa uistili, že sa vám s programom dobre pracuje a že funguje efektívne.
 • Na ukladanie a zálohovanie svojej práce dôsledne používajte programy ako Dropbox alebo Disk Google.[6]


Poraďte sa s akademickým poradcom. Predtým, ako sa prihlásite na online kurz, poraďte sa so svojím študijným alebo študentským poradcom o tom, aký kurz by ste chceli absolvovať. Ak kurz navštevujete s cieľom získať titul, je dôležité poradiť sa s poradcom, aby ste sa uistili, že kurz splní konkrétnu požiadavku. Tento včasný krok je dôležitý, aby ste sa uistili, že absolvujete pre vás prospešný a hodnotný kurz.

 • Opýtajte sa svojho poradcu, či existujú nejaké predbežné podmienky, ktoré musíte splniť pred absolvovaním kurzu. Okrem toho si zistite, či je kurz, ktorý plánujete absolvovať, podmienkou pre nejaké pokročilé kurzy, pretože vám to môže pomôcť efektívne dokončiť štúdium.

Metóda 2 z 3: Využitie času na štúdium na maximum


Preštudujte si učebné osnovy. Je dôležité si uvedomiť, že väčšina online kurzov nie je samoúčelná a je veľmi dôležité pochopiť, čo sa od nich očakáva. Na začiatku kurzu si pozorne prečítajte a pochopte svoj študijný plán. Sylabus bude obsahovať rozvrh kurzu vrátane dátumov odovzdania úloh a dátumov testov, požadovaného softvéru alebo učebníc a kontaktných údajov vášho inštruktora. Preskúmanie týchto informácií je kľúčom k úspechu v online triede.

 • Uložte si kontaktné údaje na inštruktora do telefónu alebo do e-mailového konta, aby ste sa k nim v prípade potreby mohli rýchlo a efektívne dostať. Ak máte otázky alebo potrebujete vysvetlenie, kontaktujte svojho inštruktora, keď si dôkladne prečítate sylabus. V prípade potreby sa s nimi môžete dohodnúť aj na časových požiadavkách.


Všetky dôležité termíny si zapíšte do programu alebo online kalendára. Nezabudnite si jasne označiť, kedy sú úlohy splatné a v ktoré dni budete mať testy. Napísanie týchto dátumov do kalendára alebo ich pridanie do mobilného telefónu na začiatku kurzu zabráni tomu, aby ste zabudli na nadchádzajúce projekty.[7]

 • Uistite sa, že aktívne kontrolujete aktualizácie, e-maily a oznámenia od inštruktora a vašich spolužiakov týkajúce sa termínov odovzdania a diskusných príspevkov. Môže sa ľahko stať, že ich prehliadnete alebo stratíte prehľad, preto nezabudnite aktualizovať svoj kalendár vždy, keď dostanete nové informácie.
 • Naplánujte si včasné štúdium a dokončenie úloh a v prípade potreby urobte úpravy v rozvrhu.


Vytvorte si týždenný študijný plán. Keď si preštudujete sylabus a pochopíte pracovnú záťaž a očakávania daného kurzu, vytvorte si študijný plán. Tento rámec je rozhodujúci pre úspech.[8]
Premyslite si, koľko hodín týždenne by ste mali stráviť štúdiom, a vyberte si časy a dni, ktoré najlepšie vyhovujú vašej rutine a preferenciám. Každý týždeň si vyhraďte čas na preštudovanie materiálov kurzu, povinnú literatúru a dokončenie úloh. Keď si vytvoríte a budete dodržiavať rozvrh, vaša nová rutina sa stane vašou druhou prirodzenosťou. Budete sa cítiť istejší vo svojej práci na kurze a vo svojich schopnostiach.

 • Naplánujte si vyhradenie dodatočného času na štúdium pred termínmi skúšok alebo projektov. Na zvýraznenie týchto študijných stretnutí v kalendári použite špecifickú farbu, napríklad oranžovú.
 • Ak máte počas kurzu naplánovanú dovolenku alebo cestu, naplánujte si štúdium a dokončenie úloh v dostatočnom predstihu pred odchodom.[9]
 • Premyslite si, kedy ste najproduktívnejší. Ak sa vám lepšie pracuje ráno, naplánujte si niekoľko dní v týždni skoré vstávanie, aby ste sa mohli učiť ešte pred začiatkom dňa. Ak sa vám lepšie pracuje večer, vyhraďte si každý večer niekoľko hodín na štúdium po večeri alebo pred spaním.[10]
  Odborný zdroj
  Jai Flicker
  Akademický tútor
  Rozhovor s odborníkom. 30. júna 2020.


Vytvorte si priestor na štúdium. Naplánujte si, že svoju prácu na kurze dokončíte na usporiadanom, pohodlnom mieste, kde nebudete rušení. Sústrediť sa a dokončiť online kurz si vyžaduje disciplínu, preto nezabudnite upozorniť rodinu a priateľov, aby rešpektovali váš priestor. Bez ohľadu na to, či je váš priestor v kaviarni, miestnej knižnici alebo na kuchynskej linke, uistite sa, že je bez rušivých vplyvov. Konzistentný a tichý študijný priestor vám pomôže sústrediť sa na prácu a zabezpečí vám úspech v online kurze.

 • Vypnite zvuk telefónu alebo ho vypnite, keď ste vo svojom študijnom priestore. Oznámte svojim priateľom a rodine, že v tomto čase nie ste k zastihnutiu. Požiadajte ich, aby vám posielali správy alebo volali len v prípade núdze.
 • Nezabudnite si naplánovať prestávky v čase štúdia. Ak si občas dáte príležitosť vyčistiť si myseľ, môžete byť z dlhodobého hľadiska produktívnejší.[11]
  Odborný zdroj
  Jai Flicker
  Akademický tútor
  Rozhovor s odborníkom. 30. júna 2020.

Metóda 3 z 3:Interakcia s inštruktorom a spolužiakmi


Oslovte svojho inštruktora. Keď začnete kurz, pošlite e-mail svojmu inštruktorovi a predstavte sa. Toto je vynikajúci spôsob, ako si vybudovať vzťah s inštruktorom a otvoriť komunikačné linky. Môže tiež pomôcť posilniť váš vzťah ku kurzu a téme, čo môže pomôcť zlepšiť vaše celkové skúsenosti a porozumenie.

 • Informujte inštruktora, prečo ste sa zapísali na kurz a čo dúfate, že z neho získate. „Často pomáham pri navrhovaní brožúr a programov pre klientov mojej spoločnosti a dúfam, že mi tento kurz pomôže vytvoriť vybrúsený, profesionálny materiál.“ Zdieľanie vašej minulosti a cieľov pomôže inštruktorovi pochopiť vaše potreby.
 • V mnohých kurzoch inštruktori využívajú úvodné diskusie na vzájomné predstavenie študentov a môžu vás požiadať, aby ste odpovedali na otázky týkajúce sa vašej minulosti a dôvodu, prečo navštevujete daný kurz.


Požiadajte svojho inštruktora o pomoc. Ak máte problémy s prácou na kurze alebo máte ťažkosti s pochopením niektorých materiálov, neváhajte sa obrátiť na svojho inštruktora. Pomôže vám to nielen posilniť vzťah s vaším online inštruktorom, ale pomôže vám to zabrániť tomu, aby ste v kurze zaostávali.[12]

 • Ak potrebujete pomoc, ihneď sa obráťte na svojho inštruktora. Nečakajte, kým budete mať na druhý deň odovzdanú úlohu alebo test. Váš inštruktor bude v tomto čase pravdepodobne najviac zaneprázdnený, preto nezabudnite rešpektovať jeho čas.
 • Napíšte svojmu inštruktorovi akékoľvek otázky alebo obavy. Mohli by ste napríklad povedať: „Mám problém pochopiť tento koncept opísaný v kapitole 8. Mohli by sme si dohodnúť telefonický alebo videohovor a prebrať túto teóriu? Myslím si, že ak si o tom pohovoríme, budem tomu lepšie rozumieť.“ Váš inštruktor vám rád pomôže a zabezpečí, aby ste látke porozumeli.

 • Spojte sa so svojimi spolužiakmi. Stále môžete komunikovať so svojimi spolužiakmi a nájsť si nových priateľov, aj keď sa vaša trieda nestretáva v tradičnej učebni. Účasť v online diskusiách je dôležitá pre úspech v online kurze a budovanie vzťahov so spolužiakmi. Premyslite si, či si ho chcete pridať medzi priateľov alebo spojenia na platformách sociálnych médií, prípadne si vytvorte alebo sa pridajte do online skupiny pre daný kurz. Tieto skupiny môžu pomôcť podporiť diskusiu o kurze mimo platformy online kurzu a môžu poskytnúť skvelú príležitosť na naplánovanie osobných študijných stretnutí.

  • Ak si myslíte, že by vám pomohlo vytvorenie osobnej študijnej skupiny, napíšte svojim spolužiakom. Mohli by ste povedať: „Ahoj všetci, bývam v Somersete a mám záujem o vytvorenie osobnej študijnej skupiny na našu ďalšiu skúšku. Žije niekto v tejto oblasti? Mohli by sme sa stretnúť v miestnej kaviarni alebo v knižnici počas pracovných dní a prebrať látku.“ Využite tieto príležitosti na zlepšenie svojich skúseností v online triede, nájdite si nových priateľov a rozšírte svoje vedomosti o učebnej látke.
 • Referencie