3 spôsoby, ako vypnúť autoalarm, ktorý nechce prestať

Keď autoalarmy fungujú správne, sú skvelým spôsobom, ako odradiť zločincov od krádeže vášho auta. Keď nefungujú správne, môžu byť dosť nepríjemné. Ak sa vám spustí autoalarm, existuje niekoľko metód, ktoré môžete použiť na jeho vypnutie alebo resetovanie počítača, ktorý ho ovláda. Začnite najrýchlejšími a najjednoduchšími dostupnými metódami, potom vyskúšajte zložitejšie možnosti, ak musíte.

Metóda 1 z 3: Použitie kľúčov alebo kľúčenky

Pomocou kľúča zamknite a odomknite dvere na strane vodiča. Mnohé autoalarmy z výroby sú navrhnuté tak, aby sa vypli, keď sú v blízkosti príslušného kľúča alebo kľúčenky. Autoalarm môžete vypnúť jednoducho vložením kľúča do zámku na dverách na strane vodiča, ich uzamknutím a opätovným odomknutím. Keďže sa vozidlo odomkne príslušným kľúčom, môže vyslať signál do alarmu, že sa môže vypnúť.

 • Hoci dvere na strane spolujazdca môžu fungovať, je pravdepodobnejšie, že budú fungovať na strane vodiča.
 • Ak sú dvere už zamknuté, jednoducho ich odomknite. Ak sa alarm nezastaví, skúste ho znova zamknúť a odomknúť.

Na zamknutie a odomknutie dverí použite ovládač kľúča. Odomknutie dverí vozidla pomocou kľúča podobnou metódou ako pri použití kľúča vypne aj mnoho továrenských autoalarmov. Keď stojíte dostatočne blízko k vozidlu, aby ste naň dosiahli kľúčenkou, stlačte tlačidlo uzamknutia a následne tlačidlo odomknutia. Mnohé autoalarmy sa vypnú, keď sa dvere vozidla odomknú kľúčmi alebo príslušným ovládačom.

 • Ak zámky dverí nereagujú, batérie v kľúčenke môžu byť vybité. Vymeňte batérie a skúste to znova.
 • Ak sa dvere odomknú a alarm sa naďalej spúšťa, môže existovať špecifický spôsob, ako vypnúť alarm pre model, ktorý máte na trhu s náhradnými dielmi. Ak má poistka „prepínač“, otočte ho do polohy „zapnuté“. Podržte čierne tlačidlo stlačené a súčasne stlačte plynový pedál, kým je kľúč v zapaľovaní otočený do zapnutej polohy. Podržte, kým nebudete počuť rýchle pípnutie, ktoré znamená, že alarm bol resetovaný.

Uistite sa, že ste nestlačili tlačidlo paniky. Väčšina kľúčeniek má na sebe oranžové alebo žlté tlačidlo, ktoré sa bežne označuje ako „panikové tlačidlo“.“ Týmto tlačidlom sa aktivuje niečo veľmi podobné alarmu v aute. Klaksón zatrúbi a svetlá začnú blikať. Ak omylom stlačíte panikové tlačidlo, môže pokračovať, kým tlačidlo nestlačíte znova. V niektorých vozidlách sa vám môže podariť vypnúť núdzový režim naštartovaním vozidla a jazdou s ním.[1]

 • Väčšina panikových alarmov sa po určitom čase sama vypne.
 • Panikový alarm sa nemusí vypnúť pri naštartovaní vozidla, ale vypne sa, ak začnete jazdiť.

Naštartujte vozidlo. Váš alarm je navrhnutý tak, aby zabránil odcudzeniu vášho vozidla osobou bez kľúča, takže na spustenie autoalarmu často stačí naštartovať vozidlo kľúčom od zapaľovania. Odomknite dvere a vstúpte do vozidla. Vložte kľúč a otočte ho do polohy „ACC“ (príslušenstvo). Ak alarm pretrváva, pokúste sa naštartovať vozidlo. Nezabudnite, že niektoré poplašné zariadenia z ponuky náhradných dielov nemusia umožniť naštartovanie vozidla so zapnutým alarmom, a to ani s kľúčom.

 • Otočením kľúča v zapaľovaní by sa mal alarm resetovať, ale nemusí to tak byť vždy.

Prečítajte si návod na obsluhu. Stáť vedľa auta s húkajúcim alarmom vám možno nepríde ako najlepší čas na ľahké čítanie, ale v príručke majiteľa vášho vozidla sa pravdepodobne dozviete dôležité informácie o vypnutí alarmu v aute. Ak sa vám nepodarí vypnúť alarm pomocou kľúčov alebo kľúčenky, pozrite si návod na obsluhu, kde nájdete pokyny, ako postupovať.

 • Každý výrobca automobilov používa iné autoalarmy, takže niektoré môžu vyžadovať vykonanie špecifického úkonu pred vypnutím alarmu.
 • Na resetovanie počítača môže byť potrebné určitý početkrát zopakovať určitú činnosť, napríklad zamknúť a odomknúť dvere.

Metóda 2 z 3:Odstránenie poistky alarmu

Nájdite príslušnú poistkovú skrinku. Väčšina moderných vozidiel má viac ako jednu poistkovú skrinku umiestnenú po celom vozidle pre rôzne elektronické komponenty. Na identifikáciu skrinky s poistkou, ktorá napája váš automobilový alarm z výroby, použite návod na obsluhu vozidla. Poistková skrinka sa môže nachádzať v motorovom priestore alebo v kabíne vozidla. Ak sa nachádza v kabíne, možno budete musieť odstrániť niektoré časti obloženia, aby ste sa k nemu dostali.[2]

 • Pri odstraňovaní plastových častí obloženia interiéru buďte opatrní, pretože môžu byť krehké a náchylné na zlomenie.
 • Časti výbavy umiestnite bokom, aby ste na ne pri práci nestúpili alebo si na ne nesadli.

Identifikujte poistku pre autoalarm. Mnohé poistkové skrinky majú na spodnej strane krytu poistkovej skrinky schému. Ak tam nie je, skontrolujte ho aj v návode na obsluhu vozidla. Identifikujte poistku v schéme, ktorá napája autoalarm, a potom nájdite jej zodpovedajúcu poistku vo vašom vozidle. Ak nemáte schému na kryte alebo v príručke, budete musieť v ďalšom kroku použiť metódu „odhadni a skontroluj“ na vyhľadanie poistky pre alarm.[3]

 • Ak nemáte k dispozícii schému poistkovej skrinky, možno ju nájdete na internete.
 • Schéma poistkovej skrinky sa nachádza v príručke na opravu vášho vozidla, ak ju máte.

Odstráňte poistku pomocou klieští. Po nájdení správnej poistky použite ihlové kliešte alebo plastovú pinzetu určenú na vyberanie automobilových poistiek, aby ste poistku vytiahli z jej umiestnenia v poistkovej skrinke. Po vybratí poistky by sa mal alarm okamžite vypnúť. Ak ste pomocou schémy nedokázali určiť, ktorá je správna poistka, vyberte a vymeňte poistky jednu po druhej, kým neodstránite tú, ktorá spôsobuje zastavenie alarmu.[4]

 • Po vybratí správnej poistky sa alarm okamžite vypne.
 • Niektoré popredajné autoalarmy nemusia mať poistku v poistkovej skrinke.

Vymeňte poistku a zistite, či sa alarm opäť spustí. Po vypnutí alarmu zasuňte poistku späť na miesto pomocou klieští alebo pinzety. Alarm by sa mal resetovať a po opätovnom vložení poistky do poistkovej skrinky by sa už nemal zapnúť. Ak sa alarm znovu aktivuje, keď zasuniete poistku späť na miesto, znamená to, že alarm nefunguje správne.[5]

 • Ak sa alarm opäť zapne, pravdepodobne budete musieť odviezť vozidlo na odbornú opravu.
 • Ak sa alarm po niekoľkých minútach po opätovnom vložení poistky opäť zapne, musí ho niečo spúšťať, napríklad chybný ovládač kľúča alebo problém s elektronickou riadiacou jednotkou vozidla.

Metóda 3 z 3:Odpojenie batérie

Nasaďte si vhodné bezpečnostné vybavenie. Pred akoukoľvek prácou na vozidle by ste sa mali vždy uistiť, že máte na sebe vhodnú bezpečnostnú výbavu. Keďže pri práci s automobilovou batériou hrozí riziko iskrenia, pred pokusom o jej odpojenie si nasaďte ochranné okuliare alebo inú formu ochrany zraku. Možno si budete chcieť nasadiť rukavice, aby ste si ochránili ruky pred teplom motorového priestoru, ako aj pred štipancami a reznými ranami.[6]

 • Pri práci na vozidle vždy používajte ochranu zraku, najmä pri práci s elektrickými komponentmi.
 • Rukavice môžu chrániť vaše ruky pred stlačením, poškriabaním a teplom motorového priestoru.

Nájdite batériu. Batériu pre vaše vozidlo zvyčajne nájdete pod kapotou v motorovom priestore, ale niektorí výrobcovia automobilov sa rozhodli umiestniť batérie do kufra, aby ušetrili miesto alebo zlepšili rozloženie hmotnosti. Ak je batéria v kufri vozidla, často sa nachádza pod kobercom, ktorý ju oddeľuje od priestoru kufra, a môže sa nachádzať vedľa rezervného kolesa.[7]

 • Ak máte problémy s lokalizáciou batérie, pozrite si príručku majiteľa, ktorá vám pomôže ju nájsť.
 • V motorovom priestore môže byť nad batériou ochranný kryt, ktorý budete musieť odstrániť, aby ste ju našli.

Odpojte uzemňovací vodič od zápornej svorky. Záporný pól môžete identifikovať podľa hrubého čierneho kábla, ktorý ho spája s karosériou vozidla, alebo hľadaním písmen „NEG“ alebo symbolu (-) nad jednou z dvoch svoriek batérie. Pomocou kľúča alebo klieští uvoľnite maticu, ktorá drží čierny uzemňovací kábel na zápornom póle batérie. Maticu nemusíte odstrániť úplne, stačí ju uvoľniť natoľko, aby ste mohli kábel vysunúť zo svorky. Alarm, ako aj všetky ostatné elektronické zariadenia vo vozidle, by sa mali okamžite vypnúť.[8]

 • Uzemňovací kábel zastrčte vedľa batérie, aby sa nemohol náhodne dostať späť do kontaktu so záporným pólom.
 • Kladný kábel z batérie nemusíte odpojiť.

Odpojte všetky záložné batérie alarmu. Niektoré poplašné zariadenia do auta sú vybavené malou záložnou batériou, ktorá udrží alarm funkčný aj po odpojení batérie vášho vozidla. Tieto batérie nie sú určené na dlhodobé napájanie alarmu, klaksónov a svetiel. Ich hlavnou úlohou je udržiavať alarm vo funkčnom stave počas práce na vozidle, aby ste nemuseli nič resetovať pri opätovnom pripojení primárnej batérie vozidla. Vyhľadanie a odpojenie záložnej batérie nájdete aj v návode na obsluhu zabezpečovacieho systému alebo v návode na obsluhu vozidla v prípade záložných batérií inštalovaných z výroby.[9]

 • Väčšina továrenských alarmov nie je vybavená záložnou batériou.
 • Ak sa vám nepodarí nájsť záložnú batériu, pri príliš dlhom odpojení od primárnej batérie sa nakoniec vybije.

Počkajte, kým sa počítač resetuje. Čas potrebný na resetovanie počítača sa môže v závislosti od vozidla značne líšiť. Vozidlo môžete nechať odpojené až hodinu, aby ste sa uistili, že alarm a elektronická riadiaca jednotka (ECU) vozidla boli nútené resetovať sa z dôvodu nedostatku energie. [10]

 • Vynútenie resetovania počítača vozidla bude mať za následok aj stratu prednastavených rozhlasových staníc a nutnosť resetovať hodiny vo vozidle.
 • Opätovne pripojte batériu. Po približne hodine čakania znovu pripojte uzemňovací kábel k zápornému pólu batérie. Utiahnite maticu, ktorá upevňuje kábel na svorke, a skontrolujte, či sa nemôže uvoľniť. Ak by sa kábel počas jazdy odpojil, vypol by vozidlo. Po opätovnom pripojení batérie by sa alarm nemal spustiť. Ak sa tak stane, budete musieť dať svoje vozidlo opraviť odborníkovi.[11]

  • Uistite sa, že sú káble batérie zaistené, a vymeňte všetky kryty, ktoré ste mohli odstrániť, aby ste získali prístup k batérii.
  • naštartujte vozidlo, aby ste sa uistili, že sa nevyskytli žiadne ďalšie problémy.
 • Odkazy