3 spôsoby, ako začať investovať do nehnuteľností

Investovanie do nehnuteľností sa stalo obľúbeným spôsobom budovania investičného portfólia. Z historického hľadiska sú investície do nehnuteľností výkonnejšie ako niektoré iné druhy aktív. Potenciálnemu investorovi sa tiež ponúka niekoľko rôznych možností. Ak sa chcete dostať k nehnuteľnostiam, môžete sa stať prenajímateľom a sami kupovať nehnuteľnosti, ale môžete tiež zarobiť peniaze kúpou do realitného investičného fondu (REIT) alebo poskytovaním úverov iným investorom do nehnuteľností.

Metóda 1 z 3:Stať sa prenajímateľom

Pred investíciou si urobte prehľad. Investori by mali pred kúpou nehnuteľnosti vedieť, ako s ňou plánujú naložiť. Chcete nehnuteľnosť prevrátiť a ďalej predať? Alebo chcete nehnuteľnosť prenajímať? Tieto možnosti majú rôzne dôsledky, pokiaľ ide o financovanie a dane; na začiatku budete musieť mať všeobecnú predstavu o tom, akým smerom sa chcete uberať, a pripraviť sa na nepredvídané udalosti.

 • Budete potrebovať realistický pohľad na svoje schopnosti, napríklad. Máte technické zručnosti a znalosti na preklopenie nehnuteľností? Budete potrebovať základné znalosti o opravách nehnuteľnosti a o nákladoch na typické a menej typické opravy.
 • Mať rezervný fond je tiež MUSÍM, či už máte v úmysle nehnuteľnosť prenajímať alebo prevádzať. Investor by mal mať spravidla v rezerve dostatok peňazí na splácanie hypotéky počas šiestich mesiacov pre prípad, že nehnuteľnosť skončí prázdna alebo sa nachádza v situácii, keď ju treba zrekonštruovať a predať. Pri prenájme ste závislí aj od včasnej platby na pokrytie hypotéky. Rezerva vám pomôže pokryť platbu, ak sa náhodou nájomca oneskorí s platbou nájomného.

Analyzujte ziskovosť dostupných nehnuteľností. Skôr ako sa vrhnete do kúpy nehnuteľnosti, uistite sa, že pôjde o výnosnú investíciu. Zhodnoťte prevádzkové náklady a výšku nájomného alebo príjmu, ktorý očakávate. Zvážte okolie, v ktorom chcete kupovať, aby ste zistili, či si nehnuteľnosti v tejto lokalite zachovávajú svoju hodnotu.[1]

 • Vypočítajte si pomer ceny a nájomného vo štvrti, v ktorej chcete kupovať. Majte na pamäti, že informácie o cenách nájomného nie je vždy ľahké získať, preto by sa toto číslo malo považovať len za orientačný údaj. Vydelte mediánovú cenu domu mediánom ročného nájomného. Predpokladajme napríklad, že mediánová cena domu je 180 000 USD a medián ročného nájomného je približne 12 000 USD (1 000 USD/mesiac). Pomer ceny a nájomného je
  $180,000/12,000=15{\displaystyle \$180,000/12,000=15}

  . Čím nižší je tento pomer, tým je investícia lepšia. Oblasť s pomerom ceny a nájomného nad 20 nie je dobrou investíciou.[2]

 • Vypočítajte hrubý výnos z prenájmu. Ročné nájomné vydeľte celkovou kúpnou cenou nehnuteľnosti. To vám pomôže nájsť dom s najvyšším príjmom z prenájmu a najnižšími nákladmi na kúpu. Napríklad, ak za dom zaplatíte 100 000 USD a za rok môžete vybrať 12 000 USD na nájomnom (1 000 USD/mesiac), hrubý výnos z prenájmu je 12
  ($12,000/$100,000=.12){\displaystyle (\$12,000/\$100,000=.12)}

  . Čokoľvek nad 10 % je dobrá investícia.[3]
  Niektoré nehnuteľnosti si môžu vyžadovať značné kapitálové investície, aby boli obývateľné (nová strecha, výmena kobercov atď.), ale dostatočne vysoký výnos z prenájmu môže aj z nehnuteľnosti, ktorá si vyžaduje prácu, urobiť dobrú investíciu.

 • Vypočítajte mieru kapitalizácie. To vám povie mieru návratnosti príjmu z nehnuteľnosti. Miera kapitalizácie zvyčajne vychádza z čistého príjmu nehnuteľnosti v poslednom roku (ak sa prenajíma) alebo z predpokladaného príjmu z prenájmu (ak sa v súčasnosti neprenajíma). Čistý prevádzkový príjem vydeľte kúpnou cenou nehnuteľnosti. Čistý prevádzkový príjem je celkový ročný príjem mínus prevádzkové náklady (prevádzkové náklady zvyčajne spotrebujú približne 40 % príjmu). Predpokladajme, že chcete kúpiť nehnuteľnosť za 500 000 USD a váš čistý prevádzkový príjem by bol 35 000 USD. Vaša miera kapitalizácie bude 7 %
  ($35,000/$500,000=.07){\displaystyle (\$35,000/\$500,000=.07)}

  . To znamená, že by ste získali 7 % hodnoty nehnuteľnosti ako zisk. Použite mieru kapitalizácie na porovnanie ziskovosti rôznych nehnuteľností.[4]

  • Ak nie sú prevádzkové náklady jasné alebo sa len snažíte získať veľmi všeobecnú predstavu o tom, či je nehnuteľnosť dobrou investíciou, vydeľte kúpnu cenu celkovým ročným nájomným a zistite, za koľko rokov sa vám peniaze vrátia. To vám môže pomôcť pri porovnávaní nehnuteľností – ak návratnosť investície do jednej nehnuteľnosti bude trvať päť rokov a do inej sedem rokov a kapitálové zhodnotenie je rovnaké, potom budete pravdepodobne chcieť realizovať nehnuteľnosť, ktorá vám peniaze vráti rýchlejšie.
 • Vypočítajte si peňažný tok. Zistite, či budete mať dostatočný príjem z prenájmu na pokrytie istiny hypotéky, úrokov, daní a poistenia. Uistite sa tiež, že máte dostatočnú rezervu na pokrytie neočakávaných výdavkov, ako sú napríklad opravy. V opačnom prípade bude váš cash flow záporný, čo znamená, že by vám hrozilo nesplácanie hypotéky.[5]

Zabezpečte financovanie. Po prvé, pravdepodobne budete musieť zložiť veľké percento ako zálohu – mnohé komerčné úvery vyžadujú 25 % až 35 % zálohy. Ak nemáte toľko hotovosti na ruke, skúste získať peniaze z úverovej linky na bývanie, osobnej pôžičky, kreditnej karty alebo speňažením životnej poistky. Veritelia určia vašu úrokovú sadzbu na základe vášho úverového hodnotenia a výšky finančných rezerv, ktoré máte v banke na pokrytie výdavkov na nehnuteľnosť. Zvážte spoluprácu s bankou v susedstve namiesto veľkej národnej banky. Miestne banky často ponúkajú väčšiu flexibilitu pri štruktúrovaní hypotéky.[6]

 • 20 % záloha nie je jedinou možnosťou. Financovanie FHA pre majiteľov nehnuteľností môžete získať už s 3.5 % zálohová platba. Existujú aj hard money úvery – tie vám často môžu zabezpečiť financovanie veľmi rýchlo, pretože úvery nie sú založené na vašom kreditnom skóre, ale majú vyššiu úrokovú sadzbu, ktorá sa zvyčajne blíži k úžerníckej sadzbe. Pôžičky s tvrdými peniazmi môžu fungovať na flip domu, ale neodporúčajú sa na dlhodobé investície.[7]
  [8]
 • Najlepšie urobíte, ak si sadnete s profesionálnym maklérom, aby ste sa dozvedeli o rôznych možnostiach financovania. Existujú početné obmedzenia, ako aj limity na konvenčné úvery pre investorov. Vo všeobecnosti môžete mať naraz len jeden úver FHA a napríklad pri budovách s 5 a viac jednotkami ste zo zákona povinní brať komerčné úvery. Sprostredkovateľ vám pomôže zorientovať sa v možnostiach a pripraviť stratégiu, aby boli pokryté všetky vaše potreby financovania.
 • Voči veriteľom sa vyjadrujte otvorene o stave nehnuteľnosti. Mnohé banky nebudú financovať určité typy nehnuteľností, takže aby ste sa vyhli tomu, že vaše financovanie bude neskôr zrušené, poskytnite veriteľovi fotografie a informácie o akýchkoľvek problémoch s nehnuteľnosťou. Nechcete, aby sa dohoda rozpadla, keď veriteľ vykoná ocenenie a zistí, že na nehnuteľnosti sú rozsiahle škody alebo že potrebuje opravy.
 • Upozorňujeme, že poistenie hypotéky – ktoré chráni veriteľa v prípade nesplácania – sa nevzťahuje na investičné nehnuteľnosti.

Vyhľadajte si nehnuteľnosť. Začnite tým, že sa pozriete na nehnuteľnosti uvedené v systéme MLS (Multiple Listing Service). Výpisy z MLS nájdete na webových stránkach, ako je Realtor.com, Trulia alebo Zillow. Na MLS nájdete sami všetky rovnaké ponuky, ktoré by pre vás mohol nájsť realitný maklér. Stále je však dobré spolupracovať s realitnou kanceláriou. Môžu mať viac informácií o vybavenosti alebo konkrétnych nehnuteľnostiach. Taktiež budú vedieť o dostupných nehnuteľnostiach, ktoré nie sú uvedené v MLS.[9]

 • Jednou z najväčších výhod spolupráce s realitným maklérom je, že vám poskytne výhodu, pokiaľ ide o načasovanie. Môžu vás nastaviť tak, aby ste dostávali okamžité e-maily o ponukách, ktoré spĺňajú vaše kritériá, hneď ako sa dostanú na trh alebo späť na trh, a skôr, ako sa objavia na iných webových stránkach. Je to cenná služba na napätom trhu s nehnuteľnosťami.
 • Uvedomte si, že k niektorým veciam sa realitný maklér zo zákona nemôže vyjadrovať. Váš realitný maklér by napríklad nemohol posúdiť, či je okolie „dobré“ alebo „zlé.“ Použite zdroj, ako je RAIDS online, na kontrolu kriminality v oblasti alebo floodsmart.gov zistiť, či sú záplavy bežné (čo si vyžaduje, aby ste si pre svoju nehnuteľnosť zakúpili dodatočné poistenie proti záplavám).
 • Realitným kanceláriám často platí predávajúci pri vyrovnaní, takže niekedy je pre kupujúceho spolupráca s nimi bezplatná. Kupujúci však môžu zaplatiť aj províziu realitnému maklérovi. Toto môže byť predmetom rokovaní v rámci transakcie „For Sale by Owner“ a môže vám otvoriť ďalšie dostupné nehnuteľnosti, ktoré môžete zvážiť.

Predložte svoju ponuku. Spolupracujte s realitným agentom na určení spravodlivej ceny nehnuteľnosti. Napíšte aj podmienky týkajúce sa inšpekcie, financovania a akýchkoľvek iných nepredvídaných okolností, ktoré vám poradí realitný maklér alebo právnik. Zvoľte si dátum vyrovnania, ktorý vyhovuje vám aj predávajúcemu. Niektorí predávajúci akceptujú ponuku s nižšou cenou, ak im vyhovuje ponúkaný dátum vyrovnania.[10]

 • Vždy si nechajte nehnuteľnosť skontrolovať, aby ste zistili prípadné problémy, ktoré by vás v budúcnosti mohli stáť peniaze. Ak inšpektor niečo zistí, môžete mať možnosť opätovne rokovať. Môžete znížiť svoju ponuku a vykonať potrebné opravy sami, požiadať predávajúceho, aby vykonal opravy, alebo kombinovať oboje.[11]
 • Zverejnite všetko o inšpekcii. Niektorí veritelia nebudú financovať nehnuteľnosť, ak budú vedieť o potrebnej oprave, ktorá je pre nich dôležitá, napr. Najlepšie je vyriešiť všetko pred uzavretím alebo prejsť k iným nehnuteľnostiam, ak sa vyskytnú problémy a nie sú odstránené k vašej spokojnosti.
 • Zvyčajne si budete chcieť byť istí, že nehnuteľnosť prejde inšpekciou a všetkými ostatnými požadovanými podmienkami. Existujú však určité okolnosti, keď sa kupujúci môže vzdať podmienených požiadaviek a nehnuteľnosť aj tak kúpiť. Niektorí investori sú napríklad ochotní vykonať opravy a nepotrebujú financovanie; môžu kúpiť nehnuteľnosť, ktorá by neprešla kontrolou.

Nájdite nájomníkov. Ak máte v úmysle nehnuteľnosť prenajímať, budete musieť nájsť nájomníkov, ideálne takých, ktorí budú platiť nájomné v plnej výške a načas, udržiavať vašu nehnuteľnosť v dobrom stave a budú dodržiavať zásady uvedené v nájomnej zmluve. Pri hľadaní nájomcov zvážte niekoľko faktorov. inzerovať nájomníkov bez diskriminácie akýchkoľvek skupín. Dôkladne preverujte nájomníkov.[12]

 • Inzerujte svoju nehnuteľnosť ústnym podaním, letákmi, výveskami, tlačenými inzerátmi v miestnych novinách a online inzerátmi na realitných webových stránkach. Webové stránky ako Craigslist, Zillow a ďalšie umožňujú bezplatné zverejňovanie prenájmov.
 • účtovať si dostatočné nájomné na pokrytie prevádzkových nákladov, dosiahnutie primeraného zisku a konkurencieschopnosti s inými prenájmami v okolí. Musíte použiť rovnaké kritériá pre všetkých.
 • Poskytnite žiadateľom zoznam kritérií prenájmu, podľa ktorých budú hodnotení.
 • Nechajte všetkých žiadateľov vyplniť žiadosť, v ktorej uvedú nielen svoje kontaktné údaje, ale aj zdroje príjmov, predchádzajúce adresy a mená referencií. Získajte tiež ich súhlas na overenie ich príjmu a kontrolu ich úverovej bonity. Po získaní povolenia si overte ich príjem u zamestnávateľov. Po získaní čísla sociálneho poistenia a súhlasu môžete skontrolovať ich úverovú bonitu v ktoromkoľvek z troch úradov poskytujúcich úverové správy. Kontaktujte predchádzajúcich prenajímateľov a overte si referencie.

Preskúmajte uchádzačov. Ste schopní preveriť žiadateľov o prenájom podľa diskvalifikačných kritérií. Medzi ne môže patriť kreditné skóre, hrubý príjem, trestná minulosť a história prenájmu. Predchádzajúce vysťahovanie môže znamenať napríklad odmietnutie alebo dlh voči predchádzajúcemu prenajímateľovi. Uistite sa, že ste žiadateľom poskytli úplný zoznam kritérií, ktoré používate na ich hodnotenie – tieto kritériá sú na vás, pokiaľ nediskriminujete žiadne chránené skupiny alebo neporušujete štátne alebo federálne zákony.

 • Pochopte všetky federálne, štátne a miestne zákony, ktoré chránia určité skupiny ľudí pred diskrimináciou. Napríklad zákon o občianskych právach zabraňuje diskriminácii na základe rasy. Zákon o spravodlivom bývaní zabezpečuje spravodlivé zaobchádzanie bez ohľadu na niečiu rasu, farbu pleti, národnostný pôvod, náboženstvo, pohlavie, zdravotné postihnutie alebo či má deti.
 • Ak sa rozhodnete schváliť žiadateľa s problémami, môžete trvať na určitých podmienkach, ako je napríklad väčšia záloha alebo spoludlžník. Ak však žiadateľa odmietnete alebo schválite s dodatočnými podmienkami, bude potrebovať list s negatívnym stanoviskom, v ktorom vysvetlíte dôvody.
 • Existujú spoločnosti, ktoré môžu poskytnúť profesionálnu kontrolu. Žiadatelia si za túto službu zvyčajne platia sami, čím vás vynechávajú z procesu vyšetrovania. Potom, keď dostanete výsledky, môžete ďalej hodnotiť a rozhodnúť o prípadných dodatočných podmienkach.

Metóda 2 z 3: Nákup akcií v realitnom investičnom fonde (REIT)

Pochopte význam pojmu realitný investičný fond (REIT). REIT sú spoločnosti, ktoré vlastnia alebo spravujú komerčné nehnuteľnosti. Umožňujú jednotlivcom profitovať z príjmov z nehnuteľností bez toho, aby museli kupovať komerčné nehnuteľnosti.[13]
Dôveryhodný zdroj
Investor.gov
Webová stránka spravovaná Úradom pre vzdelávanie a podporu investorov (Securities and Exchange Commision’s Office of Investor Education and Advocacy), ktorá poskytuje bezplatné zdroje o investovaní.
Prejsť na zdroj

Vyberte si typ REIT, do ktorého chcete investovať. REITs sú k dispozícii v mnohých rôznych odvetviach. REIT v každom odvetví majú svoj vlastný spôsob získavania príjmov z nehnuteľností. Pri výbere typu REIT zhodnoťte silu celkovej ekonomiky a to, ako sa danému odvetviu darí.[14]

 • Maloobchodné REIT zahŕňajú nákupné centrá a samostatne stojace obchody. Zarábajú peniaze z nájomného, ktoré účtujú nájomníkom. Rozhodnite sa investovať do maloobchodných REITs, keď je maloobchodný priemysel silný a tržby sú vysoké.
 • Rezidenčné REIT vlastnia viacrodinné bytové domy. Vydelávajú aj z vyberania nájomného od nájomcov. Rezidenčné REIT-y sú najziskovejšie vo veľkých mestských oblastiach, kde sú ceny domov také vysoké, že mnoho ľudí je nútených si byty prenajímať. To zvyšuje ceny nájomného a zvyšuje ziskovosť REIT. Rast počtu pracovných miest v oblasti ovplyvňuje ziskovosť rezidenčnej nehnuteľnosti, ako aj také veci, ako je miera neobsadenosti, počet vydaných stavebných povolení a to, či existuje regulácia nájomného.
 • Zdravotnícke REIT investujú do nemocníc, domovov dôchodcov, zdravotníckych centier a domovov dôchodcov. Tie sa stávajú ziskovejšími, pretože ľudia začínajú žiť dlhšie a potrebujú viac týchto služieb. Zarábajú na systéme zdravotnej starostlivosti.
 • Kancelárske REIT vlastnia kancelárske budovy. Ich príjmy pochádzajú z dlhodobých prenájmov kancelárskych budov. Pred investíciou do kancelárskeho REIT zvážte stav ekonomiky a mieru nezamestnanosti. Zhodnoťte aj ekonomický stav oblasti, v ktorej sa REIT nachádza. Niektoré mestá sú v ekonomickej depresii, zatiaľ čo iné zažívajú hospodársky rast.
 • Hypotekárne REIT investujú do hypoték a cenných papierov krytých hypotékami namiesto do nehnuteľností.

Nákup akcií REIT. Obráťte sa na makléra alebo finančného plánovača, aby vám našiel vhodnú investíciu do REIT. Investície do REIT sa dajú kúpiť rôznymi spôsobmi. Niektoré sú verejne obchodovateľné na burze cenných papierov. Iné nie sú kótované alebo sú súkromne obchodované. Ďalšou možnosťou je nákup akcií podielového fondu REIT alebo fondu obchodovaného na burze (ETF).[15]

 • Mnohé REITs sú registrované v Komisii pre cenné papiere a burzy (SEC) a kótované na hlavných burzách, ako je napríklad Newyorská burza cenných papierov (NYSE).[16]
 • Verejné nekótované a súkromné REIT sú registrované v SEC, ale nie sú kótované na burze cenných papierov.[17]
  [18]
 • Ak si nechcete robiť starosti s výberom konkrétneho REIT, do ktorého chcete investovať, vyberte si nákup akcií podielového fondu REIT alebo fondu obchodovaného na burze. Sú k dispozícii v investičných spoločnostiach, ako sú Vanguard, Fidelity alebo JPMorgan Chase & Co. Investičná spoločnosť skúma trh s nehnuteľnosťami a zostavuje portfólio, ktoré prinesie najvyšší výnos.[19]

Metóda 3 z 3: Požičiavanie peňazí iným investorom do nehnuteľností

Pochopte význam požičiavania súkromných peňazí. Súkromné požičiavanie peňazí znamená požičiavanie vlastných peňazí inému investorovi alebo profesionálne spravovanému realitnému fondu. Táto možnosť by vás mohla osloviť, ak ste už zarobili nejaké peniaze vďaka iným investíciám do nehnuteľností a hľadáte spôsob, ako časť týchto prostriedkov opätovne investovať. Ako súkromný veriteľ peňazí pôsobíte ako alternatíva k banke alebo inej finančnej inštitúcii. Úvery, ktoré poskytujete, sú zabezpečené nehnuteľnosťami.[20]

 • Investori radi spolupracujú so súkromnými veriteľmi peňazí, pretože môžu získať peniaze rýchlo bez prísnych regulácií, ktoré zavádzajú banky. Aj tento proces je vo všeobecnosti veľmi transparentný.
 • Súkromní veritelia – často nazývaní veritelia s tvrdými peniazmi – si účtujú vyššie sadzby ako banky a očakávajú splatenie v kratšom čase, zvyčajne okolo 5 rokov. Sú určené pre investorov, ktorí majú tendenciu nehnuteľnosti skôr obracať ako prenajímať, pokiaľ ich nepredáte pred splatnosťou hypotéky. Často si však berú rizikovejšie úvery, ktoré by banka neschválila, napríklad úvery na nehnuteľnosti, ktoré osoba plánuje zrekonštruovať a potom predať alebo prenajať.

Identifikujte dlžníkov. Súkromné peňažné úvery sa stávajú významným zdrojom financovania v oblasti nehnuteľností. Keďže banky a iné úverové inštitúcie zavádzajú prísnejšie predpisy, investori sa častejšie obracajú na súkromných poskytovateľov úverov, aby rýchlo získali peniaze. Dlžníci pochádzajú z rôznych odvetví realitného priemyslu.[21]

 • Ľudia, ktorí chcú napríklad prevádzať domy, často vyhľadávajú tieto typy úverov, pretože súčasný stav nehnuteľnosti nie je dôležitý. V týchto prípadoch bude potrebné poznať súčasnú hodnotu nehnuteľnosti a očakávanú hodnotu po jej rekonštrukcii. Uistite sa, že máte k dispozícii ocenenie od licencovaného realitného makléra alebo znalca.
 • Stavebníci, developeri a komerční investori sa pri financovaní svojich developerských projektov obracajú na súkromných peňažných veriteľov. Banky majú tendenciu vyhýbať sa týmto druhom špekulatívnych investícií.

Zmiernenie rizika. Vyhodnoťte potenciálne úvery, aby ste zistili, či budú ziskovými investíciami. Pri rozhodovaní o tom, či využiť príležitosť, zvážte niekoľko faktorov. Ak dôkladne nezvážite riziká v porovnaní s potenciálnymi ziskami, môže to viesť k strate kapitálu.[22]

 • Väčšina súkromných peňažných úverov sa pohybuje medzi 60 a 70 % trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Pomer úveru k trhovej hodnote nehnuteľnosti je známy ako pomer úveru k hodnote nehnuteľnosti.
 • Okrem hodnotenia úverovej bonity dlžníka skúmajte aj jeho vlastný kapitál. Zistite, či majú dostatok vlastného kapitálu v iných nehnuteľnostiach na pokrytie mimoriadnych alebo nepredvídaných výdavkov.
 • Ak je to možné, štruktúrujte úver tak, aby ste boli v pozícii prvého záložného veriteľa. To znamená, že ste prvým veriteľom, ktorý dostane odmenu v prípade nesplácania. Túto prioritu záložného práva si môžete zabezpečiť, ak ponúknete vyšší pomer úveru k hodnote nehnuteľnosti.
 • Vygenerujte správne dokumenty o pôžičke. Dokumentácia spojená s pôžičkou zo súkromných zdrojov je podobná ako pri bežnej pôžičke z banky. Dlžník musí podpísať zmenku, ktorá je prísľubom splatenia úveru. Okrem toho musí dlžník poskytnúť zábezpeku za úver vo forme hypotéky. Súkromné peňažné úvery na obytné nehnuteľnosti často vyžadujú okrem iného ocenenie treťou stranou, osobnú obhliadku nehnuteľnosti a geologickú správu. Informujte sa u veriteľa, aby ste zistili jeho požiadavky. Možno budete potrebovať aj tieto dokumenty:[23]

  • List o zámere (LOI) načrtáva dohodu.
  • Kúpno-predajnú zmluvu, v ktorej je uvedená konečná cena a podmienky kúpy.
  • Predbežná správa o vlastníckych právach uvádza históriu vlastníctva nehnuteľnosti; vyžaduje sa aj poistenie vlastníckych práv.
  • Doklad o finančných prostriedkoch je výpis z bankového účtu alebo iný dokument, ktorý predloží dlžník, aby sa ubezpečil, že má k dispozícii finančné prostriedky na splatenie úveru.
  • V osobnej záruke dlžníka sa uvádza, ktorý majetok môže dlžník zlikvidovať, ak pôžička nemôže byť splatená.
  • Záložná zmluva alebo hypotéka, ktorou sa ručí nehnuteľnosťou za úver.
  • Dohoda o odškodnení za environmentálne škody je dohoda, ktorou sa dlžník zaväzuje nahradiť vám prípadné straty spôsobené znečistením životného prostredia v nehnuteľnosti.
 • Odkazy