3 spôsoby, ako začať s preťažovaním množstvom práce

Môže byť ťažké vyrovnať sa s pocitom, že ste zavalení prácou. Aby ste prekonali pocit zahltenia a začali sa venovať práci, budete si musieť dať nejaký čas na to, aby ste si vytvorili stratégiu a dali si prácu do súvislostí. Budete musieť zistiť, ktorá práca je najnaliehavejšia, ako aj to, ktorá práca je relatívne dôležitejšia. Keď máte stratégiu, môžete sústrediť svoju pozornosť, vytvoriť si pracovnú bublinu a začať robiť. Možno si budete chcieť aj poriadne oddýchnuť a raz za čas si dať krátku prestávku.

Metóda 1 z 3: Zostavenie zoznamu a určenie priorít práce


Napíšte si všetko, čo potrebujete urobiť. Vizualizáciou svojej práce začnete lepšie vnímať prácu, ktorá je naliehavá, a prácu, ktorá je menej dôležitá. Proces zapisovania môže čiastočne znížiť vašu úzkosť z pracovného zaťaženia, pretože už nebudete musieť všetko držať v hlave.[1]

 • Urobte si zoznam všetkého, čo by ste mohli urobiť dnes. Napíšte si zoznam všetkých vecí, ktoré chcete dnes urobiť. Buďte ambiciózni a nebojte sa, ak sa vám to bude zdať veľa.


Identifikujte naliehavé úlohy. Preskúmajte svoj ambiciózny zoznam úloh na daný deň, zakrúžkujte položky, ktoré sú naliehavé a nemožno ich ignorovať. Naliehavé položky sú úlohy alebo práce, ktoré budú mať negatívne následky, ak sa dnes nevykonajú. Ak je niečo, čo treba urobiť hneď, mali by ste to uviesť ako najvyššiu prioritu. Nakoniec zoraďte naliehavé úlohy na zozname tak, že napíšete „naliehavé, 1“, potom „naliehavé, 2“ a „naliehavé, 3“. Dokončite naliehavé úlohy v poradí podľa priority.[2]


Identifikujte hodnotnú prácu. Okrem najnaliehavejších úloh na vašom zozname by ste mali určiť priority najdôležitejšej práce. Zakrúžkujte dôležitú prácu na svojom zozname úloh na dnes. Ak chcete posúdiť, ktorá práca je dôležitá, premýšľajte o tom, koľko ľudí ovplyvní. Ak práca na vašom zozname ovplyvní veľa ľudí, je pravdepodobne veľmi dôležitá. Zoraďte dôležité práce na zozname tak, že napíšete „dôležité 1“, „dôležité 2“ atď. Po odstránení naliehavých úloh dokončite dôležité úlohy.[3]

 • Ak je priorita dvoch dôležitých úloh na vašom zozname rovnaká, pozrite sa na časové odhady príslušných úloh. Ak vám jedna práca zaberie viac času, mali by ste zvážiť, či s ňou nezačnete.[4]


Zo zoznamu vyškrtnite položky. Po ukončení procesu stanovenia priorít položiek na vašom zozname úloh podľa naliehavosti a dôležitosti by ste mali zistiť, či existujú nejaké položky, ktoré je možné znížiť. Po vyškrtnutí týchto položiek zo zoznamu si ich nezabudnite zapísať ako možné doplnenie do zoznamu úloh na zajtra.


Vytvorte si krátky zoznam úloh. Ak máte pred sebou obrovské množstvo malých úloh, zvážte vytvorenie krátkeho alebo desaťminútového zoznamu úloh. Na tento zoznam si napíšte všetky úlohy, ktoré potrebujete urobiť a ktoré vám zaberú krátky čas, napríklad päť alebo desať minút. Keď máte čas medzi väčšími projektmi, urobte jednu z týchto malých úloh. Budete sa cítiť dobre, keď sa vám podarí vyškrtnúť ju zo zoznamu.[5]


Stanovte si inteligentné ciele. Mali by ste prehodnotiť svoje pracovné ciele, aby ste sa uistili, že spĺňajú kritériá cieľov SMART. Vaše ciele by mali byť konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené. Pomocou kritérií cieľov SMART môžete zabezpečiť, aby práca, ktorú vykonávate, bola relevantná pre daný projekt a dosiahnuteľná v danom časovom rámci.

 • Spýtajte sa sami seba, čo je špecifické na vašich pracovných cieľoch.
 • Zvážte, ako budete merať alebo hodnotiť, či je práca dokončená.
 • Určite, či je cieľ pre vás skutočne dosiahnuteľný, a to aj vo vzťahu k vašim ostatným povinnostiam.
 • Pozrite sa, nakoľko je cieľ relevantný pre projekt alebo úlohu, ktorú sa snažíte dokončiť.
 • Preskúmajte termíny pre svoje časovo ohraničené ciele.


Začnite s malými, dosiahnuteľnými cieľmi. Začnite stanovením menších cieľov, ktoré sú relevantné pre vaše väčšie ciele a sú dosiahnuteľné. Tým, že sa najprv zameriate na malé ciele, budete môcť odškrtnúť niektoré relevantné a dôležité úlohy. Potom sa môžete cítiť menej zahltení množstvom práce, ktorú máte na tanieri. Možno sa vám podarí získať väčšiu dynamiku na dokončenie väčších vecí na vašom zozname.[6]

 • Ak potrebujete napísať správu, začnite s menším cieľom, napríklad napísať časť správy.
 • Ak potrebujete dokončiť veľký projekt pre klienta, začnite s menším cieľom, napríklad jednou časťou väčšieho projektu.
 • Ak chcete zmeniť povolanie, začnite s malým cieľom, napríklad s rozhovorom s niekým, kto pracuje v inom povolaní.

Metóda 2 z 3: Zameranie pozornosti


Vizualizujte si svoj želaný výsledok. Zvážte, ako by to vyzeralo, keby ste dokončili všetku prácu, ktorú máte na stole. Napíšte si svoj cieľ pre dokončenie práce. Počas prestávky na kávu si dajte päť minút na to, aby ste si predstavili svoj želaný výsledok. S týmto výsledkom v mysli sa sústreďte na to, aby ste urobili všetko pre jeho dosiahnutie.[7]

 • Môžete si ho tiež len predstaviť v mysli.


Zamerajte sa na tri najdôležitejšie veci, ktoré potrebujete urobiť. Pri prezeraní zoznamu úloh zvážte tri najdôležitejšie veci, ktoré musíte urobiť. Ak sú na vašom zozname tri naliehavé alebo dôležité veci, sústreďte svoju pozornosť na ich dokončenie. Ak ich urobíte na začiatku dňa, vždy môžete prejsť k ďalším veciam na zozname.[8]

 • Ak budete venovať pozornosť menším alebo menej dôležitým úlohám a nepodarí sa vám urobiť tri najdôležitejšie veci, na konci dňa môžete ľutovať svoju nesústredenosť.


Zmeňte svoje pracovné prostredie. Možno budete musieť jednoducho zmeniť svoje pracovné prostredie, napríklad odísť z kancelárie a ísť pracovať do kaviarne. Časť zahltenia môže súvisieť s fyzickým prostredím, v ktorom pracujete, ako aj s ľuďmi, s ktorými pracujete. V tomto prípade môžete zlepšiť svoju efektivitu tým, že budete pracovať na inom mieste.[9]

 • Práca v kaviarni.
 • Práca v miestnej knižnici.
 • Ak nepotrebujete prístup na internet a je pekné počasie, choďte pracovať do miestneho parku.


Oddýchnite si. Spánok a odpočinok sú nevyhnutné pre produktivitu na pracovisku. Hoci sa to môže zdať proti intuícii, mali by ste si nájsť čas na odpočinok, aby ste boli počas pracovného dňa efektívnejší. Pri rozhodovaní o tom, koľko hodín spať, zvážte svoj vek a zdravotný stav.

 • Dospelí by mali spať sedem až deväť hodín denne.[10]
 • Starší ľudia vo veku nad šesťdesiatpäť rokov by mali spať sedem až osem hodín denne.[11]
 • Ak budete naďalej pozerať do počítača alebo sa venovať fyzickej práci, keď ste unavení, môžete byť ľahšie rozptýlení a menej efektívni pri vykonávaní práce.[12]


vyskúšajte meditáciu. Meditácia je jedným z najlepších spôsobov, ako naučiť svoju myseľ sústrediť sa. Ľudia, ktorí meditujú, bývajú pokojnejší a sústredenejší, čo by vám malo pomôcť prekonať pocit preťaženia a dokončiť prácu.[13]
Odborný zdroj
Rebekka Mars
Meditácia & Tréner jogy
Rozhovor s expertom. 11. septembra 2020.
Začnite tým, že si nájdete relaxačné miesto na sedenie vo svojom dome alebo na pracovisku. sedieť s rovným chrbtom a otvorenou hruďou. Všímajte si, že dýchate. Ak sa vaša myseľ začne túlať k myšlienkam o práci, presmerujte svoju pozornosť späť na pocit svojho dychu. Sedieť a meditovať desať minút alebo ako dlho ste schopní.[14]

 • Skúste používať meditačné aplikácie ako Headspace, Calm alebo Buddhify.[15]
 • Pozrite si meditačné kurzy a workshopy v meditačnom centre vo vašom okolí. Centrum pre všímavosť má zoznam meditačných centier.[16]


Vyhnite sa multitaskingu.[17]
Vyhnite sa pokušeniu písať počas práce SMS správy alebo sa snažiť žonglovať s príliš veľkým počtom úloh naraz.[18]
Namiesto toho by ste sa mali naučiť sústrediť svoju pozornosť na danú úlohu. Namiesto toho, aby ste reagovali na každého, kto si žiada vašu pozornosť, mali by ste sa jednoducho sústrediť na prácu, ktorú máte pred sebou. Naučiť sa sústrediť pozornosť je jednou z najlepších zručností úspešných jednotlivcov a podnikateľov.[19]


Odmietnite ďalšie požiadavky. Naučiť sa hovoriť „nie“ vás môže v skutočnosti urobiť produktívnejšími a úspešnejšími v práci. Ak neustále súhlasíte s kolegami alebo počúvate sťažnosti, môžete byť roztržitý. Ak chcete povedať „nie“, skúste namiesto výrokov „nemôžem“ používať výroky „nechcem“:[20]

 • „Cez víkendy nepracujem.“
 • „Nepracujem nadčasy, pretože to negatívne ovplyvňuje môj rodinný život.“
 • „Neprijímam žiadne nové projekty v tejto oblasti. Pozrite sa, či John práve teraz prijíma niečo na nejaký projekt v tejto oblasti.“

Metóda 3 z 3: Riadenie svojho času


Doprajte si čas na strategické uvažovanie. Vypracovanie plánu na zvládnutie pracovnej záťaže môže prispieť k tomu, že ju budete lepšie zvládať a nebude taká ohromujúca. Na začiatku dňa si vyhraďte pätnásť minút na stanovenie priorít práce, ktorú je potrebné urobiť. Ak si dáte čas na posúdenie priorít, budete pracovať efektívnejšie a nebudete sa cítiť tak zahltení.[21]

 • Na začiatku dňa by ste si mali napísať svoj pracovný plán, ktorý vám pomôže udržať sa počas pracovného dňa na správnej ceste.


Urobte si krátku prestávku. Doprajte si polhodinovú prestávku od všetkej nahromadenej práce. Možno sa budete musieť jednoducho prejsť okolo bloku, aby ste si vyčistili hlavu.[22]
Zdroj experta
Rebekka Mars
Meditácia & Joga Coach
Rozhovor s odborníkom. 11. septembra 2020.
Ak ste hladní alebo smädní, môžete si vziať kávu a občerstvenie. Keď sa vrátite k svojej práci, môžete sa cítiť svieži a sústredenejší.[23]


 • Pracujte polovicu víkendu. V týždni si môžete nájsť trochu viac času tým, že budete pracovať cez víkend. Aby ste si stále zabezpečili odpočinok a relaxáciu, skúste pracovať buď jeden z dvoch dní, alebo pol dňa v sobotu a v nedeľu. Tým, že budeš pracovať polovicu víkendu, si ešte oddýchneš. A keď v pondelok prídete do kancelárie, budete mať náskok pred svojou pracovnou náplňou.[24]
 • Referencie