3 spôsoby, ako zavolať niekomu, koho veľmi dobre alebo vôbec nepoznáte

Telefonovanie s úplne cudzím človekom alebo nedávnym známym môžete riešiť viacerými spôsobmi. V každej zo situácií, s ktorými sa môžete stretnúť, máte do činenia s nedostatočnou znalosťou identity a zámerov druhej osoby. Takže prístup ku každému takémuto telefonátu by mal spočívať v tom, že sa najskôr pokúsite získať odpovede na obe tieto otázky, pričom nezabúdajte, že ani vy neviete, koľko informácií o vás majú.

Metóda 1 z 3:Používanie zdvorilostnej telefónnej etikety


Predstavte sa a zdvorilo sa opýtajte na totožnosť volajúceho. Neznámemu volajúcemu chcete preukázať svoju totožnosť a zámery bez toho, aby ste mu poskytli príliš veľa informácií, ale chcete ho aj upokojiť. Musíte však tiež potvrdiť, o koho ide, či už ide o obchodný kontakt alebo osobu, ktorú ste neformálne stretli na večierku.

 • Ak ste sa s danou osobou krátko stretli, skúste sa predstaviť a opíšte tieto okolnosti. Ak sa najskôr stretnete so sekretárkou alebo iným agentom, potom môžete spomenúť tieto okolnosti, aby to mohli odovzdať cieľovej osobe.
 • Môžete napríklad zavolať a spýtať sa: „Stretol som sa s pánom. Neznámy na včerajšom obchodnom obede a chcel by som s ním opäť hovoriť.“ Alebo ak sa vám dotyčná osoba prihovorí priamo, povedzte: „Dobrý deň, pani. Jane, stretol som vás na prednáške pri odchode a rád by som s vami ďalej hovoril.“
 • Ak voláte niekomu, koho ste nepoznali, použite to, čo sa môžete dozvedieť v kontexte. Ak napríklad voláte niekomu do obchodného domu s elektronikou, môžete začať tým, že prijímajúcemu volajúcemu poviete: „Dobrý deň, mám záujem o vaše najnovšie ponuky na blu-ray prehrávače.“
 • Alebo ak voláte profesionálovi do jeho domu, profesorovi z vašej univerzity, ale nie tomu, s ktorým máte hodiny, môžete skúsiť niečo také: „Dobrý deň, pán doktor. John, navštevujem štátnu univerzitu a rád by som sa s vami poradil o jednej záležitosti.“
 • Pri telefonáte s niekým, koho ste stretli v neformálnom prostredí, by ste mali stále používať krstné meno, ale možno bez titulov.


Hovorte zdvorilo. Nechcete neznámeho človeka uraziť tým, že budete nezdvorilí alebo budete strácať jeho čas. Buďte preto zdvorilí počas konverzácie a pri plánovaní hovorov a spätných hovorov.

 • Volajte počas dňa – najlepšie približne uprostred popoludnia alebo podvečer.
 • Snažte sa neuskutočniť hovor počas noci alebo za svitania, keď je pravdepodobné, že narušíte spánok a/alebo ranný režim osoby.
 • Venujte pozornosť všetkým určeným hodinám, ktoré môže volajúci zanechať v automatických správach alebo povereniach.


V rozhovore vyvolávajte zapamätateľné predstavy. Nechcete, aby to bol posledný hovor s danou osobou, či už ju poznáte len trochu, alebo vôbec. Ale chcete tiež, aby si vás zapamätali pozitívne.[1]
Dôveryhodný zdroj
Národný ústav duševného zdravia
Informačné webové stránky od U.S. Vláda zameraná na pochopenie a liečbu duševných chorôb.
Prejdite k zdroju
[2]

 • Používajte jazyk, ktorý evokuje zmysly, napríklad vizuálne obrazy alebo opisuje živé udalosti. Nechcete však byť hrubý.
 • Môžete napríklad zavolať novému obchodnému kontaktu, aby vám pomohol získať zákazníkov pre vaše kvetinárstvo. Mohli by ste začať otázkou: „Nechceli by ste, aby vaša klientela investovala do vône ruží a videla farbu šeříkov?“
 • Mohli by ste zavolať osobe, s ktorou ste sa zoznámili v bare a chcete jej opísať, ako ste sa zoznámili, a pripomenúť jej „vôňu alkoholu“ alebo „zadymenú atmosféru.“


Opýtajte sa na následné plány. Dajte prijímajúcemu volajúcemu niečo, na čo sa môže tešiť. Toto je dobré na nadviazanie dlhodobejšieho pracovného alebo osobného kontaktu, ak ich nepoznáte veľmi dobre alebo vôbec.[3]

 • Dohodnite si čas, kedy budete svojmu novému kontaktu možno aj pravidelne volať, aby ste udržali vzťah.
 • Urobte to hneď na začiatku, ale až keď sa rozhovor rozbehne, keď nájdete vhodný bod na prestávku.
 • Môžete sa napríklad niekoľko minút rozprávať o vašich príslušných profesionálnych záujmoch a potom povedať: „Mimochodom, rád by som si na budúci týždeň opäť dohodol pracovný rozhovor.“ Postupujte podľa toho.
 • V prípade osobného hovoru môžete skúsiť počkať, kým si s volajúcim vytvoríte vzťah, a až potom ho požiadať o ďalší kontakt. Pozri neskoršiu časť o osobných hovoroch.


Hovorte o osobných záujmoch. To zahŕňa počúvanie minimálne v rovnakej miere ako rozprávanie.[4]

 • Pýtajte sa ľahké osobné otázky, ale nevtierajte sa. Môžete začať napríklad jednoduchými domácimi otázkami, ako napríklad „Ako sa má vaša rodina“ alebo „Vidím, že máte rád miestny športový tím“.“ V osobnom prostredí sa môžete opýtať na spoločné záujmy.
 • Prejavenie určitého osobného záujmu o kontaktovanú osobu bez toho, aby ste na ňu tlačili až tak, že by mala pocit, že narúšate jej súkromie, je dobrý spôsob, ako viesť niekoľko prvých hovorov.

Metóda 2 z 3: Uskutočňovanie obchodných hovorov


Zavolajte danej osobe na jej služobnú alebo pracovnú linku. Uistite sa, že máte pripravené informácie o tom, ako ste sa s danou osobou prvýkrát stretli, ak ide o niekoho, koho ste dobre nepoznali. Ak ide o niekoho nového, premyslite si, aká je jeho formálna pozícia.

 • Môžete napríklad hovoriť s pracovníkom zákazníckeho servisu o pomoci s nedávnym nákupom.


Vymeňte si poverenia. Umožnite príjemcovi, aby sa identifikoval ako oficiálny zástupca spoločnosti. Môžu vás požiadať o identifikačné údaje vrátane mena, adresy, čísla účtu atď.

 • Dávajte si pozor na výmenu svojho čísla sociálneho poistenia. Väčšina spoločností žiada len posledné štyri číslice alebo ponúka alternatívne spôsoby identifikácie. Ak nie je ani jeden z týchto prípadov a máte potvrdenú totožnosť príjemcu, môžete zvážiť riziko poskytnutia týchto informácií. Mali by ste však dôrazne uvažovať o nájdení bezpečnejších prostriedkov, ako to urobiť.
 • Môžete si vymeniť zdvorilosti a nezáväznú konverzáciu, aby sa rozhovor stal príjemnejším. Agent by mohol povedať niečo ako: „Dúfam, že máte dobré ráno. Máme pekné počasie?“


Presne povedzte svojmu kontaktu svoje zámery a potreby. Chcete, aby vášmu kontaktu bolo jasné, čo od neho potrebujete, a to efektívnym spôsobom.

 • Ak máte veľa podrobností, potom ich požiadajte, aby mali zo slušnosti pripravený spôsob ich zaznamenania. Môže to byť tak jednoduché, ako sa ich opýtať, či majú pripravené pero a papier.
 • Ak máte prepracovanejší návrh, potom je to vhodný čas na prípravu ďalších plánov na nadviazanie kontaktu. Predstavte plán a ponúknite príjemcovi možnosť lepšie spoznať vás a váš návrh. Mohli by ste povedať niečo také: „Mám plán na nové nákupné centrum, poďme o podrobnostiach diskutovať počas obeda.“ Alebo ak sa ešte nechcú stretnúť osobne, môžete povedať: „Čo keby sme si naplánovali konferenčný hovor neskôr v priebehu týždňa??“


Hovorte o osobných väzbách na váš obchodný kontakt. Môže to pomôcť vzťahom medzi spoločnosťami. Ak zavoláte novému kontaktu a obaja nadviažete aspoň malý osobný záujem, potom môže konverzácia prebiehať hladšie.

 • Spýtajte sa na záujmy v danej lokalite, napríklad na športové tímy alebo atrakcie. Môžete napríklad zavolať kontaktu v Kansas City, ktorého dobre nepoznáte, a spýtať sa: „Ako sa tento rok darí Royals?“
 • Môžete sa pýtať na osobný život nového kontaktu, ale netlačte na pílu a nenarušujte jeho súkromie. Môžete sa napríklad spýtať: „Ako sa majú vaše deti v týchto dňoch??“ Môžu vám povedať svoj stav, ale neotravujte s tým.


Ukončite hovor pripomienkami a zdvorilo. Neukončujte hovor náhle alebo bez vhodného slova na rozlúčku.

 • Pripomeňte novému kontaktu, o čom ste sa v krátkosti rozprávali, a všetky nadchádzajúce plány.
 • Poďakujte im za ich čas a pred zavesením im dajte znamenie, ako napríklad „Dovidenia“ alebo „Čoskoro sa opäť uvidíme“.

Metóda 3 z 3:Rozprávanie o osobných záležitostiach


Zavolajte osobe na adresu jej bydliska. Ide o dôvernejšiu formu komunikácie ako predchádzajúci spôsob.[5]

 • Po predstavení sa budete chcieť vyskúšať niektoré spomienkové techniky z predchádzajúcich krokov, ak ide o niekoho, koho trochu poznáte.
 • Ak voláte niekomu, koho veľmi dobre nepoznáte, môžete skúsiť nejaké dohováranie. Spýtajte sa: „Už je to nejaký čas, spomínate si na stretnutie na promócii??“ alebo môžete nahradiť nejakú inú dôležitú udalosť.
 • Ak jednáte s niekým, koho vôbec nepoznáte, potom viac premýšľajte o tom, prečo mu voláte a čo viete o jeho osobe. Ak viete niečo o ich aktivitách alebo práci, potom to môžu byť nápovedy, ako začať telefonický rozhovor.
 • Môžete napríklad zavolať niekomu, koho nepoznáte a o kom ste zistili, že hral futbal na strednej škole v zápasoch, ktoré ste sledovali. Hovor môžete začať tým, že sa predstavíte a poviete: „Pamätám si ťa zo stredoškolského play-off zápasu….“ a potom pokračujte v rozhovore.
 • Ak sa vám nepodarí nadviazať spojenie, potom je na vás ako volajúcom, aby ste sa predstavili a uviedli svoje zámery. Rýchlo uveďte svoje meno a dôvod, prečo voláte, aby ste znížili prípadný pocit úzkosti u druhého volajúceho. Možno povedzte: „Som neznámy a potrebujem vás požiadať o láskavosť týkajúcu sa úrovne hluku vo vašom dome….“ alebo z akéhokoľvek dôvodu.


Porozprávajte sa o spoločných záujmoch. Pomôže to uľahčiť komunikáciu a znížiť prípadnú nevraživosť bez ohľadu na to, či je príjemcom vášho hovoru niekto, koho poznáte len trochu alebo vôbec.

 • V prípade niekoho, koho veľmi dobre nepoznáte, by ste mali rozhovor nasmerovať na spoločné záujmy v oblasti populárnej kultúry, literatúry, jedla atď. Rozhovor sa tým predĺži a bude pozitívnejší. Môžete sa napríklad spýtať: „Máte rád sushi?“ alebo iná kuchyňa. Ak bude súhlasiť, môže to byť dokonca prostriedok na osobné stretnutie.
 • V prípade niekoho, koho vôbec nepoznáte, môžete skúsiť aj tento prístup spoločného záujmu. Možno po tom, čo ste objasnili svoje zámery, môžete potom rozhovor urobiť priateľskejším otázkou: „Tak čo, máš rád sci-fi filmy??“ V závislosti od stupňa vašej angažovanosti s druhou osobou to môže viesť aj k osobnému stretnutiu. Ale netlačte na pílu.


Používajte telefónnu etiketu. Aj keď ide o nezáväznú konverzáciu, nie je na škodu byť zdvorilý.

 • Pri oslovovaní príjemcu v tomto scenári nemusíte používať formálne tituly a pozície, ale nechcete používať hrubé prezývky alebo skratky. Používajte ich celé mená, pokiaľ nenavrhnú inak.
 • Telefonujte v rovnakom rozumnom čase, ako by ste telefonovali v prípade obchodnej komunikácie – neskoro ráno alebo skoro popoludní. Ak nie je povedané inak.


Privolajte obrazový materiál na oživenie hovoru. Umožnite, aby bol tento hovor nezabudnuteľný prostredníctvom živého opisu.[6]
Dôveryhodný zdroj
Národný ústav duševného zdravia
Informačná webová stránka z U.S. vláda zameraná na pochopenie a liečbu duševných chorôb.
Prejsť na zdroj
[7]

 • Využite vizuálne, sluchové a iné zmyslové deskriptory. Ale nebuďte hrubý.
 • Môžete napríklad zavolať niekomu, koho veľmi dobre nepoznáte, a spomínať za neho: „Pamätáte si, ako ste na mňa narazili pri tých nádherne voňajúcich kvetoch??“
 • Aj keď, aj zapáchajúca spomienka môže pomôcť pri telefonáte, ak to dokážete zahrať ako humor a poviete to nejako takto: „Spomeňte si na mňa? Chlap, s ktorým ste spadli do kaluže blata?“

 • Spýtajte sa na ďalší kontakt. Nemusíte si pevne stanoviť časový plán stretnutia, ako by ste to urobili pri profesionálnom kontakte. Ale premýšľajte o spôsoboch, ako zostať v kontakte.

  • Využite spoločné záujmy, ktoré ste si predtým stanovili, na diskusiu o aktivitách, ktoré by ste mohli robiť spoločne, alebo aspoň na pravidelné rozhovory o.
  • Môžete napríklad viesť telefonické rozhovory o najnovších komiksoch alebo si vymieňať recepty.
  • Dôsledne si navzájom dávajte nové a aktualizované telefónne čísla, ak a keď sa zmenia.
 • Odkazy