3 spôsoby, ako zdôrazniť slovo

Zvýraznenie slova môže byť spôsob, ako objasniť váš názor alebo zdôrazniť kľúčové pojmy či frázy. Či už zdôrazňujete slovo v písme alebo v texte, postup je pomerne jednoduchý. V textoch sa veci ako tučné písmo a kurzíva zvyčajne používajú na zdôraznenie. V reči môžete slovo pozastaviť a predĺžiť, aby ste ho zdôraznili. S určitou pozornosťou venovanou detailom môžete svoj názor naozaj jasne vyjadriť pomocou zdôraznenia.

Metóda 1 z 3:Zvýraznenie slova v texte


Pri akademickom písaní sa držte kurzívou alebo podčiarknutím. V akademickom alebo odbornom písaní sa zvyčajne uprednostňuje kurzíva a podčiarknutie. Kurzíva sa trochu uprednostňuje, pretože v ére písacích strojov sa väčšinou používalo podčiarkovanie, ale najprv sa poraďte s učiteľom alebo s publikáciou. Podčiarknutie môže byť niekedy štandardom.[1]

 • Ak sa napríklad snažíte zdôrazniť dôležitý bod v akademickej práci, môžete použiť kurzívu vo vete typu: „Táto nová štúdia skutočne predstavuje hlavný výzva voči konvenčným lekárskym postupom.“
 • Ak píšete prácu pre triedu alebo konkrétny časopis, skontrolujte si publikáciu. Niekedy sa veci, ako napríklad názvy kníh, môžu namiesto kurzívou podčiarknuť.


Vyberte si tučný text pre kľúčové informácie. Tučný text sa častejšie používa v takých veciach, ako sú sylaby, návody na použitie a iné materiály, kde je potrebné zdôrazniť kľúčové pojmy. Vo všeobecnosti sa nepoužíva v akademickom alebo tvorivom písaní, ale môže byť veľmi užitočný pri uvádzaní kľúčových pojmov.[2]

 • Ak napríklad píšete návod na zostavenie vysávača, môžete napísať niečo ako: „V štetec na čalúnenie sa potom pripájajú na koniec dýzu.“


V neformálnom alebo tvorivom písaní používajte výkričníky. Výkričníky sa vo všeobecnosti používajú striedmo, a to aj v tvorivých prácach. Najmä v dialógoch sa však môžu príležitostne použiť na veľké zdôraznenie. Výkričníky zvyčajne naznačujú zmenu tónu, takže ich môžete pridať do scén alebo momentov v tvorbe, ktoré majú byť obzvlášť dramatické.[3]

 • Môžete napríklad použiť výkričník vo vete, napríklad: „Kričala, keď si razil cestu na nástupište vlaku: ‚Zastav sa a počúvaj ma!'“
 • Výkričníky môžu pôsobiť melodramaticky, ak sa používajú nadmerne, preto sa držte používania výkričníkov vo veľmi dôležitých momentoch. Ak používate text ako vizuálnu pomôcku, napríklad v prezentácii, skúste doň zakomponovať aj iné formy zdôraznenia, napríklad použitie väčšieho alebo tučného písma, zmenu medzier okolo slova alebo zmenu farby slova.

Metóda 2 z 3: Zdôrazňovanie slova v reči


Spomaľte tempo reči. Keď sa dostanete k vete, ktorá obsahuje dôležité slovo, spomalte tempo reči. Spomalená reč pomôže vášmu publiku zachytiť každý detail, čo naznačuje, že odovzdávate dôležité informácie.


Pred slovom, ktoré chcete zdôrazniť, urobte pauzu. Ak chcete v prejave zdôrazniť nejaké slovo, urobte krátku prestávku tesne pred uvedením výrazu. Tým upútate pozornosť poslucháčov a naznačíte, že sa blíži dôležitá informácia. Urobte vo vete niekoľkosekundovú prestávku tesne pred uvedením dôležitého slova.[4]

 • Napríklad vo vete: „Táto nová technika viedla k 30 % nárastu predaja.“ Chcete zdôrazniť slovné spojenie „30 % nárast“, preto sa na chvíľu zastavte po slove „a.“


Zvýšte hlas len mierne. Nechcete kričať, pretože to môže vystrašiť vaše publikum. Zvýšte však hlas len o niečo viac, než je váš bežný tón. Vaše publikum tak bude vedieť, že slovo, ktoré hovoríte, je dôležité.[5]

 • Dbajte na to, aby ste každú hlásku vyslovili čo najzreteľnejšie a dôležité slovo predĺžili.


Zopakujte slovo pre väčšie zdôraznenie. Niekedy môže pomôcť zopakovať slovo len raz. Týmto spôsobom pridáte dôraz, aby ste sa uistili, že vaše publikum počulo kľúčové informácie.

 • Napríklad: „Táto nová technika viedla k 30 % nárastu, 30 % nárastu predaja v tomto štvrťroku.“

Metóda 3 z 3:Vyhýbanie sa nástrahám


Dodržiavajte príručku štýlu, v rámci ktorej pracujete. Aj keď existujú všeobecné pravidlá, ktorými sa treba riadiť, pokiaľ ide o zdôrazňovanie v písaní, vždy je najlepšie dodržiavať štandard publikácie. Ak píšete do školy, opýtajte sa svojho učiteľa, ako zdôrazňovať slová. Ak predkladáme príspevok do časopisu alebo inej publikácie, prezrite si daný časopis, aby ste videli ich štandardný formulár na zdôrazňovanie slov a výrazov.

 • Niektoré publikácie môžu mať svoj vlastný jedinečný štýl, pričom na zdôraznenie používajú netradičné prostriedky, ako sú napríklad úvodzovky.


Vyhnite sa písaniu veľkých písmen, okrem neformálneho prostredia. Písanie veľkých písmen na zdôraznenie sa vo všeobecnosti považuje za zlé písanie. Môže to vyznieť ako kričanie. Vyhnite sa písaniu veľkých písmen, pokiaľ nezvýrazňujete slová vo veľmi neformálnom prostredí, napríklad v e-maile priateľovi alebo v príspevku na sociálnej sieti.[6]


Pri rozprávaní zostaňte v pokoji. Mnohí ľudia majú sklon počas reči zrýchľovať tempo. Tým však pôsobíte nervózne, čo vás môže pripraviť o zdôraznenie niektorých výrazov. Môže to tiež odviesť pozornosť vášho publika. Namiesto krokovania stojte vzpriamene a pokojne v silovom postoji. Budete tak pôsobiť sebavedomejšie a viac upozorníte na slová, ktoré sa rozhodnete zdôrazniť.


 • Precvičte si dôraz pri veľkých prezentáciách. Nikdy by ste nemali ísť na prezentáciu bez toho, aby ste si precvičili svoj prejav vrátane používania dôrazu. Cvičte pred zrkadlom a pred ostatnými. Zabezpečíte si tak, že do prejavu pôjdete sebaisto a uvoľnene.[7]

  • Aby ste si pri nácviku reči ľahšie zapamätali, ktoré slová treba zdôrazniť, skúste si v poznámkach alebo v scenári niektoré výrazy zvýrazniť tučným písmom alebo okolo nich použiť elipsy ako vizuálny signál.
 • Odkazy