3 spôsoby, ako zhodnotiť svoju pamäť

Každý človek používa svoju pamäť každý deň. Pomáha pri každom druhu úloh, od tých najzákladnejších, ako je čistenie zubov, až po tie najzložitejšie, ako sú pracovné činnosti. Krátkodobá a dlhodobá pamäť sú ovplyvnené rôznymi problémami, a preto si vyžadujú rôzne metódy zlepšovania a hodnotenia. Krátkodobá pamäť je pamäť, v ktorej si dočasne uchovávate malé kúsky informácií na 15 – 30 sekúnd, a dlhodobá pamäť je pamäť, v ktorej sa trvalo uchovávajú informácie, o ktorých sa zistilo, že majú hodnotu.[1]
Keďže vaša pamäť je taká neoddeliteľná súčasť vášho každodenného života, možno budete musieť z času na čas vyhodnotiť krátkodobú aj dlhodobú pamäť, aby ste sa uistili, že fungujú na najvyššej možnej úrovni, a aby ste zachytili problémy alebo nedostatky skôr, ako sa rozvinú.

Metóda 1 z 3: Všimnite si zmeny vo svojej pamäti


Rozpoznať poruchy vo svojom každodennom živote. Keď sa vaša pamäť zmení, naruší to váš život. Môžete si všimnúť, že zabúdate nedávno naučené fakty, zabúdate na dôležité udalosti alebo si nepamätáte dátumy. Bude vám to sťažovať život alebo spôsobovať problémy pri každodenných činnostiach.

 • Môže sa to prejaviť zvýšenou potrebou zapisovať si veci, spoliehať sa na elektronické zariadenia, aby ste mali prehľad o veciach, alebo si nechať pripomínať dôležité udalosti a dátumy od iných.
 • Vaša rodina a priatelia vás môžu upozorniť na tieto problémy, ak si ich sami nevšimnete.[2]
  Dôveryhodný zdroj
  Alzheimerova asociácia
  Nezisková organizácia zameraná na podporu ľudí postihnutých Alzheimerovou chorobou a podporu výskumu tejto choroby
  Prejsť na zdroj


Všimnite si rozdiel vo svojich schopnostiach riešiť problémy. Keď máte problémy s pamäťou, môžete si všimnúť zmeny v schopnosti riešiť každodenné problémy.Pravdepodobne to ovplyvní vašu schopnosť dodržiavať plán, vypracovať riešenia problémov alebo sa sústrediť na danú úlohu

 • Môže sa to prejaviť ako ťažkosti s platením mesačných účtov, problémy s hraním obľúbenej hry alebo ťažkosti s dodržiavaním receptov.[3]
  Dôveryhodný zdroj
  Alzheimerova asociácia
  Nezisková organizácia zameraná na podporu ľudí postihnutých Alzheimerovou chorobou a podporu výskumu tejto choroby
  Prejsť na zdroj


Interpretácia vašej produktivity. Keď vám začne zlyhávať pamäť, vaša schopnosť plniť úlohy v práci a doma sa začne znižovať v dôsledku neschopnosti spomenúť si na veci, ktoré potrebujete urobiť. V práci sa môže stať, že budete zaostávať s projektmi alebo prestanete plniť svoje pracovné povinnosti najlepšie, ako viete. Doma môžete zaostávať v plnení svojich povinností alebo zabúdať na niektoré rodinné úlohy.

 • Môže to spôsobiť problémy so šéfom a spolupracovníkmi alebo napätie v rodine.[4]
  Dôveryhodný zdroj
  Alzheimerova asociácia
  Nezisková organizácia zameraná na podporu ľudí postihnutých Alzheimerovou chorobou a podporu výskumu tejto choroby
  Prejsť na zdroj


Rozpoznajte, či veci strácate. Keď vám začne odchádzať pamäť, môžete začať častejšie strácať veci. Možno častejšie ako predtým strácate kľúče, zabúdate, kde ste zaparkovali auto, keď ste vonku, alebo neviete, kde ste nechali veci, ktoré používate každý deň.

 • Robiť to občas je bežné, ale ak sa to stane neustálym problémom, môže to poukazovať na nejaký problém s pamäťou.[5]
  Dôveryhodný zdroj
  Alzheimerova asociácia
  Nezisková organizácia zameraná na podporu ľudí postihnutých Alzheimerovou chorobou a podporu výskumu tejto choroby
  Prejsť na zdroj


Sledujte, ako často zabúdate veci. Každý z času na čas zabúda veci, najmä s pribúdajúcim vekom. Ak si však všimnete, že sa to deje častejšie ako predtým, najmä ak je to viackrát týždenne, vaša pamäť sa môže zhoršovať.

 • Viesť si zoznam toho, ako často zabúdate, aby ste to mohli časom vyhodnotiť. Zapíšte si zakaždým, keď zabudnete niečo, čo by ste si zvyčajne mali zapamätať.[6]


Určite bežné problémy s pamäťou. Každý výpadok pamäti, ktorý máte, nemusí byť znakom problémov s pamäťou. Existujú situácie, keď výpadky pamäti nie sú znakom väčšieho problému s pamäťou, ale sú spôsobené situačnými problémami. Medzi tieto situácie patria napr:

 • Začínate užívať nové lieky
 • Iba vás trápia občasné prešľapy, ale vaša rodina si nevšimla zmenu vo vašej pamäti
 • Ste neustále nervózny alebo vystresovaný
 • Máte nízku hladinu cukru
 • Ste neustále stimulovaní a/alebo rozptýlení

Metóda 2 z 3: Rozpoznanie, či existuje problém


Všimnite si zmeny vo vašej nálade. Ak máte problémy s pamäťou, môžete byť časom podráždení alebo nahnevaní. Je to spôsobené vašou neschopnosťou pamätať si každodenné veci alebo vykonávať každodenné činnosti. To spôsobuje, že frustrácia sa časom nahromadí, čo spôsobí zmenu vašej celkovej nálady.

 • Možno si ani nevšimnete zmenu svojej nálady. Ostatní ľudia môžu poukázať na zmenu vašej nálady alebo na to, ako sa správate k ostatným.


Určite, či ste zmenili svoje konanie. Keď začínate trpieť problémami s pamäťou, možno ste zmenili svoj bežný režim, aby ste kompenzovali nedostatky v pamäti.

 • Môže to zahŕňať vytváranie podrobných zoznamov vecí, ktoré musíte urobiť, vyhýbanie sa telefonovaniu ľuďom, pretože si ťažko pamätáte, čo bolo povedané, alebo častejšie jedenie vonku, pretože je ťažšie sledovať alebo si pamätať recepty.


Opýtajte sa svojej rodiny alebo priateľov, či sa vaše konanie zmenilo. Ak chcete zhodnotiť svoju pamäť, možno sa budete musieť opýtať svojich priateľov alebo rodiny, či si všimli zmeny vo vašej pamäti alebo vo vašom konaní. Vaše okolie to môže spoznať skôr, ako si to všimnete vy sami. Môže to zahŕňať:

 • Rozprávanie príbehov stále dokola
 • Opýtate sa viackrát na tie isté otázky
 • Spoliehanie sa na to, že si zapamätáte veci pre svoj plán


Všimnite si zmenu v správaní iných ľudí. Spôsob, akým sa k vám správajú ostatní, vám môže pomôcť určiť, či sa vaša pamäť zmenila. Vaši priatelia a rodina môžu začať preberať rozhovory, ak niečo zabudnete alebo sa opakujete, môžu prevziať úlohy, ktoré ste zvyknutí robiť sami, alebo vás zastúpiť, ak niečo zabudnete urobiť.

 • Môže to byť nenápadné alebo sa to môže časom rozvinúť.


Rozpoznajte problémy s rozhodovaním. Ak sa vaša pamäť mení, môžete zistiť, že máte problémy s rozhodovaním. Je to preto, že si nedokážete zapamätať jednotlivé možnosti alebo môžete mať problém s rozlišovaním medzi rôznymi riešeniami alebo rozhodnutiami.

 • Môže ísť o malé alebo veľké rozhodnutia, od výberu toho, čo si ráno oblečiete, až po zmenu v práci.

Metóda 3 z 3: Testovanie pamäte


Vyrobte si vlastný test pamäti. Vyhodnotenie vašej pamäte si vyžaduje, aby ste si ju otestovali. Môžu byť založené na vizuálnom základe, zamerané na spomienky alebo priestorové. Každá z týchto možností vám pomôže zamerať sa na rôzne časti vašej pamäte, aby ste mohli určiť, ako je to. Tieto testy si môžete urobiť doma sami, napr:

 • Zapamätajte si zásobník s 10 až 20 položkami počas jednej minúty a potom si zapíšte toľko položiek, koľko si ich dokážete zapamätať.
 • Prezrite si zbierku predmetov, požiadajte priateľa, aby odstránil jeden alebo dva predmety, kým sa nepozeráte, a potom určte, čo chýba.
 • Naučte sa kartičky s určitými slovami alebo frázami a potom si ich skúste zapamätať bez toho, aby ste ich hľadali.[7]


Urobte si online test pamäte. Skvelým spôsobom, ako zhodnotiť svoju pamäť, je urobiť si bezplatný test pamäti online. Na internete existuje mnoho bezplatných pamäťových testov, ktoré vám pomôžu vyhodnotiť, aká je vaša pamäť. Často vám položí sériu otázok, ktoré majú pomôcť otestovať vašu krátkodobú aj dlhodobú pamäť. Poznanie druhu pamäte, ktorá je postihnutá, vám môže pomôcť zistiť a začať pracovať na správnom druhu tréningu pamäti a/alebo vykonať potrebné zmeny životného štýlu.[8]

 • Môžete si tiež urobiť testy špeciálne na vyhodnotenie niektorej z častí vašej pamäte.
 • Dávajte si pozor na testy, ktorým dôverujete online. Na internete je veľa testov, ktoré nie sú vhodné ani podložené žiadnymi lekárskymi odbornými znalosťami. Namiesto toho hľadajte testy, ktoré vydávajú nemocnice, univerzity alebo iné uznávané organizácie.[9]
 • Môžete si napríklad urobiť test SAGE, ktorý poskytuje Štátna univerzita v Ohiu a ktorý kombinuje jednoduché otázky, priestorové uvažovanie a ďalšie základné otázky na určenie aktuálneho stavu vašej pamäti. Keď si ho vezmete, môžete ho vziať so sebou k svojmu lekárovi, aby vám pomohol s interpretáciou, ako čítať vaše výsledky.[10]
 • Ak test ukáže, že máte problémy najmä s krátkodobou pamäťou, zamerajte sa na cvičenia na trénovanie pozornosti alebo na zníženie každodenného rozptyľovania, zníženie stresu a zlepšenie stravy.[11]
 • Dlhodobé zlepšovanie pamäte sa zameriava na nedostatky mozgu a liečbu chorôb.[12]
  Dôveryhodný zdroj
  Klinika Mayo
  Vzdelávacia webová stránka jednej z popredných svetových nemocníc
  Prejsť na zdroj


Zapojte sa do tréningu pamäti. Môžete trénovať svoj mozog, aby ste si zlepšili alebo posilnili pamäť. To môže pomôcť vášmu mozgu s jeho prirodzenou schopnosťou kompenzovať stratu pamäti alebo problémy s ňou. Medzi tieto metódy patrí aj posilňovanie mozgu:

 • Počítačové hry alebo softvér
 • Hry na potrápenie mozgu
 • Kognitívno-behaviorálna terapia zameraná na pamäť


Sledujte zmeny v priebehu času. Aby ste zistili, či sa vaša pamäť mení alebo zhoršuje, mali by ste si vytvoriť základnú úroveň vašej pamäte tak, ako je teraz, a vyhodnotiť, či sa časom mení. Pomôže vám to zistiť, ako sa vaša pamäť mení a akým spôsobom.

 • Môžete použiť pamäťový test a urobiť ho s odstupom mesiaca alebo dvoch a potom porovnať výsledky. Ak sa vaše výsledky výrazne líšia, môžete mať problém s pamäťou.

 • Navštívte svojho lekára. Ak spozorujete akúkoľvek zmenu vo svojej pamäti, mali by ste čo najskôr navštíviť svojho lekára. Včasné odhalenie je najlepší spôsob, ako čo najskôr zvrátiť alebo spomaliť akékoľvek problémy s pamäťou. Váš lekár bude môcť urobiť podrobnejšiu analýzu vašej pamäte a pomôže vám rozhodnúť o najlepšom postupe.

  • Nezabudnite si zapísať, akými zmenami vaša pamäť prešla a ako to ovplyvnilo váš život. To zahŕňa sledovanie toho, ako často vaša pamäť zlyháva, ako veľmi ovplyvňuje váš život a akékoľvek iné zmeny, ktoré ste si všimli vo svojom zdravotnom stave.[13]
   Dôveryhodný zdroj
   Alzheimerova asociácia
   Nezisková organizácia zameraná na podporu ľudí postihnutých Alzheimerovou chorobou a podporu výskumu tejto choroby
   Prejsť na zdroj
 • Odkazy