3 spôsoby, ako získať federálne daňové identifikačné číslo (USA)

Na platenie daní v Spojených štátoch amerických vyžaduje daňový úrad (Internal Revenue Service, ďalej len „IRS“), aby každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie, používala pri podávaní daňového priznania identifikačné číslo daňovníka (Taxpayer Identification Number, ďalej len „TIN“).[1]
Dôveryhodný zdroj
Vnútorný daňový úrad
U.S. vládnej agentúry, ktorá má na starosti správu federálneho daňového zákonníka
Prejsť na zdroj
Konkrétny typ DIČ, ktorý musíte použiť, závisí od vašich okolností. Väčšina jednotlivcov používa číslo sociálneho zabezpečenia (ďalej len „SSN“), ktoré vydáva Správa sociálneho zabezpečenia, na podanie žiadosti. Podnikateľské subjekty a niektoré fyzické osoby, ktoré nemôžu získať SSN, musia používať rôzne TIN, označované ako identifikačné číslo zamestnávateľa („EIN“) a identifikačné číslo daňovníka („ITIN“).

Metóda 1 z 3:Získanie čísla sociálneho zabezpečenia („SSN“)

Zistite, či máte nárok na SSN. U.S. občania a neobčania, ktorí majú povolenie pracovať v USA.S., majú nárok na získanie čísla sociálneho zabezpečenia alebo náhradného preukazu, ak stratia prvý preukaz.[2]
Dôveryhodný zdroj
Správa sociálneho zabezpečenia
Nezávislá U.S. vládna agentúra zodpovedná za správu a riadenie sociálneho zabezpečenia
Prejsť na zdroj
Toto je najčastejšie identifikačné číslo používané na podávanie daňových priznaní fyzických osôb.

 • Vo formulári 1040 – formulári, ktorý väčšina fyzických osôb používa na podanie daňového priznania – je predvoleným DIČ SSN podávateľa a v pravom hornom rohu prvej strany formulára je na toto číslo vyhradené miesto.[3]
  Dôveryhodný zdroj
  Internal Revenue Service
  U.S. vládny orgán zodpovedný za správu federálneho daňového zákonníka
  Prejsť na zdroj
  [4]
  Dôveryhodný zdroj
  Internal Revenue Service
  U.S. Vládny orgán zodpovedný za správu federálneho daňového zákonníka
  Prejsť na zdroj
 • Ak teda podávate daňové priznanie ako fyzická osoba a už máte SSN, nebudete potrebovať osobitné TIN a pri podávaní daňového priznania by ste mali jednoducho použiť svoje SSN.

Zozbierajte dokumenty. Vo väčšine prípadov budete potrebovať aspoň dva doklady, ktoré preukazujú vašu totožnosť ,napríklad vodičský preukaz alebo štátom vydaný preukaz totožnosti. Ak žiadate ako občan USA, jedným z nich musí byť rodný list alebo pas USA.[5]
Dôveryhodný zdroj
Správa sociálneho zabezpečenia USA
Nezávislý uchádzač.S. vládna agentúra, ktorá spravuje sociálne zabezpečenie a súvisiace informácie
Prejsť na zdroj
Ak chcete skontrolovať svoje presné požiadavky, navštívte stránku s požiadavkami na sociálne zabezpečenie a vyberte tlačidlá na ľavej strane, ktoré opisujú vašu individuálnu situáciu. Stránka sa aktualizuje a zobrazí presne tie dokumenty, ktoré budete potrebovať na získanie nového alebo náhradného SSN. Všetky dokumenty by mali byť originály alebo úradne overené kópie vydávajúcim orgánom.

 • Vyberte Child (Dieťa), ak žiadate v mene osoby mladšej ako 18 rokov. V opačnom prípade vyberte položku Dospelý.
 • Vyberte možnosť Originál, ak ste nikdy nemali preukaz SSN, alebo Náhrada, ak ste kedysi mali preukaz, ale už ho nemáte. Ak máte aspoň 12 rokov a nikdy ste nemali SSN, budete potrebovať dôkaz, že ste nikdy nemali SSN, napríklad starý daňový formulár alebo akékoľvek dokumenty, ktoré dokazujú, že ste žili mimo USA.[6]
  Dôveryhodný zdroj
  Správa sociálneho zabezpečenia USA
  Nezávislý U.S. vládna agentúra, ktorá spravuje sociálne zabezpečenie a súvisiace informácie
  Prejsť na zdroj
 • Vybrať U.S. Narodený občan, občan narodený v zahraničí alebo neobčan podľa potreby.
 • Daňový úrad neakceptuje fotokópie alebo dokonca notársky overené kópie požadovaných úradných dokumentov. Okrem toho musia byť doklady aktuálne a nevypršané. Potvrdenie o tom, že ste požiadali o vydanie určitého dokladu, nie je akceptovateľné namiesto skutočného dokladu.[7]
  Dôveryhodný zdroj
  Správa sociálneho zabezpečenia USA
  Nezávislí U.S. vládna agentúra, ktorá spravuje sociálne zabezpečenie a súvisiace informácie
  Prejdite na zdroj

Vyplňte formulár žiadosti. Vytlačte si formulár SS-5 a vyplňte žiadosť na poslednej strane. Ak nemáte prístup k tlačiarni, navštívte vyhľadávač úradov sociálneho zabezpečenia a nájdite úrad vo vašom okolí. Vyhľadávač úradov zobrazí kontaktné informácie a prevádzkové hodiny úradu IRS, ktorý je najbližšie k vášmu poštovému smerovaciemu číslu.[8]
Zavolajte alebo navštívte tento úrad a požiadajte o formulár SS-5, ktorý vám bude poskytnutý bezplatne.

 • Pred vyplnením poslednej strany formulára SS-5 si určite prečítajte prvé štyri strany, pretože obsahujú podrobné pokyny na vyplnenie formulára.[9]
  Dôveryhodný zdroj
  Správa sociálneho zabezpečenia USA
  Nezávislé U.S. vládna agentúra, ktorá spravuje sociálne zabezpečenie a súvisiace informácie
  Prejsť na zdroj

Predložte formulár a sprievodné dokumenty. Pomocou online vyhľadávača nájdete pobočku Sociálnej poisťovne vo vašom okolí. Pošlite vyplnený formulár a dokumenty na tento úrad a vaša karta sociálneho zabezpečenia vám bude zaslaná späť spolu s dokumentmi, ktoré ste predložili na podporu svojej žiadosti.[10]
Trustworthy Source
Správa sociálneho zabezpečenia USA
Nezávislé U.S. vládna agentúra, ktorá spravuje sociálne zabezpečenie a súvisiace informácie
Prejsť na zdroj

 • Môžete sa rozhodnúť osobne navštíviť najbližší úrad IRS a požiadať o nový alebo náhradný SSN. Odporúča sa tak urobiť, ak by ste inak museli posielať poštou – a teda byť istý čas bez dôležitých dokumentov, ktoré používate v každodennom živote, ako je vodičský preukaz alebo cestovný pas. Ak máte 12 rokov alebo viac a nikdy ste nedostali SSN, musíte oň požiadať osobne.[11]
  Dôveryhodný zdroj
  Americká správa sociálneho zabezpečenia
  Nezávislý u.S. Vládna agentúra, ktorá spravuje sociálne zabezpečenie a súvisiace informácie
  Prejdite na zdroj

Oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste podali žiadosť. Ak ste zamestnaný u.S. organizácie, bude potrebovať vaše SSN na vykazovanie vašich miezd daňovému úradu. Ak si váš zamestnávateľ nie je istý, čo má robiť, kým čakáte na SSN, odkážte ho na túto webovú stránku, kde nájdete pokyny.

Metóda 2 z 3:Získanie identifikačného čísla zamestnávateľa („EIN“)

Zistite, či máte nárok na pridelenie identifikačného čísla EIN. Väčšina podnikateľských subjektov potrebuje EIN. Jednotlivci môžu získať aj EIN, aby nemuseli uvádzať svoje číslo sociálneho zabezpečenia na daňových dokladoch.[12]
Odborný zdroj
John Gillingham, CPA, MA
Certifikovaný účtovník & Zakladateľ účtovníctva Play
Odborný rozhovor. 3. marca 2020.
IRS poskytuje na svojej webovej stránke podrobný kontrolný zoznam na určenie, či ho potrebujete. EIN pravdepodobne potrebujete, ak platí niektorá z nasledujúcich skutočností:

 • Vaša organizácia má zamestnancov
 • pôsobíte ako právnická osoba alebo partnerstvo
 • podávate daňové priznanie v oblasti zamestnanosti, spotrebných daní alebo dane z alkoholu, tabaku a strelných zbraní
 • zrážate dane z príjmu vyplácaného cudzincovi nerezidentovi
 • máte plán Keogh, alebo
 • ste zapojení do neziskových organizácií, trustov a majetkov alebo poľnohospodárskych družstiev.

Vyplňte online formulár. Od pondelka do piatku od 7:00 hod.m. do 10:00 hod.m. EST, môžete použiť oficiálny online formulár IRS na podanie žiadosti o EIN.[13]
Dôveryhodný zdroj
Daňový úrad
U.S. Vládny orgán zodpovedný za správu federálneho daňového zákonníka
Prejsť na zdroj
Ide o pomerne krátku žiadosť, ktorá požaduje základné informácie, ako je názov vašej organizácie, adresa a počet zamestnancov. Webová stránka by vám mala okamžite vydať EIN, ak ste poskytli tieto informácie a spĺňate tieto kritériá:[14]
Dôveryhodný zdroj
Internal Revenue Service
U.S. vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho daňového zákonníka
Prejsť na zdroj

 • Musíte byť zodpovednou stranou organizácie (zvyčajne vlastník alebo partner) a mať platné DIČ (e.g., SSN, ITIN, EIN).[15]
  Dôveryhodný zdroj
  Internal Revenue Service (Daňový úrad)
  U.S. vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho daňového zákonníka
  Prejsť na zdroj
 • Podnik musí mať sídlo v Spojených štátoch amerických alebo U.S. Územia.
 • Ak podnik (1) už má EIN a (2) získal toto EIN online, musí pri zmene EIN požiadať o jeho pridelenie jedným z ďalších nižšie uvedených spôsobov.

Zavolajte o pomoc. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa procesu podávania žiadostí alebo ak si myslíte, že vaša firma by už mohla mať EIN, ale neviete, o aký ide, zavolajte na IRS na číslo (800) 829-4933.[16]
Dôveryhodný zdroj
Daňový úrad
U.S. vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho daňového zákonníka
Prejsť na zdroj
Ak voláte z územia mimo USA, volajte radšej na číslo 267-941-1099.[17]
Dôveryhodný zdroj
Daňový úrad
U.S. vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho daňového poriadku
Prejsť na zdroj

Pošlite alebo odfaxujte formulár žiadosti. Ak by ste radšej vyplnili papierovú žiadosť, vytlačte si kópiu formulára SS-4 tu alebo navštívte miestny úrad IRS a požiadajte o kópiu tohto formulára (tu zadajte svoje PSČ a vyhľadajte najbližší úrad IRS). Nezabudnite si prečítať oficiálne pokyny na vyplnenie formulára SS-4[18]
Dôveryhodný zdroj
Internal Revenue Service
U.S. vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho daňového zákonníka
Prejsť na zdroj
, pretože vám presne povedia, ako vyplniť formulár na základe vašich individuálnych okolností. Vyplňte formulár podľa pokynov a potom ho pošlite na jednu z nasledujúcich adries: [19]
Dôveryhodný zdroj
Internal Revenue Service
U.S. vládny orgán zodpovedný za správu federálneho daňového poriadku
Prejsť na zdroj
[20]
Dôveryhodný zdroj
Internal Revenue Service
U.S. vládna agentúra poverená správou federálneho daňového zákonníka
Prejsť na zdroj

 • Pošta, žiadatelia nachádzajúci sa v U.S. štátu alebo District of Columbia:

  • Daňový úrad
  • Attn: EIN Operation
  • Cincinnati, OH 45999
 • Fax, U.S. žiadatelia: (859) 669-5760
 • Pošta, medzinárodní žiadatelia:

  • Daňový úrad
  • Pozor: Medzinárodná prevádzka EIN
  • Cincinnati, OH 45999
 • Fax, zahraniční žiadatelia: (859) 669-5987
 • Odpoveď poštou môže trvať až päť týždňov. Odpoveď faxom zvyčajne trvá jeden týždeň, ak uvediete spätné faxové číslo.

Vedieť, ako podať daňové priznanie bez EIN. Ak sa vám nepodarí získať EIN pred uplynutím lehoty na zaslanie daňového priznania, pošlite daňové priznanie aj tak s touto poznámkou: [21]
Dôveryhodný zdroj
Daňový úrad
U.S. vládna agentúra poverená riadením Federálneho daňového zákonníka
Prejsť na zdroj

 • Do kolónky Identifikačné číslo zamestnávateľa napíšte „Applied For.“
 • Ak ste ešte neposlali žiadosť, vytlačte a vyplňte formulár SS-4 a priložte ho k daňovému priznaniu.

Metóda 3 z 3:Získanie individuálneho daňového identifikačného čísla („ITIN“)

Zistite, či máte nárok na ITIN. ITIN sú vyhradené pre osoby, ktoré sú povinné podávať daňové priznanie v USA.S., ale nemáte nárok na SSN.[22]
Dôveryhodný zdroj
Internal Revenue Service (Daňový úrad)
U.S. Vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho daňového poriadku
Prejsť na zdroj
Medzi tieto osoby patria:[23]
Dôveryhodný zdroj
Internal Revenue Service
U.S. vládna agentúra poverená správou federálneho daňového kódu
Prejsť na zdroj

 • Cudzinec nerezident, ktorý je povinný podať daňové priznanie v Spojených štátoch.
 • A U.S. cudzinca s trvalým pobytom, ktorý je povinný podať žiadosť U.S. daňové priznanie.
 • vyživovaná osoba alebo manžel/manželka U.S. občanom/držiteľom víza pre cudzinca s trvalým pobytom alebo pre cudzinca bez trvalého pobytu.
 • Ak ste podali žiadosť o SSN, ale ešte ste ho nedostali, o ITIN nežiadajte. Žiadosť o ITIN podávajte len vtedy, ak vám správa sociálneho zabezpečenia oznámi, že vám nemôže vydať SSN.[24]
  Dôveryhodný zdroj
  Internal Revenue Service
  U.S. vládny orgán zodpovedný za správu federálneho daňového poriadku
  Prejsť na zdroj
 • Ak máte nárok na SSN, požiadajte o toto číslo a používajte ho. ITIN – vydávaný osobám, ktoré nemajú nárok na SSN – neoprávňuje na prácu v U.S. ani neposkytuje nárok na dávky sociálneho zabezpečenia.[25]
  Dôveryhodný zdroj
  Vnútorný daňový úrad
  U.S. vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho daňového zákonníka
  Prejsť na zdroj
  Ak pri podávaní daňového priznania použijete ITIN, nebudete mať nárok ani na zápočet na zarobené príjmy.

Vyplňte formulár W-7. Vytlačte si formulár W-7 z webovej stránky IRS a vyplňte ho. Pred vyplnením formulára si určite prečítajte všetky pokyny, pretože obsahujú podrobné informácie o tom, ako presne vyplniť formulár.

 • Spolu s formulárom W-7 budete musieť predložiť tieto dokumenty: platné federálne daňové priznanie, originály dokladov preukazujúcich vašu totožnosť (alebo kópie overené vydávajúcim orgánom) a dokumenty preukazujúce váš zahraničný status.[26]
  Dôveryhodný zdroj
  Vnútorný daňový úrad
  U.S. vládnej agentúry poverenej správou federálneho daňového kódu
  Prejdite na zdroj
 • V španielčine (en español): formulár a pokyny.

V prípade potreby získajte pomoc s vašou žiadosťou. Možno budete potrebovať ďalšie formuláre alebo dokumenty na preukázanie svojej totožnosti a zahraničného statusu. Ak máte akékoľvek otázky, tu je návod, ako sa obrátiť na niekoho, kto vám môže pomôcť:[27]
Dôveryhodný zdroj
Vnútorný daňový úrad
U.S. vládny orgán zodpovedný za správu federálneho daňového zákonníka
Prejsť na zdroj

 • Ak sa nachádzate v U.S., zavolajte na bezplatné číslo daňového úradu: 1-800-829-1040.
 • Ak sa nachádzate mimo U.S., zavolajte do zahraničia na číslo 267-941-1000. (Toto nie je zadarmo.)
 • IRS ponúka služby osobného preskúmania dokumentov na určitých miestach v celej krajine.[28]
  Dôveryhodný zdroj
  Daňový úrad
  U.S. vládna agentúra poverená správou Federálneho daňového zákonníka
  Prejsť na zdroj
  Môžete navštíviť jedno z týchto centier pomoci daňovníkom, kde vám pomôžu s vyplnením požadovaných formulárov, a to buď osobne, alebo po dohode.
 • Navštívte túto webovú stránku a nájdite si akceptačného agenta, ktorý vám pomôže osobne alebo telefonicky. Tie sú k dispozícii aj v niektorých krajinách mimo Spojených štátov.
 • Poslať žiadosť poštou. Po vyplnení formulára W-7 a zhromaždení všetkých požadovaných dokumentov ich zašlite na nižšie uvedenú adresu. Ak podávate daňové priznanie, priložte aj vyplnené daňové priznanie s nápisom „Applied For“ (požiadal o) na mieste, kde by sa normálne nachádzalo vaše DIČ. ITIN by ste mali dostať do siedmich týždňov.[29]
  Dôveryhodný zdroj
  Internal Revenue Service (Daňový úrad)
  U.S. vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho daňového zákonníka
  Prejsť na zdroj

  • Internal Revenue Service (daňový úrad)
  • Servisné stredisko Austin
  • Prevádzka ITIN
  • P.O. Box 149342
  • Austin, TX 78714-9342
 • Referencie