3 spôsoby, ako získať finančnú pomoc na vysokú školu, ak ste odsúdený zločinec

Odsúdenie za trestný čin vás nevylučuje z možnosti získať finančnú pomoc na štúdium. Hoci môžu existovať obmedzenia alebo iné kroky, ktoré musíte podniknúť, peniaze sú dostupné z federálnych, štátnych a univerzitných zdrojov. Uistite sa, že ste kompletne vyplnili príslušné formuláre, a v prípade potreby podniknite ďalšie kroky, aby ste sa uistili, že máte prístup k správnej finančnej pomoci. Nedovoľte, aby vám odsúdenie za trestný čin v minulosti zabránilo využiť šancu na zlepšenie svojej budúcnosti.

Metóda 1 z 3: Žiadosť o federálnu pomoc


Uistite sa, že spĺňate ďalšie požiadavky na oprávnenosť. To, že ste boli odsúdený za trestný čin, vás nemusí obmedzovať v získaní federálnej finančnej pomoci, ale musíte podniknúť ďalšie kroky, aby ste si boli istí, že môžete peniaze získať. Musíte mať platné číslo sociálneho poistenia, splniť podmienky registrácie do výberovej služby, ak sa vyžaduje, mať maturitné vysvedčenie, certifikát GED alebo úspešne absolvovať test ATB a byť zapísaný na škole, ktorá prijíma federálnu pomoc.[1]

 • Medzi ďalšie požiadavky patrí, že nesmiete byť dlžníkom na vrátení federálneho grantu ani nesmiete byť v omeškaní so splácaním federálnej študentskej pôžičky. Musíte mať aj finančné potreby, ktoré však preukážete vyplnením formulára FAFSA.


Vyplňte formulár FAFSA. Bezplatná žiadosť o federálnu študentskú pomoc (FAFSA) je hlavný formulár, ktorý vypĺňate na určenie vášho nároku na programy finančnej pomoci. Žiadosť môžete vyplniť a odoslať prostredníctvom webovej stránky ministerstva školstva.

 • FAFSA určuje oprávnenosť na federálne programy, ale používa sa aj pre programy na štátnej úrovni. Aj keď nemáte nárok na federálne programy, vyplnenie formulára FAFSA vám môže otvoriť ďalšie možnosti.
 • Buďte úprimní o svojom presvedčení. Počas celého procesu vám budú kladené rôzne otázky týkajúce sa vášho odsúdenia. Klamanie vo formulári finančnej pomoci sa považuje za podvod, čo je federálny trestný čin. Ak budete odsúdení, možno budete musieť zaplatiť pokutu, odsedieť si trest odňatia slobody alebo oboje.[2]
  Odsúdenie, ktoré bolo vymazané z registra trestov, nemusíte oznamovať.[3]


Používajte správnu adresu. Pri vypĺňaní prihlášky sa uistite, že ste vo formulári použili správnu adresu. Vaša adresa je adresa súčasného nápravného zariadenia alebo zariadenia pre mladistvých.[4]

 • Po prepustení musíte zmeniť svoju aktuálnu adresu. Môžete to urobiť online na webovej stránke FAFSA alebo zavolať na úrad 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243).


Požiadajte o ďalšie informácie. Žiadosť o finančnú pomoc môže byť zložitý proces. Nedovoľte, aby ste sa zasekli alebo urobili chybu. Ak máte otázky alebo problémy pri vypĺňaní žiadosti, obráťte sa na koordinátora vzdelávania v nápravnom zariadení alebo v zariadení pre mladistvých. Môžete tiež kontaktovať kanceláriu finančnej pomoci na škole, ktorú plánujete navštevovať, alebo Federálne informačné centrum pre pomoc študentom telefonicky (bezplatne: 1-800-4-FED-AID; mýto: 319-337-5665) alebo e-mailom ([email protected]).


Vytvorte si plán splácania. Po ukončení štúdia budete musieť začať splácať pôžičky. Pri zápise na kurzy nezabudnite zvážiť svoje budúce zamestnanie a schopnosť splácať študentské pôžičky. Pamätajte, že ako páchateľ trestného činu budú mnohé vaše možnosti zamestnania po ukončení štúdia obmedzené. Hneď po ukončení štúdia musíte kontaktovať ministerstvo školstva a nastaviť si platobný plán.[5]

Metóda 2 z 3:Získanie nároku po odsúdení za drogy


Zistite, či máte nárok na podporu. V dotazníku FAFSA sa vás opýtajú, či ste boli odsúdení za trestný čin súvisiaci s drogami v čase, keď ste poberali študentskú pomoc (otázka 23).[6]
Aby ste mohli správne odpovedať na otázku, je k dispozícii ďalší formulár, ktorý vám poskytne Úrad pre pomoc študentom .

 • Samotné odsúdenie za trestný čin súvisiaci s drogami neznamená, že nemôžete dostať žiadne peniaze. Akékoľvek odsúdenie za trestný čin alebo priestupok súvisiaci s drogami (trestný čin alebo priestupok), ku ktorému došlo počas poberania finančnej pomoci, vám bez ďalších krokov znemožní získať finančnú pomoc. Ak ste boli odsúdení v čase, keď ste nepoberali pomoc, stále môžete mať na ňu nárok.


Absolvujte program odvykacej liečby drogových závislostí. Ak ste boli odsúdení za trestný čin súvisiaci s drogami v čase, keď ste poberali federálnu pomoc, budete musieť absolvovať prijateľný rehabilitačný program, aby ste opäť získali nárok na pomoc. Po absolvovaní tohto programu sa môžete obrátiť na kanceláriu finančnej pomoci na vašej škole a získať pomoc.[7]

 • Prijateľný program odvykacej liečby drogovej závislosti musí spĺňať jednu z troch požiadaviek: musí obsahovať dva neohlásené testy na drogy, musí byť oprávnený prijímať finančné prostriedky od federálnej, štátnej alebo miestnej vlády alebo štátom licencovanej poisťovne, alebo musí byť spravovaný federálnou, štátnou alebo miestnou vládnou agentúrou, alebo štátom licencovanou zdravotnou klinikou, alebo lekárom. Porozprávajte sa so svojím kurátorom alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby ste našli vhodný program. Uistite sa, že ste s úradom finančnej pomoci vašej školy prediskutovali, aké dokumenty budete potrebovať na preukázanie toho, že ste program dokončili.


Zostaňte čistí. Po ukončení programu musíte zabezpečiť, aby ste sa vyhýbali drogám. Ak ste boli odsúdení za držbu alebo predaj drog po podaní žiadosti FAFSA, musíte to okamžite oznámiť správcovi finančnej pomoci. Vtedy už nebudete mať nárok na podporu a musíte vrátiť všetku pomoc, ktorú ste dostali po odsúdení.[8]

Metóda 3 z 3:Získanie ďalších pôžičiek a štipendií


Získajte grant Pell. Pell Grant je grant založený na potrebách, ktorý nebudete musieť vrátiť. Získanie Pellovho grantu sa určuje podľa vašich finančných potrieb, ktoré sa vypočítajú pomocou formulára FAFSA. Nemá to nič spoločné so zásluhami alebo vašimi známkami. Ak získate Pell Grant, nezabudnite každý rok znovu podať žiadosť, aby ste si boli istí, že peniaze budete dostávať aj naďalej, a uistite sa, že do šiestich rokov ukončíte štúdium.[9]

 • Ak ste v súčasnosti uväznení vo federálnej alebo štátnej inštitúcii, nemôžete získať federálny Pell Grant ani federálne študentské pôžičky. Za uväznenie sa však nepovažuje, ak ste v domove na polceste, v domácom väzení, ak si odpykávate trest len cez víkendy alebo ak ste uväznení v nápravnom zariadení počas čakania na súdny proces.[10]
  Ak teda nie ste považovaný za osobu vo výkone trestu odňatia slobody, môžete mať nárok na federálnu študentskú pomoc.


Získajte štipendium. K dispozícii sú stovky štipendií pre ľudí s rôznym vzdelaním a pre všetky typy programov. Vo väčšine prípadov vám to, že ste boli odsúdený za trestný čin, nebráni v podaní žiadosti alebo získaní týchto štipendií. Hľadajte štipendiá, ktoré sú určené na pomoc niekomu, ako ste vy, a ktoré môžu obsahovať odkazy na vaše náboženstvo, rodinný stav alebo osobný pôvod.[11]

 • Zoznamy štipendií môžete nájsť na vysokých školách, v knižniciach, v online databázach alebo na webovej stránke Federal Student Aid. Zvážte hľadanie štipendií, ktoré sú určené pre zločincov.[12]
 • Vaše odsúdenie za trestný čin môže byť silným príbehom, ak si štipendium vyžaduje esej. Ak sa rozhodnete hovoriť o svojom odsúdení, uistite sa, že ste uviedli, ako ste vďaka tejto skúsenosti vyrástli a ako z vás urobí lepšieho študenta vysokej školy.


Využívajte GI Bill. Ak ste vojnový veterán alebo vyživovaná osoba veterána, môžete mať nárok na inú akademickú pomoc. Vyžiadajte si formulár DD214 na potvrdenie vášho prepustenia, aby ste mohli požiadať o dávky. Vyplňte formulár VA 22-1990, „Žiadosť o dávky na vzdelávanie VA“, aby ste zistili, na čo máte od VA nárok.[13]
[14]

 • Je dôležité, aby vaše prepustenie z armády bolo čestné. Ak ste boli prepustení z akéhokoľvek iného dôvodu, nemusíte mať nárok na iné dávky.[15]
  Pokiaľ ide o vaše odsúdenie, musí pochádzať od civilného súdu, nie od vojenského súdu. Odsúdenie vojenským súdom sa môže považovať za trestný čin, mali by ste sa však poradiť s právnikom, aby ste zistili, či je to vo vašom štáte tak.

 • Požiadať o súkromnú pôžičku. Po vyčerpaní možností federálnej a štátnej pomoci sa pozrite na možnosť získať pôžičku od banky alebo inej finančnej inštitúcie. Uistite sa, že ste si pozreli požiadavky banky, aby ste sa uistili, že budete mať nárok na ich pôžičky.[16]

  • Existuje mnoho možností študentských pôžičiek. Pred podaním žiadosti sa uistite, že budete môcť získať potrebnú sumu peňazí a že ju budete schopní splácať. Existuje niekoľko webových stránok, ktoré vám pomôžu porovnať možnosti pôžičiek a ktoré by ste si mali pozrieť ešte pred podaním žiadosti o pôžičku.[17]
  • Ako zločinec pravdepodobne nebudete mať veľký úver, čo znamená, že ste rizikom pre finančnú inštitúciu poskytujúcu pôžičku. Aby ste pomohli svojej veci, budete potrebovať spoludlžníka, ktorý súhlasí s tým, že prevezme zodpovednosť, ak nebudete môcť dlh zaplatiť. Spoludlžníci sú zvyčajne blízki príbuzní, ako sú rodičia alebo súrodenci, ale môže to byť akákoľvek dospelá osoba, ktorej dôverujete a ktorá má dostatočne silný úver pre banku.[18]
   Majte na pamäti, že spolupodpisovatelia budú ručiť za vaše dlhy a budú zodpovední za ich zaplatenie, ak ich nesplácate. Ak nebudete splácať svoje pôžičky, váš spoludlžník bude na háku a s najväčšou pravdepodobnosťou to spôsobí rozkol vo vašom vzťahu.
 • Odkazy