3 spôsoby, ako získať náhradu za oneskorené balenie

Ak ste si objednali balík, ktorý vám má byť doručený domov, a príde neskoro, máte právo obrátiť sa na maloobchodnú spoločnosť a žiadať vrátenie peňazí. Podľa nariadení o spotrebiteľských zmluvách – zákonov zavedených v roku 2014 na reguláciu nákupov uskutočnených online alebo cez telefón – máte právo požiadať o vrátenie peňazí za oneskorené balíky.[1]
Ak ste požadovali, aby bol balík odoslaný určitým spôsobom prepravy – napríklad Prioritnou poštou USPS – môžete sa obrátiť priamo na prepravnú spoločnosť a požiadať o vrátenie peňazí.

Spôsob 1 z 3: Žiadosť o vrátenie peňazí od maloobchodnej spoločnosti

Obráťte sa na spoločnosť, u ktorej ste si objednali tovar. Aj v prípade, že za oneskorené doručenie zásielky je zodpovedná prepravná spoločnosť – napríklad USPS – budete musieť najprv kontaktovať maloobchodnú spoločnosť. Maloobchodná spoločnosť vám bude vedieť povedať, ktorou spoločnosťou bola objednávka odoslaná, a bude zodpovedná aj za vystavenie refundácie.

 • Ak váš balík ešte nebol doručený, hoci garantovaný dátum doručenia už uplynul, možno budete musieť kontaktovať doručovateľskú spoločnosť, aby ste zistili, kde sa váš balík nachádza.[2]
 • Hoci doručovateľská spoločnosť nie je zodpovedná za vrátenie peňazí, jej zástupcovia zákazníckeho servisu vás môžu aspoň informovať, kde sa váš balík nachádza a kedy by mal byť doručený.

Požiadajte spoločnosť o vrátenie peňazí. Hoci rôzne maloobchodné spoločnosti môžu mať rôzne špecifické pravidlá vrátenia peňazí, všetky spoločnosti by mali byť ochotné vrátiť vám prepravné poplatky v prípade oneskoreného doručenia.[3]
Pravdepodobne budete musieť požiadať o vrátenie peňazí prostredníctvom webovej stránky zákazníckeho servisu spoločnosti alebo zavolajte na uvedené telefónne číslo zákazníckeho servisu. V tejto interakcii buďte pripravení poskytnúť všetky relevantné informácie týkajúce sa objednávky:

 • číslo vašej objednávky,
 • Číslo zásielky (ak bolo poskytnuté),
 • Dátum, kedy ste podali objednávku, a
 • E-mailové potvrdenie o prijatí.

Poznajte svoje práva ako spotrebiteľ. Podľa predpisov o spotrebiteľských zmluvách máte nárok na vrátenie peňazí za všetky výrobky, ktoré ste si objednali online alebo telefonicky a ktoré prišli neskôr, ako bolo sľúbené. Ak by ste oneskorenú zásielku radšej vôbec nedostali a radšej by ste objednávku úplne zrušili, môžete získať plnú náhradu nákladov na tovar a jeho dopravu, pokiaľ objednávku zrušíte do 14 dní.[4]

 • Ak balík nemal garantovaný dátum doručenia, máte nárok na vrátenie peňazí aj vtedy, ak prišiel viac ako 30 dní po dátume, keď ste si ho objednali.

Metóda 2 z 3: Žiadosť o vrátenie peňazí od spoločnosti USPS

Podniknite kroky do 30 dní. Je dôležité požiadať o vrátenie peňazí včas. V prípade balíkov, ktoré boli odoslané poštou Priority Mail (alebo Priority Mail International), Global Express alebo nálepkami Click-N-Ship, USPS ponúkne vrátenie peňazí v plnej výške, ak je balík doručený oneskorene. Žiadosť však musíte podať do 30 dní od dátumu nákupu v prípade domáceho nákupu (alebo balíka zaslaného v tuzemsku) alebo do 90 dní od dátumu nákupu v prípade medzinárodného nákupu (alebo medzinárodne zaslaného tovaru).[5]

 • Ak so žiadosťou otáľate a uplynie 30 (alebo 90) dní, pošta už vašu žiadosť o vrátenie peňazí nebude rešpektovať.[6]

Zhromaždite príslušné materiály. Predtým, ako podáte žiadosť o vrátenie peňazí na poštovom úrade, musíte mať materiály (zvyčajne e-maily), z ktorých vyplýva, kedy ste podali objednávku, kedy maloobchodná spoločnosť (alebo fyzická osoba) odoslala balík a kedy mal balík prísť do.[7]
Bez týchto materiálov nebude USPS ochotná poskytnúť náhradu. Budete potrebovať:

 • Číslo na sledovanie zásielky.
 • „Doklad o kúpe“, napríklad účtenku z internetového obchodu.

Žiadosť o vrátenie peňazí na miestnej pošte. Žiadosti o vrátenie peňazí USPS nie je možné podať online ani telefonicky; o vrátenie peňazí musíte požiadať osobne na pobočke USPS.[8]
Prineste so sebou predtým uvedené materiály a požiadajte o rozhovor s vedúcim pošty, ktorý vám pomôže pri podávaní reklamácie. Na pošte budete požiadaní o vyplnenie a odovzdanie formulára PS 3533, aby ste mohli spracovať žiadosť o vrátenie peňazí.[9]

 • Nepoužívajte žiadne verzie formulára PS 3533, ktoré sú dostupné online (napríklad vo formáte PDF). Každá kópia formulára má jedinečný čiarový kód, takže musíte získať novú papierovú kópiu formulára od úradu USPS.

Počkajte na vrátenie peňazí. Môže trvať určitý čas, kým USPS preskúma oneskorenie vášho balíka a vydá refundáciu. Keď vrátenie peňazí príde, bude to ako platba v hotovosti alebo prostredníctvom peňažnej poukážky.[10]

 • Ak sa vrátená suma líši od sumy, ktorú ste očakávali (alebo od sumy, ktorú ste pôvodne zaplatili za dopravu), obráťte sa na úrad USPS a požiadajte o nápravu nedopatrenia.

Metóda 3 z 3:Vrátenie peňazí od online predajcu

Zistite, ktorá prepravná spoločnosť má váš balík. Ak ste si objednali balík prostredníctvom online predajcu a balík nedorazil (alebo dorazil neskoro), mali by ste kontaktovať spoločnosť a požiadať ju o aktualizáciu stavu balíka. Je možné, že zodpovednosť za oneskorené doručenie vašej zásielky nenesie samotná maloobchodná spoločnosť, ale prepravná spoločnosť.[11]

 • Ak ste si napríklad objednali balík cez Amazon, tieto informácie o doručení budú pravdepodobne k dispozícii na stránke „Moje objednávky“. Ak nie, pošlite e-mail spoločnosti Amazon (alebo maloobchodnej spoločnosti, od ktorej ste si objednali tovar) prostredníctvom jej portálu služieb zákazníkom. Uveďte číslo svojej objednávky a opýtajte sa, ktorý dopravca má balík.
 • Ak ste objednávku zadali prostredníctvom účtu Amazon Prime alebo ste zadali 2-dňovú alebo nočnú prepravu, spoločnosť Amazon zodpovedá za to, že váš balík príde v lehote 2 dní. Väčšina ostatných online predajcov sa pri objednávke dvojdňovej (alebo jednodňovej) prepravy drží podobného štandardu.

Kontaktujte prepravnú spoločnosť. Maloobchodné spoločnosti online často zasielajú zásielky prostredníctvom USPS, ale niekedy využívajú aj súkromnú prepravnú organizáciu.[12]
Kontaktujte priamo prepravnú spoločnosť; na webovej stránke spoločnosti by malo byť uvedené telefónne číslo alebo e-mailová adresa zákazníckeho servisu. Vysvetlite situáciu a uveďte číslo objednávky a číslo sledovania, ak ich predajca poskytol.

 • Ak už váš balík dorazil, vysvetlite, že prišiel s určitým oneskorením po garantovanom termíne doručenia. Ak balík stále chýba, opýtajte sa na miesto, kde sa balík nachádza, a na predpokladaný dátum doručenia.
 • Ohľadom vrátenia peňazí sa obráťte priamo na maloobchodnú spoločnosť. Obráťte sa na zástupcu zákazníckeho servisu e-mailom alebo telefonicky a buďte zdvorilí, ale jasní. Vysvetlite, že chcete vrátiť peniaze za oneskorene doručený (alebo chýbajúci) balík. Aj keď je na vine prepravná spoločnosť, vaša objednávka bola u predajcu a ten by mal byť zodpovedný za to, že zásielka príde načas.

  • Ak bola vaša oneskorená objednávka u spoločnosti Amazon prostredníctvom služby Amazon prime, v mnohých prípadoch vám spoločnosť Amazon predĺži členstvo o jeden mesiac zadarmo. Ak sa vaša objednávka mimoriadne oneskorí, spoločnosť Amazon vám môže vrátiť aj plnú cenu tovaru.[13]
  • Ak vaša objednávka nebola uskutočnená prostredníctvom služby Amazon Prime, ale napriek tomu ste požiadali o 2-dňové poštovné, spoločnosť Amazon by mala byť stále ochotná vrátiť vám náklady na poštovné.
 • Odkazy