3 spôsoby, ako získať prácu v stavebníctve

Stavebníctvo je jedným z najväčších a najrýchlejšie rastúcich priemyselných odvetví. Ide o rozsiahlu a multidisciplinárnu oblasť, ktorá si vyžaduje spoluprácu medzi robotníkmi, kvalifikovanými remeselníkmi, projektovými manažérmi, inžiniermi, projektantmi, obecnými úradmi a ďalšími. V tejto rôznorodej oblasti je dostatok príležitostí na prácu pre kvalifikovaných aj nekvalifikovaných pracovníkov. Podľa správy o nábore a podnikateľských vyhliadkach v stavebníctve na rok 2020 má totiž väčšina dodávateľov problém obsadiť platené a hodinové pozície kvalifikovaných remeselníkov, takže teraz je skvelý čas na hľadanie práce v stavebníctve.[1]

Spôsob 1 z 3: Hľadanie a uchádzanie sa o zamestnanie


Na vyhľadávanie pracovných miest používajte kľúčové výrazy. Keď hľadáte pracovné miesta na internete alebo v databáze, je veľmi užitočné vedieť, aké slová máte do vyhľadávania zahrnúť. Platí to najmä pre základné pozície. Ak si hľadáte prvé zamestnanie v stavebníctve, použite frázy ako „general labor“ (všeobecná práca), „construction labor“ (stavebná práca), „general contractor“ (generálny dodávateľ) alebo „construction helper“ (pomocný pracovník v stavebníctve).“[2]

 • Ak hľadáte špecializovanejšiu pozíciu, použite výrazy špecifické pre váš odbor. Môžu to byť napríklad: „elektrikár“, „zvárač“, „murár“ alebo „stavbyvedúci“.“
 • Do vyhľadávania môžete zahrnúť aj konkrétnu certifikáciu alebo titul.


Vytvorte si životopis, v ktorom uvediete svoje zručnosti a pracovné skúsenosti. V životopise uveďte zoznam svojich zručností s popisnými a stručnými bodmi. Zručnosti, ktoré možno budete chcieť zahrnúť, sú rýchly študent, pracovitý pracovník a alebo vedúci tímu. Poskytnite svojmu potenciálnemu zamestnávateľovi podrobný opis svojich relevantných skúseností vrátane vzdelávacích kurzov a školení na pracovisku. Uveďte všetky svoje akreditácie a certifikáty v odbore.[3]

 • Pred odoslaním životopisu si ho skontrolujte a zachyťte v ňom všetky chyby. Tento dokument tiež poskytuje potenciálnym zamestnávateľom prehľad o vašich schopnostiach písania.
 • Po dokončení životopisu si vytvorte profil na sieti LinkedIn. Mnohí zamestnávatelia v stavebníctve využívajú sieť LinkedIn na vyhľadávanie kandidátov na voľné pracovné miesta a pri uchádzaní sa o voľné pracovné miesto vás môžu dokonca požiadať, aby ste poskytli svoju stránku na LinkedIn.


Pripravte sa na pohovor, aby ste urobili dobrý prvý dojem. Dbajte na to, aby bol váš prvý dojem dôležitý – počas celého pohovoru pôsobte sebavedomo, vyrovnane a profesionálne. Na pohovor si oblečte profesionálne oblečenie, napríklad oblek s kravatou alebo nohavicový kostým. Na pohovor sa pripravte tak, že si premyslíte, ako by ste mohli odpovedať na niektoré bežné otázky na pohovore, napríklad: [4]

 • Aké sú vaše zručnosti a skúsenosti, ktoré vás kvalifikujú na túto prácu?
 • Prečo chcete túto prácu?
 • Aké sú vaše silné a slabé stránky?
 • Aké sú vaše znalosti o stavebníctve a pozícii, o ktorú sa uchádzate?
 • Aké sú vaše budúce kariérne ciele?

Tip: Dobrý nápad je tiež poslať poďakovanie alebo e-mail hneď po odchode z pohovoru.

Metóda 2 z 3:Získavanie skúseností a vzdelania


Pracujte ako nekvalifikovaný robotník, ak nechcete navštevovať školu. Základné pracovné miesta v stavebníctve poskytujú jednotlivcom príležitosť získať praktické skúsenosti a odbornú prípravu priamo na pracovisku. Na stavbách sú nekvalifikovaní robotníci často zodpovední za upratovanie a vykonávanie jednoduchých manuálnych prác. Tieto pracovné pozície, ktoré sa často nazývajú „všeobecné práce“ alebo „stavebné práce“, nemusia byť vašou vysnívanou prácou v stavebníctve, ale často vedú ku kvalifikovanejším pozíciám.[5]
Dôveryhodný zdroj
Americký úrad pre štatistiku práce
U.S. vládna agentúra, ktorá zhromažďuje a oznamuje informácie týkajúce sa práce
Prejsť na zdroj
Majte na pamäti, že na uchádzanie sa o tieto pozície často nepotrebujete maturitu alebo GED.[6]


Získať maturitné vysvedčenie alebo GED, ak chcete pokračovať v štúdiu alebo získať certifikát. Ak chcete získať kvalifikovanú prácu v stavebníctve alebo pokračovať v ďalšom vzdelávaní v odbore, musíte dokončiť strednú školu alebo získať maturitu. Počas dokončovania týchto titulov sa snažte absolvovať príslušné kurzy. Patria sem triedy matematiky, fyziky a angličtiny. Ak vaša škola ponúka kurzy v oblasti obchodu, zvárania alebo špecifických remesiel, zvážte aj ich absolvovanie.[7]


Navštevujte odbornú školu, ak sa chcete zamerať na konkrétnu zručnosť. Odborné školy poskytujú študentom technické znalosti a praktické skúsenosti, ktoré im umožnia uplatniť sa v stavebníctve. Študenti sa môžu zapísať do kurzov na obchodných školách ešte počas štúdia na strednej škole. Ak vaša stredná škola neponúka kurzy týkajúce sa remesiel, prihláste sa na ne na miestnej komunitnej vysokej škole alebo online. Programy obchodných škôl často trvajú 1 až 2 roky, ale niektoré môžu trvať aj dlhšie. Niektoré pracovné miesta, ktoré môžete nájsť s diplomom z obchodnej školy, zahŕňajú:

 • Architekt
 • Vedúci stavby
 • Stolár
 • Inštalatér
 • Elektrikár
 • Všeobecný robotník
 • Pracovník pre spracovanie plechu
 • Technik HVAC[8]


Požiadajte o učňovskú prax, aby ste si mohli rozvíjať špecializované zručnosti priamo na pracovisku. Po získaní maturity alebo GED sa môžete prihlásiť do učňovských programov prostredníctvom miestneho odborového školiaceho strediska. Ako učeň si rozšírite svoje vedomosti o stavebníctve a získate špecializované zručnosti. Počas každého roka tohto päťročného programu budete musieť odpracovať 2 000 hodín na rôznych pracoviskách a 144 hodín v učebni. Váš plat sa bude počas učňovskej praxe postupne zvyšovať.

 • Vyhľadajte si učňovské programy vo vašej oblasti na tejto webovej stránke: https://nabtu.org/apprenticeship-and-training/


Získajte certifikáty, ak sa to vyžaduje pre prácu, ktorú chcete vykonávať. Certifikačné programy vám poskytnú špecializované zručnosti, ktoré potrebujete na efektívne a bezpečné vykonávanie svojej práce. Vyžaduje sa pre niektoré odbory. Niektoré z týchto povolaní zahŕňajú:

 • Elektrikár
 • Hazmat
 • Viazanie a stavba lešení[9]
  Dôveryhodný zdroj
  Americký úrad pre štatistiku práce
  U.S. vládna agentúra, ktorá zhromažďuje a oznamuje informácie týkajúce sa práce
  Prejsť na zdroj


Získajte bakalársky titul, ak chcete riadiť alebo viesť spoločnosť. Ak túžite pracovať ako stavbyvedúci alebo vlastniť vlastnú stavebnú firmu, dôrazne sa odporúča, aby ste sa zapísali do programu stavebného manažmentu. Cieľom tohto programu je pripraviť vás na efektívne riadenie stavby alebo podniku. Budete navštevovať pokročilé kurzy matematiky, prírodných vied a fyziky a inžinierstva, ako aj kurzy riadenia podniku.[10]

 • Väčšina absolventov týchto programov bude mať po ukončení štúdia viacero pracovných ponúk, pretože je po odborníkoch veľký dopyt.

Tip: Majte na pamäti, že ľudia, ktorí získajú bakalársky titul, nemusia zarábať oveľa viac ako ich kolegovia, ktorí idú na odbornú školu. Predtým, ako sa rozhodnete pre študijný program, zvážte všetky svoje možnosti.[11]

Metóda 3 z 3:Splnenie fyzických požiadaviek


Zvýšte svoju fyzickú silu, aby ste mohli vykonávať prácu. Stavební robotníci musia zdvíhať ťažké materiály a zariadenia. Pred podaním žiadosti o zamestnanie v stavebníctve sa uistite, že ste schopní zdvíhať ťažké predmety. Zvýšte svoju silu zdvíhaním činiek.[12]


Rozvíjajte svoju fyzickú vytrvalosť. Od stavebných pracovníkov sa vyžaduje, aby dlhodobo plnili náročné úlohy. Musíte mať vytrvalosť potrebnú na zdvíhanie ťažkých predmetov a vykonávanie namáhavých úloh opakovane s malými prestávkami. Ak chcete zvýšiť svoju výdrž, zvážte zaradenie kardio cvičenia do svojho denného programu.[13]
Dôveryhodný zdroj
Americký úrad pre štatistiku práce
U.S. vládna agentúra, ktorá zhromažďuje a podáva informácie týkajúce sa práce
Prejsť na zdroj


 • Zhodnoťte svoju rovnováhu a koordináciu. Stavební robotníci majú nebezpečnú prácu. Nebezpečenstvo práce na stavenisku môže byť znásobené zlou rovnováhou a/alebo koordináciou. Zistite, či máte schopnosť udržiavať rovnováhu na lešení a trámoch, ako aj koordináciu na bezpečnú obsluhu strojov a elektrických nástrojov.[14]
 • Odkazy