3 spôsoby, ako získať späť stratené sporiteľné dlhopisy

Ministerstvo financií USA vám môže pomôcť získať späť sporiace dlhopisy, ak sú ukradnuté, stratené alebo poškodené. Môžete skontrolovať online databázu ministerstva alebo vyplniť formulár na vymáhanie kaucie a požiadať o náhradnú kauciu alebo o odkúpenie starej kaucie. Obnovenie dlhopisov je najjednoduchšie, ak poznáte číslo dlhopisu a dátum emisie, ale môžete ich nahradiť aj bez týchto informácií.

Metóda 1 z 3: Vyhľadanie dlhopisov, ktoré dosiahli splatnosť

Navštívte webovú stránku „Treasury Hunt“. Ministerstvo financií USA vytvorilo webovú stránku, na ktorej môžete vyhľadať stratené sporiace dlhopisy, ktoré prestali byť úročené. Navštívte túto webovú stránku a začnite hľadať svoje stratené, nezvestné alebo odcudzené sporiteľné dlhopisy.[1]
Dôveryhodný zdroj
Treasury Direct
Webová stránka prevádzkovaná U.S. Úrad finančnej správy, ktorý umožňuje jednotlivcom kúpiť U.S. Cenné papiere ministerstva financií
Prejsť na zdroj

Využívajte funkciu vyhľadávania. Databáza „Treasury Hunt“ obsahuje informácie o dlhopisoch E a EE vydaných počas roka 1974 alebo po ňom, ktoré dosiahli splatnosť (alebo prestali byť úročené).[2]

  • Najlepší spôsob, ako vyhľadať splatné dlhopisy, je použiť číslo sociálneho poistenia majiteľa dlhopisu. Ak bola kaucia darom, registrované číslo môže byť číslo sociálneho poistenia darcu.

Vyhľadajte pomocou poradového čísla dlhopisu. Ak nemáte k dispozícii číslo sociálneho poistenia držiteľa dlhopisu, ďalšou možnosťou je vyhľadávanie pomocou sériového čísla dlhopisu. Zistite, či môžete takto nájsť svoje chýbajúce dlhopisy.[3]
Dôveryhodný zdroj
Treasury Direct
Webová stránka prevádzkovaná U.S. Bureau of Fiscal Service, ktorý umožňuje jednotlivcom nakupovať U.S. Cenné papiere ministerstva financií
Prejsť na zdroj

Vyžiadajte si kópiu dlhopisu. Po nájdení vášho splatného dlhopisu môžete požiadať o jeho elektronickú verziu alebo si môžete dať dlhopis vyplatiť a peniaze uložiť na vami zvolený bankový účet.[4]

  • Ak ministerstvo financií Hunt vašu kauciu nenájde, budete musieť vyplniť formulár 1048, v ktorom požiadate ministerstvo financií o vyhľadanie kaucie pomocou iných informácií.

Metóda 2 z 3: Výmena dlhopisov, ktoré stále prinášajú úroky

Uistite sa, že vaša väzba spĺňa podmienky na nahradenie. Podľa ministerstva financií môže byť sporiaci dlhopis nahradený, ak bol „stratený, odcudzený, zničený, poškodený alebo ste ho nikdy nedostali.“ Ak to opisuje vašu situáciu, môžete požiadať o elektronickú výmenu.[5]
Dôveryhodný zdroj
Treasury Direct
Webová stránka prevádzkovaná U.S. Úrad finančnej správy, ktorý umožňuje jednotlivcom kúpiť U.S. Cenné papiere štátnej pokladnice
Prejsť na zdroj

Zhromaždite informácie. Na výmenu strateného dlhopisu budete potrebovať buď a) sériové číslo dlhopisu, alebo b) konkrétny mesiac a rok nákupu, číslo sociálneho poistenia držiteľa dlhopisu, celé meno držiteľa dlhopisu a poštovú adresu. Zhromaždite tieto informácie skôr, ako začnete proces žiadosti o novú kauciu.[6]
Dôveryhodný zdroj
Treasury Direct
Webová stránka prevádzkovaná U.S. Úrad finančnej správy, ktorý umožňuje fyzickým osobám kúpiť U.S. Cenné papiere štátnej pokladnice
Prejsť na zdroj

Stiahnite si formulár FS 1048. Navštívte webovú stránku Ministerstva financií USA „Treasury Hunt“ a stiahnite si kópiu formulára 1048 a vytlačte si tento formulár. Prípadne môžete požiadať o zaslanie kópie tohto formulára poštou k vám domov.[7]
Dôveryhodný zdroj
Treasury Direct
Webová stránka prevádzkovaná U.S. Úrad finančnej správy, ktorý umožňuje fyzickým osobám nakupovať U.S. Cenné papiere štátnej pokladnice
Prejsť na zdroj

Nechajte si overiť svoj podpis. Vezmite tento formulár do miestnej finančnej inštitúcie a porozprávajte sa s bankovým pracovníkom. Táto osoba bude môcť overiť váš podpis na tomto formulári, ktorý je potrebný na to, aby bol formulár platný.[8]
Dôveryhodný zdroj
Treasury Direct
Webová stránka prevádzkovaná U.S. Úrad finančnej správy, ktorý umožňuje jednotlivcom kúpiť U.S. Cenné papiere štátnej pokladnice
Prejsť na zdroj

Odoslať formulár. Tento podpísaný a overený formulár zašlete na adresu: Treasury Retail Securities Site, PO Box 214, Minneapolis, MN 55480-0214. Po spracovaní vášho formulára a overení vášho vlastníctva strateného dlhopisu (stratených dlhopisov) dostanete elektronickú reemisiu dlhopisu na účet TreasuryDirect, kde sa bude naďalej úročiť až do jeho splatnosti.[9]
Dôveryhodný zdroj
Treasury Direct
Webová stránka, ktorú prevádzkuje U.S. Úrad finančnej správy, ktorý umožňuje fyzickým osobám kúpiť U.S. Cenné papiere Štátnej pokladnice
Prejsť na zdroj

Metóda 3 z 3: Vyplnenie formulára 1048 na vyhľadanie splatných dlhopisov

Stiahnite si formulár 1048. Navštívte webovú stránku amerického ministerstva financií „Treasury Hunt“. Tu si môžete stiahnuť a vytlačiť formulár FS 1048 alebo požiadať o zaslanie kópie na vašu adresu.[10]

Uveďte približný dátum vydania dlhopisu. Uveďte presný dátum, ak je to možné, alebo môžete predložiť rozpätie dátumov, počas ktorých bol dlhopis vydaný. [11]

Vyplňte informácie o sociálnom zabezpečení. Uveďte svoje číslo sociálneho poistenia, celé meno a adresu. Ak bola kaucia darom, uveďte informácie o darcovi, ak ich máte k dispozícii.[12]

Poskytnite informácie o strate dlhopisu. Bude vám položených niekoľko otázok týkajúcich sa straty zábezpeky. Túto časť vyplňte čo najúprimnejšie. Ak bol dlhopis odcudzený, predložte policajnú správu (ak bola podaná).[13]

Podpíšte a notársky overte formulár. Navštívte miestnu banku a porozprávajte sa s bankovým pracovníkom. Formulár ministerstva financií č. 1048 musí byť podpísaný a overený pracovníkom banky, aby bol platný.[14]

Rozhodnite sa, ako chcete, aby bol váš dlhopis vydaný. Ministerstvo financií môže vydať nový dlhopis, odkúpiť starý šekom alebo priamo uložiť hodnotu dlhopisu na vami zvolený bankový účet.[15]

  • Odoslanie formulára 1048. Nakoniec pošlete tento podpísaný a overený formulár na adresu: Treasury Retail Securities Site, PO Box 214, Minneapolis, MN 55480-0214. Po prijatí a spracovaní formulára a nájdení vašej splatnej kaucie vás budeme kontaktovať a dostanete opätovné vydanie kaucie vo formáte, ktorý ste požadovali.[16]
  • Referencie