3 spôsoby, ako získať vodičský preukaz na motocykel

Neexistuje lepší spôsob, ako zažiť otvorené cesty, ako na motocykli – a ušetríte aj na palive! Na legálne riadenie motocykla budete zvyčajne potrebovať buď motocyklový preukaz, alebo špeciálnu doložku k vášmu štandardnému vodičskému preukazu. Proces získania tohto vodičského preukazu alebo potvrdenia sa bude líšiť v závislosti od toho, kde žijete – napríklad vo všetkých 50 U.S. štáty majú vlastné postupy. Zvyčajne to však zahŕňa absolvovanie písomného testu, nácvik zručností, absolvovanie cestnej skúšky a vyplnenie množstva papierov.

Metóda 1 z 3: Všeobecný licenčný proces

Získajte príručku pre motocykle od úradu pre motorové vozidlá vašej vlády. Táto kniha poskytuje informácie, ktoré sa používajú na vypracovanie otázok na písomnú skúšku na získanie vodičského preukazu na motocykel. Vo väčšine jurisdikcií je najjednoduchším spôsobom, ako získať kópiu, stiahnuť si ju z webovej stránky vášho úradu pre motorové vozidlá.[1]

 • Kópiu môžete získať aj na miestnej pobočke úradu pre motorové vozidlá.
 • Neprelistujte knihu len tak zbežne. Prečítajte si ho, urobte si poznámky a absolvujte všetky cvičné testy, ktoré vám môžu byť poskytnuté.
 • Pozrite si príručku alebo sa obráťte na úrad pre motorové vozidlá, pokiaľ ide o základné požiadavky na získanie učňovského preukazu na motocykel. Napríklad v U. S. musíte mať zvyčajne aspoň 16 rokov.S. štáty.

Požiadajte o vydanie vodičského preukazu na motocykel. Ak spĺňate základné kritériá (minimálny vek atď.) a preštudovali si príručku, choďte na úrad pre motorové vozidlá a vyplňte žiadosť o vydanie vodičského preukazu. Pravdepodobne budete musieť zaplatiť poplatok za žiadosť o povolenie a absolvovať písomné testy a testy zraku, aby ste ho získali.[2]

 • Ak neuspejete pri písomnej skúške, pravdepodobne ju budete môcť absolvovať znova, ak zaplatíte ďalší poplatok za prihlášku.
 • Skúška zraku je zvyčajne veľmi jednoduchá. Ak na jeho absolvovanie potrebujete nosiť okuliare alebo kontaktné šošovky, do vášho vodičského preukazu (a neskôr aj do vodičského preukazu) bude pravdepodobne pridaná poznámka, že ich musíte nosiť pri riadení motocykla.

Nácvik ovládania motocykla s vodičským preukazom. Vždy budete musieť počkať určitý čas, kým budete môcť vykonať skúšku na získanie úplného vodičského preukazu. V niektorých krajinách U.S. štátoch je povinná čakacia lehota 20 dní, v iných je to najmenej 6 mesiacov. V každom prípade strávte tento čas precvičovaním svojich zručností.[3]

 • Dodržiavajte obmedzenia uvedené v učňovskom preukaze. Motocykel môžete riadiť len počas dňa a nesmiete na ňom prepravovať cestujúcich.
 • Pred nasadnutím na motocykel nepite žiadne množstvo alkoholu. Učebné povolenia sú zvyčajne spojené s veľmi prísnymi obmedzeniami obsahu alkoholu v krvi (často 0 %).

Absolvujte schválený výcvikový kurz na získanie motocyklového preukazu (možnosť 1). Keď sa blíži koniec čakacej lehoty na získanie vodičského preukazu, prihláste sa na súkromne prevádzkovaný, ale vládou schválený výcvikový kurz na motocykel. V mnohých jurisdikciách úspešné absolvovanie tohto pomerne krátkeho (často 2 – 3-dňového) kurzu znamená, že môžete vynechať skúšku na úrade pre motorové vozidlá a prejsť rovno k získaniu úplného vodičského preukazu![4]

 • Po absolvovaní kurzu dostanete osvedčenie, ktoré môžete priniesť na úrad pre motorové vozidlá. Ak bude tento kurz akceptovaný namiesto cestnej skúšky, budete môcť požiadať o vydanie vodičského preukazu v tomto okamihu. Vopred kontaktujte úrad, aby ste vedeli, čo si máte priniesť so sebou (preukaz totožnosti, platbu, formuláre atď.).
 • Uistite sa, že váš úrad pre motorové vozidlá schválil kurz. Vo väčšine krajín U.S. štátoch, kurzy, na ktoré dohliada Nadácia pre bezpečnosť motocyklov, sú štátom schválené a môžu vám umožniť vynechať cestnú skúšku na úrade pre motorové vozidlá.

Prihláste sa na cestnú skúšku na získanie vodičského oprávnenia na vašom úrade pre motorové vozidlá (možnosť 2). Pokračujte v nácviku svojich zručností, kým neuplynie čakacia lehota na získanie vodičského preukazu. Potom navštívte miestny úrad pre motorové vozidlá, vyplňte žiadosť o vydanie motocyklového preukazu a zaplaťte poplatok za žiadosť. Mnohé U.S. štáty poskytujú tento formulár na svojej webovej stránke, ale pravdepodobne ho budete musieť podať osobne.[5]

 • V niektorých jurisdikciách môžete podať žiadosť a absolvovať cestnú skúšku v ten istý deň, ale zvyčajne si musíte naplánovať budúci deň skúšky.
 • Ak je to možné, pred naplánovaním skúšky si overte predpoveď počasia, pretože ju nebudete chcieť absolvovať v daždi.

Získajte motocykel spôsobilý na prevádzku na ulici, na ktorom môžete jazdiť na skúšku. Môžete si ho kúpiť, prenajať alebo požičať, ale motocykel musí byť legálne registrovaný na cestnú premávku vo vašej jurisdikcii. Úrad pre motorové vozidlá neposkytuje požičiavanie bicyklov![6]

 • Modely cruiser s nízkou výškou sedadla sú ideálne na absolvovanie skúšky na motocykel, pretože majú nižšie ťažisko.
 • Overte si, či máte poistenie, platné evidenčné čísla a registráciu motocykla. riskujete, že dostanete pokutu, ak niektorý z aspektov vášho motocykla nie je v súlade so zákonom.
 • Poistenie motocykla je samostatné poistenie od poistenia auta. Kontaktujte svoju poisťovňu a získajte informácie.

Absolvovať cestnú skúšku a vyplniť papiere na získanie vodičského preukazu. Ak poznáte ihrisko, ktoré sa používa na skúšky – niekedy je to len parkovisko úradu pre motorové vozidlá – navštívte ho počas voľných hodín pred dňom skúšky. Takto si môžete precvičovať techniky brzdenia, rozbiehania, zastavovania a otáčania, keď je úrad zatvorený.[7]

 • Ak neuspejete v teste, zvyčajne ho môžete zopakovať v inom termíne. Môže však existovať obmedzenie, koľkokrát môžete test absolvovať.
 • Po úspešnom absolvovaní cestnej skúšky budete musieť len vyplniť nejaké papiere a (pravdepodobne) zaplatiť nejaké poplatky, aby ste získali vodičský preukaz na motocykel alebo vodičské oprávnenie.

Získajte vodičský preukaz na motocykel a vyrazte na cesty! Bez ohľadu na to, či úspešne absolvujete cestnú skúšku, ktorú vám poskytnú na úrade pre motorové vozidlá alebo na schválenom výcvikovom kurze, budete musieť získať skutočný vodičský preukaz na úrade pre motorové vozidlá. Uistite sa, že viete, aké papierovačky a poplatky sú s týmto procesom spojené. Vo väčšine prípadov je vyhotovenie fotografie posledným krokom v procese.[8]

 • Môžete získať dočasný vodičský preukaz, kým vám nebude zaslaný trvalý vodičský preukaz, alebo si môžete hneď vyzdvihnúť trvalý vodičský preukaz.
 • Pri prevádzke motocykla noste vodičský preukaz vždy pri sebe.
 • V U.S., platný vodičský preukaz v jednom štáte vám umožní legálne jazdiť vo všetkých ostatných štátoch. Ak sa však presťahujete do nového štátu, budete musieť požiadať o nový vodičský preukaz a možno budete musieť absolvovať písomné a/alebo cestné testy.

Metóda 2 z 3: Vzorový postup: Kalifornia

Získanie vodičského preukazu na motocykel. V Kalifornii sa proces získania vodičského preukazu a čakacia lehota potrebná na získanie úplného vodičského preukazu líši v závislosti od vášho veku. O povolenie môžete požiadať, keď dosiahnete vek 15 rokov ½.[9]

 • Bez ohľadu na vek si musíte dohodnúť stretnutie v DMV, absolvovať písomné testy a testy zraku, vziať si odtlačky prstov a nechať sa odfotografovať, priniesť doklad totožnosti a bydliska a zaplatiť poplatok za žiadosť (v súčasnosti 35 USD).
 • Ak máte menej ako 18 rokov, potrebujete aj súhlas rodičov a buď platný vodičský preukaz, alebo doklad o absolvovaní vodičského kurzu aj výcviku.
 • Ak máte menej ako 21 rokov, musíte už absolvovať aj Kalifornský program bezpečnosti motocyklistov.
 • Ak ste mladší ako 18 rokov, musíte si povolenie ponechať najmenej 6 mesiacov, kým budete môcť získať úplný vodičský preukaz. V opačnom prípade nie je stanovená žiadna minimálna čakacia lehota.[10]

absolvovať štátom schválený výcvikový kurz, najmä ak ste mladší ako 21 rokov. Ak chcete získať vodičský preukaz pred dovŕšením 21 rokov, musíte podľa zákona absolvovať výcvikový kurz pre motocyklistov, ktorý schválila kalifornská diaľničná polícia. Po absolvovaní kurzu sa uistite, že dostanete osvedčenie o absolvovaní (formulár DL389).[11]

 • Tieto kurzy sú prevádzkované súkromne, ale uistite sa, že boli schválené CHP.
 • Absolvovanie tohto kurzu znamená, že nemusíte absolvovať cestnú skúšku na DMV. To platí aj v prípade, že ste starší ako 21 rokov.

Absolvujte cestnú skúšku na úrade DMV len v prípade, že ste starší ako 21 rokov a neabsolvovali ste výcvikový kurz. Toto je jediný scenár, v ktorom sa vyžaduje, aby ste si dohodli stretnutie s DMV a absolvovali cestnú skúšku v zariadení. Bez ohľadu na váš vek môžete tieto problémy preskočiť, ak absolvujete schválený výcvikový kurz a získate formulár DL389.[12]

 • Obráťte sa na miestnu pobočku úradu pre motorové vozidlá, aby ste si rezervovali termín cestnej skúšky a zistili, aké dokumenty si máte priniesť a aké poplatky sú s tým spojené. Na skúšku si musíte priniesť motocykel, ktorý je legálny na ulici, má licenciu a je poistený.

Na stretnutie v DMV si prineste požadované dokumenty, aby ste získali vodičský preukaz. Ak máte platné vodičské oprávnenie, počkali ste požadovaných 6 mesiacov (ak ste mladší ako 18 rokov) a absolvovali ste schválený výcvikový kurz alebo cestnú skúšku, ste pripravení získať úplný vodičský preukaz. Dohodnite si stretnutie na úrade DMV a prineste si so sebou tieto dokumenty: [13]

 • Vaše platné povolenie
 • Formulár o absolvovaní výcvikového kurzu (DL389) alebo osvedčenie o absolvovaní cestnej skúšky riadenej úradom DMV
 • Kalifornský vodičský preukaz alebo iný platný a prijateľný doklad totožnosti
 • Doklad o trvalom pobyte (len za určitých okolností; požiadajte DMV)
 • Vaše číslo sociálneho poistenia

Metóda 3 z 3: Vzorový proces: Ontario

Splňte požiadavky na získanie povolenia M1. V Ontáriu sa vydávanie licencií na motocykle uskutočňuje v 3 etapách: M1, M2 a M. Ak chcete získať povolenie M1, začnite štúdiom oficiálnej príručky pre motocykle v provincii Ontario, ktorá je k dispozícii online alebo v testovacom centre Drive Test. Potom, ak máte aspoň 16 rokov, prineste si do centra schválený preukaz totožnosti a:[14]

 • Absolvujte skúšku zraku.
 • Zaplaťte poplatok za žiadosť (v súčasnosti 15 USD.75 CAN).
 • Absolvujte písomný test s výberom odpovede, ktorý vychádza z príručky.

Cvičiť na vodičský preukaz M1 60 až 90 dní. Máte tu obmedzené časové okno – skúšku na získanie vodičského preukazu M2 nemôžete vykonať skôr ako po 60 dňoch, ale platnosť vášho preukazu M1 vyprší po 90 dňoch. Tento čas venujte nácviku, ale dodržiavajte pravidlá pre vodičské oprávnenie M1: [15]

 • Pri jazde na motocykli vždy používajte prilbu.
 • Neovládajte motocykel s alkoholom v krvi.
 • Jazdiť len počas denného svetla.
 • Nejazdite rýchlejšie ako 80 km (50 míľ) za hodinu (s obmedzenými výnimkami).
 • Neprevážajte žiadnych pasažierov.

Absolvujte cestný test alebo schválený kurz bezpečnosti motocyklov. Po 60 dňoch, ale pred uplynutím 90 dní, môžete ísť do testovacieho centra Drive Test a absolvovať štandardnú cestnú skúšku. Ak prejdete, získate vodičský preukaz M2. Ak ste však v priebehu posledných 6 mesiacov absolvovali súkromný, ale vládou schválený kurz bezpečnosti na motocykli, môžete priniesť svoje osvedčenie do centra vodičských skúšok a prejsť do kategórie M2 bez absolvovania cestnej skúšky.[16]

 • Kurzy bezpečnosti zvyčajne trvajú 2 dni a poskytujú vám motocykel na používanie.
 • Počkajte 18 až 22 mesiacov na vykonanie druhej skúšky na získanie vodičského preukazu typu M. Ak ste absolvovali schválený bezpečnostný kurz na získanie vodičského preukazu M2, musíte počkať 18 mesiacov pred vykonaním záverečnej cestnej skúšky na získanie trvalého vodičského preukazu M. Ak ste absolvovali skúšku M2 v testovacom centre Drive Test, budete musieť čakať 22 mesiacov. Ako absolvovať test M: [17]

  • Rezervujte si termín skúšky na cestách (telefonicky alebo online) a uveďte 3 preferované lokality skúšobných centier pre vodičské skúšky.
  • Na skúšku si prineste vodičský preukaz M2 a cestný, legálny, licencovaný a poistený motocykel, ktorý chcete použiť.
  • Zaplaťte požadovaný poplatok (v súčasnosti 89 USD.25 CAN).
 • Odkazy