3 spôsoby, ako zistiť, aké informácie sa majú študovať na testy

Príprava na nadchádzajúci test alebo kvíz môže vyvolať pocity úzkosti, ak si nie ste istí typom informácií, ktoré sa budú vyskytovať na skúške. Existuje niekoľko spôsobov, ako určiť, čo by ste sa mali naučiť na test, vrátane preskúmania učebných osnov a pripomenutia si tém diskusie na hodinách.

Metóda 1 z 3: Venovanie pozornosti na hodine


Spýtajte sa svojho učiteľa. Ak váš učiteľ nepovedal inak, bude vaším najlepším zdrojom informácií o tom, čo je v teste. Vždy sa opýtajte učiteľov, či vám môžu poskytnúť tipy alebo rady týkajúce sa testov a študijných materiálov.[1]

 • V ideálnom prípade by ste sa mali spýtať svojich učiteľov na informácie, ktoré budete potrebovať vedieť na test v týždňoch pred ním, a nie čakať až do dňa pred. Ak sa vám napríklad zdá, že niečo, čo váš učiteľ hovorí počas hodiny, je mimoriadne dôležité alebo ťažké na zapamätanie, môžete sa učiteľa opýtať, či sa tento materiál bude preberať v teste, aby ste vedeli, či musíte venovať veľa času jeho zapamätaniu.
 • Je v poriadku požiadať učiteľa o pomoc aj krátko pred testom, ale vedzte, že namiesto podrobných informácií pravdepodobne dostanete súhrnné informácie. Učiteľ chémie vám napríklad môže povedať, aby ste si zopakovali rovnice, ktoré sa preberali v rámci posledných dvoch jednotiek – nebudete presne vedieť, aké sú to rovnice, ak nebudete schopní nahliadnuť do svojich poznámok a učebnice aj potom.


Venujte pozornosť detailom napísaným na tabuli. Vo všeobecnosti platí, že ak si váš učiteľ nájde čas a niečo napíše na tabuľu, robí to preto, aby danú informáciu zdôraznil. Zdôraznené informácie sa s veľkou pravdepodobnosťou objavia v teste, preto si ich nezabudnite zahrnúť do svojich poznámok a preštudujte si ich.[2]

 • Rovnaký princíp platí aj pre informácie obsiahnuté na diaprojektore alebo na prezentácii v počítači.
 • Zvážte, či si tieto informácie nebudete v poznámkach označovať hviezdičkou, podčiarkovať alebo zvýrazňovať, aby ste sa k nim neskôr nezabudli vrátiť.


Identifikujte témy, ktorým váš učiteľ venuje viac času. Okrem informácií napísaných na tabuli alebo na diapozitívoch by ste mali venovať zvýšenú pozornosť aj všetkým informáciám, ktoré učiteľ opakuje, uvádza pomaly alebo vysvetľuje nahlas, pretože to všetko sú znaky toho, že vám vyučujúci hovorí, aby ste týmto detailom venovali zvýšenú pozornosť – pravdepodobne pre účely skúšky.[3]

 • Podobne, ak váš učiteľ priamo povie niečo ako „toto musíte vedieť“ alebo „toto bude v teste“, informácie spojené s touto vetou sa takmer zaručene objavia na vašej skúške.
 • Počúvajte aj jazyk, ktorý spája myšlienky. Napríklad, ak váš učiteľ začne predchádzať detaily v tzv…,“ „druhý…,“ „konečne…“ usporiadanie, je možné, že tie isté body sa objavia na vašom teste.


Premýšľajte o nedávnych diskusiách a prednáškach v triede. Ak sa snažíte zistiť, čo sa máte učiť krátko pred testom a dlho po preberaní látky, v duchu si prezrite diskusie alebo prednášky, ktoré sa uskutočnili od vášho posledného testu. Spýtajte sa sami seba, čo vám okamžite vyskočí v pamäti.

 • Aj keď je možné, že si zapamätáte skôr len informácie, ktoré ste považovali za dôležité, než informácie, ktoré za dôležité považuje učiteľ, ak budete na hodine pravidelne dávať pozor, je slušná šanca, že si nakoniec zapamätáte kľúčové body, ktorým učiteľ venoval najviac času na zdôraznenie. Pravdepodobne si nebudete pamätať všetky potrebné podrobnosti, ale znalosť oblastí, na ktoré váš učiteľ kládol dôraz, vám môže poskytnúť východisko pri štúdiu.


Zvážte formát testu, na ktorý sa chystáte. Formát testu môže veľa prezradiť o type informácií, z ktorých budete testovaní. Testy s výberom odpovede často vyžadujú, aby ste poznali fakty a podrobnosti, zatiaľ čo otázky na esej často vyžadujú, aby ste o danej téme vedeli dosť, aby ste sa podelili o fakty a svoj osobný názor. Pokúste sa zistiť formát testu, aby ste vedeli, z akej perspektívy si máte preštudovať svoje poznámky.

 • Ak sa napríklad učíte na test s výberom odpovede z amerických dejín v rokoch 1860 až 1865, zapamätajte si dôležité dátumy a mená významných historických osobností z tohto obdobia, napríklad dátumy začiatku a konca občianskej vojny. Ak sa učíte na slohový test z tej istej látky, menej sa zaoberajte dátumami a viac sa sústreďte na príčiny, kultúru a vplyvné osobnosti, ktoré sa podieľali na tom istom súbore dôležitých udalostí.[4]

Metóda 2 z 3:Používanie učebných materiálov mimo vyučovania


Preštudujte si učebné osnovy vášho kurzu. Vo väčšine prípadov je všetko, čo sa v priebehu semestra na danej hodine naučíte, ako napríklad špeciálne projekty, testy a skúšky, jasne uvedené v sylabe, ktorý vám pomôže pri štúdiu. Pozrite si učebné osnovy a zistite, ktoré predmety sa musíte naučiť na nadchádzajúci test.

 • Presnejšie povedané, pozrite sa na nadpisy a odrážky, ktoré sa objavujú v rámci načrtnutých jednotiek alebo medzi plánovanými skúškami. Ak viete, že test zahŕňa materiál z jednotiek 5, 6 a 7, môžete si prelistovať témy, ktoré sa v týchto jednotkách preberajú, ako aj domáce úlohy/projekty vypracované v rámci týchto jednotiek. Použite tieto informácie na to, aby ste zistili, ktoré z vašich materiálov vám pomôžu pri opakovaní.

Požiadajte učiteľa o kópiu jeho prezentácie, ak ju prezentuje 1. Učiteľ môže poskytnúť materiál z prednášky v podobe prezentácie, napríklad v programe PowerPoint. Pravdepodobne sa s vami podelí o túto prezentáciu alebo ju umiestni na svoju webovú stránku pre zamestnancov. Tieto informácie budú zahrnuté v teste, preto je dobré použiť kópiu na štúdium.

 • Môžete si tiež robiť poznámky z prezentácie.
 • Ak máte na hodine povolené mať telefón alebo iPad, môžete si každú snímku odfotiť.


Prezrite si svoje poznámky. Ak si robíte poznámky, vaše poznámky môžu byť skvelým zdrojom informácií, ktoré sa môžu objaviť v ďalšom teste. Prezrite si svoje poznámky a zistite, či sú nejaké témy, ktorým by ste mali venovať viac času pri štúdiu.[5]

 • Zistite si dátum posledného testu a preštudujte si všetky poznámky, ktoré ste si urobili po tomto dátume. Vo väčšine prípadov budete testovaní z informácií, ktoré ste sa naučili po poslednom teste.
 • Ak si nepíšete poznámky, teraz je ten správny čas, aby ste sa nimi stali. Pravidelne navštevujte hodiny, venujte pozornosť kľúčovým informáciám, ktoré učiteľ preberá, a zapíšte si dostatok informácií, ktoré vám pomôžu zapamätať si preberané fakty alebo myšlienky. Ak sa naučíte robiť si efektívne poznámky, výrazne si uľahčíte štúdium na testy a zároveň učiteľovi preukážete, že ste seriózny študent.


Pozrite si svoje nedávno hodnotené úlohy. Uschovajte si všetky domáce úlohy, eseje a projekty, ktoré dostanete späť od učiteľa po tom, ako ich skončí hodnotiť. Často sa na skúške v určitej forme objaví materiál, ktorý ste strávili čas precvičovaním alebo opakovaním v rámci domácej úlohy.

 • Podobne ako pri iných študijných taktikách si prečítajte domáce úlohy, ktoré ste vypracovali po predchádzajúcej skúške, pretože je pravdepodobnejšie, že budú obsahovať informácie, ktoré ste ešte neskúšali.
 • Venujte osobitnú pozornosť myšlienkam alebo princípom, ktoré sa precvičujú počas viacerých úloh. Ak ste napríklad vyplnili tri samostatné pracovné listy o určitom vzorci, ale len jeden pracovný list o inom vzorci, je veľká pravdepodobnosť, že prvý vzorec sa v teste objaví podrobnejšie ako druhý.


Preskúmajte predchádzajúce testy. Pomôže vám to zistiť, či sa váš učiteľ vo všeobecnosti drží používania rovnakého formátu testu, a môže vám to poskytnúť lepšiu predstavu o type informácií, z ktorých budete testovaní. Ak sa napríklad v posledných troch testoch objavili dve otázky na esej, s ktorými ste mohli mať problémy, pripravte sa na to, že v ďalšom teste budete musieť čeliť ďalším dvom otázkam na esej, a podľa toho sa učte.[6]

 • Je tiež dobré uschovať si všetky kvízy alebo testy, ktoré sú hodnotené a vrátené vám. Informácie z minulých testov sa môžu objaviť v rozsiahlejšom teste, ktorý zahŕňa viac materiálu. Podobne sa informácie z minulých testov môžu objaviť na priebežnej alebo záverečnej skúške.

Zamerajte sa na celkový obraz, nie na fakty. Väčšina učiteľov chce, aby sa ich študenti naučili veľké koncepty týkajúce sa kurzu. Ak budete venovať pozornosť základným otázkam, ktoré vám učiteľ načrtol na začiatku učebnej jednotky, dozviete sa, aké sú tieto pojmy. Buďte pripravení preukázať, že rozumiete materiálu ako konceptu.

 • Napríklad študent histórie by mal venovať menej času memorovaniu dátumov a viac času sústredeniu sa na myšlienky, ktoré ovplyvnili dané obdobie.

Metóda 3 z 3:Kontrola doplnkových zdrojov informácií


Prečítajte si kapitoly v učebnici. Niektorí učitelia a inštruktori vydávajú jeden test pre každú kapitolu vašej učebnice, zatiaľ čo iní môžu vydať jeden test, ktorý pokrýva tri kapitoly. Prelistujte si učebnicu, aby ste identifikovali kapitoly, ktoré ste prebrali na hodine, a potom si na skúšku naštudujte všetky informácie z týchto kapitol.

 • Pri prezeraní učebnice venujte osobitnú pozornosť tučným nadpisom/podnadpisom, obrázkom/ilustráciám, grafom a zvýrazneným slovným spojeniam alebo zhrnutým pojmom.
 • Všimnite si, že niektoré učebnice obsahujú aj študijné otázky alebo iné študijné pomôcky na konci každej kapitoly. Aj keď ich váš učiteľ nemusí úplne dodržiavať, väčšina informácií, ktoré vaša učebnica považuje za dôležité, sa zvyčajne zhoduje s detailmi, ktoré považuje za dôležité váš vyučujúci.


Zopakujte si so spolužiakmi preberanú látku. V závislosti od vašich potrieb a študijných návykov môžete študovať s malou skupinou spolužiakov alebo požiadať niekoľkých spolužiakov o usmernenie v konkrétnych bodoch.

 • Porozprávajte sa so spolužiakmi o materiáli, ktorý ste vynechali. Ak ste zmeškali prednášku, spýtajte sa študenta, o ktorom viete, že si robí dobré poznámky, či si ich môžete požičať na kopírovanie. V závislosti od vašej povesti alebo známosti s daným spolužiakom môžete dostať odpoveď „nie“ – v takom prípade buď požiadajte niekoho iného o jeho poznámky, alebo požiadajte toho istého spolužiaka, či by vám mohol v rýchlosti zhrnúť, aké myšlienky z učebnice alebo domácej úlohy preberal váš učiteľ.
 • Vytvorte si spolu s ostatnými spolužiakmi vlastnú študijnú príručku. Vytvorte skupinu s hŕstkou ďalších spolužiakov a navzájom si porovnávajte poznámky. Zaznačte si alebo zvýraznite všetky myšlienky, ktoré sa objavujú vo viacerých poznámkach.

 • Opýtajte sa súčasných študentov, ktorí absolvovali test v predchádzajúcom období. Ak navštevujete školu, v ktorej má učiteľ viacero tried, skúste sa opýtať na testové otázky niekoho iného, kto navštevuje triedu vášho učiteľa. Hoci vaši spolužiaci nemusia zdieľať presné testové otázky kvôli osobnej alebo školou nariadenej etike, stále vám môžu poskytnúť všeobecnú predstavu o tom, na čo sa máte učiť.

  • Nevýhodou je, samozrejme, to, že budete mať veľmi obmedzený čas na štúdium, pretože po tom, čo sa dozviete o teste, budete mať pravdepodobne len deň alebo niekoľko hodín na zopakovanie materiálu.
  • V podobnom duchu by ste sa mohli skúsiť opýtať študentov, ktorí mali tú istú hodinu s tým istým vyučujúcim počas predchádzajúceho semestra/roka, na pokyny k hlavným skúškam. Hoci si títo študenti pravdepodobne nebudú pamätať každý detail každého malého testu, môžu si spomenúť na informácie, ktoré sa objavili na polročných, záverečných alebo obzvlášť ťažkých testoch.
 • Odkazy