3 spôsoby, ako zistiť, či je pre vás váš odbor vhodný

Výber správneho odboru na vysokej škole môže byť zložitý. Je bežné, že študenti po ukončení štúdia na vysokej škole menia svoje zameranie. Ak pochybujete o svojom súčasnom odbore, dôkladne si premyslite, prečo ste si ho vybrali, aké máte známky a aká je vaša súčasná úroveň stresu. Mali by ste brať do úvahy aj svoju budúcnosť a preskúmať si pracovné umiestnenie a platové rozpätie pre váš odbor.

Metóda 1 z 3:Zhodnotenie vášho súčasného odboru


Kriticky sa zamyslite nad tým, prečo ste si vybrali svoj odbor. Predtým, ako sa rozhodnete, či je váš odbor pre vás vhodný, venujte nejaký čas hlbokému zamysleniu sa nad tým, prečo ste si ho vôbec vybrali. Premýšľajte o tom, kto alebo čo ovplyvnilo vaše rozhodnutie venovať sa súčasnému odboru. Ak vás napríklad babička tlačila do štúdia angličtiny a vy ste v tomto odbore nešťastní, zvážte zmenu odboru.[1]

  • Napíšte si všetky dôvody, prečo ste si vybrali svoj odbor, aby ste si ich mohli ľahko preskúmať.


Dlho a dôkladne sa pozerajte na svoje známky. Váš priemer známok závisí od viacerých faktorov. Ak sa snažíte a nemáte dobré známky, môže to byť znakom toho, že ste sa rozhodli pre nesprávny odbor. Ak napríklad prepadáte zo všetkých hodín matematiky, inžiniersky odbor nemusí byť pre vás tou najlepšou voľbou.[2]

  • Zvážte aj svoj celkový priemer GPA pre váš hlavný odbor. Ak je napríklad váš priemerný študijný priemer 3.0 alebo menej, potom sa vám pravdepodobne v kurzoch nedarí.


Rozhodnite sa, či vás práca na kurze baví. Bez ohľadu na to, aký je váš odbor, mali by ste nájsť aspoň nejaké potešenie z plnenia úloh a navštevovania vyučovania. Aj keď vás nebudú baviť všetky požiadavky každého kurzu, mala by vo vás byť aspoň nejaká iskra záujmu o predmety, ktoré musíte absolvovať.[3]


Zvážte svoju úroveň stresu. Vysoká škola môže byť stresujúca a často je to dôsledok toho, aký je váš odbor. Nájdite si čas na zhodnotenie svojej úrovne stresu v súvislosti s vaším vysokoškolským odborom. Ak zistíte, že vám z biológie vypadávajú vlasy alebo vám bráni v spánku, možno budete chcieť prehodnotiť svoj odbor.[4]

Metóda 2 z 3:Premýšľanie o budúcnosti


Premýšľajte o svojich dlhodobých cieľoch. Je ľahké zapliesť sa do vnútornej debaty o tom, či je váš odbor tou najlepšou voľbou, najmä ak vám spôsobuje stres alebo ťažkosti. Pred zmenou odboru sa dôkladne zamyslite nad tým, kam chcete v živote smerovať a kým chcete byť. Ak je napríklad vaším snom stať sa lekárom, bojovať s náročnými predmetmi môže stáť za to, aby ste dosiahli svoje sny.[5]

  • Napíšte si svoje ciele a majte ich na viditeľnom mieste. Často ich prehodnocujte, aby ste si udržali motiváciu.


Zvážte svoju finančnú situáciu. Vysoká škola je drahá, preto pri rozhodovaní o tom, či je váš odbor pre vás vhodný, dôkladne zvážte svoju finančnú situáciu. Preskúmajte platové rozpätie absolventov vysokej školy vo vašom odbore a premyslite si, ako sa zhoduje s výškou vášho dlhu a požadovaným životným štýlom.[6]


Príliš sa nešpecializujte. Výber príliš špecializovaného odboru môže obmedziť vaše budúce pracovné príležitosti. Namiesto úzkeho odboru, ako je morská biológia, si vyberte všeobecnejší odbor, napríklad biológiu. To vám umožní pokračovať v kariére morského biológa, ako aj v mnohých iných povolaniach.[7]


Zistite, či budete musieť vynaložiť ďalší čas alebo peniaze. Zmena odboru môže znamenať, že budete musieť stráviť na vysokej škole ďalší čas. Môže to znamenať aj vyššie výdavky na školné alebo poplatky spojené s týmto odborom. Preskúmajte nový odbor, aby ste zistili, či vás bude stáť viac času alebo peňazí.

  • Mali by ste tiež zvážiť, či si kariéra, ktorú chcete, bude vyžadovať vysokoškolské vzdelanie. Môže to byť ešte drahšie ako bakalársky titul.


Preskúmajte možnosti uplatnenia na trhu práce. Je dôležité mať pevný prehľad o tom, kde končia študenti, ktorí absolvujú váš odbor. Obráťte sa na kariérne centrum vašej vysokej školy a požiadajte o zoznam nedávnych absolventov vášho odboru, ktorý obsahuje aj údaje o miere uplatnenia na trhu práce. Získate tak lepšiu predstavu o tom, aké typy povolaní absolventi končia a či to zapadá do vašej dlhodobej vízie.

Metóda 3 z 3:Zmena odboru


Porozprávajte sa s akademickým poradcom a svojimi profesormi. Predtým, ako zmeníte svoj odbor, uistite sa, že ste si sadli s akademickým poradcom aj aspoň s jedným zo svojich profesorov. Pomôžu vám zvážiť výhody a nevýhody zmeny odboru. Môžu vám tiež pomôcť zistiť, či zmena hlavného odboru neoddiali dátum ukončenia štúdia alebo či vás nebude stáť viac peňazí.[8]


Uistite sa, že spĺňate požiadavky na zápis na nový odbor. Porozprávajte sa so svojím študijným poradcom o požiadavkách na zápis na požadovaný odbor. Niekedy budete musieť pred prijatím na nový študijný odbor absolvovať niektoré predpísané kurzy. Ak si potrebujete doplniť vzdelanie, urobte to čo najskôr.[9]

  • Nezabudnite sa tiež informovať, kedy budete môcť absolvovať požadovanú postupnosť kurzov na ukončenie štúdia. Zmapujte si ich vytvorením časového plánu.


Predložte požadované dokumenty. Ak chcete zmeniť hlavný odbor na vysokej škole, musíte vyplniť a predložiť dokumenty svojej univerzite. Na niektorých vysokých školách môžete zmeniť svoj hlavný odbor online, ale iné si vyžadujú predloženie papierových formulárov. Porozprávajte sa so svojím študijným poradcom o tom, aké dokumenty budete musieť predložiť, aby ste mohli zmeniť svoj hlavný odbor.[10]


  • Zapíšte sa včas, aby ste si zabezpečili miesto v povinných kurzoch. Je dôležité, aby ste si povinné kurzy vo svojom novom odbore dokončili čo najskôr. Mnohé z týchto povinných kurzov sa rýchlo zaplnia. Uistite sa, že ste si zapísali kurzy včas, aby ste získali miesto.
  • Referencie