3 spôsoby, ako zladiť domáce úlohy s mimoškolskými aktivitami alebo priateľmi

Škola, priatelia, rodina, aktivity…život je v týchto dňoch veľmi rušný! Chcete stihnúť všetko, ale nájsť zdravú rovnováhu medzi školskými úlohami a spoločenskými aktivitami sa môže ukázať ako celkom náročné. Našťastie je možné žonglovať s oboma možnosťami, ak sa naučíte, ako si efektívne rozdeliť čas.

Metóda 1 z 3: Organizácia a sústredenie


Vytvorte si „hlavný“ zoznam úloh. Toto je zoznam všetky svoje študijné, mimoškolské a spoločenské ciele, túžby a povinnosti. Urobte to pre krátkodobé aj dlhodobé ciele, ktoré by ste chceli splniť. Umožní vám to jasne vidieť, aké sú momentálne vaše ciele a záujmy, a poskytne vám to predstavu o tom, ako by ste si mali rozdeliť čas.[1]

 • Do zoznamu zahrňte všetko, čomu chcete alebo potrebujete venovať čas. Ak máte na budúci týždeň odovzdať projekt, zapíšte si ho. Ak máte v úmysle do budúceho mesiaca dokončiť prihlášku na vysokú školu, zapíšte si ju tiež na zoznam. A áno, aj hodinové hranie tej úžasnej novej videohry v deň, keď vyjde, by ste mali zahrnúť do svojho zoznamu.
 • Vytvorte si realistický časový plán, ktorý budete používať na splnenie svojich cieľov. Pri každej položke stanovte dátum splatnosti a usporiadajte si zoznam podľa dátumu splatnosti. Týmto spôsobom si môžete vyvodiť zodpovednosť za splnenie svojich cieľov v termínoch, ktoré ste si stanovili.[2]


Dokončite úlohy, ktoré ste si vymedzili v zozname úloh. Striktne dodržiavajte termíny. Ak sa budete riadiť svojím časovým harmonogramom, bude jednoduchšie sledovať, čo ešte musíte urobiť. Zbaví vás to aj stresu, ktorý často prichádza s tým, že nemáte presne stanovené termíny. [3]

 • Každú úlohu odškrtnite, keď ju dokončíte. Pomôže vám to udržať si prehľad o práci, ktorú ste vykonali, a o tom, čo vám ešte zostáva urobiť. Budete mať tiež veľký pocit potvrdenia, keď sa obzriete späť a uvidíte, čo všetko ste dosiahli!
 • Buďte flexibilní. Ak si plánujete robiť domáce úlohy hneď po škole, ale zistíte, že sa v skutočnosti dokážete lepšie sústrediť, ak ich robíte po večeri, prispôsobte tomu svoj rozvrh.
 • Občas sa odmeňte. Plníte svoje ciele! Pokračujte v skvelej práci.


Usporiadajte si svoje každodenné aktivity vytvorením rozvrhu. Časový plán podporí vašu produktivitu tým, že vám umožní jasne vidieť, čo musíte urobiť a kedy to musíte urobiť. Zamerajte ho skôr na každodenné úlohy než na dlhodobé ciele a vypracujte ho čo najpodrobnejšie (napr.g. robiť domáce úlohy od 5:00 do 6:00, večerať od 6:00 do 6:30 atď.).[4]

 • Nechajte si v časovom pláne trochu rezervy na neočakávané udalosti a na prechody medzi rôznymi činnosťami. Nikdy neviete, čo môže nastať, a chcete byť pripravení a dostatočne flexibilní, aby nepredvídané okolnosti nevyvrátili váš harmonogram a vašu produktivitu zo súladu.[5]
 • Naplánujte si do rozvrhu prestávky. Prestávky prispievajú k ostrosti mysle – nepodceňujte ich silu![6]
  Choďte na príjemnú prechádzku alebo si pozrite zábavné video o zvieratách – jednoducho na pár minút vyveďte svoj mozog z „pracovného“ režimu.
 • Najnaliehavejšie položky v rozvrhu dokončite skôr počas dňa.[7]
  Takto si môžete zabezpečiť aj to, že stihnete všetku prácu, ktorá je pre vás časovo najzávažnejšia.


Zakúpte si plánovač alebo použite bezplatnú službu, ako je napríklad kalendár Google.[8]
Používanie vopred pripraveného kalendára pre váš rozvrh je obzvlášť užitočné, ak nemáte čas na vytvorenie vlastného kalendára.

 • Veľmi starostlivo zvážte typ plánovača, ktorý budete používať. Plánovače sa vyrábajú vo všetkých tvaroch a veľkostiach – od denných cez týždenné až po mesačné – a mali by ste si vybrať formát, ktorý vám najviac vyhovuje, aby ste z jeho používania vyťažili čo najviac.

Podľa potreby upravte svoj rozvrh. Po vytvorení hlavného zoznamu si môžete uvedomiť, že ste preťažení. Ak napríklad uvažujete o absolvovaní kurzu AP, ale zároveň ste vo futbalovom tíme a máte hodiny klavíra, možno nebudete mať dostatok času na to, aby ste všetko stihli.

 • primerane upravte svoj rozvrh, napríklad zanechajte mimoškolskú aktivitu alebo zostaňte v „bežnej“ triede namiesto toho, aby ste sa zapísali na kurz AP.

Metóda 2 z 3:Zosúladenie školského života so spoločenskými aktivitami


Urobte si zo štúdia spoločenskú udalosť zorganizovaním študijnej párty. Je to nielen spôsob, ako zvýšiť čas strávený s priateľmi a spríjemniť si štúdium, ale môže to prispieť aj k efektívnejšiemu učeniu. Spoluprácou s priateľmi možno poukázať na nedostatky v uvažovaní alebo chápaní. Zdvojnásobuje sa to aj ako spôsob, ako si skontrolovať svoju prácu a navzájom si robiť kvízy![9]

 • Udržujte spoločné spoločensko-študijné podujatia zábavné, ale nie príliš zábavné. Sústreďte sa na prácu.


Učte sa v spoločnom priestore. Možno budete v pokušení čítať si alebo pracovať na projekte vo svojej izbe. Namiesto toho si vyjdite do miestnej knižnice, kaviarne alebo dokonca do parku a pracujte, pričom si všímajte okolie. Zmena prostredia bude osviežujúca a udrží vašu motiváciu a zároveň podporí obmedzenú interakciu s ostatnými.[10]
Len sa nezabudnite presunúť do interiéru, ak vás to bude príliš rozptyľovať.


Kontrolujte sa so spolužiakmi. Dajte si záležať na tom, aby ste poznali aspoň troch ľudí v každej triede, a často sa s nimi stretávajte. To vás udrží pri práci v triede a zároveň podporí sociálnu interakciu.

Metóda 3 z 3:Odlíšenie spoločenských kontaktov od školskej práce


Každý víkend si vyhraďte sobotu alebo nedeľu len na spoločenské aktivity. Ak napríklad viete, že sobota je váš „voľný“ deň, umožní vám to stanoviť si hranice, koľko času môžete venovať školským úlohám a koľko spoločenským aktivitám. Ak sa neodchýlite od vzoru, ktorý ste si stanovili, aj toto rozdelenie vás udrží na správnej ceste – ak je sobota určená na hranie, potom nedeľa na prácu.[11]


Zvážte účasť na mimoškolských aktivitách s priateľmi. Keď to urobíte, znížite naliehavosť stretávať sa s priateľmi inými časovo náročnými spôsobmi.[12]
Takto môžete venovať viac času domácim úlohám, ak to potrebujete, alebo aj samostatným prestávkam.


 • Obráťte sa na svojich priateľov so žiadosťou o radu a usmernenie. Pripomeňte si, že rovnako ako môžete rozlišovať medzi školou a mimoškolskými aktivitami alebo stretávaním sa s priateľmi, aj štúdium môže byť aktivitou, ktorú robíte s ostatnými alebo popri nich. Aj keď nepracujete na rovnakých projektoch, vy a vaši priatelia ste na rovnakej (alebo podobnej) lodi.

  • Pozorovanie alebo priame opýtanie sa vašich priateľov, ako zosúlaďujú svoj pracovný a spoločenský život, môže byť užitočné!
  • Zdieľajte svoj plán s priateľmi. Vysvetlite, kedy máte voľno, aby vás nelákali na vysedávanie, keď máte naplánovaný čas na štúdium alebo mimoškolskú aktivitu.
 • Odkazy