3 spôsoby, ako zlepšiť zručnosti pri násobení

Násobenie je dôležitá zručnosť, ktorú budete musieť používať v každodennom živote. Existuje mnoho spôsobov, ako zlepšiť násobilkové zručnosti. Cez zapamätanie si základných tabuliek násobenia až po znalosť triku na násobenie väčších hodnôt, s trochou cviku môžete svoje zručnosti zlepšiť.

Metóda 1 z 3: Precvičovanie dobrých študijných zručností


Pochopiť pojmy. Skôr ako začnete zlepšovať svoje zručnosti v akejkoľvek oblasti, musíte pochopiť základný koncept. Ak sa jednoducho naučíte násobilku naspamäť bez toho, aby ste pochopili matematiku, ktorá sa za ňou skrýva, budete mať dlhodobo väčšie problémy so zapamätaním si násobilky.

 • Násobenie je v podstate opakované sčítanie. Vezmite si napríklad 8 vynásobené 3. Táto rovnica je v podstate 8 plus 8 plus 8, čo sa rovná 24. Preto 8 krát 3 je 24.[1]
 • Okrem násobenia celými číslami môžete čísla násobiť aj zlomkami alebo desatinnými číslami. Ak si vezmete 8 krát 3.5, beriete 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus polovica z 8, čo je 4. To vychádza na 28. Preto 8 krát 3.5 je 28.[2]


Denne si precvičujte časovú tabuľku. Štúdie ukazujú, že každodenné precvičovanie je najlepším prostriedkom na zapamätanie. Ak sa chcete zlepšiť v násobení, precvičujte si tabuľku času každý deň.

 • Rozhodnite sa, ako vysoko chcete byť schopní násobiť vo svojej hlave. Niektorí ľudia chcú vedieť násobiť čísla len do 10. Niektorí ľudia idú až na 12 až 15 a niektorí ešte vyššie. Rozhodnite sa na základe svojich osobných cieľov, ako aj na základe svojej aktuálnej úrovne zručností v matematike. Potom si na kúsok papiera napíšte časovú tabuľku. Tabuľky času môžete nájsť aj online.
 • Každý deň si precvičujte časovú tabuľku. Najlepšie je zapamätať si tabuľky po častiach. Začnite napríklad s dvojkami. Každý deň si zapíš všetky dvojky od 1 do 10. 2 X 1 je 2, 2 X 2 je 4, 2 X 3 je 6 atď. Najlepším prostriedkom na zapamätanie je opakovanie. Už len to, že si každý deň zapíšete tabuľky, môže výrazne zlepšiť vaše schopnosti násobenia. Skúste si každý deň 10-krát zapísať jednu sadu. Keď zvládnete túto sadu, prejdite na ďalšiu sadu.


Učte sa s priateľmi. Učenie sa s priateľmi je skvelý spôsob, ako zlepšiť akúkoľvek zručnosť vrátane násobenia. Efektívni študijní partneri vám pomôžu udržať sa pri úlohe a poradia vám, ak máte problémy s konkrétnym problémom.

 • Vyber si priateľov, ktorí sú usilovní. Ak sa učíte s kamarátmi, ktorí majú tendenciu mať problémy so sústredením, pravdepodobne sa budete navzájom rozptyľovať. Vyberte si študijných partnerov, ktorých pracovnú morálku obdivujete.[3]
 • Snažte sa pracovať s ľuďmi, ktorí sú v matematike zruční. Ak sa pri riešení nejakého problému zasekneš alebo si nebudeš vedieť rady, môžeš ich požiadať o pomoc.[4]


Čítajte, recitujte a kontrolujte. Čítanie, recitovanie a následné preskúšanie materiálu je spoľahlivý spôsob, ako zlepšiť akúkoľvek zručnosť. Keď sa snažíte zlepšiť násobilku, praktizujte metódu čítania, recitovania a opakovania.

 • Aktívne čítajte. Prejdite si tabuľky násobenia a nahlas prečítajte každú odpoveď. Snažte sa premýšľať o základnom koncepte, ktorý sa skrýva za tabuľkami. Napríklad pri čítaní 3 X 5 je 15 premýšľajte o tom, že 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15.[5]
 • Pri čítaní tabuliek násobenia sa zastavte a zopakujte si, čo ste práve prečítali. Napríklad po prečítaní 3 x 5 sa rovná 15 sa zastavte, zdvihnite zrak a povedzte si: „Tri krát päť je pätnásť.“[6]
 • Preskúmajte si materiál, keď skončíte. Pamätajte, že si preverujete to, čo chcete v konečnom dôsledku dosiahnuť, a nie to, čo ste si už zapamätali. Po skončení čítania a recitovania jednej skupiny tabuľky násobenia si na chvíľu tabuľku v krátkosti prečítajte znova.[7]


Otestujte sa. Testovanie sa môže byť účinným spôsobom precvičovania násobenia. Môžete si sami napísať test z náhodných rovníc násobenia. Testy môžete nájsť aj online. Po skončení testovania sa ohodnoťte svoj test. Zistite, v ktorých oblastiach ste najsilnejší a kde by ste sa mohli zlepšiť.[8]

Metóda 2 z 3: Zapamätanie si tabuliek násobenia


Učte sa tabuľky po častiach. Ak sa budete snažiť zapamätať si celú tabuľku násobenia naraz, skončíte frustrovaní. Namiesto toho sa násobilku učte po častiach. Naučte sa dvojky, potom trojky, štvorky atď. Môže byť užitočné vytvoriť si plán. Môžete sa napríklad usilovať o to, aby ste si za šesť týždňov zapamätali tabuľky násobenia od 1 do 5.[9]


Používajte online hry. Na internete nájdete mnoho hier, ktoré vám pomôžu zapamätať si tabuľky násobenia. Najmä mladším deťom môžu pri zapamätávaní násobilky výrazne pomôcť hry na stiahnutie zadarmo. Hry zvyčajne umožňujú nastaviť úroveň obtiažnosti a potom pracovať vlastným tempom.[10]


Vyrobte si kartičky. Flash karty sú klasickou študijnou technikou, ktorá môže pomôcť pri násobení. Jednoducho si vezmete kartičky s indexmi a na jednu stranu napíšete rovnicu (e.g., 3 X 4) a na druhú stranu napíš odpoveď (e.g., 12). Na overenie svojich vedomostí môžete použiť tieto kartičky. Ak nechcete používať fyzické kartičky, existuje veľa programov na stiahnutie, ktoré vám umožnia vytvoriť digitálne kartičky na použitie.[11]

Metóda 3 z 3:Používanie trikov na zapamätanie


Naučte sa trik na násobenie mocniny piatich. Bez ohľadu na to, ako usilovne sa snažíte zapamätať si tabuľky násobenia, pamäť niekedy zlyhá. Aj v tabuľkách násobenia si môžete zapamätať len takú vysokú hodnotu. Pravdepodobne sa vám nepodarí zapamätať si tabuľky násobenia do 26. Existuje niekoľko trikov, ktoré vám pomôžu spomenúť si na základné násobenie v ťažkostiach. Jeden z takýchto trikov zahŕňa násobenie mocnín piatich.

 • Zapamätajte si, že 5 je ekvivalentom 10/2. To znamená, že násobok piatich môžete v hlave vypočítať tak, že toto číslo vynásobíte 10 a potom vydelíte 2. Zapamätajte si, že násobenie číslami 10 je jednoduché, pretože na konci násobeného čísla jednoducho pridáte nulu a nájdete riešenie.[12]
 • Vezmite si napríklad 5 krát 26. Ak chcete zistiť hodnotu v hlave, zapamätajte si, že 26 krát 10 je 260. Vydelte 260 dvoma a dostanete 130. Teda 5 X 26 sa rovná 130.[13]


Vedieť, ako ľahko nájsť násobky deviatich. Existuje aj trik týkajúci sa násobkov 9. Trik spočíva v tom, že si zapamätáte, že 9 je ekvivalentom 10 mínus 1.

 • Vezmite si rovnicu 9 X 24. Keďže 9 sa rovná 10 mínus 1, môžeme rovnicu prepísať ako 24 X (10-1). Rovnicu môžeme ďalej prepísať ako 24 X 10 – 24, pričom využijeme distribučnú vlastnosť matematiky.[14]
 • Je ľahké násobiť mocninami 10. Vieme, že 24 X 10 je 240. Potom odpočítajte 24 a dostanete 216. Preto sa 9 X 24 rovná 216.[15]

 • Dvojnásobné a polovičné čísla na rýchle násobenie. Ak potrebujete rýchlo vynásobiť veľké čísla, môže vám pomôcť zdvojenie a rozpätie čísel. Zdvojnásobením jedného čísla v rovnici a následným znížením druhého čísla na polovicu môžete nájsť odpoveď ručne.

  • Pozrite sa na rovnicu 47 X 24. Zdvojnásobte 47, aby ste dostali 94. Polovičným číslom 24 získate 12. Potom postup zopakujte, aby ste dostali 188 X 6. Potom znova, aby ste získali problém 3 X 376. Tento problém je oveľa jednoduchšie vyriešiť rukou. Odpoveď je 1,128.[16]
  • Ak si s problémom neviete rady, jednoducho zdvojujte a rozpájajte čísla, kým nedostanete jednoduchú rovnicu, ktorú môžete vyriešiť ručne.
 • Odkazy