3 spôsoby, ako zlepšiť zručnosti v rýchlom čítaní

Rýchle čítanie je jednou z mnohých zručností, ktoré môžu zlepšiť vaše čítanie s porozumením a skrátiť čas potrebný na štúdium. Mnohí vedci považujú rýchle čítanie za to isté ako skimming a poukazujú na to, že nemôžete čítať text rýchlo a očakávať rovnaké porozumenie, aké by ste dosiahli, keby ste ho čítali normálnym tempom.[1]
[2]
Skimming je však užitočným nástrojom pri predčítaní a preskúmaní textov, ako aj pri rýchlom získavaní cielených informácií.

Metóda 1 z 3:Zlepšenie techník rýchleho čítania


Pozrite sa na skupiny slov, nie na jednotlivé slová, aj keď to nechcete nerobiť. Ak budete čítať text po jednom slove, potom sa rýchlosť čítania výrazne spomalí. Ak si však zvyknete čítať skupiny alebo časti slov naraz, môžete čítať oveľa rýchlejšie.[3]

 • Začnite tým, že sa pokúsite pozrieť na skupinu troch alebo štyroch slov naraz, potom sa dopracujte k pohľadu na celý riadok slov.
 • Zamerajte sa na slová, ktoré dávajú vete význam, ako sú podstatné mená a slovesá, a menej pozornosti venujte výplňovým slovám, ako sú „A, the, and atď.“
 • Ak chcete zaznamenať najväčšie zlepšenie svojich schopností rýchleho čítania, skombinujte túto techniku s inými technikami rýchleho čítania.


Čítajte rukami. Pomocou prsta sa posúvajte po stránke. Počas čítania pohybujte rukou zľava doprava pod textom, akoby ste ho podčiarkovali. Pohybujte rukou takou rýchlosťou, akou by ste chceli čítať. Môžete začať tým, že budete postupovať o niečo rýchlejším tempom ako pri bežnom čítaní, a pri ďalších čítaniach zrýchľovať.

 • Kým kedysi sa tvrdilo, že toto používanie ruky alebo prsta „vedie“ oko, teraz sa zdá, že prst skôr určuje tempo čítania, než aby viedol jeho dráhu. Je totiž ťažké zrýchliť pohyby očí, ale ľahké zrýchliť pohyby rúk.
 • Na zrýchlenie môžete použiť aj pero alebo iný predmet.


Hľadajte kľúčové slová. Skenovanie je veľmi účinný spôsob získavania odpovedí z textu bez toho, aby ste ho skutočne čítali. Ak presne viete, čo hľadáte – meno, dátum, štatistický údaj alebo konkrétne slovo – môžete ho rýchlo nájsť preskočením veľkých častí textu. Ak chcete skenovať, najprv si predstavte slovo, číslo alebo slovné spojenie, ktoré chcete nájsť. Potom rýchlo prechádzajte očami po texte. Informácie, ktoré hľadáte, by na vás mali vyskočiť.[4]

 • Skúste skenovať rukou alebo perom, najlepšie modrým alebo čiernym perom. Experimentujte s tvarmi, aby ste zistili, ktorý vám prinesie najrýchlejšie výsledky.


Rozdeľte materiál. Jedným z dôvodov, prečo čítate pomaly, je, že sa niekedy musíte zastaviť, aby ste pochopili, čo sa v pasáži hovorí. Možno sa budete musieť vrátiť a znovu si prečítať veci, ktoré ste už prečítali. Aby ste zlepšili svoje rýchle čítanie, snažte sa urobiť prestávku na zamyslenie až na konci čítania (i.e. približne po 15 až 20 minútach) alebo po skončení časti, napríklad kapitoly.[5]

 • Ak chcete skontrolovať porozumenie na konci každého rýchločítania, zapíšte si kľúčové slová alebo jednoducho zhrňte to, čo ste prečítali, v niekoľkých vetách alebo tak, že to niekomu vysvetlíte. Pomôže vám to neustále zlepšovať porozumenie a tiež vám to pomôže lepšie si uchovať informácie.


Pretekajte s hodinami. Čítanie si môžete trénovať rýchlejšie tak, že si budete časovať postup čítania. Začnite tým, že si zistíte svoj základný čas. Nastavte si časovač na pätnásť minút a čítajte rýchlosťou ako zvyčajne. Keď sa časovač vypne, skontrolujte, ako ďaleko ste sa dostali. Nepočítajte slová, len strany alebo odseky. Zaznamenávajte si údaje: môžete si napríklad napísať „15min/6.5 strán.“[6]

 • Skontrolujte, či ste porozumeli textu. Povedzte nahlas, čo ste sa naučili – nemusíte si to zapisovať, len si skontrolujte, či ste si prečítané informácie zapamätali.
 • Na druhý deň si opäť nastavte budík na 15 minút a skúste čítať rýchlejšie. Znovu si zaznamenávajte časy („napríklad 15 min/7 strán“) a kontrolujte, či ste porozumeli.
 • Robte to každý deň alebo 5 dní v týždni, aby ste zlepšili svoje zručnosti. Každé sedenie sa snažte prekonať svoj posledný čas.
 • Ak si všimnete, že vaše porozumenie klesá, možno ste dosiahli svoj vrchol alebo sa musíte zamerať na miernejšie zlepšenie rýchlosti.

Metóda 2 z 3:Vyskúšajte metódu SQR3


preskúmajte text. Pred čítaním si pozrite všetky názvy, nadpisy kapitol/oddielov, podnadpisy a všetky tabuľky, grafy, diagramy, otázky a zhrnutia, ktoré nájdete.[7]

 • Ak čítate text bez týchto vecí, môžete zvážiť prečítanie prvej a poslednej vety každého odseku alebo kapitoly, aby ste získali predstavu o látke, ktorej sa text týka.


Napíšte si otázky. Napíšte si všetky otázky, na ktoré dúfate, že vám čítanie odpovie. Viac pochopíte, ak sa do textu pustíte s vedomím, čo sa chcete naučiť. Ak si nie ste istí, čo sa chcete naučiť, prejdite a otočte každý nadpis kapitoly, názov oddielu atď. do otázky. Skúste odhadnúť, čo vás text naučí: položte si otázku, na ktorú si myslíte, že by text mohol odpovedať.[8]

 • Ak chcete, pridávajte počas čítania ďalšie otázky.


Čítajte alebo prechádzajte text. Skontrolujte si svoje otázky a potom si prečítajte text. Môžete skimovať alebo skenovať, alebo len čítať svojím aktuálne najrýchlejším tempom.[9]

 • V závislosti od dĺžky textu sa môžete rozhodnúť prečítať ho celý, alebo ho môžete čítať po častiach.
 • Pre maximálne porozumenie sa na konci každej časti zastavte a premýšľajte o tom, čo ste prečítali. Odpovedzte na otázku, ak to dokážete.
 • Aby ste dosiahli maximálnu rýchlosť, odpovedajte na otázky až po prečítaní celého textu.


Recitujte odpovede. Teraz, keď ste prečítali, by ste mali byť schopní odpovedať na otázky, ktoré ste si položili. Odpovedzte na všetky otázky, ktoré ste si prečítali. Nemusíte si ich zapisovať (pokiaľ to nie je vaša úloha), stačí ich nahlas predniesť.[10]

 • Ak robíte pauzy po každej časti, uistite sa, že dokážete odrecitovať odpoveď na danú časť predtým, ako prejdete na ďalšiu. Ak sa vám to nepodarí, vráťte sa späť a prečítajte si ju znova.
 • Ak máte pocit, že ste urobili chybu pri formulovaní jednej z otázok, preformulujte ju tak, aby ste na ňu mohli odpovedať.


Preštudujte si text. Posledné „R“ v SQR3 je „review“, ktoré vám pomôže udržať si informácie, ktorým ste porozumeli. Vráťte sa k otázkam, na ktoré ste odpovedali, a zistite, či na ne ešte dokážete odpovedať z pamäti.[11]

 • Ak to nedokážete, prečítajte si danú časť znova, kým to nedokážete.

Metóda 3 z 3:Nastavenie sa na úspech


Rozšírte si slovnú zásobu. Naraziť na slová, ktoré nepoznáte, je jedným z veľkých trápení pri rýchlom čítaní.[12]
Pravdepodobne sa zaseknete na slovách s významom, ktorý nepoznáte, a pravdepodobne vám uniknú kľúčové informácie. Ak si chcete rozšíriť slovnú zásobu, čítajte viac. Keď neviete nejaké slovo, vyhľadajte si ho.

 • Ak čítate text určitého žánru, napríklad lekársku učebnicu, pomôže vám, ak si pred začatím čítania naštudujete žargón tohto žánru(špeciálne slová, ktoré sa zvyčajne používajú len v tomto odbore).
 • Široké čítanie v oblastiach, ktoré vás zaujímajú, rozšíri vašu slovnú zásobu.


Vyberte si strategické texty. Pretože pri čítaní závratnou rýchlosťou budete vždy obchodovať s časťou svojho porozumenia, možno si budete chcieť ušetriť rýchle čítanie na texty, ktoré sú trochu ľahké alebo z ktorých nebudete skúšaní. Môžete sa napríklad rozhodnúť pre rýchle čítanie knihy, ktorá je napísaná pre mladých dospelých. Alebo si môžete rýchlo prečítať knihu, ktorú potrebujete prečítať na hodinu, ale ktorá nebude na žiadnych skúškach alebo testoch. Ďalšou dobrou voľbou na rýchle čítanie by mohol byť text, ktorý ste už čítali a ktorý by ste si chceli zopakovať.

 • Vyhnite sa rýchlemu čítaniu textov, ktoré naozaj potrebujete poznať, napríklad materiálov, z ktorých budete skúšaní.
 • Vyhýbajte sa rýchlemu čítaniu textov, ktoré si vyžadujú, aby ste počas čítania subvokalizovali alebo analyzovali, ako napríklad poézia alebo beletria. Uniknú vám najdôležitejšie informácie.[13]

 • Urobte si poznámky. Ak je vaším cieľom porozumenie, potom je najlepším nástrojom spracovanie toho, čo ste práve napísali. Po skončení rýchločítania textu si nájdite čas na zamyslenie sa nad ním. Zaznamenávajte si kľúčové myšlienky, diskutujte o nich s priateľom alebo si len voľne napíšte svoje dojmy.

  • Nerobte si značky ani nezvýrazňujte text – narúša to vaše rýchle čítanie a môže vás to rozptyľovať od informácií, ktoré sa snažíte absorbovať.
  • Čítajte každý deň, pretože to vám pomôže rýchlejšie čítať. A uistite sa, že na hodine počúvate učiteľa.
 • Odkazy