3 spôsoby, ako zmeniť životy ľudí k lepšiemu

Nemusíte nastoliť svetový mier, aby ste niekomu zmenili život. Jednoduché prejavy láskavosti a dobré správanie môžu niekomu výrazne zlepšiť deň, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá. Najjednoduchšími spôsobmi, ako zmeniť svet k lepšiemu, sú emocionálna podpora a darovanie peňazí tým, ktorí to potrebujú. Ak chcete byť priamejší, hľadajte príležitosti na obranu a postavenie sa za ľudí, ktorí sa stali obeťou. A nakoniec, ak chcete byť aktívnejší, zvážte, či by ste sa nemali pozrieť na spôsoby, ako zlepšiť svoj vlastný život k lepšiemu. Keď sa ostatní cítia dobre, aj vy sa cítite dobre!

Metóda 1 z 3:Byť emocionálnou a finančnou oporou


Pripomeňte druhým, že ste im emocionálne k dispozícii. Pripomínajte svojim priateľom a členom rodiny, že ste tu pre nich, aj keď nemôžete urobiť nič, aby ste fyzicky zmenili ich problém alebo situáciu. Keď niekoho utešujete, pripomeňte mu, že má kontrolu nad rozhodnutiami, ktoré robí, a že ho budete podporovať bez ohľadu na to, čo sa stane.[1]

 • Povedzte napríklad niečo také: „Viem, že teraz prechádzaš ťažkým obdobím, a chcel som, aby si vedel, že som tu pre teba, ak budeš niečo potrebovať.“
 • Uistite sa, že sa daná osoba cíti milovaná a potvrdená a že vie, že sa na vás môže v prípade potreby obrátiť.
 • Pri poskytovaní emocionálnej podpory sa snažte vcítiť do druhých. Veľakrát môžete niekomu zmeniť život k lepšiemu len tým, že mu pripomenete, že nie je sám.


Pochváľte niekoho, aby sa cítil dobre. Nájdite si minútu zo svojho dňa a pochváľte niekoho, či už je to priateľ, člen rodiny alebo cudzí človek. Dajte im vedieť, že ich oblečenie vyzerá fantasticky, alebo im zablahoželajte k nedávnemu úspechu. Aj keď ide o krátku konverzáciu, ľahko môžete niekomu zlepšiť život tým, že mu dáte najavo, že je talentovaný a krásny.[2]

 • Napríklad sa zmiente o tom, že sa vám páči niekoho oblečenie alebo účes, ak naňho náhodou narazíte.
 • Nezamieňajte si komplimenty s mačacími volaniami. Ak by váš kompliment skončil objektivizáciou príjemcu, nehovorte nič.


Povedzte niekomu, ako veľmi vám na ňom záleží. Pripomeňte svojim priateľom a rodine, akí sú dôležití, jednoduchým vyhlásením alebo gestom. Ak sa cítite mimoriadne kreatívne, pošlite niekomu pohľadnicu so správou, ktorá hovorí, ako veľmi ho máte radi. Ak hľadáte jednoduchý spôsob, ako niekomu zmeniť život k lepšiemu, dajte mu najavo, ako si ho ceníte a ako je vo vašom živote nenahraditeľný.[3]

 • Ak napríklad pripravujete pohľadnicu, napíšte niečo takéto: „Ahoj! Chcel som ti len povedať, ako veľa pre mňa znamenáš. Mám ťa veľmi rád a som vďačný, že ťa mám vo svojom živote!“
 • Ak sa s niekým rozprávate, zvážte, či nepoviete niečo také: „Viem, že to nehovorím dosť často, ale chcel som ti povedať, že pre mňa veľa znamenáš. Ďakujem, že ste v mojom živote!“


Vykonajte jeden skutok láskavosti pre cudzinca každý deň. Zvyknite si každý deň robiť ohľaduplné veci, či už ide o malý alebo veľký čin. Ak vstupujete do rušnej budovy, skúste podržať dvere osobe za vami. Ak sa cítite mimoriadne štedrí, zaplaťte za nápoj ďalšej osobe v rade.[4]

 • Skúste to urobiť v reštaurácii pri ceste vpred. Niekedy sa môže stať, že ľudia začnú platiť za osobu za nimi.[5]


Darujte niekomu, kto sa nachádza v ťažkej finančnej situácii. Hľadajte príležitosti, ako pomôcť druhým v ťažkých chvíľach, či už ide o zdravotné alebo pracovné problémy. Aj keď ide o malú sumu peňazí, dajte niekomu najavo, že vám na ňom záleží a že na neho myslíte tým, že mu dáte nejakú hotovosť alebo šek. Poskytnutím finančnej podpory v ťažkom období určite pozitívne ovplyvníte.[6]

 • Ak niekto nechce, aby ste mu dali peniaze, rešpektujte jeho želanie a namiesto toho mu poskytnite emocionálnu podporu.
 • Nezamieňajte si finančné dary s finančnou závislosťou. Napríklad je síce pekné pomôcť niekomu zaplatiť nájomné počas finančne ťažkého obdobia, ale nie je zdravé ani spravodlivé, aby sa táto osoba spoliehala na to, že jej v budúcnosti zaplatíte účty.


Sponzorujte znevýhodnené dieťa, aby ste zlepšili jeho život. Spolupracujte s charitatívnou organizáciou, ktorá poskytuje chudobným deťom na celom svete finančné prostriedky potrebné na zdravý a fungujúci život. Aj keď sa so svojím sponzorovaným dieťaťom nikdy osobne nestretnete, mesačný príspevok umožní dieťaťu spoznať, že niekomu na ňom záleží. Keď menej šťastným deťom zabezpečíte lepší život, nezmerateľne meníte ich životy k lepšiemu.[7]

 • Ak sa pozriete na internet, nájdete niekoľko organizácií, ktoré vám pomôžu sponzorovať dieťa.

Metóda 2 z 3: Postaviť sa za iných


Ozvite sa, keď niekto je šikanovaný. Konajte, keď vidíte, že sa niekto vysmieva. Namiesto toho, aby ste sa uspokojili, bráňte obeť tým, že jej vyjadríte podporu.[8]
Ak chcete dosiahnuť ďalší bod, konkrétne vyzvite šikanujúcich na ich toxické správanie. Tým, že sa zastávate obetí, dávate im najavo, že na nich záleží, čo pozitívne zmení ich život.[9]
Dôveryhodný zdroj
Časopis Greater Good
Časopis vydávaný vedeckým centrom Greater Good na Kalifornskej univerzite v Berkeley, ktoré využíva vedecký výskum na podporu šťastnejšieho života
Prejsť na zdroj

 • Ak sa napríklad šikanista na niekoho vysmieva pre jeho fyzický vzhľad, povedzte niečo také: „Prestaň s tým! Nemáš právo takto hovoriť s ľuďmi.“
 • Ak ste v škole a vidíte, že niekoho šikanujú, neváhajte požiadať o pomoc dospelého.[10]
 • To platí aj pre kyberšikanu. Ak vidíte, že sa na internete deje šikanovanie, vždy, keď je to možné, použite funkciu „nahlásiť“, aby ste moderátorovi alebo administrátorovi online oznámili, čo sa deje.
 • Ak sa obávate, že obeť šikanovania má samovražedné sklony, určite sa ozvite.[11]
  Dôveryhodný zdroj
  HelpGuide
  Nezisková organizácia zameraná na poskytovanie bezplatných, na dôkazoch založených zdrojov v oblasti duševného zdravia a wellness.
  Prejsť na zdroj


Skôr ako začnete konať, opýtajte sa iných ľudí, ako im môžete pomôcť. Porozprávajte sa s obeťou, aby ste zistili, ako sa cíti, a opýtajte sa jej, ako chce postupovať ďalej. Niekedy sa to, čo si myslíte, že človek potrebuje, môže veľmi líšiť od toho, čo skutočne potrebuje. Komunikujte s obeťou otvorene a s rešpektom a rešpektujte jej želanie, ak nechce, aby ste konali.[12]
Dôveryhodný zdroj
Časopis Greater Good
Časopis vydávaný vedeckým centrom Greater Good na Kalifornskej univerzite v Berkeley, ktoré využíva vedecký výskum na podporu šťastnejšieho života
Prejsť na zdroj

 • Ak sa napríklad snažíte byť spojencom príslušníka marginalizovanej skupiny, spýtajte sa danej osoby, či náhodou v minulosti nepovedala alebo neurobila niečo, čo by bolo vo svojej podstate predsudkom.


Zúčastnite sa pokojný protest na obranu práv iných. Hľadajte príležitosti na protest proti problémom alebo nespravodlivosti vo vašej komunite. Pokojne sa postavte do davu, aby ste dali najavo svoj nesúhlas s nespravodlivým zaobchádzaním s ostatnými. Pripojením sa k pokojnému protestu zároveň demonštrujete silu a podporu v počte.[13]

 • Tým, že dáte ľuďom najavo, že majú vašu neochvejnú podporu, dáte im najavo, že na nich záleží.

Metóda 3 z 3:Zlepšenie vlastného života


Myslite pozitívne na nadchádzajúci deň. Prinúťte sa po prebudení myslieť optimisticky a vypracujte si približný plán, ako chcete, aby váš deň prebiehal. Snažte sa počas dňa vytvoriť čo najšťastnejšiu a najpríjemnejšiu verziu seba samého tým, že ráno začnete pozitívnymi vibráciami.[14]

 • Ak napríklad prechádzate okolo niekoho, komu niečo spadlo, namiesto toho, aby ste prešli okolo neho, venujte mu chvíľu pomoci. Tým, že niekomu dáte najavo, že na ňom záleží, zmeníte jeho život malým, ale pozitívnym spôsobom.


Dostatok spánku každý večer, aby ste sa cítili nabití energiou. Buďte najlepšou verziou seba samého tým, že budete mať dostatok spánku. Aj keď ste nedosiahli všetko, čo ste chceli dokončiť, snažte sa spať dostatočne, aby ste sa na druhý deň necítili ospalí.[15]
Dospelí všetkých vekových kategórií potrebujú aspoň 7 hodín spánku, zatiaľ čo dospievajúci potrebujú aspoň 8 hodín.[16]
Dôveryhodný zdroj
HelpGuide
Nezisková organizácia zameraná na poskytovanie bezplatných zdrojov duševného zdravia a wellness založených na dôkazoch.
Prejsť na zdroj

 • Ak sa necítite svieži a pripravení čeliť dňu, potom bude oveľa ťažšie zlepšiť deň niekomu inému.


Stanovte si praktické ciele pre svoj život, na ktorom môžete pracovať. Vyhnite sa tomu, aby ste si nastavili latku príliš vysoko. Aj keď chcete vo svojom živote vidieť zmenu, nemôžete očakávať, že sa niečo stane zo dňa na deň. Buďte k sebe láskaví tým, že si stanovíte primerané ciele a povzbudíte k tomu aj ostatných.[17]

 • Ak sa napríklad snažíte schudnúť, nestanovujte si cieľ schudnúť 50 libier (23 kg) za jeden týždeň.

 • Priznajte druhým, keď sa mýlite. Dajte ľuďom vedieť, keď ste urobili chybu alebo ste niečo povedali nesprávne, ospravedlňte sa a priznajte si svoju chybu. Keď prejavujete pokoru, dávate najavo, že si vážite svoj vzťah s druhým človekom. Okrem toho sa pokúste zúčastniť zdravého dialógu o tom, čo ste urobili zle a ako sa môžete v budúcnosti zlepšiť, aby ste sa mohli zmeniť k lepšiemu.[18]

  • Keď sa ospravedlníte, dáte druhým najavo, že ich pocity sú platné a dôležité. Vďaka tomu sa ľudia cítia viac ocenení a rešpektovaní.
 • Odkazy