3 spôsoby, ako znížiť daň zo samostatnej zárobkovej činnosti

Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, možno už viete, že zo svojich príjmov nakoniec zaplatíte vyššiu daň, ako keby ste dostávali plat alebo mzdu. Ak ste zamestnancom, spoločnosť, pre ktorú pracujete, platí časť vašich daní zo sociálneho a zdravotného poistenia. Ak ste však samostatne zárobkovo činná osoba, musíte si celý účet uhradiť sami. Existujú však legitímne spôsoby, ako si znížiť daň zo samostatnej zárobkovej činnosti odložením príjmu a maximalizovaním odpočtov. Ak dosahujete pomerne vysoký príjem, môžete si daň zo samostatnej zárobkovej činnosti znížiť aj založením spoločnosti typu S a vyplácaním si mzdy a dividend.[1]

Metóda 1 z 3: Uplatnenie všetkých dostupných odpočtov

Počas celého roka si uchovávajte účtenky za podnikateľské výdavky. Všetky nákupy, ktoré uskutočníte na účely podnikania, si môžete odpočítať z daní. Tieto odpočty znižujú váš zdaniteľný príjem, čo následne znižuje výšku dane, ktorú platíte.[2]
Dôveryhodný zdroj
Daňový úrad
U.S. vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho daňového zákonníka
Prejsť na zdroj

 • Aby bol výdavok na podnikanie odpočítateľný, musí byť „bežný a primeraný“.“ Ak by rozumná osoba vo vašom odbore urobila tento nákup, zodpovedá to definícii. Ak ste napríklad spisovateľ na voľnej nohe, ktorý pripravuje články pre internet, prenosný počítač by bol bežným a primeraným výdavkom.
 • Ak niečo používate na podnikateľské aj osobné účely, môžete si odpočítať len tú časť, ktorú používate na podnikanie. Ak napríklad prijímate služobné hovory na svojom osobnom mobilnom telefóne, určte, aké percento používania vášho telefónu je služobné. Ak 25 % času stráveného telefonovaním strávite obchodnými hovormi, môžete si odpočítať 25 % z účtu za telefón.

Udržiavajte samostatný bankový účet a zabezpečte si automatické vedenie záznamov. Najjednoduchší spôsob, ako sa uistiť, že využívate všetky možné odpočty, je používať samostatný bankový účet výlučne na podnikateľské príjmy a výdavky.[3]

 • Na otvorenie bankového účtu pre obchodné transakcie si nemusíte vybaviť osobitné daňové identifikačné číslo. Môžete si ho jednoducho otvoriť na vlastné meno.
 • Keď máte samostatný podnikateľský bankový účet, môžete ho prepojiť s účtovným softvérom, ako je napríklad QuickBooks, aby sa výdavky automaticky zaznamenávali a aby vám neunikol ani jeden odpočet.
 • Stále by ste mali uchovávať papierové účtenky alebo ich skenovať do účtovného programu, ak je táto možnosť k dispozícii.

Uplatnenie odpočtu na domácu kanceláriu. Ak pracujete výlučne z domu, možno už poznáte odpočet na home office. Odpočet na domácu kanceláriu si však môžete uplatniť aj vtedy, ak podnikáte mimo svojho domova.[4]
Dôveryhodný zdroj
Vnútorný daňový úrad
U.S. vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho daňového zákonníka
Prejsť na zdroj

 • Vaša domáca kancelária musí byť vaším hlavným miestom podnikania. Nemusí to byť jediné miesto, kde sa stretávate s pacientmi alebo klientmi. Ak ste napríklad masér a máte domáce masážne štúdio, ale chodíte masírovať aj ku klientom domov, môžete si aj tak odpočítať domáce pracovisko za štúdio.
 • Časť vášho domu, v ktorej sa nachádza vaša domáca kancelária, sa musí pravidelne a výlučne používať na podnikanie. Napríklad, ak ste spisovateľ na voľnej nohe, nemohli by ste si uplatniť odpočet na domácu kanceláriu v jedálni, pretože pracujete od stola v jedálni, ak stôl v jedálni používate aj na rodinné jedlá.

Odpočítajte si polovicu dane zo samostatnej zárobkovej činnosti. Ako zamestnancovi sa vám z výplaty strháva daň zo sociálneho a zdravotného poistenia. Zamestnávateľ za vás platí rovnakú sumu daní zo sociálneho a zdravotného poistenia. Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, platíte časť za zamestnanca aj za zamestnávateľa.[5]
Dôveryhodný zdroj
Daňový úrad
U.S. vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho daňového zákonníka
Prejsť na zdroj

 • Daňový úrad považuje zamestnávateľskú časť daní zo samostatnej zárobkovej činnosti za podnikateľské výdavky, takže si ich môžete odpočítať z daní.
 • Tým sa priamo nezníži výška dane, ktorú platíte. Funguje to ako akýkoľvek iný odpočet, ktorý znižuje váš zdaniteľný príjem.

Znížte si zdaniteľný príjem odpočítaním nákladov na zdravotné poistenie. Ako samostatne zárobkovo činná osoba si môžete odpočítať 100 % poistného, ktoré platíte na zdravotné poistenie. Podobne ako pri iných odpočtoch, ani tento odpočet priamo neznižuje daň zo samostatnej zárobkovej činnosti, ale znižuje váš zdaniteľný príjem.[6]
Dôveryhodný zdroj
Daňový úrad
U.S. vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho daňového zákonníka
Prejsť na zdroj

 • Náklady na poistné si môžete odpočítať v plnej výške aj v prípade, že v tej istej poistnej zmluve je zahrnutý aj váš manžel/manželka alebo nezaopatrené osoby.
 • Existujú obmedzenia, či si môžete odpočítať poistné. Ak si nie ste istí, či máte nárok na tento odpočet, poraďte sa s daňovým odborníkom.

Metóda 2 z 3:Odkladanie príjmov

Skontrolujte si svoje daňové pásmo v poslednom štvrťroku každého roka. Daňový úrad každoročne upravuje daňové pásma o infláciu. Vaše daňové pásmo sa môže zmeniť aj v závislosti od toho, koľko peňazí ste zarobili počas roka.[7]

 • Aktualizované informácie o daňovom pásme nájdete na stránke irs.gov alebo všeobecným vyhľadávaním na internete. Ak získate informácie z iného zdroja ako irs.gov, skontrolujte ich zdroj a stránku „o“ webovej stránky, aby ste sa uistili, že informácie sú legitímne.
 • Porovnajte daňové pásma s odhadovaným zdaniteľným príjmom za rok, aby ste zistili, kam by ste mohli patriť. Na internete existujú daňové kalkulačky, ktoré vám pomôžu odhadnúť váš zdaniteľný príjem na základe vášho hrubého príjmu, odpočítateľných položiek a ďalších informácií.

Odložte fakturáciu, aby ste odložili príjem do nasledujúceho roka. Ak sa blížite k tomu, aby ste sa dostali do vyššieho daňového pásma, môžete príjem odložiť na nasledujúci rok. Aj keď v istom zmysle len odďaľujete nevyhnutné, môžete znížiť svoje celkové daňové zaťaženie tým, že neprijmete platbu za tovar alebo služby až do januára.[8]

 • Ak ste už poslali faktúru, zavolajte klientom a spýtajte sa ich, či platbu odložia na január. Mnohí klienti budú radi, že budú mať počas sviatkov o jeden účet menej.
 • Ak dostanete zaplatené za výrobok alebo službu pred koncom roka, stále sa to považuje za zdaniteľný príjem – bez ohľadu na to, či sú peniaze vo vašom vlastníctve. To isté platí, ak dostanete šek od klienta v decembri, ale šek preplatíte až v januári.[9]
  Dôveryhodný zdroj
  Internal Revenue Service
  U.S. vládny orgán zodpovedný za správu federálneho daňového zákonníka
  Prejsť na zdroj

Prispievajte do systému 401(k). Ako živnostník si môžete otvoriť vlastný program 401(k) a pravidelne prispievať. Tieto príspevky môžete použiť na odloženie príjmu, aby ste z neho nemuseli platiť dane v roku, keď ho získate.[10]

 • Príspevky z príjmu pred zdanením znižujú váš zdaniteľný príjem, čo následne znižuje vaše celkové daňové zaťaženie.
 • Ako živnostník si môžete uplatniť rovnaký odpočet ako zamestnanec spoločnosti. Môžete tiež využiť „príspevok na rozdelenie zisku“, ktorý vám umožňuje prispieť až 25 percentami vašej hrubej odmeny. Daňový úrad IRS každoročne stanovuje maximálne prahové hodnoty.

Metóda 3 z 3:Vytvorenie spoločnosti typu S

Poraďte sa s právnikom alebo daňovým poradcom. V mnohých prípadoch môžete registráciou znížiť svoje daňové náklady. Vytvorenie spoločnosti však nemusí byť vo vašej konkrétnej situácii výhodné. Advokát alebo daňový poradca vám môže dať istotu.[11]

 • Ak nevydelávate podstatnú sumu peňazí, založenie S-korporácie môže stáť viac, ako ušetrí. Ak však zarábate 100 000 USD alebo viac, spoločnosť typu S vám môže poskytnúť značné úspory na dani zo samostatnej zárobkovej činnosti.
 • Založenie spoločnosti typu S je pomerne jednoduché a zvyčajne môžete tento proces dokončiť sami. Nemusíte nevyhnutne potrebovať právnika, aby pre vás vytvoril firemné dokumenty.

Vyberte si jedinečný názov firmy. Keď si založíte firmu, musíte si zaregistrovať obchodné meno v štáte, v ktorom žijete. Názov nemôže byť rovnaký alebo podobný názvu iného podniku registrovaného vo vašom štáte.[12]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Správa malých podnikov
U.S. vládna agentúra zameraná na podporu malých podnikov
Prejsť na zdroj

 • Vymyslite si niekoľko názvov pre prípad, že by niektorý z nich nebol k dispozícii. Ak ponúkate služby, napríklad písanie na voľnej nohe, možno budete chcieť používať len svoje vlastné meno.
 • Štátny tajomník vášho štátu spravuje databázu podnikov registrovaných vo vašom štáte. Vyhľadajte na internete „databázu obchodných názvov“ s názvom vášho štátu, aby ste našli webovú stránku. Vyhľadajte názov, ktorý ste vymysleli, aby ste sa uistili, že nie je obsadený.

Kompletné zakladajúce dokumenty. Vo väčšine štátov sú k dispozícii formuláre, ktoré môžete vyplniť a použiť na založenie podniku. K dispozícii sú aj formuláre dostupné online alebo v knihách právnych formulárov v obchodoch s kancelárskymi potrebami.[13]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Správa pre malé podniky
U.S. vládna agentúra zameraná na podporu malých podnikov
Prejsť na zdroj

 • Na webovej stránke štátneho tajomníka vášho štátu nájdete zoznam konkrétnych dokumentov, ktoré sú potrebné na založenie vašej firmy. Budete musieť predložiť kópie týchto dokumentov úradu štátneho tajomníka.
 • Ak použijete formuláre, ktoré ste našli na internete alebo v knihe, uistite sa, že sú platné vo vašom štáte. Môžete sa informovať u niekoho na úrade štátneho tajomníka vášho štátu alebo požiadať právnika, aby ich preskúmal.

Podajte svoje dokumenty na štátnom sekretariáte vášho štátu. Po podaní dokumentov a zaplatení poplatkov za podanie žiadosti bude vaša firma oficiálne zaregistrovaná pod názvom, ktorý ste si vybrali. Poplatky za podanie sa v jednotlivých štátoch a v závislosti od typu vašej firmy líšia, ale zvyčajne sa pohybujú okolo 300 USD.[14]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Správa malých podnikov
U.S. vládna agentúra zameraná na podporu malých podnikov
Prejsť na zdroj

 • V závislosti od povahy vášho podnikania sa možno budete musieť zaregistrovať aj na iných štátnych úradoch. Ak ste napríklad nezávislý masér, možno budete musieť zaregistrovať svoju registrovanú spoločnosť v štátnej agentúre, ktorá udeľuje licencie masérom.

Získajte identifikačné číslo zamestnávateľa (EIN) od daňového úradu. Ako živnostník ste zahrnuli svoje príjmy z podnikania do svojich osobných daní. Teraz, keď ste zaregistrovali svoju firmu, je to samostatný subjekt, takže bude potrebovať samostatné daňové identifikačné číslo.[15]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Správa malých podnikov
U.S. vládna agentúra zameraná na podporu malých podnikov
Prejsť na zdroj

 • Daňový úrad IRS vydáva identifikačné čísla EIN bezplatne. Môžete ho získať online na adrese https://sa.www4.irs.gov/modiein/individual/index.jsp. Ak oň požiadate online, číslo dostanete okamžite.
 • Číslo EIN potrebujete nielen na podanie daňového priznania, ale aj na otvorenie bankového účtu na meno vašej spoločnosti.

Zvoľte si štatút právnickej osoby na daňovom úrade IRS. Ak chcete získať všetky daňové výhody korporácie, musíte vyplniť formulár 2553 na daňovom úrade a zvoliť si štatút korporácie. Vyplňte a podajte tento formulár hneď, ako získate EIN pre svoju spoločnosť.[16]
Dôveryhodný zdroj
Vnútorný daňový úrad
U.S. vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho daňového zákonníka
Prejsť na zdroj

 • Formulár si môžete stiahnuť na adrese https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f2553.pdf.
 • Vyplácajte si primeraný plat. Po založení spoločnosti S-korporácie sa zapíšte na výplatnú listinu a určte, koľko si môžete za svoju prácu zaplatiť. Jediným obmedzením IRS je, že vaša odmena sa musí považovať za primeranú vo vzťahu k práci, ktorú vykonávate, a k povolaniu, ktoré vykonávate.[17]
  Dôveryhodný zdroj
  Daňový úrad
  U.S. Vládna agentúra zodpovedná za správu federálneho daňového zákonníka
  Prejsť na zdroj

  • Z výplaty vám budú zrážané dane, čo je rovnaké, ako keby ste boli zamestnaní v inej spoločnosti. Z tohto príjmu nebudete platiť dane z príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti, pretože ste teraz zamestnaný vo svojej spoločnosti.
  • Keď sa zaradíte na výplatnú listinu a budete si vyplácať mzdu, bude pre vás dôvodom na podanie daňového priznania zo mzdy štátnej a federálnej vláde.
 • Odkazy