3 spôsoby, ako znížiť právne riziká pri zverejňovaní firemných správ na internete

Používanie internetu môže byť skvelým spôsobom, ako rýchlo zverejniť informácie o vašej spoločnosti, ale prináša so sebou značné právne riziká. Vo všeobecnosti sa každá webová stránka alebo účet na sociálnych sieťach, ktoré máte pre svoju spoločnosť, považuje za marketingový nástroj a na internete platia rovnaké pravidlá, aké by sa vzťahovali na fyzické s. Musíte sa tiež vyhnúť porušovaniu práv duševného vlastníctva alebo porušovaniu zákonov proti ohováraniu a urážke na cti. Právne riziká pri zverejňovaní firemných správ na internete môžete znížiť prísnymi zásadami zverejňovania a starostlivými postupmi kontroly.[1]

Metóda 1 z 3: Predchádzanie nepravdivej alebo zavádzajúcej reklame

Vyhnite sa titulkom, ktoré lákajú na kliknutie. Ak ste si niekedy pozreli niekoľko minút trvajúce video, pretože titulok sľuboval, že ide o „najúžasnejšiu vec, ktorú dnes uvidíte“, a potom ste boli sklamaní, potom chápete základný účel takzvaných click-bait titulkov.[2]

 • Problém s používaním takýchto druhov titulkov pri zverejňovaní firemných noviniek spočíva v tom, že z právneho hľadiska sa firemné novinky zverejnené na webovej stránke alebo prostredníctvom účtov na sociálnych sieťach považujú za marketingový alebo reklamný materiál.
 • Keďže podstatou click-bait titulkov je zavádzanie čitateľa alebo diváka, aby kliknutím na titulok niečo čítal alebo sledoval, ich používanie sa môže považovať za porušenie federálnych zákonov zakazujúcich nepravdivú alebo klamlivú reklamu.
 • Platí to najmä vtedy, ak inzerujete predaj, lotériu alebo inú špeciálnu udalosť. Hoci federálny zákon dáva priestor na hyperbolu – a mnohé click-bait titulky nie sú ničím iným ako ňou – uistite sa, že titulok nesľubuje čitateľovi alebo divákovi niečo, čo nemôžete splniť.

Overovanie faktov pri tvrdeniach o konkurencii. Vždy, keď sa vyjadrujete o inej spoločnosti, napríklad porovnávate svoje ceny s jej cenami, uistite sa, že tvrdenie, ktoré uvádzate, je presné a že máte dôkazy, ktoré ho potvrdzujú.[3]
[4]
Dôveryhodný zdroj
Americká advokátska komora
Popredná profesijná organizácia právnikov a študentov práva
Prejsť na zdroj

 • V ideálnom prípade by ste mali mať písomné potvrdenie o informáciách, ktoré používate vo svojom príspevku, a tieto informácie uchovávať po neurčitú dobu. Pravda je absolútnou obranou proti tvrdeniu o nepravdivej alebo zavádzajúcej reklame, ktoré je voči vám vznesené.
 • V prípade, že druhá spoločnosť spochybní vaše správy alebo bude tvrdiť, že vaše informácie o nej sú nepravdivé alebo zavádzajúce, máte k dispozícii písomné dôkazy, ktorými môžete svoje tvrdenie podložiť.
 • Majte na pamäti, že dátum príspevku a tvrdenie o vašom konkurentovi by mali byť jasne datované. Tieto veci sa môžu časom meniť a informácie nemusia byť platné mesiac alebo dokonca týždeň po tom, čo ste ich zverejnili.
 • Zároveň, najmä ak zverejňujete svoje novinky na účte na sociálnych sieťach, príspevok môže zdieľať niekto, kto sleduje váš účet dlho po tom, ako je informácia relevantná.

Získajte povolenie na potvrdenia alebo referencie. Ak do vašej predajne príde známa osobnosť a nadchne sa pre váš výrobok, môžete byť nadšení z obchodu, ktorý môžete vytvoriť tým, že svetu oznámite, že táto slávna osoba u vás nakupuje – ale získanie jej súhlasu na použitie jej mena alebo podobizne je nevyhnutné na zníženie právneho rizika.[5]
[6]
Dôveryhodný zdroj
Americká advokátska komora
Popredná profesijná organizácia právnikov a študentov práva
Prejsť na zdroj

 • Majte na pamäti, že ak vidíte v podpore niekoho hodnotu – aj keď nie je obzvlášť slávny – pravdepodobne chápe aj hodnotu publicity a nemusí byť ochotný dať vám povolenie zadarmo.
 • To isté nemusí nevyhnutne platiť pre informácie uvádzané inde. Ak napríklad časopis urobí rozhovor s celebritou, ktorá tvrdí, že je závislá na koláčikoch, ktoré predávate vo svojej pekárni, môžete túto informáciu opätovne uverejniť alebo zdieľať na svojej webovej lokalite alebo prostredníctvom svojich účtov na sociálnych sieťach bez toho, aby ste najprv získali povolenie od celebrity – len sa uistite, že ste správne uviedli zdroj.
 • Majte na pamäti, že povolenie potrebujete aj v prípade, že daná osoba nie je slávna alebo známa v miestnej komunite. V prípade komentárov alebo podobných kariet v kamennom obchode uveďte vyhlásenie, že zaslané komentáre môžu byť opätovne publikované alebo použité v s.
 • Ak na svojom webovom sídle alebo na účtoch sociálnych médií povoľujete komentáre, uvedením vyhlásenia o tom, že komentáre môžu byť citované, opätovne uverejnené alebo použité v s, môžete znížiť riziko, že vás niekto zažaluje za použitie jeho mena bez jeho súhlasu.

Uveďte obmedzenia alebo obmedzenia vopred. Ak niečo zverejníte online, je to tam v skutočnosti navždy. Znamená to, že ľudia môžu váš príspevok prvýkrát vidieť mesiace – alebo dokonca roky – po tom, ako už prestane platiť.[7]

 • Dávajte si pozor na používanie fráz ako „len dnes“, ktoré môžu byť v online svete nejasné. Vždy, keď niekto uvidí slovo „dnes“, prirodzene predpokladá, že to znamená ten deň. Nemusia hľadať inde, aby našli dátum na príspevku.
 • V prípade výpredajov alebo iných ponúk, ktoré budú trvať len obmedzený čas, uveďte v prvom riadku svojej kópie celý dátum platnosti ponuky vrátane roku.
 • Môžete napríklad napísať: „4. mája 2015 využite 50-percentnú zľavu na akýkoľvek tovar súvisiaci s Hviezdnymi vojnami.“ Ak sa váš príspevok bude v nasledujúcom roku opätovne šíriť, nedôjde k nejasnostiam, kedy sa zľava uplatňovala.

Dodržiavajte podmienky používania webových stránok. Siete sociálnych médií a blogovacie webové stránky majú podmienky, ktoré upravujú, ako môžu podniky zverejňovať firemné novinky a inzerovať ostatným používateľom.[8]

 • Ak na sociálnych sieťach zverejňujete súťaž alebo lotériu, skontrolujte podmienky a pravidlá, aby ste zistili, aké pravidlá a odmietnutie zodpovednosti sa vyžadujú.
 • Niektoré stránky výslovne upravujú reklamu vrátane zákazu šírenia nevyžiadaných súkromných správ používateľom alebo organizovania súťaží či propagačných akcií, ktoré by si vyžadovali, aby používatelia porušili podmienky stránky, aby sa na nich mohli zúčastniť.
 • Ak používate aplikáciu alebo službu tretej strany na prístup k príspevkom a ich šírenie na viacerých účtoch sociálnych médií, ste zodpovední za to, aby táto služba neporušovala podmienky používaných sociálnych sietí.
 • Podmienky na sociálnych sieťach môžu byť prínosom aj pre vás a vašu firmu. Dávajte si pozor na účty, ktoré sa vydávajú za vašu firmu alebo sú podobne mätúce ako názov vašej firmy. Väčšina sociálnych sietí má pravidlá, ktoré to zakazujú, a môžete dosiahnuť zrušenie účtu.

Metóda 2 z 3:Rešpektovanie duševného vlastníctva

Identifikácia materiálu chráneného autorskými právami alebo ochrannou známkou. Ak chcete primerane zabrániť porušovaniu autorských práv a ochranných známok, musíte sa dobre orientovať v identifikácii materiálu použitého v príspevkoch, ktorý je potenciálne chránený autorským právom alebo ochrannou známkou. [9]

 • Dôkladne si prečítajte všetky kópie príspevkov, aby ste sa uistili, že ochranné známky nie sú použité všeobecne. Napríklad Google je ochrannou známkou napriek tomu, že mnohí ľudia používajú toto slovo ako všeobecný výraz vo význame „vyhľadávať niečo online“.“ Ak sa vo vašej kópii píše „Stačí si vygoogliť Cayleigh’s Cupcakes“, slovo „Google“ by sa malo písať s veľkým začiatočným písmenom.
 • Príručky štýlu, ako napríklad The Associated Press Stylebook, obsahujú zoznamy slov s ochrannou známkou, ktoré by sa mali písať s veľkým začiatočným písmenom. Ak máte pochybnosti, môžete si slovo vyhľadať tam.
 • U.S. zákon už nevyžaduje upozornenie na ochranu autorských práv, takže nepredpokladajte, že niečo nie je chránené autorskými právami len preto, že nikde nevidíte „©“.
 • Pokiaľ ide o autorské práva, najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť právnemu riziku, je predpokladať, že všetko, čo nájdete na internete, je chránené duševné vlastníctvo.

Získajte povolenie od vlastníkov duševného vlastníctva. Najjednoduchší spôsob, ako sa vyhnúť nárokom na porušenie autorských práv alebo ochrannej známky, je požiadať vlastníka materiálu o povolenie skôr, ako ho použijete na webovej lokalite svojej spoločnosti alebo na kontách sociálnych médií.

 • Ak chcete získať povolenie, zistite, kto pôvodne vytvoril obrázok alebo iný materiál, ktorý chcete použiť, a pošlite mu list. Zvyčajne to môžete urobiť pomocou e-mailu, ak je to pohodlnejšie. Oznámte im, ako chcete použiť ich tvorbu, a požiadajte ich o súhlas.
 • V úvodnom liste neponúkajte žiadnu platbu vopred. Stačí požiadať o povolenie a povedať, že uvediete správny údaj. Ak trvajú na tom, aby ste im za použitie zaplatili, môžete sa s nimi dohodnúť na sume.
 • Obrázky a videá sú zvyčajne chráneným duševným vlastníctvom, ktoré by sa nemalo používať bez súhlasu držiteľa autorských práv. To, že sa niečo nachádza na internete, neznamená, že to môžete používať zadarmo.
 • Podobne, ak je materiál uverejnený na niečom blogu, autorské práva patria jemu, nie webovej lokalite, ktorá blog hostí. Ak získate povolenie na použitie obrázka, ktorý ste našli online, uveďte jeho autora, nie blogovaciu službu.

správne citujte zdrojový materiál. Ak zdieľate informácie získané odinakiaľ, jasne uveďte, že pochádzajú z externého zdroja, a správne identifikujte zdroj týchto informácií.[10]

 • Na sociálnych sieťach použite na zdieľanie alebo opätovné pridanie príspevku tlačidlo, ktoré poskytuje sieť – nikdy ho nekopírujte a nezverejňujte priamo zo svojho účtu.
 • Použitie poskytnutých tlačidiel je schválený spôsob zdieľania príspevkov z iných účtov s vašimi sledovateľmi, ktorý ponecháva pôvodný zdroj nedotknutý.
 • Väčšina webových stránok má aj tlačidlá, ktoré umožňujú zdieľať obsah prostredníctvom konta na sociálnych sieťach kliknutím na tlačidlo na vytvorenie príspevku. Ak uvidíte článok, ktorý prináša novinky o vašej spoločnosti a ktorý chcete zdieľať, použite túto metódu alebo skopírujte a vložte priamy odkaz na zdroj.
 • Pri písaní pôvodnej kópie textového príspevku citujte citovaný alebo parafrázovaný materiál v texte a uveďte odkaz, ak sa materiál dá nájsť online. Môžete napríklad napísať: „Podľa novín Anytown Crier sú Cayleighove koláčiky najlepšie v štáte.[x]“ Písmeno „x“ v zátvorke môže byť hypertextovým odkazom na článok v miestnych novinách.

Získajte uvoľnenia pre obsah vytvorený používateľmi. Vždy, keď organizujete súťaž alebo propagačnú akciu, ktorá umožňuje zákazníkom alebo používateľom sociálnych médií vytvárať obsah, musíte získať súhlas od osoby, ktorá materiál vytvorila, predtým, ako ho použijete na svojej webovej lokalite alebo ho budete inak šíriť.[11]

 • Zverejnenie vás tiež chráni pred zodpovednosťou za prípadné porušenie autorských práv alebo ochrannej známky zo strany používateľa, ktorý pre vás obsah vytvoril.
 • Kliknutie na súhlas, ktorý sa zobrazí pred odoslaním obsahu používateľom, môže fungovať, ale najlepšou možnosťou, ako sa vyhnúť právnemu riziku, je dať si podpísať samostatný písomný súhlas od všetkých zákazníkov, ktorých obsah vytvorený používateľom sa rozhodnete použiť.

Získajte licencie na fotografie zo zásob. Vaše príspevky zvyčajne získajú väčšiu pozornosť, ak obsahujú obrázky alebo grafické prvky, ale fotografie zo zásob nie sú zadarmo. Pred umiestnením fotografií do príspevkov sa uistite, že vaša spoločnosť má aktívne predplatné alebo licenciu na ich používanie.

 • Nepoužívajte fotografie zo skladu, na ktorých je vodoznak spoločnosti – tieto obrázky nie sú schválené na šírenie.
 • Na komerčné použitie skladových fotografií musíte mať licenciu. Služby poskytujúce fotografie zo zásoby majú zvyčajne rôzne úrovne licencií a za komerčné použitie si účtujú viac ako za nekomerčné.
 • Ak však používate fotografiu z fondu v spojení s príspevkom o novinkách spoločnosti, považuje sa to za komerčné použitie.

Metóda 3 z 3:Preverovanie pre urážku na cti a ohováranie

Vytvorte jasné a zrozumiteľné zásady. Potrebujete jednotné zásady, ktoré podrobne popisujú všetky pravidlá a predpisy týkajúce sa zverejňovania firemných noviniek na internete, čo zahŕňa vašu firemnú webovú stránku, ako aj firemné účty na sociálnych sieťach.[12]
[13]

 • Možno budete chcieť osloviť obchodného právnika, ktorý sa špecializuje na právo týkajúce sa urážky na cti a ohovárania, aby vám pomohol vypracovať vaše zásady.
 • Pozrite si tiež zásady hlavných renomovaných spravodajských médií a prečítajte si časť o urážke na cti a ohováraní v AP Stylebook, kde nájdete odporúčania.

Overovanie faktov v obsahu, ktorý konkrétne pomenúva osoby alebo podniky. Keďže pravda je absolútnou obranou proti ohováraniu, ak zverejňujete čokoľvek negatívne o konkrétnych osobách alebo firmách, uistite sa, že všetko, čo ste zverejnili, je pravdivé a presné a že to možno dokázať.[14]

 • Dbajte na osobitnú opatrnosť pri každom vyhlásení, ktoré by mohlo zle vplývať na menovanú osobu alebo podnik. V týchto prípadoch môže pravdivosť vyhlásenia znížiť – ale nie odstrániť – právne riziko.
 • Hoci pravda je absolútnou obranou, stále je obranou – to znamená, že sa neobjaví, pokiaľ vás osoba nezažaluje. Čím je výrok škodlivejší, tým je pravdepodobnejšie, že vás daná osoba zažaluje za poškodenie jej dobrého mena.
 • Majte na pamäti, že zdieľanie informácií z iného účtu alebo webovej stránky vás nemusí chrániť. Napríklad, ak používateľ Twitteru s 10 sledovateľmi uverejní tweet, v ktorom sa píše, že váš konkurent pečie do svojich koláčikov potkany, opätovným tweetovaním na vašom účte s 50 000 sledovateľmi by ste sa mohli vystaviť zodpovednosti.

okamžite odstráňte potenciálne ohováračské alebo hanlivé príspevky. Hoci je veľmi ťažké – ak nie nemožné – úplne odstrániť niečo, čo ste už raz zverejnili online, všetko, čo je potenciálne hanlivé alebo poškodzujúce, by sa malo odstrániť okamžite po zistení.[15]

 • Patria sem nielen príspevky, ktoré ste sami vytvorili, ale aj všetky komentáre k týmto príspevkom, ktoré sa objavia na vašej webovej stránke.
 • Ak niekto zdieľa váš príspevok a pridá hanlivé alebo poškodzujúce tvrdenia, je to vo všeobecnosti mimo vašej kontroly a nezobrazí sa to na vašej webovej lokalite.
 • Ak však na svojom webovom sídle alebo účte na sociálnych médiách hostíte komentáre, tieto komentáre sa musia pravidelne monitorovať, aby sa zabezpečilo, že sa tam nezverejní nič, čo by predstavovalo právne riziko pre vašu spoločnosť.
 • Získanie povolenia na zverejňovanie správ týkajúcich sa klientov. Niečo, čo môže byť dobrou správou pre vašu spoločnosť alebo čo sa môže javiť ako dobrá správa pre vášho klienta, sa napriek tomu môže považovať za ohováranie alebo spôsobiť problémy týkajúce sa samostatnej zmluvy alebo situácie, o ktorej ste nevedeli.[16]
  Dôveryhodný zdroj
  Americká advokátska komora
  Popredná profesijná organizácia právnikov a študentov práva
  Prejsť na zdroj

  • Získajte písomné povolenie a uchovávajte tento dokument tak dlho, kým príspevok zostane na vašej webovej lokalite alebo na účte sociálnych médií – čo v podstate znamená na neurčito.
 • Odkazy