3 spôsoby, ako zostať stáť počas jazdy autobusom

Stojíte v preplnenom autobuse, obklopení ďalšími ľuďmi ako vy. Potom autobus náhle zastaví. Ak sa dobre nedržíte, vletíte do ostatných cestujúcich a spustíte domino efekt! S trochou predvídavosti je ľahké udržať si stopu.

Metóda 1 z 3: Výber miesta na státie

Držte sa v blízkosti prednej časti autobusu. Sledujte výhľad vodiča aj vodiča na ulicu pred vami, aby ste predvídali náhle odbočenia a zastavenia. Ak je to možné, vyhnite sa zadnej časti autobusu, kde môžu byť účinky zatáčania a/alebo brzdenia na vašu rovnováhu výraznejšie.

Nepribližujte sa k iným ľuďom. Nechajte si viac priestoru na prispôsobenie sa podľa potreby bez toho, aby ste šliapli na niekoho iného alebo jeho veci. Vyhnite sa tomu, aby vás niekto iný vyviedol z rovnováhy.

  • Ak je vo vozidle málo miesta, stojte v blízkosti ľudí, ktorí nenesú žiadne kabelky, tašky s knihami alebo iné objemné predmety, ktoré by mohli ovplyvniť ich a/alebo vašu rovnováhu.

Nájdite si držadlo. Uprednostnite tie, ktoré sú v úrovni bokov alebo hrudníka, pred tými, ktoré vás nútia siahať nad hlavu. Udržujte svoje ťažisko čo najnižšie.

  • Ak máte z nejakého dôvodu radšej voľné ruky (strach z baktérií, špinavých povrchov atď.), choďte do toho, ale aj tak si vyhliadnite miesto v dosahu držadla. Majte aspoň jednu ruku voľnú (najlepšie tú, ktorá je najbližšie k držadlu), aby ste ju mohli rýchlo uchopiť, ak stratíte rovnováhu. Zvážte aj možnosť vziať si so sebou pár rukavíc, aby ste si mohli udržať pevný úchop počas celej jazdy.

Metóda 2 z 3: Udržiavanie rovnováhy

Postavte sa na obe strany autobusu. Umiestnite nohy aspoň na vzdialenosť jedného metra od seba do tvaru písmena „T“.“ Prsty tej nohy, ktorá je najbližšie k prednej časti autobusu, nasmerujte týmto smerom. Zadné chodidlo držte kolmo na smer jazdy.

Udržujte chodidlá a nohy aktívne. Stojte s váhou na špičkách a guľôčkach chodidiel, pripravení v prípade potreby vyraziť do akcie. Držte päty na podlahe, ale vyhnite sa tomu, aby ste na ne položili celú svoju váhu.

Trochu si pokrčte kolená. Znížte svoje ťažisko o niečo viac ako zvyčajne. Umožnite nohám absorbovať náraz z hrboľatej cesty skôr, ako sa dostane ďalej nahor.

Počas zrýchľovania pokrčte predné koleno. Statické trenie udrží vaše nohy pevne na podlahe,[1]
ale horná časť vášho tela môže mať pocit, že je pri pohybe autobusu dopredu ťahaná dozadu. Nakloňte sa do smeru jazdy, aby ste to vyrovnali.

Nakláňajte sa do zákrut. Používate zadnú nohu (tú, ktorá je kolmá na smer jazdy) na dosiahnutie bočnej stability.

Počas brzdenia alebo zastavovania pokrčte obe kolená. Druhú nohu držte relatívne rovno. Keď autobus spomalí alebo zastaví, zotrvačnosť bude hnať vaše telo dopredu.[2]
Dôveryhodný zdroj
Univerzita Yale
Popredná akademická inštitúcia zameraná na rozširovanie a zdieľanie vedomostí
Prejsť na zdroj
Buď pokrčte predné koleno, aby ste absorbovali svoju váhu pri pohybe dopredu, a pomocou prstov na nohách tlačte svoje telo opäť dozadu, alebo pokrčte zadné koleno a nakloňte sa dozadu, aby ste udržali svoje telo relatívne stabilné.

Metóda 3 z 3: Dávajte pozor na svoje okolie

Odolajte rozptýleniu. Buď úplne odložte knihu, zariadenie a slúchadlá, alebo sa snažte často od nich zdvihnúť zrak.[3]
Vyhnite sa chýbajúcim vizuálnym alebo zvukovým signálom, že sa chystá náhla zákruta, zastavenie alebo zrýchlenie.

Dávajte pozor na spolucestujúcich. Všimnite si, koľko ľudí nastupuje a/alebo odchádza na každej zastávke. V prípade potreby sa premiestnite do zadnej časti autobusu, aby ste sa vyhli tlačeniciam.[4]
Dávajte tiež pozor na každého, kto sa počas jazdy autobusu pohybuje hore alebo dole uličkou.

Venujte pozornosť jazde. Sledujte vonku blížiace sa autobusové zastávky, semafory a značky Stop, ako aj iné vozidlá alebo čokoľvek iné, čo môže vodiča podnietiť k brzdeniu, zmene jazdného pruhu a/alebo odbočeniu na inú ulicu.

Všímajte si, ako rýchlo sa autobus pohybuje. Rýchlosť autobusu a intenzita brzdenia ovplyvnia vašu rovnováhu podľa každého.[5]
Dôveryhodný zdroj
Yaleova univerzita
Popredná akademická inštitúcia zameraná na rozširovanie a zdieľanie vedomostí
Prejsť na zdroj
Čím rýchlejšie autobus jazdí, tým je pravdepodobnejšie, že sa pri veľmi prudkom a náhlom brzdení nakloní dopredu a potom dozadu, čo spôsobí šmyk dopredu.[6]
Pripravte sa na túto možnosť.

  • Poznajte svoju trasu. Ak jazdíte prvýkrát, pozrite si mapu trasy a zistite, ako často autobus zastavuje na plánovaných zastávkach aj na semaforoch. Oboznámte sa s trasou, čím viac ňou jazdíte. Venujte pozornosť kvalite povrchu vozovky, ako aj dennej dobe a tomu, ako sa to podieľa na dopravných zápchach, aby ste lepšie predvídali, ako často môže autobus spomaliť, zabrzdiť alebo zastaviť.
  • Odkazy