3 spôsoby, ako zostať v bezpečí vo vedeckom laboratóriu

Práca v laboratóriu môže byť vzrušujúca a zábavná skúsenosť. Existuje však niekoľko pravidiel, ktoré by ste mali dodržiavať, aby ste vo vedeckom laboratóriu zostali v bezpečí. Prípravou na laboratórium, pochopením laboratórneho prostredia a opatrným zaobchádzaním s materiálmi si môžete zabezpečiť bezpečný a zábavný zážitok z laboratória.

Metóda 1 z 3: Príprava na laboratórium


Noste vhodné oblečenie. Pred odchodom do laboratória sa uistite, že ste vhodne oblečení. Noste dlhé nohavice a uzavretú obuv. Vyhnite sa noseniu oblečenia, ktoré voľne visí okolo vášho tela.[1]

 • Vyhnite sa noseniu vecí, ktoré predstavujú nebezpečenstvo požiaru, ako sú syntetické materiály alebo lak na vlasy.
 • Vyhnite sa voľnému oblečeniu, ako sú svetre alebo šály.
 • Odstráňte visiace šperky.


Vyhnite sa noseniu kontaktných šošoviek. Mnohé experimenty zahŕňajú chemikálie, ktoré sa môžu zachytiť za kontaktné šošovky alebo v nich. Aby ste predišli poškodeniu očí, namiesto kontaktných šošoviek si radšej nasaďte okuliare.[2]


Zabezpečte si vlasy. Ak máte stredne dlhý alebo dlhý účes, mali by ste si pred začiatkom laboratórneho cvičenia upevniť vlasy do chvosta alebo sponky. Dlhé vlasy by sa mohli zapáliť, visieť v chemikáliách alebo sa zachytiť o laboratórne vybavenie.[3]

 • V taške na knihy majte držiak na chvost alebo sponku pre prípad, že si pred príchodom do laboratória zabudnete upevniť vlasy.


Jedlo a nápoje nechajte za dverami. Jedlo, nápoje a žuvačky nie sú v laboratóriu vítané. Do laboratória by ste tiež nemali nosiť žiadne pomôcky na prípravu jedla alebo jedálenský riad. Nechcete do svojho tela vniesť žiadnu chemikáliu alebo nebezpečný materiál.[4]


Noste ochranný výstroj. Nezabudnite nosiť všetky ochranné pomôcky, ako sú zástery, ochranné okuliare a rukavice, ktoré sú odporúčané pre daný experiment. Mnohé chemické látky vrátane ich výparov by mohli pri vzájomnom kontakte poškodiť vaše oči alebo pokožku. Iné experimenty si vyžadujú vhodné vybavenie na ochranu vášho tela pred ohňom alebo teplom.

 • V prípade potreby budú k dispozícii ohňovzdorné zástery, tepelné rukavice a kryty na tvár.

Metóda 2 z 3:Pochopenie laboratórneho prostredia


Udržujte chodníky voľné. Uistite sa, že všetky batohy, knihy a kabelky sú mimo chodníkov v laboratóriu. Zvážte ich odloženie pod stôl alebo stoličku, na operadlo stoličky alebo do skrinky. Majte na pamäti, že po laboratóriu budú chodiť aj iní ľudia, ktorí budú mať pri sebe nebezpečné materiály. Zakopnutie o predmety na chodníku môže spôsobiť vážne zranenie.[5]


Nesadajte si na laboratórny stôl ani sa oň neopierajte. Uistite sa, že sedíte na stoličkách alebo stoličkách poskytnutých laboratóriom, alebo zostaňte stáť. Hmotnosť stola by mohla spôsobiť jeho naklonenie a rozsypanie alebo rozbitie laboratórnych materiálov.[6]


Poznajte umiestnenie bezpečnostného vybavenia. Pred začiatkom laboratórneho cvičenia sa uistite, že viete, kde sa nachádza bezpečnostné vybavenie. Mali by ste poznať umiestnenie hasiaceho prístroja, stanice na umývanie očí a lekárničky.[7]


Vedieť, čo robiť po nehode. Ak sa dostanete do kontaktu s toxickou chemikáliou, okamžite si vypláchnite oči alebo pokožku. V prípade núdze upozornite učiteľa alebo inú dospelú osobu. Ak sa vám niečo vyleje, upozornite na to učiteľa skôr, ako sa to pokúsite vyčistiť. Niektoré chemikálie sa musia čistiť podľa špeciálnych protokolov.

 • Napríklad ortuť sa musí čistiť pomocou vákua. Dotyk môže mať za následok otravu ťažkými kovmi.


Vyhnite sa práci osamote v laboratóriu. Najlepším postupom je, aby boli v laboratóriu počas experimentu aspoň dve osoby. Je to obzvlášť dôležité, ak máte do činenia s toxickými chemikáliami alebo požiarom. Pred začatím experimentu s nebezpečnými materiálmi sa uistite, že je tu niekto, kto vám pomôže v prípade, že sa zraníte.[8]


Nehrajte si v laboratóriu na „koňa“. Počas pobytu v laboratóriu sa vyhýbajte behaniu, strkaniu, vyvádzaniu alebo žartovaniu. Všímajte si svoje okolie a opatrne prechádzajte laboratóriom. Tieto druhy neopatrného správania budú mať za následok rozliatie tekutín a nehody v laboratóriu.[9]


Na laboratórnych materiáloch majte vždy dve ruky. Počas prenášania laboratórnych materiálov po miestnosti ich musíte dobre držať. Vždy existuje možnosť, že do vás niekto náhodou vrazí alebo že sa vám pošmykne jedna ruka. Snažte sa prenášať všetky nádoby jednou rukou na spodnej strane a druhou na hornej alebo bočnej strane.[10]

Metóda 3 z 3: Manipulácia s materiálmi


Postupujte podľa pokynov. Pred začatím experimentu si vypočujte všetky pokyny učiteľa. Ak postupujete podľa knihy alebo príručky, nezabudnite si vopred dôkladne prečítať pokyny. Nevynechávajte žiadne kroky. Nepracujte dopredu, pokiaľ ste neboli poučení.[11]


S prístrojmi zaobchádzajte opatrne. Starajte sa o laboratórne vybavenie počas experimentu, ako aj počas upratovania. Nahláste akékoľvek triesky alebo praskliny na sklenenom vybavení, pretože by mohli spôsobiť zranenie.


Pred použitím nového zariadenia požiadajte o usmernenie. Ak si nie ste istí, ako zaobchádzať s nejakým laboratórnym zariadením, požiadajte o pomoc učiteľa alebo spolužiaka. Nepredpokladajte, že rozumiete, ako používať zariadenie.


Nikdy neochutnávajte ani necítite chemikálie. Mnohé materiály v laboratóriu sú veľmi toxické. Počas experimentu nikdy nejedzte, nepite ani necítite žiadne materiály. Nikdy nepoužívajte laboratórne vybavenie ako pomôcky na konzumáciu nelaboratórnych materiálov.[12]

 • Ak musíte niečo cítiť, nevoňajte priamo z recipientu, ale jemne prevoňajte vzduch nad recipientom smerom k sebe. Nevdychujte výpary, radšej nasajte len toľko, aby ste zistili zápach.[13]

 • Po skončení práce vyčistite svoj pracovný priestor. Pred odchodom z laboratória sa uistite, že je váš priestor čistý. Pri likvidácii chemikálií a iných laboratórnych materiálov postupujte podľa pokynov. Dôkladne vyčistite svoje materiály a utrite pracovný priestor. Nakoniec si dôkladne umyte ruky, aby ste sa uistili, že neprenesiete žiadne laboratórne chemikálie alebo materiály na veci, ktorých sa dotýkate.

  • Nevylievajte nič do umývadla ani do odpadkového koša, pokiaľ ste nedostali povolenie a pokyny, ako to urobiť.
 • Odkazy