3 spôsoby, ako zvládnuť nabitý rozvrh ako študent

V určitom okamihu počas vzdelávania vás pravdepodobne zasiahne uvedomenie, že ste príliš zaneprázdnení na to, aby ste stihli všetko, čo potrebujete urobiť. Tento pocit je bežný a má zmysel vzhľadom na náročnosť vyváženia všetkých rôznych aspektov študentského života. Môžete sa však naučiť riadiť nabitý rozvrh, aby ste zvýšili svoju produktivitu a splnili všetky svoje povinnosti. Najmä si vytvorte a udržiavajte organizovaný rozvrh, vyhýbajte sa rozptyľovaniu a praktizujte produktívne správanie v oblasti riadenia času.[1]

Metóda 1 z 3: Tvorba a dodržiavanie harmonogramu


Vytvorte si hlavný plán. Ako študent máte pravdepodobne opakujúce sa týždenné povinnosti. Ďalej budete vopred upozornení na najdôležitejšie termíny a skúšky. Na základe týchto informácií začnite vytvárať hlavný plán. Bez ohľadu na to, či používate papierový mesačný kalendár alebo online kalendár, zapíšte každý týždenný záväzok a každý dôležitý dátum hneď, ako sa o nich dozviete.[2]

 • Zahrňte aj iné pravidelné činnosti, napríklad pevný pracovný rozvrh a čas dochádzania do práce.
 • Vyveste si nad stôl papierový hlavný kalendár alebo majte na pracovnej ploche uložený elektronický súbor s kalendárom, aby ste k nemu mali rýchly prístup.
 • Počítajte s tým, že hlavný rozvrh si budete vytvárať každý semester nanovo, keď sa zmení vaša študijná záťaž alebo pracovný rozvrh.
 • Zvážte používanie týždenného plánovača. Hmatateľné týždenné plánovače, ktoré sú zvyčajne dostatočne malé na to, aby ste ich mohli ľahko nosiť so sebou, môžu byť skvelými nástrojmi na plánovanie. Ak plánujete používať týždenný plánovač, jednoducho si do neho pridajte aj tieto informácie.


Starostlivo si prečítajte sylaby. Najdôležitejšou úlohou na čítanie v každej triede je učebný plán. Všetky dôležité informácie z každého sylabu si zapíšte do hlavného rozvrhu v deň, keď ho dostanete. Nemusíte si zapisovať príliš veľa konkrétnych vecí, čiastočne preto, že si budete chcieť urobiť konkrétnejšie plány po jednotlivých týždňoch.[3]


Noste so sebou týždenný plán. Aj keď sa vám môže zdať pohodlnejšie mať hlavný kalendár na elektronickej platforme, stále by ste mali mať pri sebe aj papierový týždenný plán. V ideálnom prípade si každý týždeň vytlačte ako jednostránkový dokument s mriežkou. V tomto rozvrhu už budú uvedené vaše týždenné povinnosti a nadchádzajúce termíny a bude v ňom priestor na to, aby ste si mohli zapísať flexibilnejší a konkrétnejší rozvrh na daný týždeň.[4]

 • Váš týždenný výtlačok už bude obsahovať vaše opakujúce sa záväzky. Následne si môžete pridať konkrétne údaje – napríklad, ktoré strany ktorej knihy musíte prečítať do určitého dňa.
 • Azda najväčšou výhodou týždenného plánovača je, že svoj rozvrh máte vždy pri sebe – pripravený na rýchlu kontrolu alebo revíziu v okamihu, keď sa vám to hodí.


Pridávajte špecifiká každý týždeň. Do týždenného rozvrhu zahrňte stretnutia, spoločenské udalosti a všetky mimoškolské zložky svojho života. Jednoducho tým, že si budete organizovane zapisovať všetky svoje záväzky, zlepšíte svoju schopnosť stanoviť si priority úloh a splniť všetky svoje povinnosti.[5]

 • Nezabudnite si naplánovať čas na jedlo a spánok. Život zaneprázdneného študenta môže často viesť k vynechávaniu jedál a nočnému štúdiu. Nedovoľte, aby sa toto správanie stalo zvykom tým, že si každý deň naplánujete zdravý harmonogram stravovania a spánku.


Vyhraďte si čas na štúdium. Každý týždeň si vyhraďte určitý čas na štúdium a prípravu na jednotlivé predmety. Množstvo času na každú hodinu sa bude pravdepodobne meniť z týždňa na týždeň v závislosti od vašich úloh alebo skúšok, ale uistite sa, že ste na každú strávili minimálne množstvo času.[6]

 • Vyhraďte si napríklad 2 hodiny týždenne na prípravu na ľahšie predmety a 4 hodiny na prípravu na ťažšie predmety, plus ďalší čas na úlohy.
 • Naplánujte si krátky čas, napríklad 15 minút, bezprostredne pred každou z vašich hodín. Pomôže vám to pripraviť sa na hodinu tým, že si zopakujete materiál a pripravíte svoju myseľ na sústredenie sa na obsah hodiny. Podobné kontrolné sedenie bezprostredne po každej hodine vám pomôže udržať krok s učivom, ktoré považujete za náročné.


Viesť si zoznam úloh. Okrem plánovania dopredu a vedenia týždenného rozvrhu si veďte zoznam úloh, ktorý vám pomôže zabezpečiť splnenie každodenných úloh. Zvážte napísanie zoznamu úloh priamo do svojho fyzického týždenného kalendára.[7]

 • Ak používate počítačový výtlačok hlavného rozvrhu, použite rozloženie na šírku so stĺpcom pre každý deň. Na koniec stĺpca (alebo na koniec časti pre každý deň v týždennom plánovači) si zapíšte všetky každodenné úlohy, ktoré musíte splniť.
 • Úlohy zo zoznamu úloh zahŕňajú veci, ako je pranie bielizne, nakupovanie alebo nezabudnite si kúpiť nový trojkrúžkový zakladač.


Stanovte si denné plánovanie. Každý deň si vyhraďte niekoľko minút na naplánovanie nasledujúcich 24 hodín. Vyberte si buď tesne pred spaním, alebo hneď ráno. Pozrite sa na týždeň, dolaďte svoj denný plán a pridajte si do zoznamu úloh všetko, čo potrebujete urobiť.[8]


Naplánujte si cvičenie a socializáciu. Pravidelné cvičenie môže pomôcť znížiť úzkosť alebo napätie, zlepšiť váš celkový zdravotný stav a dokonca vám pomôže splniť požiadavky nabitého programu. Nezabudnite si aspoň raz týždenne zacvičiť. V ideálnom prípade sa každý týždeň zúčastnite na naplánovanej tímovej aktivite. Ďalej sa uistite, že časť každého víkendu je venovaná dekompresii. Vezmite si na starosť turistiku alebo zdriemnutie na pláži. Sakra, vyjsť si jeden večer na tanečný parket vám dokonca môže pomôcť pripraviť sa na ďalší náročný týždeň.[9]
[10]


Neustále prehodnocujte priority denných úloh. Inak povedané, buďte flexibilní. Trávite pri výskume viac času, ako ste si naplánovali, a začínate byť z toho vystresovaní? Vyjdite si na krátky beh. Podstata: váš rozvrh nie je vytesaný do kameňa a nedovoľte, aby vám bránil v tom, čo potrebujete urobiť.

 • Napríklad sa vám nahromadili úlohy na celý deň? Odvolajte rande, ktoré ste si naplánovali na neskôr. Čím skôr to urobíte, tým lepšie pre vás aj pre vášho partnera.

Metóda 2 z 3: Vyhýbanie sa rozptyľovaniu a prokrastinácii


Učte sa v produktívnych priestoroch. Fyzický priestor, v ktorom trávite čas, výrazne ovplyvňuje vašu potenciálnu produktivitu. Najmä v čase, keď sa venujete štúdiu, choďte tam, kde je najmenšia pravdepodobnosť, že budete vyrušovaní. Pre niektorých študentov je to doma, pre iných v knižnici a pre niektorých v rušnej kaviarni.


Používajte slúchadlá. Slúchadlá môžu eliminovať rozptyľovanie spôsobené vecami, ktoré počujete. Ak dávate prednosť štúdiu v tichu, noste slúchadlá s potlačením šumu. Niektoré modely vám pustia biely šum. Prípadne si pustite ambientnú elektronickú alebo klasickú hudbu – naozaj čokoľvek bez textu – aby ste si zabezpečili zvukové pozadie, ktoré môže zlepšiť vašu schopnosť sústrediť sa.


Vymažte aplikácie, ktoré vás rozptyľujú. Tento krok je dôležitejší, než si myslíte. Ak sa ocitnete na Instagrame v čase, ktorý ste si vyhradili na štúdium, okamžite aplikáciu zatvorte a vráťte sa k práci. Ak vás táto alebo iná aplikácia neustále odvádza od produktívnejšieho správania, zvážte jej odstránenie z telefónu.


Využívajte malé množstvo času produktívne. Autobus príde až o desať minút? Odolajte nutkaniu začať prechádzať Tinder a namiesto toho si otvorte e-mail. Pošlite svojmu profesorovi alebo zamestnávateľovi otázku, ktorú ste sa chceli opýtať. Ešte lepšie je nosiť pri sebe stále poznámkové lístky s poznámkami z niektorého z náročnejších predmetov. Aj prestávka na záchode vám môže pomôcť pripraviť sa na blížiacu sa skúšku z organickej chémie.


Odmeňte sa za dosiahnutie konkrétnych cieľov. Naplánujte si, že po niekoľkých hodinách štúdia zavoláte neskôr večer priateľovi. Ak si dáte niečo, na čo sa môžete tešiť, môže to v skutočnosti zvýšiť vaše sústredenie vedúce k odmene. Ďalej, sústredené štúdium, po ktorom nasleduje oddych, je produktívnejšie ako štúdium popretkávané neplánovanými telefonátmi alebo textovými správami.

 • Ak si všimnete, že sa rozptyľujete, vráťte sa k práci a pripomeňte si, že máte v pláne stretnúť sa neskôr večer. Pomôže vám to zabrániť ďalšiemu rozptyľovaniu.


Priznajte si pretrvávajúce rozptýlenie. Ak vám niečo leží na srdci a bráni vám v plnení povinností, odložte všetko, čo sa snažíte urobiť, a venujte sa rozptýleniu. Venujte rozptýleniu niekoľko minút svojej plnej pozornosti. Je pravdepodobnejšie, že sa dokážete sústrediť po vyriešení niečoho, čo vás rozptyľovalo.

Metóda 3 z 3:Sledovanie cieľov a ďalšie triky na riadenie času


Zadajte si konkrétne, merateľné úlohy. Stanovenie si cieľov je dôležitou súčasťou rozumného využívania času. Hoci sa pravdepodobne snažíte dosiahnuť komplexnejšie úspechy, konkrétne ciele sú užitočnejšie pri študijných stretnutiach.

 • Vyhnite sa vágnym, nemerateľným cieľom, ako napríklad: „Čítajte na hodinu filozofie.“ Namiesto toho si dajte za cieľ prečítať 15 strán Sartra a napísať niekoľko odsekov o teste. Podobne si namiesto „učiť sa na skúšku z biológie“ stanovte cieľ „dokončiť 2 pracovné listy z tretej kapitoly“.“


Pracujte na dosiahnuteľných, realistických cieľoch. Aby boli vaše ciele dosiahnuteľné, mali by trvať krátko a reálne. Stanovenie cieľa študovať 28 hodín budúci týždeň vám v skutočnosti nepomôže študovať 30 hodín budúci. Rozhodnutie, že sa budete budúci týždeň učiť 4 hodiny každý deň, vás však môže prinútiť dosiahnuť 28 hodín štúdia!


Pracujte, keď sa objavia myšlienky. Už zajtra plánujete začať písať prácu a už je neskoro. Napadne vás však myšlienka. Využite takéto chvíle a sadnite si, aby ste si zaznamenali svoje myšlienky. Nemusíte nevyhnutne začať písať, ale môžete si urobiť náskok pri zajtrajších úlohách tým, že si prečítate výzvu na písanie práce a určíte si konkrétnu tému.

 • Noste so sebou vždy malý zápisník a pero alebo používajte aplikáciu Poznámky v telefóne.


Urobte si prestávky na štúdium. Každé štúdium, ktoré je dlhšie ako 90 minút, si rozdeľte. V skutočnosti si naplánujte, že sa budete učiť iba 45-90 minút naraz, pričom medzi sústredenými sedeniami si urobte 10-15 minútové prestávky.

 • Pokúste sa zostaviť si rozvrh, ktorý bude zahŕňať celkovo 3 hodiny štúdia každý deň, rozdelené do viacerých študijných sedení.
 • Ak je to možné, učte sa počas dňa, nie večer, pretože vaša myseľ sa bude môcť lepšie sústrediť a vaša pamäť si zachová viac informácií.

 • Pravidelne uvažujte o dlhodobých cieľoch. Raz za mesiac venujte niekoľko minút premýšľaniu o svojich dlhodobých cieľoch. Prispievajú spôsoby, ktorými trávite svoj čas, k dosiahnutiu týchto cieľov? Ak nie, hľadajte spôsoby, ako upraviť svoj rozvrh a správanie, aby ste si zabezpečili splnenie svojich krátkodobých aj dlhodobých cieľov.[11]
 • Odkazy