3 spôsoby, ako zvládnuť test SAT alebo ACT v mladom veku

Testy SAT a ACT môžu byť skľučujúcim zážitkom, najmä ak ich robíte pred strednou školou. Netreba sa ponáhľať, najmä ak ste ešte len na strednej škole, avšak skoré absolvovanie testov SAT a ACT vás môže kvalifikovať do špeciálnych programov pre mládež a zároveň vás pripraviť na strednú školu. Hoci sú tieto testy cennou skúsenosťou, je dôležité uprednostniť predovšetkým pravidelné štúdium.

Metóda 1 z 3: Nastavenie zdravých očakávaní


Zvážte výhody a nevýhody absolvovania testu v mladom veku. Urobiť test SAT alebo ACT na strednej škole je naozaj obdivuhodný cieľ; v skutočnosti vám slušné výsledky v tomto teste môžu otvoriť rôzne nové možnosti, napríklad programy pre talentovanú mládež. Majte však na pamäti, že príprava na skúšky SAT alebo ACT si vyžaduje veľa práce a sústredeného štúdia, ktoré vám zožerie veľa voľného času. Nájdite si čas na napísanie zoznamu výhod a nevýhod a zistite, na ktorú stranu sa prikláňate.[1]

 • Je úplne v poriadku, ak sa rozhodnete test nevykonať. Keď dosiahnete strednú školu, budete mať veľa príležitostí!


Počítajte s tým, že budete najmladším riešiteľom testov v miestnosti. Majte na pamäti, že mnohí z ostatných účastníkov testu budú pravdepodobne na strednej škole a budú robiť test kvôli prihláškam na vysokú školu. Nenechajte sa tým znervózniť – na konci dňa sa musíte sústrediť len na svoj vlastný test.[2]

 • Ak sa cítite nervózni, skúste si sadnúť ďalej od niektorých starších účastníkov testu.


Pri príprave sa šetrite. Pripomeňte si, že testy SAT a ACT sú určené pre študentov stredných škôl. Je úplne normálne, že ako mladší žiak dosiahnete v týchto testoch nižší ako priemerný výsledok, najmä ak ste sa nenaučili všetku látku, ktorá bude v teste. Používajte tieto testy ako spôsob, ako si vytvoriť dobré študijné návyky a rozšíriť svoje vedomosti, nie ako meradlo svojej inteligencie.[3]

 • Talentové programy špeciálne nastavujú nižšiu latku pre žiakov z nižších ročníkov, pretože títo žiaci nebudú poznať všetku látku z testov ACT alebo SAT.


Ak nie ste spokojní so svojím výsledkom, prihláste sa na test znova. Nebuďte sklamaní, ak nedosiahnete presne také skóre, aké ste chceli. Ak ste na strednej škole, je veľmi pravdepodobné, že ste sa jednoducho nenaučili všetok obsah, ktorý sa preberá v niektorom z testov. Použite svoj prvý výsledok testu ako východiskovú hodnotu pre budúce testy a vytvorte si cieľ do budúcnosti. Majte na pamäti, že test ACT môžete absolvovať len 12-krát, zatiaľ čo test SAT nemá registračný limit.[4]

 • Ak ste napríklad v prvom teste ACT dosiahli 17 bodov, snažte sa v ďalšom teste dosiahnuť 18 bodov alebo viac.


Očakávajte, že neskôr pri podávaní prihlášky na vysokú školu budete robiť test. Upozorňujeme, že výsledky zo strednej školy sa nebudú vzťahovať na vaše budúce prihlášky na vysokú školu. Univerzity chcú vidieť aktuálne výsledky testov, takže budete musieť opakovať niektorý z testov na strednej škole alebo vždy, keď sa plánujete uchádzať o štúdium na vysokej škole.[5]

 • Mnohí ľudia robia tieto testy počas prvého ročníka strednej školy.

Metóda 2 z 3:Zhodnotenie vašich cieľov


Ak chcete získať ďalšie skúsenosti, urobte si skúšky SAT alebo ACT skôr. Premýšľajte o svojich hlavných motiváciách pre štúdium a registráciu na tieto štandardizované testy. Dúfate, že sa vám podarí získať nejaké skúsenosti, alebo sa usilujete dostať do talentovanej mládežníckej organizácie? Vysoké školy a univerzity uprednostňujú výsledky testov SAT a ACT z obdobia strednej školy, takže ak si tieto skúšky robíte na strednej škole, vaše výsledky sa na vysokú školu nezapočítavajú.[6]

 • Skúšanie testov SAT a ACT na začiatku môže byť skvelým spôsobom, ako si zvyknúť na spôsob, akým test funguje.


Vyhľadajte na internete rôzne programy, ktoré sa venujú talentovanej mládeži. Viaceré významné univerzity, ako napríklad Duke, Northwestern a Johns Hopkins, ponúkajú „programy na vyhľadávanie talentov“, čo je zdroj vzdelávania a štúdia pre nadané deti. Na to, aby ste boli prijatí do týchto typov programov, budete potrebovať špecifické skóre SAT alebo ACT, aby ste sa kvalifikovali.[7]

 • Napríklad univerzita Johns Hopkins vyžaduje, aby študenti 6. ročníka dosiahli 20 bodov v matematickej časti testu ACT a 17 bodov v časti testu ACT zameranej na čítanie.
 • Bude ľahšie riadiť a zvládať svoje štúdium, ak budete mať na mysli konečný cieľ.


Uprednostnite najprv bežné štúdium. Pred prípravou na testy vždy uprednostnite školské povinnosti, koníčky a spoločenský život. Testy SAT a ACT sú skvelým spôsobom, ako získať akademické skúsenosti, ale nemusíte obetovať celý svoj rozvrh, aby ste sa pripravili. Naplánujte si test niekoľko mesiacov vopred, aby ste mohli úspešne zladiť prípravu na test aj bežné domáce úlohy.[8]

 • Napríklad 5 alebo 6 mesiacov je ideálny čas na prípravu na testovanie, ktorý si môžete dať.
 • Nedovoľte, aby štandardizované testy ovládli váš život! Hoci je skvelé mať pre seba veľký akademický cieľ, nezabudnite si nájsť čas na oddych.

Metóda 3 z 3:Vytvorenie efektívneho študijného plánu


Pozrite si nadchádzajúce termíny testov ACT a SAT. Pozrite sa na oficiálnu webovú stránku CollegeBoard a zistite, kedy sa konajú nadchádzajúce testy ACT a SAT. Upozorňujeme, že test ACT sa koná v septembri, októbri, decembri, februári, apríli, júni a júli, zatiaľ čo test SAT sa koná v marci, máji, júni, auguste, októbri, novembri a decembri.[9]

 • V závislosti od vášho študijného plánu možno budete chcieť absolvovať oba testy naraz.


Registrujte sa poštou, ak máte 12 rokov alebo menej. Pred prihlásením sa na konkrétny termín testu majte na pamäti svoj vek. Všetci tínedžeri sa môžu zaregistrovať na testy SAT a ACT online, ale predškoláci sa musia zaregistrovať telefonicky alebo poslať registráciu poštou. Ak ste obzvlášť mladí, musíte si vopred naplánovať termín testu.[10]

 • Do ACT sa môžete zaregistrovať tu: https://www.konať.org. Po vytvorení účtu si môžete vyžiadať registračný balík, ktorý vyplníte a pošlete späť.[11]
 • Na skúšku SAT sa môžete prihlásiť tu: https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/registrácia.
 • Registráciu na test SAT môžete poslať poštou na adresu:
  Program College Board SAT
  Pozor: Výsledky vyhľadávania talentov
  P. O. Box 025505
  Miami, FL 33102


Venujte si 2-3 hodiny každý týždeň počas 5-6 mesiacov pred testom. Nezaregistrujte sa na test dobrovoľne – hoci je lákavé mať test za sebou, uistite sa, že máte dostatok času na štúdium a prípravu. Dajte si aspoň 5 mesiacov na to, aby ste si začali preberať materiály na ten ktorý test, na ktorý ste sa prihlásili. V ideálnom prípade sa snažte pred termínom testu zaznamenať aspoň 40 hodín štúdia spolu.[12]

 • Každý pracovný deň si napríklad vyhraďte 30 minút na preskúmanie vzorových otázok k testom SAT alebo ACT.


Vyhľadajte si vzorové testové otázky na internete. Navštívte niekoľko populárnych, celoštátne uznávaných stránok, ktoré pokrývajú množstvo informácií, ako napríklad CollegeBoard. Zamerajte sa na predmety, ktoré vám nie sú až tak dobre známe, či už ide o matematiku, čítanie, písanie alebo prírodné vedy. Niektoré z týchto otázok si skopírujte alebo vytlačte, aby ste si ich mohli prezrieť vo voľnom čase.[13]

 • Ak je napríklad vaším najslabším predmetom matematika, môžete si stiahnuť niekoľko prípravných otázok na testy ACT a SAT.


Zapíšte sa do prípravného kurzu na test. Vyhľadajte si na internete digitálne kurzy, ktoré vám pomôžu precvičiť si rôzne aspekty testov ACT a SAT. Môžete si vyhľadať nezávislé študijné skupiny pre otvorené triedy alebo sa pozrieť, či miestna univerzita ponúka kurzy na prípravu na test.[14]

 • Online kurzy ponúkajú napríklad skupiny ako Khan Academy, Princeton Review a Kaplan Test Prep.


Urobte si kvíz s testom SAT Questions of the Day. Stiahnite si „SAT Question of the Day“, keď sa začnete pripravovať na test. Raz denne skontrolujte túto aplikáciu, aby ste dostali vzorovú testovú otázku. Vyhraďte si niekoľko minút na vyriešenie alebo zodpovedanie tejto otázky podľa svojich najlepších schopností.[15]

 • Niektoré webové stránky s výučbou ponúkajú denné otázky k testom SAT a ACT.

 • Napíšte eseje, aby ste si precvičili písomnú časť testov. Nebojte sa, ak neviete písať na stredoškolskej úrovni! Namiesto toho sa zamerajte na základnú štruktúru akademickej eseje. Vypracujte podľa svojich najlepších schopností esej v rozsahu 5 odsekov, vrátane úvodného odseku, hlavných odsekov a záverečného odseku. To vám poskytne veľa cenných poznatkov a zručností, pokiaľ ide o písomnú časť ktoréhokoľvek zo štandardizovaných testov![16]

  • Môžete si napríklad precvičiť písanie 5-dielnej presvedčovacej eseje o probléme, ktorý je pre vás dôležitý. Skúste si počas písania načasovať čas a zistite, či môžete s každou novou esejou, ktorú napíšete, svoj čas znížiť.
 • Referencie