3 spôsoby balenia tekutín a gélov do lietadla

Úrad pre bezpečnosť dopravy (TSA) a ďalšie riadiace orgány prijali štandardné pravidlá týkajúce sa prepravy tekutín a gélov (ako aj aerosólov, krémov a pást) cestujúcimi počas letu. Pravidlá pre príručnú a zapísanú batožinu sa líšia, preto je dôležitým prvým krokom vedieť, čo a ako si do ktorej batožiny balíte. Aj základné veci, ako sú lieky a výživa pre deti, majú svoje vlastné pravidlá, takže je potrebné oddeliť ich od make-upu, zubnej pasty atď. Na tieto pravidlá je dobré myslieť aj pri nakupovaní suvenírov, aby ste si mohli zabaliť veci na spiatočnú cestu.

Metóda 1 z 3:Balenie nepodstatných vecí

Určite, akú batožinu si beriete so sebou. Je pravdepodobné, že si plánujete vziať príručnú tašku, ktorú budete mať počas letu poruke. Teraz sa rozhodnite, či si celkovo balíte dostatok vecí na to, aby ste mali dôvod na odbavenie ďalšej batožiny, ktorá sa bude nachádzať v nákladnom priestore. Pravidlá týkajúce sa tekutín a gélov, ktoré nie sú nevyhnutné, sa líšia v prípade príručnej a zapísanej batožiny, preto si zistite, aké sú vaše možnosti.[1]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Úrad pre bezpečnosť dopravy
U.S. vládna agentúra zodpovedná za zaistenie bezpečnosti stanovením a presadzovaním cestovných protokolov
Prejsť na zdroj

 • Medzi nepotrebné tekutiny a gély (ako aj aerosóly, krémy a pasty) patria: potraviny, nápoje, kozmetika, toaletné potreby a repelenty.

Na veľké predmety používajte zapísanú batožinu. Ak si beriete príručnú aj zapísanú batožinu, roztrieďte si tekutiny a gély podľa veľkosti. Skontrolujte veľkosť každej nádoby, ktorú máte v úmysle vziať so sebou. Zabaľte akúkoľvek nádobu väčšiu ako 3.4 unce (100 ml/g) v zapísanej batožine. Tu si môžete zabaliť aj menšie nádoby, ak ich počas letu nebudete potrebovať.[2]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Úrad pre bezpečnosť dopravy
U.S. vládna agentúra zodpovedná za zaistenie bezpečnosti stanovením a presadzovaním cestovných protokolov
Prejsť na zdroj

 • Rozhodujúcim faktorom je veľkosť nádoby, nie množstvo tekutiny/gélu, ktoré v nej zostalo. Veľké nádoby si preto zabaľte do zapísanej batožiny, aj keď sú takmer prázdne.
 • Ak je to možné, vždy používajte originálny obal s popisom, o aký výrobok ide, pretože neoznačené obaly môžu vyžadovať podrobnejšiu kontrolu. Môže to viesť k dlhšiemu čakaniu, zabaveniu alebo dokonca odmietnutiu vstupu.
 • Ak chcete niektorý z týchto predmetov používať počas letu (ako napríklad zubnú pastu), zakúpte si inú veľkosť, ktorá je 3.4 unce (100 ml/g) alebo menej.

Príručné predmety uložte do priehľadného vrecka. Najprv sa uistite, že všetky nepodstatné tekutiny a gély, ktoré si plánujete zabaliť do príručného batožinu, nepresahujú 3.4 unce (100 ml/g). Ak tak urobia, zakúpte si menšie veľkosti. Potom ich uložte do jedného priehľadného uzatvárateľného vrecka s objemom 1 kvarter (1 l).[3]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Úrad pre bezpečnosť dopravy
U.S. vládna agentúra zodpovedná za zaistenie bezpečnosti stanovením a presadzovaním cestovných protokolov
Prejsť na zdroj

 • Na jednu osobu je povolená len jedna taška. Ak sa vám do 1-kvartovej tašky nezmestia všetky tekutiny a gély, použite na zabalenie tých, ktoré nebudete počas letu potrebovať, svoju odbavenú batožinu. Ak máte len príručný kufor, prehodnoťte, čo si beriete so sebou, a vynechajte všetko, čo sa dá kúpiť v cieľovej destinácii.
 • Každý cestujúci má nárok na jednu tašku s objemom 1 kg, takže ak cestujete s niekým iným a on má vo svojej taške miesto, využite aj jeho tašku.
 • Počas detekčnej kontroly cestujúcich budete požiadaní, aby ste z príručného batoha vybrali na kontrolu 1. Pravidlá stanovujú, že taška musí byť priehľadná, aby sa tento proces urýchlil.

Zabrániť únikom a rozliatiu. Tlak vzduchu môže ovplyvniť viečka a tesnenia vašich nádob, preto zvážte prebalenie tekutín a gélov, ktorých nádoby majú slabé alebo problematické tesnenie. Vyhľadajte na internete alebo v obchodoch súpravu vyhovujúcu predpisom 3-1-1. Pomocou lievika nalejte každú kvapalinu alebo gél do jednej z priehľadných skúmaviek súpravy a uzavrite ju príslušným uzáverom.[4]

 • Pokiaľ sú nové kontajnery v súlade so smernicou 3-1-1, je možné prepravovať tekutiny v kontajneri bez označenia. Počítajte s možnosťou podrobnejšej kontroly každej tekutiny počas detekčnej kontroly.
 • Ako alternatívu môžete odstrániť uzáver pôvodnej nádoby a použiť plastovú fóliu na vytvorenie dodatočného tesnenia pred naskrutkovaním uzáveru späť. Ako dodatočné opatrenie môžete každú nádobu zabaliť do vlastného sendvičového vrecka, aby ste zabránili väčšiemu neporiadku, ak by jedna z nich začala vytekať.

Metóda 2 z 3: Zahrnutie základných predmetov do príručného kufra

Základné veci si oddeľte. Ak si potrebujete vziať so sebou lieky, detskú výživu, materské mlieko alebo detskú stravu, nedávajte ich do tašky s objemom 1 l, ktorá nie je určená na nevyhnutné veci. Očakávajte však, že tieto predmety si budú vyžadovať podrobnejšiu kontrolu bezpečnostnou službou. Zbaľte si ich teda tak, aby boli prístupné a dali sa ľahko vybrať pred začiatkom detekčnej kontroly.[5]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Úrad pre bezpečnosť dopravy
U.S. vládna agentúra zodpovedná za zaistenie bezpečnosti stanovením a presadzovaním cestovných protokolov
Prejsť na zdroj
[6]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Úrad pre bezpečnosť dopravy
U.S. vládny orgán zodpovedný za zaistenie bezpečnosti stanovením a presadzovaním cestovných protokolov
Prejsť na zdroj

 • Pri základných predmetoch nezáleží na veľkosti nádoby. Takže si nerobte starosti, ak je väčšia ako 3.4 unce (100 ml/g).
 • Bezpečnostná služba môže chcieť skontrolovať aj akékoľvek príslušenstvo, ako sú injekčné striekačky, infúzne vaky, pumpy alebo ohrievače mlieka. Zabaľte ich aj tak, aby sa dali ľahko vybrať.

Informujte kontrolórov. Keď prídete na rad pri detekčnej kontrole, ihneď informujte pracovníkov, že máte pri sebe nádoby s liekmi a/alebo tekutinami, ktoré obsahujú viac ako 3.4 unce (100 ml/g). Dajte im tiež vedieť, či máte príslušenstvo, ktoré k nej patrí. Očakávajte, že agenti skontrolujú vaše základné veci: [7]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Úrad pre bezpečnosť dopravy
U.S. vládna agentúra zodpovedná za zaistenie bezpečnosti stanovením a presadzovaním cestovných protokolov
Prejsť na zdroj

 • Vizuálna kontrola
 • röntgenová kontrola
 • Testovanie malých vzoriek

Dajte im vedieť, či nechcete röntgenové vyšetrenie. Najprv majte na pamäti, že Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) dospel k záveru, že tekutiny a lieky vystavené röntgenovému žiareniu sú aj po ňom bezpečné. Ak vás však žiarenie z röntgenových lúčov stále znepokojuje, vedzte, že je vaším právom odmietnuť röntgenové vyšetrenie liekov, materského mlieka a detskej výživy. Ak si to želáte, pri predkladaní týchto položiek oznámte agentom, že si to neželáte.[8]
Dôveryhodný zdroj
U.S. Úrad pre bezpečnosť dopravy
U.S. vládna agentúra zodpovedná za zaistenie bezpečnosti stanovením a presadzovaním cestovných protokolov
Prejsť na zdroj

 • Odmietnutie röntgenového vyšetrenia môže viesť k ďalším bezpečnostným opatreniam. Môže to zahŕňať prehliadku a/alebo podrobnejšiu kontrolu vašich ostatných vecí.

Metóda 3 z 3:Prenášanie suvenírov domov

Nakupujte s ohľadom na spiatočnú cestu. Ak máte zapísanú batožinu, je to menší problém, pretože si môžete zabaliť tekutiny a gély s hmotnosťou vyššou ako 3.4 unce (100 ml/g) v tom. Ak však máte len príručný kufor, nezabudnite, že všetky tekuté alebo gélové suveníry, ktoré si zakúpite, musia mať túto alebo menšiu veľkosť. Majte tiež na pamäti, že sa budú musieť zmestiť do jediného 1-kvartového (1 l) vrecka na nepodstatné tekutiny a gély. Obmedzte svoje nákupy podľa veľkosti a množstva.

 • Myslite na to aj pri rozhodovaní o tom, aké nepodstatné veci si vezmete na let tam. Aby ste si uvoľnili miesto na spiatočnú cestu, zvážte, či si so sebou vezmete len veci, ktoré môžete na konci pobytu vyhodiť.

Odosielajte predmety domov. Balenie na spiatočnú cestu si uľahčite tým, že tekuté a gélové suveníry budete prepravovať oddelene. Opýtajte sa predajcov, či sami ponúkajú dopravu. Ak nie, prineste svoje nákupy do zásielkovej služby, ako je UPS, FedEx alebo DHL, aby vám tovar zabalili a poslali domov.

 • Ak cestujete do zahraničia, majte na pamäti, že váš tovar môže pri doručení podliehať colným poplatkom v závislosti od daného tovaru a krajín.
 • Nakupujte bez cla. Ak cestujete do zahraničia, zvážte, či si nákupy suvenírov, tekutín a gélov nenecháte na cestu späť. Nakupujte pred odletom v bezcolných predajniach, ktoré sa nachádzajú v zabezpečenej zóne letiska. Tieto predmety sú vyňaté z pravidiel pre príručné batožinu, pokiaľ:[9]
  Dôveryhodný zdroj
  U.S. Úrad pre bezpečnosť dopravy
  U.S. vládna agentúra zodpovedná za zaistenie bezpečnosti stanovením a presadzovaním cestovných protokolov
  Prejsť na zdroj

  • zapečatené priehľadné bezpečnostné vrecko, ktoré vám obchod poskytol pri nákupe, nebolo otvorené ani inak porušené.
  • Účtenku si ponechajte na kontrolu.
  • Tovar bol zakúpený počas posledných 48 hodín.
 • Odkazy