3 spôsoby blokovania neznámych volajúcich

V tomto článku sa dozviete, ako blokovať hovory z anonymných čísel v zariadení iPhone alebo Android. Môžete to urobiť pomocou funkcie Nerušiť na iPhone alebo zmenou nastavení hovorov v systéme Android, ak máte telefón Samsung. Ak nemáte telefón Samsung, môžete si stiahnuť aplikáciu s názvom „Should I Answer?“ blokovanie prichádzajúcich neznámych hovorov v systéme Android. Na iPhone bohužiaľ nie je k dispozícii aplikácia ani nastavenie, ktoré by blokovalo len prichádzajúce súkromné, neznáme alebo obmedzené hovory.

Metóda 1 z 3:Na iPhone


Otvorte iPhone Nastavenia. Ťuknite na sivú aplikáciu s 2 ozubenými kolieskami. Zvyčajne ho nájdete na domovskej obrazovke.


Prejdite nadol a ťuknite na položku Nevyrušovať. Nachádza sa v blízkosti hornej časti stránky Nastavenia.


Ťuknite na biely prepínač „Nerušiť“ . Zmení farbu na zelenú .


Ťuknite na položku Povoliť hovory z. Táto možnosť sa nachádza v spodnej časti obrazovky.


Klepnite na Všetky kontakty. Týmto spôsobom sa vyberie celý váš zoznam kontaktov ako výnimka z funkcie Nerušiť. Už nebudete prijímať hovory od ľudí, ktorí nie sú uložení v aplikácii Kontakty.

 • Táto metóda blokuje hovory zo všetkých čísel, ktoré nie sú uložené v aplikácii Kontakty, čo znamená, že môžete zmeškať pracovný hovor alebo hovor týkajúci sa stretnutia.
 • Funkcia Nerušiť zabraňuje aj iným upozorneniam aplikácií (napr.g., textové správy, e-mail, sociálne médiá) zo zobrazovania ako upozornenia.

Spôsob 2 z 3: V zariadení Samsung Galaxy


Uistite sa, že máte telefón Samsung. Telefóny Samsung sú jediné telefóny Android, ktoré majú nastavenie odmietnutia anonymného volajúceho.[1]

 • Ak používate telefón so systémom Android, ktorý nie je od spoločnosti Samsung, prejdite radšej na metódu aplikácie Should I Answer.


Otvorte aplikáciu Telefón. Ťuknite na aplikáciu v tvare telefónu na hlavnej obrazovke systému Android.


Ťuknite na položku . Nachádza sa v pravom hornom rohu obrazovky. Zobrazí sa rozbaľovacia ponuka.


Ťuknite na položku Nastavenia. Toto nájdete v spodnej časti rozbaľovacej ponuky.


Klepnite na Blokovanie čísel. Je uprostred ponuky. Tým sa otvoria nastavenia blokovania hovorov.


Ťuknite na sivý prepínač „Blokovať anonymné hovory“ . Zmení farbu na modrú . Váš Samsung teraz zablokuje všetky hovory z neznámych čísel.

Metóda 3 z 3:Používanie funkcie Should I Answer (Mám odpovedať) v systéme Android


Stiahnite si Should I Answer. Ak už máte aplikáciu Should I Answer, tento krok preskočte. Ak si chcete stiahnuť túto aplikáciu:

 • Otvorte obchod Google Play.
 • Ťuknite na panel vyhľadávania.
 • Zadajte mám odpovedať
 • Klepnite na Should I Answer?
 • Klepnite na INŠTALOVAŤ
 • Klepnite na SÚHLASÍM


Otvoriť Should I Answer. Klepnite na OTVORTE STRÁNKU na pravej strane stránky obchodu Google Play alebo klepnite na ikonu aplikácie Should I Answer v zásuvke aplikácií v systéme Android.


Ťuknite na položku POKRAČOVAŤ NA dvakrát. Obidve stránky POKRAČOVAŤ Možnosti sú v dolnej časti obrazovky. Ak tak urobíte, dostanete sa na hlavnú stránku.


Ťuknite na položku NASTAVENIA karta. Nachádza sa v hornej časti hlavnej stránky Should I Answer (Mám odpovedať).


Prejdite nadol na časť „Block INCOMING calls from“ (Blokovať prichádzajúce hovory z). Táto oblasť sa nachádza v spodnej časti stránky.


 • Ťuknite na sivý prepínač „skryté čísla“ . Zmení farbu, čo znamená, že Should I Answer (Mám odpovedať) bude blokovať prichádzajúce hovory z obmedzených alebo anonymných čísel.

  • Po tomto bode môžete aplikáciu Should I Answer zavrieť – vaše nastavenia sa uložia a aplikácia Should I Answer zostane zapnutá na pozadí.
 • Odkazy