3 spôsoby citovania brožúry v APA

Či už pracujete na publikovaní vedeckého článku alebo píšete seminárnu prácu na vyučovanie, správne citovanie sa môže zdať ako jedna z najzložitejších častí. Nemajte obavy – ak používate APA, existuje jednoduchý systém na citovanie brožúr. Pri zozname odkazov postupujte podľa šablóny pre štýl APA. Nezabudnite uviesť ďalšie informácie, ak citujete online brožúru. Pri citáciách v texte vám stačí meno autora a dátum vydania. Po niekoľkých pokusoch sa budete cítiť oveľa pohodlnejšie pri citovaní brožúr.

Pomoc pri citovaní


Citácia v texte podľa APA pre brožúru

Podpora wikiHow a odomknúť všetky vzorky.


Zoznam odkazov APA pre brožúru

Podpora wikiHow a odomknite všetky vzorky.

Metóda 1 z 2:Vytvorenie záznamu v zozname literatúry


Zozbierajte potrebné informácie. Ak nemáte pri písaní po ruke brožúru, uistite sa, že ste si zapísali všetky dôležité informácie, ktoré budete potrebovať pre svoju citáciu. Pre správne citovanie podľa APA budete potrebovať:[1]

 • Autor alebo firemný autor
 • Dátum uverejnenia
 • Názov
 • Mesto alebo miesto vydavateľa
 • Názov vydavateľa
 • Celá adresa URL a dátum prístupu, ak ide o online brožúru


Uveďte meno autora alebo názov spoločnosti. Vyhľadajte meno autora. Môže byť za názvom brožúry alebo na jej konci. Často sa namiesto mena jednotlivca uvádza len názov organizácie, ktorá brožúru vydala. Toto je známe ako „firemný autor.“[2]

 • Citáciu začnite názvom, e.g., Pomoc zvieratám v Chicagu. Za menom autora sa píše bodka.
 • Ak nemôžete nájsť meno autora alebo firemného autora, môžete použiť skrátenú verziu názvu, napr.g. Pomoc pre zvieratá.[3]


Dátum napíšte do zátvorky a názov kurzívou. Budete potrebovať mesiac aj rok vydania. Obe budú v zátvorkách a budú vyzerať takto: (apríl 2015). Za dátumom nasleduje bodka za uzatváracími zátvorkami. Ďalej nasleduje celý názov brožúry písaný kurzívou. Spolu to bude vyzerať takto, pričom meno autora bude na prvom mieste:[4]

 • Chicago Animal Aid. (apríl, 2015). Pomáhame zvieratkám v útulkoch nájsť domov.
 • Ak nie je uvedený dátum, napíšte (n.d.). To je skratka pre „bez dátumu.“


Použite zátvorky na označenie publikácie ako brožúry. Štýl APA vyžaduje, aby ste slovo „brožúra“ umiestnili do zátvorky. Uvádza sa za názvom článku, v rámci bodky. Zatiaľ bude vaša citácia vyzerať takto: [5]

 • Chicagská pomoc zvieratám. (apríl 2015). Pomoc zvieratám v útulkoch nájsť domov [Brožúra].


Napíšte miesto vydavateľa a za ním názov vydavateľa. Názov miesta, kde bola brožúra uverejnená, bude v tomto formáte: „Ak sú vydavateľ a autor spoločnosti tí istí, za touto informáciou nasleduje slovo „Autor“. Vaše citácie by mali mať tento formát: [6]

 • Chicago Animal Aid. (apríl, 2015). Pomoc zvieratám v útulkoch nájsť domov [Brožúra]. Chicago, IL: Autor.


Pridajte ďalšie informácie, ak ide o online brožúru. Keďže ste brožúru našli online, vynechajte miesto vydavateľa. Namiesto toho budete potrebovať celú adresu URL webovej stránky, na ktorej ste našli brožúru. Na koniec citácie doplňte tieto informácie v tomto formáte:[7]

 • Chicago Animal Aid. (Apríl, 2015). Pomoc zvieratám v útulkoch nájsť domov [Brožúra]. Získané z www.chicagoanimalaid.org/brochures/

Metóda 2 z 2:Používanie citácií v texte


Pri citovaní priamych citácií napíšte meno autora, za ktorým nasleduje čiarka, a potom dátum. Meno autora a dátum budú v zátvorkách. Vaša citácia v texte bude slúžiť ako stručná verzia ako úplná citácia v zozname odkazov. Priame citácie budete uvádzať takto:

 • „Podľa organizácie Humane Society sa „počet mačiek bez domova zvýšil o 19 %“ (Chicago Animal Aid, 2015).“


Ak chcete citovať parafrázu, zadajte meno autora, za ktorým nasleduje čiarka, a potom dátum. Tieto informácie budú opäť v zátvorke. Pri citovaní parafrázy alebo konkrétnej myšlienky budete postupovať v rovnakom formáte. Nezabudnite citovať všetko, čo nie je váš vlastný originálny nápad alebo všeobecná znalosť.

 • Môžete citovať parafrázu takto: „Došlo k veľkému nárastu počtu mačiek bez domova (Chicago Animal Aid, 2015).“


Ak nemôžete identifikovať autora, použite v texte citáciu s názvom a dátumom. V niektorých prípadoch sa môže stať, že nebudete môcť identifikovať ani firemného autora. V takom prípade môžete použiť jednoduchý formát názov – dátum. Vaša citácia bude vyzerať takto: [8]

 • (Pomoc zvieratám v útulkoch nájsť domov, 2015).

 • Ak nemôžete nájsť dátum, použite skratku. Zadajte iniciály „n.d.“. To znamená „bez dátumu“. Namiesto dátumu môžete jednoducho použiť toto. Napríklad: (Chicago Animal Aid, n.d.).
 • Odkazy