3 spôsoby citovania filmu pomocou štýlu MLA

Ak píšete prácu pre strednú, vysokú alebo vysokú školu, možno budete musieť použiť pokyny pre štýl MLA (Modern Language Association). Môžete byť aj absolventom alebo výskumným pracovníkom, ktorý neustále používa citácie MLA! Ak píšete prácu o filmoch alebo chcete film zahrnúť do výskumnej práce na inú tému, musíte ho správne citovať. Vytvorenie správne naformátovaného zoznamu citovaných prác a pridanie citácií v texte do vašich esejí ukáže publiku, že neplagujete.

Šablóny citácií


Vzor citácie MLA pre online film

Podporte wikiHow a odomknúť všetky ukážky.


Ukážka citácie MLA pre filmové predstavenie

Podpora wikiHow a odomknúť všetky vzorky.


Vzor citácie MLA pre film v televízii

Podporte wikiHow a odomknite všetky ukážky.

Metóda 1 z 2:Tvorba citovaných diel


Začnite názvom filmu kurzívou. Napíšte názov filmu a napíšte ho kurzívou. Za názvom uveďte bodku. Takto začnete takmer všetky citácie filmov.[1]

 • Zatiaľ by vaša citácia mala vyzerať len takto: „Notting Hill.“
 • Ak je názov článku prekladom, uveďte v zátvorke názov originálu. Napríklad „Zbor [Les Choristes].“


Ďalej zapíšte režiséra. Po uvedení názvu článku napíšte „Dir.“ na skrátenie „režisér.“ Potom pridajte meno riaditeľa, pričom najprv uveďte jeho meno a potom priezvisko. Za slovom „Dir“ a celým menom režiséra umiestnite bodky.[2]

 • Vaša citácia by teraz mala vyzerať takto: „Notting Hill. Režisér. Roger Michell.“


Začnite menami režisérov, ak ste sa na nich zamerali. Ak píšete prácu, v ktorej porovnávate viacerých režisérov, alebo vás viac zaujíma režisér ako film, začnite citáciu nimi. V tomto prípade je na prvom mieste priezvisko režiséra, za ktorým nasleduje čiarka, jeho meno a ďalšia čiarka. Potom zadajte „dir.“ a končiť bodkou. [3]

 • Tieto citácie vyzerajú takto: „Michell, Roger, réžia. Notting Hill.“


Uveďte mená účinkujúcich, ak sú pre vašu prácu dôležité. Po názve a režisérovi pridajte mená hlavných účinkujúcich, ak o nich budete v práci diskutovať. Zadajte „Perf.“ a potom vypíšte hercov v poradí, v akom sú uvedení vo filmových titulkoch (v poradí, v akom sa objavujú v titulkoch), najprv meno, potom priezvisko. Mená oddeľte čiarkami a zoznam ukončite bodkou.

 • Citácia by teraz mala vyzerať takto: „Notting Hill. Režisér. Roger Michell. Perf. Julia Roberts, Hugh Grant a Richard McCabe.“
 • Ak sa vaša práca týka konkrétneho herca, citáciu môžete začať jeho menom. Toto formátovanie vyzerá takto: „Roberts, Julia, perf. Notting Hill. Dir. Roger Michell.“


Pridajte distribútora filmu. Ďalej je potrebné doplniť meno distribútora alebo spoločnosti, ktorá film vydala. Potrebujete aj dátum vydania. Zadajte názov distribútora, za ktorým nasleduje čiarka, a potom zadajte dátum vydania filmu.[4]

 • Takmer tam! Vaša citácia by teraz mala vyzerať takto: „Notting Hill. Réžia. Roger Michell. Perf. Julia Roberts, Hugh Grant a Richard McCabe. Universal Pictures, 1999.“


Uveďte, v akom formáte ste film sledovali. Napíšte, či ste film sledovali na VHS, DVD alebo Blu-Ray. Ukončite bodkou.[5]

 • Ak ste film sledovali online, môžete preskočiť na krok 8.
 • V prípade VHS napíšte do citácie „videokazeta“. Bude to vyzerať takto: „Notting Hill. Režisér. Roger Michell. Perf. Julia Roberts, Hugh Grant a Richard McCabe. Universal Pictures, 1999. Videokazeta.“
 • Ak ste film sledovali v kine, môžete pre úplnú citáciu napísať len „Film“! Bude to vyzerať takto: „Notting Hill. Dir. Roger Michell. Perf. Julia Roberts, Hugh Grant a Richard McCabe. Universal Pictures, 1999. Film.“


Uveďte dátum vydania originálu aj formátu. Ak bol formát, ktorý používate, vydaný neskôr ako skutočný film, musíte uviesť oba dátumy. Tým sa trochu zmení poradie prvkov. Za zoznamom účinkujúcich (alebo režiséra) napíšte pôvodný dátum vydania a potom pridajte bodku. Ďalej zadajte distribútora, čiarku, formát dátumu vydania a bodku. Ukončite typom formátu.[6]

 • Ak ste sledovali Notting Hill na Blu-Ray bude vaša citácia vyzerať napríklad takto: „Notting Hill. Režisér. Roger Michell. Perf. Julia Roberts, Hugh Grant a Richard McCabe. 1999. Universal Pictures, 2013. Blu-Ray.“


Pridajte webovú stránku a dátum, kedy ste sledovali online filmy. Ak ste film sledovali online, budete musieť pridať ďalšie informácie. Po dátume vydania uveďte, ktorú online platformu ste použili na sledovanie filmu. Uveďte kurzívou. Potom zadajte „Web.“ Nakoniec napíšte dátum, kedy ste film sledovali, začínajúc dňom, potom mesiacom a potom rokom. Každú z týchto zložiek oddeľte bodkami.

 • Táto citácia bude vyzerať približne takto: „Notting Hill. Dir. Roger Michell. Perf. Julia Roberts, Hugh Grant a Richard McCabe. Universal Pictures, 1999. Netflix. Web. 18. júla 2017.“


Usporiadajte zoznam v abecednom poradí. Začiarknite prvé písmeno každej citácie v zozname citovaných diel. Uveďte ich v abecednom poradí od A po Z. Druhé riadky všetkých citácií oddeľte 0.5 v. (1.27 cm), ako aj všetky nasledujúce riadky.[7]

 • Vaše citované diela by mali byť na samostatnej strane na konci práce a mali by mať názov Citované diela. Okolo slov Works Cited nemusíte uvádzať úvodzovky ani ich písať kurzívou.
 • Celý dokument píšte s dvojitými riadkami, ale nepridávajte ďalšie medzery medzi citácie.

Metóda 2 z 2:Citovanie v texte


Názov filmu uveďte do zátvorky, ak ste sa zamerali na film. Ak hovoríte o celom filme a nesústredíte sa na režiséra alebo účinkujúceho, stačí vám názov filmu. Vypíšte ho kurzívou a dajte do zátvoriek na koniec vety, v ktorej ste o ňom hovorili. Za druhou zátvorkou umiestnite bodku.

 • Napríklad „Notting Hill ) je dokonalou ukážkou typickej romantickej komédie z konca 90. rokov (Notting Hill).“


Do zátvorky uveďte priezvisko režiséra, ak ste sa naň zamerali. Keď hovoríte o režisérovi, musíte pridať jeho priezvisko. Názov by ste mali stále uvádzať aj kurzívou.[8]

 • „Michell sa v réžii tohto filmu snažil o osobný prístup (Michell, Notting Hill).“


Použite priezvisko účinkujúceho, ak sa na neho zameriavate. Môžete sa tiež rozhodnúť písať o jednotlivých hercoch. V tomto prípade uveďte priezvisko herca, za ktorým nasleduje názov filmu napísaný kurzívou.

 • Tak napríklad: „Robertsovej klasický široký úsmev sa objavoval počas celého filmu (Robertsová, Notting Hill).“


Ak citujete konkrétny čas vo filme, pridajte časovú značku. Ak píšete o konkrétnej scéne alebo úseku filmu, je skvelý nápad uviesť časovú značku. Pre čitateľov to pôsobí ako vaše čísla strán.[9]

 • Časovú pečiatku pridajte takto: „Robertsová si na konci filmu vyloží srdce na zem pred Grantom (Roberts, Notting Hill, 02:01:33-02:03:10).“

 • Umiestnite citáciu za odkaz a pred bodku. Vaša citácia v texte by mala byť súčasťou vety, v ktorej odkazujete na film. Vždy dbajte na to, aby bodka nasledovala za druhou zátvorkou.[10]
 • Odkazy