3 spôsoby citovania článku v štýle MLA

Vďaka citáciám vaši čitatelia presne vedia, kde majú nájsť zdroje, ktoré ste použili v akademickej práci. Ak píšete prácu na hodiny literatúry alebo humanitných vied, je pravdepodobné, že budete používať štýlovú príručku MLA (Modern Language Association). Našťastie, citovanie článkov a iných zdrojov v štýle MLA je jednoduché a priamočiare. Či už citujete tlačený alebo elektronický zdroj, formátovanie citácií bude hračka, keď si osvojíte niekoľko detailov.

Metóda 1 z 3:Vytváranie citácií v texte


Uveďte citáciu v zátvorke za citátom alebo odkazom. Aby ste sa vyhli plagiátorstvu, používajte citácie v texte na priradenie priamych citácií, parafrázovaného textu alebo odkazov na myšlienky iných autorov. Zvyčajne sa v citácii v texte uvádza autor zdroja a číslo strany, na ktorú ste sa odvolali, v zátvorke. V niektorých prípadoch možno budete musieť pridať viac podrobností.[1]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pokynov pre písanie a citovanie
Prejsť na zdroj

 • Cieľom citácie v texte je odkázať čitateľa na celý záznam na stránke citovaných prác. Keď uvidia citáciu v texte (Smith 24), budú vedieť, že majú hľadať celý záznam uvedený na vašej stránke s citovanými dielami pod priezviskom Smith.


Pri tlačených článkoch napíšte meno autora a číslo strany. Umiestnite bodku za citáciu v zátvorke namiesto na koniec textu. Uveďte meno autora článku a číslo strany, ak ide o tlačený článok alebo zdroj, ktorý sa objavuje v tlačenej aj online verzii.[2]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Ak sú autori 2, uveďte ich v abecednom poradí a potom uveďte číslo strany: (Jones a Smith 252). Ak sú 3 alebo viac autorov, napíšte prvého autora a potom „et al.“: (Jones a kol. 241).
 • Číslo strany musíte uviesť v zátvorke len vtedy, ak ste v texte uviedli meno autora, napríklad takto: „Podľa Hidalga vysokoglykemická strava zvyšuje riziko porúch pankreasu (12).“
 • Vynechajte číslo strany, ak ho zdroj nemá, napríklad článok na webovej stránke novín.


Uveďte skrátené názvy, ak ste citovali viacero diel od 1 autora. Ak vaša stránka s citovanými dielami obsahuje viacero zdrojov od toho istého autora, v citáciách v texte musíte uviesť konkrétny zdroj. V záujme stručnosti uveďte len niekoľko prvých slov názvu.[3]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pokynov na písanie a citovanie
Prejsť na zdroj

 • Napríklad názov „Diabetes Mellitus and Obesity as Risk Factors for Pancreatic Cancer“ (Diabetes mellitus a obezita ako rizikové faktory rakoviny pankreasu) skráťte G. Eibl na (Eibl, „Diabetes Mellitus“ 518).
 • Ak máte pod autorom Smithom uvedené 4 zdroje, citácia v texte (Smith 242) čitateľovi nepovie, na ktorý zo 4 Smithových záznamov ste sa odvolávali.

Metóda 2 z 3:Vytvorenie záznamu o citovaných prácach pre tlačený článok


Zápis začnite autorom, potom pridajte bodku. Začnite priezviskom autora, pridajte čiarku a potom napíšte jeho meno. Ak majú autori druhé meno alebo iniciálu, uveďte ju za ich krstným menom, ale za krstným menom neuvádzajte čiarku. Malo by to vyzerať takto: Thoreau, Henry David.[4]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pre písanie a pokyny pre citovanie
Prejsť na zdroj

 • V prípade článku s 2 autormi usporiadajte autorov podľa abecedy. Prvého autora napíšte s jeho priezviskom na začiatku a druhého s jeho krstným menom na začiatku, takto: O’Reilly, Sophie a Noelle Poremski.
 • Ak má článok viac ako troch autorov, uveďte meno prvého autora, za ktorým nasleduje „et al.“


Názov článku píšte v úvodzovkách. Ak má článok podtitul, uveďte ho. Za celý názov vložte bodku a nezabudnite ju umiestniť pred poslednú úvodzovku.[5]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o pravidlách písania a citovania
Prejsť na zdroj

 • Zatiaľ by záznam vyzeral takto: Lorensen, Jutta. „Medzi obrazom a slovom, farbou a časom: Jacob Lawrence The Migration Series.“
 • Všimnite si, že Migračná séria je súbor obrazov. Názvy kníh, periodík, diel výtvarného umenia, filmov, televíznych programov, hudobných albumov a webových stránok je takmer vždy potrebné písať kurzívou.


názov časopisu, novín alebo časopisu napíšte kurzívou. V príručke MLA sa časopisy, noviny, zborníky a antológie označujú ako „kontajnery.“ Ide o väčšie celky, ktoré obsahujú menšie časti, napríklad články, eseje a básne. Názov kontajnera napíšte kurzívou, umiestnite ho za názov článku a potom pridajte čiarku.[6]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pre písanie a usmernenia pre citovanie
Prejsť na zdroj

 • V tomto bode by váš záznam mal znieť: Lorensen, Jutta. „Medzi obrazom a slovom, farbou a časom: Jacob Lawrence’s Migračná séria.“ African American Review (Afroamerická revue),


Uveďte zväzok, vydanie a dátum. Ak citujete časopis alebo noviny, uveďte deň, mesiac a rok vydania a potom pridajte čiarku. V prípade akademických časopisov uveďte zväzok, číslo a rok vydania. Používajte skratky vol. pre zväzok a nie. pre vydanie a oddeľte ich čiarkami.[7]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pokynov na písanie a citovanie
Prejsť na zdroj

 • Citácia akademického časopisu by mala znieť: Lorensen, Jutta. „Medzi obrazom a slovom, farbou a časom: Jacob Lawrence’s Migračná séria.“ African American Review, vol. 40, nie. 3, 2006,
 • Pri uvádzaní úplného dátumu vydania vždy skráťte mesiac: Buchman, Dana. „Špeciálne vzdelávanie.“ Good Housekeeping, Mar. 2006,
 • V prípade novín, ako napr New York Times alebo Washington Post, nie je potrebné uvádzať mesto novín. V prípade menej známych alebo miestnych novín však uveďte mesto v zátvorke: Gome, Alexandra. „Nový celoročný plán zavlažovania pre Foxboro.“ Slnečná kronika [Attleboro, MA], 27. septembra. 2018,


Ukončite záznam číslami strán. Ak článok zaberá viac strán, napíšte „pp.“, za ktorým nasleduje rozsah stránky, a záznam ukončite bodkou. Medzi prvé a posledné číslo strany umiestnite pomlčku bez medzier. Ak citujete noviny, nezabudnite uviesť číslo strany presne tak, ako je uvedené v tlačenej kópii.[8]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj pre písanie a pokyny pre citovanie
Prejdite na zdroj

 • Hotová akademická citácia by mala znieť: Jacob Lawrence Séria Migration.“ African American Review, zväzok. 40, č. 3, 2006, s. 571-86.
 • Citácia z časopisu alebo novín by mala vyzerať takto: Brubaker, Bill. „Nové zdravotné stredisko sa zameriava na nepoistených pacientov v okrese.“ Washington Post, 24. mája 2007, s. LZ01.

Metóda 3 z 3:Citovanie online zdroja


Začnite formátovaním záznamu ako pri tlačenej publikácii. V prípade článku, ktorý sa nachádza v tlačenej aj online verzii, uveďte číslo strany. Ak nie je uvedené číslo strany, preskočte ju.[9]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Pri online zdrojoch uvediete ďalšie informácie, ale začnite týmto formátom: Autor:. “ Názov článku.“ Názov periodika, Dátum, strana.


Ak ste použili online databázu, napíšte ju kurzívou. Príklady online databáz: JSTOR, ScienceDirect a Wiley Online Library. Príručka MLA ich nazýva „druhé kontajnery“ a odporúča ich uviesť v položke citovaných diel. Ak ste použili niektorú z nich, uveďte online databázu za rozsahom stránky, napíšte ju kurzívou a pridajte čiarku.[10]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
Prejsť na zdroj

 • Tu sa nachádza online databáza: Hidalgo, Manuel a kol. „Riešenie problémov spojených s rakovinou pankreasu: Budúce smery zlepšovania výsledkov.“ Pankreatológia, vol. 15, č. 1, 2015, s. 8-18. Science Direct,


Uveďte DOI alebo URL, za ktorým nasleduje bodka. Ak je uvedený DOI (identifikátor digitálneho objektu), uveďte ho namiesto URL, pretože DOI je stabilnejší. Pri väčšine elektronických vedeckých článkov by sa mal v zázname o publikácii pri zväzku a čísle publikácie uvádzať DOI.[11]
Dôveryhodný zdroj
Purdue Online Writing Lab
Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a citáciách
Prejsť na zdroj

 • Po uvedení DOI alebo URL adresy pridajte bodku: Hidalgo, Manuel, et al. „Riešenie problémov spojených s rakovinou pankreasu: Budúce smery zlepšovania výsledkov.“ Pankreatológia, zväzok. 15, č. 1, 2015, s. 8-18. Science Direct, doi: 10.1016/j.pan.2014.10.001.
 • Ak musíte použiť adresu URL, neuvádzajte https: Hidalgo, Manuel, et al. „Riešenie výziev spojených s rakovinou pankreasu: Budúce smery pre zlepšenie výsledkov.“ Pankreatológia, vol. 15, nie. 1, 2015, pp. 8-18. Science Direct, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1424390314009971.

 • Ukončite záznam dátumom prístupu. Uvedenie dátumu prístupu nie je povinné, ale MLA ho dôrazne odporúča, najmä ak citujete URL alebo stránku, ktorá sa môže zmeniť. Skontrolujte svoju webovú históriu, aby ste zistili presný dátum prístupu k zdroju. Uveďte celý dátum, nezabudnite skrátiť mesiac a záznam ukončite bodkou.[12]
  Dôveryhodný zdroj
  Purdue Online Writing Lab
  Dôveryhodný zdroj informácií o písaní a pokynoch na citovanie
  Prejsť na zdroj

  • Dokončený záznam vyzerá takto: Hidalgo, Manuel, et al. „Riešenie problémov spojených s rakovinou pankreasu: Budúce smery pre zlepšenie výsledkov.“ Pankreatológia, vol. 15, nie. 1, 2015, s. 8-18. Science Direct, www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1424390314009971. Prístup 29. 9. 2018.
 • Odkazy