3 spôsoby citovania webovej lokality v texte podľa APA

Uvádzanie citácií v texte pre webové stránky v štýle APA pre akademickú prácu alebo esej môže byť mätúce, najmä ak si nie ste istí, koľko informácií musíte uviesť. Existujú odlišné požiadavky pre webové stránky, kde poznáte dátum uverejnenia obsahu a meno autora, a pre webové stránky, kde tieto informácie nemáte. Vytvorenie citácie webovej stránky, aj keď nepoznáte autora alebo nemáte dátum, sa dá urobiť v niekoľkých krátkych krokoch.

Metóda 1 z 3:Citovanie webovej stránky s uvedením dátumu a autora


Používajte zátvorky na konci frázy, ktorú citujete. Citáciu v texte vždy začnite zátvorkami za citovanou vetou. Citácia v texte by sa mala objaviť na konci vety, aby sa dodržali smernice štýlu APA.[1]

 • Môžete napríklad napísať: „Úmrtnosť dojčiat v Spojených štátoch sa zvyšuje (Healey, 2001).“


Uveďte celé priezvisko autora. Hľadajte priezvisko autora webovej stránky, ktorú citujete. Meno autora môže byť uvedené v hornej alebo dolnej časti webovej stránky alebo na článku, ktorý citujete na webovej stránke. V citácii v texte uveďte najprv celé priezvisko autora.[2]

 • Môžete napríklad napísať: „Úmrtnosť dojčiat v Spojených štátoch sa zvyšuje (Johnson)“ alebo „Abstraktný obraz bol predaný anonymnému kupcovi (Marshall)“.“


Uveďte dátum uverejnenia obsahu webovej stránky. Skontrolujte, či je v hornom alebo dolnom záhlaví webovej stránky uvedený dátum vydania alebo dátum poslednej aktualizácie webovej stránky. Pri niektorých akademických článkoch na webových stránkach sa pod menom autora uvádza dátum uverejnenia. Medzi meno autora a dátum v citácii vložte čiarku.[3]

 • Môžete napríklad napísať: „Úmrtnosť dojčiat v Spojených štátoch sa zvyšuje (Johnson, 2002)“ alebo „Abstraktný obraz bol predaný anonymnému kupcovi (Marshall, 2017)“.“


Ukončiť bodkou mimo zátvorky. Tým sa zabezpečí správne ukončenie vety a úplnosť citácie v texte.[4]

 • Môžete napríklad napísať: „Úmrtnosť dojčiat v Spojených štátoch sa zvyšuje (Johnson, 2002).“

Metóda 2 z 3:Citovanie webovej stránky bez autora


Umiestnite zátvorky na koniec citovaného výrazu. Citáciu v texte začnite uvedením zátvoriek na konci citovanej frázy. Vďaka tomu bude váš čitateľ vedieť, že citujete vetu alebo slovné spojenie. Uistite sa, že sa citácia v texte nachádza na konci vety, aby ste dodržali pokyny štýlu APA.[5]

 • Môžete napríklad napísať: „Školy môžu pomôcť predchádzať šikanovaniu poskytovaním poradenstva a bezpečných priestorov pre študentov (Frank, 1999).“


Uveďte názov webovej stránky. Ak nie je uvedený autor webovej stránky, použite namiesto toho názov webovej stránky. Ak citujete článok na webovej stránke, použite názov článku.[6]
Dôveryhodný zdroj
APA Style
Definitívny zdroj aktuálnych pokynov pre písanie a citovanie v štýle APA
Prejsť na zdroj

 • Môžete napríklad napísať: „Ľudský mozog je pre vedcov stále veľkou záhadou (Neurológia)“ alebo „Školy môžu pomôcť predchádzať šikanovaniu poskytovaním poradenstva a bezpečných priestorov pre študentov (Prevencia šikanovania).“


Všimnite si dátum uverejnenia obsahu webovej stránky. Dátum hľadajte v hornej alebo dolnej časti webovej stránky. Môže sa objaviť ako dátum autorských práv alebo dátum aktualizácie webovej stránky. V niektorých prípadoch sa pod názvom článku uvádza dátum uverejnenia. Vložte čiarku medzi názov a dátum.[7]

 • Môžete napríklad napísať: „Ľudský mozog je pre vedcov stále veľkou záhadou (Neurology, 2016)“ alebo „Školy môžu pomôcť predchádzať šikanovaniu poskytovaním poradenstva a bezpečných priestorov pre študentov (Prevencia šikanovania, 2015)“.“


Za zátvorku dajte bodku. Vetu ukončite bodkou.[8]

 • Môžete napríklad napísať: „Ľudský mozog je pre vedcov stále veľkou záhadou (Neurology, 2016).“

Metóda 3 z 3:Citovanie webovej stránky bez dátumu


Na konci citovanej vety uveďte zátvorky. Začnite zátvorkami hneď za citovanou frázou vo vete. Skontrolujte, či sa citácia v texte uvádza na konci vety, aby sa dodržali pokyny štýlu APA.[9]

 • Môžete napríklad napísať: „Reprodukčné práva žien sú v Spojených štátoch pod útokom (Rona).“


Uveďte názov alebo autora webovej stránky. Uveďte celé priezvisko autora, ak je k dispozícii, alebo názov webovej stránky, na ktorú ste mali prístup. Ak ste získali prístup k článku na webovej stránke, použite názov článku.[10]

 • Môžete napríklad napísať: „Reprodukčné práva žien sú v Spojených štátoch pod útokom (Dionne)“ alebo „Ľudský mozog je pre vedcov stále veľkou záhadou (Neurology)“.“


Použite skratku pre „bez dátumu.“ Skratka „n.d.“ by malo byť umiestnené za názvom alebo autorom webovej lokality, aby ste čitateľom dali najavo, že nemáte k dispozícii dátum tohto odkazu. Medzi názov alebo autora a „n“ vložte čiarku.d.“[11]

 • Môžete napríklad napísať: Reprodukčné práva žien sú v Spojených štátoch pod útokom (Dionne, n.d.).“

 • Ukončite citáciu bodkou mimo zátvorky. Bodka pomôže uzavrieť vetu.[12]

  • Môžete napríklad napísať: „Školy môžu pomôcť predchádzať šikanovaniu poskytovaním poradenstva a bezpečných priestorov pre študentov (Prevencia šikanovania, n.d.).“
 • Odkazy: