3 spôsoby darovania dawy

Poskytovanie Dawah – pozývanie ľudí, ktorí nie sú moslimovia alebo sa odkláňajú od islamu, k islamu – je dôležitou úlohou a súčasťou praktizovania Amr Bil Ma’ruf Wan-Nahyi Anil-Munkar (vyzývanie k dobru a zakazovanie zla). Skutočná práca učiteľa a hlásateľa islamu však nie je pre nekvalifikovaných a nevzdelaných. Na poskytovanie Dawah je potrebná náležitá odborná príprava a skúsenosti. Ako teda môžete účinne a správne dávať Dawah?

Metóda 1 z 3:Príprava na poskytovanie dawy

Pred poskytovaním Dawah sa uistite, že máte správne úmysly. Mali by ste mať čisté a dobré úmysly. Mnohí moslimovia sa často rozhodnú informovať svet o islame, ale robia to spôsobom, ktorý spôsobuje viac škody ako úžitku, čím sa dostávajú do nešťastných situácií.

 • Neposkytujte Dawah, ak je vaším zámerom ukázať, že ste veľmi znalý človek; uistite sa, že vaším zámerom je potešiť Alaha [1]
  Rawdhah al-Muttaqin, vol. 12, p. 142.
  .
 • Poskytovanie Dawah je v podstate špeciálna misia, ktorej cieľom je pozvať ľudí, aby uctievali Alaha podľa spôsobu, akým chce byť uctievaný. Prinášate posolstvo pravdy a ukazujete ostatným, ako ho nasledovať.
 • Cieľom dawy nie je len šíriť poznanie islamu, ale aj priblížiť sa k samotnému Alahovi. Akt pozývania iných k islamu berte ako spôsob, ako sa k islamu priblížiť aj vy sami.

Absolvujte krátky kurz Dawah, aby ste sa naučili, ako poskytovať Dawah rôznym osobám. Často môžete nájsť organizácie alebo komunitné skupiny, ktoré sa združujú, aby učili o Dawah. Väčšina týchto kurzov je bezplatná.

 • Niektoré organizácie, ako napríklad Mission Dawah, ponúkajú online školenia alebo školiace aplikácie. Pre vaše pohodlie môžete nájsť kurzy, ktoré sú vo zvukovej, video alebo písomnej podobe.
 • Často sa konajú konferencie venované výučbe, ako dávať dawu, preto si na ne dávajte pozor vo svojom okolí. Tam sa môžete stretnúť s inými, ktorí chcú dávať dawah, a učiť sa od vzdelaných a skúsených učiteľov a kazateľov.

Naučte sa odpovedať na často kladené otázky o islame. Ak pre vás kurz Dawah nie je uskutočniteľný, existuje mnoho materiálov a zdrojov, ktoré hovoria o bežných otázkach, ktoré môžu ľudia klásť o islame, a o tom, ako na ne odpovedať. Vyhľadajte v miestnych islamských centrách knihy alebo na internete, aby ste sa dozvedeli, čo sa ostatní pýtajú o islame. Niektoré otázky, ktoré vám môžu položiť, sú nasledovné:

 • Aký je rozdiel medzi slovami islam a moslim?[2]
 • Kto je Alah?[3]
 • Kto je prorok Mohamed? A prečo moslimovia veria, že je posledným prorokom?[4]
 • Čomu veria moslimovia o Ježišovi?
 • Čo hovorí islam o homosexualite, potratoch a manželstve?[5]

Začleňte islam do svojho života, ako je to len možné. To znamená, že žijete a dýchate islam duševne aj fyzicky. Mali by ste sa naďalej prezentovať ako moslim, ako aj prinášať materiály o islame do svojich každodenných interakcií a prostredia.

 • Udržujte si fyzický vzhľad veriaceho tým, že si necháte narásť a udržiavať bradu a budete nosiť hidžáb.
 • Prineste islamské materiály na svoje pracovisko alebo kamkoľvek pôjdete. To uľahčuje poskytovanie Dawah, pretože to môže vyvolať rozhovory alebo otázky od ostatných.
 • Prineste halal mäso na svoje pracovisko a podeľte sa oň s ostatnými, aby ste vyvolali konverzáciu.
 • Modlite sa na svojom pracovisku alebo kdekoľvek sa nachádzate. Dajte ľuďom najavo, že modlitba je pre vás veľmi dôležitá. Možno si budete musieť so zamestnávateľom a zamestnancami dohodnúť miesto alebo miestnosť, kde sa budete môcť modliť.

Modlite sa k Bohu a proste ho o vedenie a zdravú myseľ, aby ste sa mohli podeliť o svoju vieru podľa Jeho svätej vôle. Aby Boh odpovedal na vaše modlitby, musíte žiť spravodlivým životom a ľutovať všetky nezákonné veci, ktoré ste mohli urobiť.

 • Pravdivosť je jednou z najdôležitejších vlastností, ktoré treba mať, keď ľudí voláte k islamu. Takéto zmýšľanie vás privedie bližšie k Alahovi a tiež vás lepšie pripraví na Dawah.

Metóda 2 z 3:Hovorenie o islame

Začnite tým, že sa s danou osobou zoznámite. Rozprávajte sa s nimi o nich samých, o ich rodine, o ich práci a ukážte, že vám na nich skutočne záleží. Každá osoba je jedinečná a jej spoznanie vám pomôže naplánovať najlepší spôsob, ako jej poskytnúť Dawah.

 • Pokúste sa zistiť čo najviac o tom, čo vie o islame. Niektoré dobré úvodné otázky sú nasledovné: Ako ste sa prvýkrát dozvedeli o islame? Čo viete o islame? Alebo uveďte nejaké nedávne správy týkajúce sa islamu.
 • Nehovorte o islame príliš veľa naraz – nechajte ich, nech určujú tempo. Dawah je najlepšie poskytovať v malých dávkach. V závislosti od toho, s kým hovoríte, môžete pokračovať v rozhovore alebo im dať literatúru, aby si ju prešli sami. Poskytovanie Dawah je o jednoduchosti.
 • Jednoducho sa s nimi spriateľte. Niekedy predstaviť alebo pripomenúť niekomu islamskú vieru znamená len byť dobrým priateľom a ukázať na príklade. Toto je obzvlášť účinné, ak viete o moslimovi, ktorý sa odklonil od islamu.

Opýtajte sa ich, či je niečo, čomu na islame nerozumejú. Môžete sa spýtať: „Čo si myslíte, že je na islame zlé??“ alebo „Čo si myslíte, že je islam?“ Potom vyjasnite každú mylnú predstavu s čo najväčším množstvom vedomostí a jasnosti, ktoré môžete ponúknuť. Alebo ich nasmerujte správnym smerom, aby získali tieto odpovede.

 • Mnohí ľudia si budú mýliť islamské tradície a učenie s myšlienkami, ktoré už poznajú mimo islamu. Napríklad ľudia, ktorí poznajú kresťanskú Bibliu a jej mnohé výklady, môžu vyvodiť rovnaké interpretácie, keď počujú, že Korán spomína Adama a Evu. Niektorí sa domnievajú, že kvôli Biblii spoločnosť vníma ženy ako menejcenné ako mužov a potom majú mylnú predstavu, že ženy sú utláčané alebo ovládané mužmi aj v islame. Ukážte im Korán a načrtnite rozdiely medzi Koránom a Bibliou a čo tieto rozdiely znamenajú.
 • V médiách a populárnej kultúre sú mnohé islamské tradície predmetom vášnivých diskusií. Hidžáb, ktorý nosia moslimské ženy, je obľúbenou diskutovanou témou. Mali by ste im objasniť tieto mylné predstavy a viesť ich k tomu, aby sa na tieto koncepty islamu pozerali v rámci islamského myslenia, ktoré nosenie hidžábu považuje za uctievanie čistoty myšlienok aj tela.

Poďakujte. Poďakujte osobe za to, že vám dala príležitosť podeliť sa s ňou o islam. Ak vám niekto položí hrubú otázku alebo urazí islam, môžete sa dokonca pokúsiť poďakovať, čoho príkladom je prorok Mohamed. Poďakovaním v odpovedi na urážlivé výroky ukážete ostatným, že islam je skutočne dobrá viera. Možno ich to aj prekvapí a budú otvorenejší vás počúvať.

 • Niekto sa napríklad môže spýtať: „Prečo si moslimské ženy zakrývajú hlavu?? Nie je to znak podriadenosti žien?“[6]
  Povedzte im: „Ďakujem, že sa ma pýtate na moje náboženstvo“ a pokračujte: „Máte zaujímavú otázku týkajúcu sa islamu a blahoželám vám k tomu, že hľadáte správne vedomosti o našej viere.“

Buďte zdvorilí a nehádajte sa ani nediskutujte s tými, ktorým dávate Dawah. Hádanie sa a diskutovanie je v rozpore s učením Boha v Koráne; „Kto sa vzdal hádky, kým má pravdu, tomu bude postavený palác vysokej hodnosti v raji.“ (At Tirmidhi). Hoci vaše úmysly môžu byť dobré, hádky by mohli viesť k sporom a najlepšie je šíriť vedomosti mierovou cestou. V islame je lepšie ustúpiť ako diskutovať.

 • Prestaňte hľadať „medzery“ vo viere druhých alebo ich zhadzovať pre ich presvedčenie. Znevažovanie druhých je proti učeniu proroka Mohameda.
 • Buďte prívetivejší a menej defenzívny. Obranárstvo alebo hádavosť odháňa ľudí od islamu. Môže to tiež ublížiť ľuďom, ako je vaša rodina alebo priatelia, a dokonca aj vám, čo prináša frustráciu spôsobenú týmito spormi. Nakoniec Boh pozná vaše zámery a bude konať svoju vôľu.

Hovorte pravdu. Islam verí, že pravdovravnosť je jedným z pilierov, od ktorých závisí prežitie sveta. Keďže reč alebo hovorenie je výlučnou ľudskou vlastnosťou, klamstvo sa považuje za stratu ľudskosti. Pri poskytovaní Dawah je teda dôležité nielen to, aby ste neklamali, ale aj to, aby ste hlásali, že nemôžete klamať a že viera islamu je o pravde. Môžete uviesť príklady z Koránu a sunny, čo znamená klamstvo a aké sú jeho dôsledky.

 • Niektoré príklady klamstva sú klamstvo pri nákupe a predaji, klamstvo o víziách a snoch, rozprávanie lží ako vtipov alebo pokrytectvo.[7]
  Alah tiež varuje pred tým, aby ste hovorili o všetkom, čo počujete, pretože môžete počuť pravdu aj lož a hovoriť o všetkom by sa mohlo považovať za klamstvo.
 • Nehovorte lži o Bohu a Jeho posloch: „Rozprávanie lží o mne nie je ako rozprávanie lží o komkoľvek inom. Kto o Mne úmyselne klame, nech zaujme miesto v pekle.“ Rozprával al-Bukhaari, 1229.[8]
 • Keď urobíte vyhlásenie o islame, zdôvodnite ho a v prípade potreby sa odvolajte na Korán alebo Hadísu.
 • Ak neviete odpovedať na otázku, povedzte „neviem“. Neklamte o svojich vedomostiach ani nešírte dezinformácie. Najlepší spôsob, ako to urobiť, je byť pravdivý a nasmerovať osobu na iný zdroj, ktorý môže obsahovať odpoveď na jej otázku.

Nebojte sa, ak nemoslimovia neprijmú islam. Cieľom Dawah nie je konvertovať alebo presvedčiť ostatných na islam. Rozhodnutie by malo byť urobené na základe slobodnej vôle danej osoby.Vašou povinnosťou je odovzdávať posolstvo pravdy. Alah vedie, koho chce.

 • Spýtajte sa ich, aj keď neprijali islam, čo si teraz myslia o islame. Môže vám to pomôcť pri budúcich pokusoch o dawah alebo dokonca pokračovať v rozhovore.

Metóda 3 z 3:Poskytovanie Dawah inými spôsobmi

Rozdajte materiály, ako je CD, kniha alebo brožúra iného skúsenejšieho da’í (vyzývateľa k islamu). Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako poskytovať dawah, je šíriť posolstvo prostredníctvom iného da’í, najmä ak stále pracujete na získavaní vedomostí.

 • Môžete tiež poskytnúť preloženú verziu Koránu. Korán je vaším najúčinnejším nástrojom pri rozprávaní druhým o islame, pretože je to najmocnejšia kniha, ktorú máte k dispozícii.
 • Rozdávajte ľuďom alebo miestnemu islamskému centru letáky alebo brožúry o pripravovaných konferenciách.
 • Ak plánujete robiť dawah na verejnosti neznámym ľuďom, poskytnutie materiálu je najlepší spôsob, ako zapojiť ostatných do rozhovoru.

Vykonávajte charitatívnu činnosť, aby ste pomohli iným, a tiež ukážte, ako islam ovplyvnil váš život. Zapojte sa do diania vo svojom okolí prostredníctvom pomoci starým alebo znevýhodneným ľuďom alebo v organizáciách, ktoré pomáhajú životnému prostrediu, komunite, zvieratám a mnohým ďalším.

 • Zapojenie sa do charitatívnej činnosti alebo sadaqy je v islame veľmi dôležitým cnostným skutkom a ukazuje Alahovi a ostatným vašu vieru v islam. Na darovanie sadaqy nie sú žiadne predbežné požiadavky a môžete ju dávať slobodne, bez akýchkoľvek obmedzení alebo očakávania niečoho späť.[9]
 • Ľudia, ktorých sa dotkla vaša charitatívna práca, budú mať s najväčšou pravdepodobnosťou otvorenejší názor na vás a islam. Vďaka tomu môžu ostatní oveľa ľahšie prijať posolstvo islamu.
 • Poskytnite materiály svojej islamskej komunite nahrávaním prednášok alebo zverejňovaním videí. Je to potrebné najmä vtedy, ak vášmu spoločenstvu chýbajú materiály, ktoré by mohlo poskytnúť členom, ktorí sa odklonili od islamu alebo nemôžu pravidelne navštevovať stretnutia. Priblíži vás to aj k ostatným ľuďom vo vašej miestnej komunite.

  • Prorok Mohamed nabáda, aby sa vedomosti zdieľali a nezadržiavali. Vo vašom spoločenstve sa nájdu ľudia, ktorí nie sú ochotní podeliť sa o poznanie.[10]
  • Robte nepriamu dawah pomocou internetu. Napríklad zverejňujte islamské tweety na Twitteri.
 • Odkazy