3 spôsoby diagnostiky nefunkčnej klimatizácie v aute

Jazda v horúcom dni v aute bez funkčnej klimatizácie môže byť nepríjemná a v extrémnych horúčavách dokonca nebezpečná. Diagnostika dôvodu, prečo vaša klimatizácia nefunguje, vám pomôže určiť, či ide o problém, ktorý dokážete odstrániť sami, alebo či ho musíte odniesť do servisu. Je tiež menej pravdepodobné, že vás v servise zneužijú, ak už viete, prečo vaša klimatizácia nefunguje.

Metóda 1 z 3:Zhromažďovanie počiatočných informácií

Zapnutie klimatizácie počas jazdy. Klimatizácia nebude fungovať správne, pokiaľ nebude bežať motor. Najlepším nastavením pre diagnostiku je „čerstvý vzduch“ (nie recirkulácia) s vyfukovaním vzduchu zo stredových otvorov v prístrojovej doske a zapnutou klimatizáciou.

 • Začnite s otáčkami ventilátora nastavenými na najvyššiu hodnotu.
 • Ak má vaše vozidlo nastavenie „Max AC“, vyberte túto možnosť.


Počúvajte, či z klimatizácie nevychádzajú nezvyčajné zvuky. Hluk by mohol naznačovať, že je problém s vaším kompresorom a že ho treba opraviť alebo vymeniť.


Pocíťte vzduch vychádzajúci z vetracích otvorov. Budete potrebovať vedieť, či je vzduch studený, izbovej teploty alebo teplejší ako okolitý vzduch. Tiež si všimnite, či sa spúšťa studený, ale otáča sa teplejší, alebo ak je zvyčajne teplý, ale fúka studený s prestávkami.


Všimnite si tlak vzduchu. Otočte tlak vzduchu na vysoké a nízke nastavenie a sledujte, či sa prúdenie vzduchu mení tak, ako sa to bežne deje.


Cítiť vôňu vzduchu vychádzajúceho z vetracích otvorov. Ak sa objavia nezvyčajné pachy, môže ísť o únik. Možno bude potrebné vymeniť aj kabínový vzduchový filter.[1]


Skontrolujte poistky vášho vozidla. Skontrolujte si v návode na obsluhu umiestnenie poistkového panela vášho vozidla, pretože sa môže nachádzať pod kapotou, v kufri alebo dokonca v priestore pre nohy vodiča. Prepálená poistka môže spôsobiť, že klimatizácia prestane fungovať.[2]
Zdroj experta
Ed Beery
Automobilový špecialista
Rozhovor s odborníkom. 19 novembra 2021.

Metóda 2 z 3: Diagnostika problémov s prúdením vzduchu


Skontrolujte všetky vetracie otvory. Uistite sa, že z vybraných vetracích otvorov vychádza tlak vzduchu. Pohybom voliča ventilácie zistite, či sa vzduch presúva do správnych ventilačných otvorov.

 • Ak výmena vybraného ventilátora nezmení prúdenie vzduchu, pravdepodobne máte problém so zmiešavacími dvierkami, čo si bude vyžadovať výmenu dvierok vo vnútri prístrojovej dosky, ktoré určujú smer prúdenia vzduchu.[3]
  [4]
 • Zmiešavacie dvierka menia polohu pri zmene voľby teploty, blokujú prúdenie alebo umožňujú prúdenie teplého alebo studeného vzduchu.
 • Niekedy môže klimatizačný systém s problémom s dverami režimu fungovať dobre, ale prúd vzduchu smeruje niekam inam, napríklad späť do motora, namiesto do vozidla.


Pozrite sa na filter vzduchu v kabíne. Najmä ak vzduch vychádzajúci z ventilačných otvorov zvláštne zapácha alebo ak sa vám zdá, že tlak už nejaký čas pomaly klesá, skontrolujte vzduchový filter. Budete môcť zistiť, či sa na ňom nahromadili nečistoty alebo úlomky.

 • Je možné, že váš kabínový vzduchový filter je tak zablokovaný, že narúša tlak vzduchu, a jeho výmena bude relatívne jednoduchým a lacným riešením vášho problému.
 • V návode na obsluhu vášho vozidla môžu byť uvedené pokyny na výmenu kabínového filtra. Ak sa tak nestane, skúste na internete vyhľadať „výmena vzduchového filtra v kabíne“, za ktorým nasleduje rok, značka a model vášho vozidla (napríklad môžete vyhľadať „výmena vzduchového filtra v kabíne pre Toyotu Camry 2006“).


Skontrolujte, či nie je problém s motorom ventilátora. Najjednoduchšie to zistíte tak, že skúsite zapnúť kúrenie. Ak máte slabý prietok vzduchu aj pri zapnutom kúrení, mohol vám odísť motor ventilátora.[5]

 • Motor ventilátora môže mať problém s odporom, ak váš vzduch fúka len pri vysokom nastavení, ale nefúka pri nižšom nastavení.
 • Žiaľ, myši a iné hlodavce si niekedy vytvárajú domovy v hadiciach vzduchotechniky auta a môžu sa pri štartovaní vozidla zachytiť v motore ventilátora. Hlasný zvuk (alebo nepríjemný zápach), ktorý sa ozýva, keď je spustené kúrenie alebo klimatizácia, môže byť znakom tohto problému.

Metóda 3 z 3:Diagnostika problémov s teplotou vzduchu


Nájdite prednú časť kondenzátora klimatizácie. Normálne sa nachádza v prednej časti vášho chladiča. Ak ho blokujú listy alebo iné nečistoty či nánosy, odstráňte ich a vyčistite oblasť.


Pozrite sa pod kapotu na spojku kompresora klimatizácie. Ak je tlak vzduchu normálny, ale vzduch je horúci, môžete mať problém s kompresorom. Jednoduchou vizuálnou kontrolou skontrolujte, či je spojka kompresora v zábere.[6]
Odborný zdroj
Ed Beery
Špecialista na automobilový priemysel
Rozhovor s odborníkom. 19 November 2021.
Kompresor sa zvyčajne nachádza smerom k prednej časti motora, tesne v mriežke vášho vozidla.

 • Vaše vozidlo by malo byť v prevádzke so zapnutou klimatizáciou, aby ste mohli skontrolovať spojku kompresora.
 • Kompresor vyzerá ako malý motor s veľkým kolesom na konci. Koliesko (čo je spojka kompresora) by sa malo otáčať. Ak sa netočí, máte problém s kompresorom.[7]


Skontrolujte napnutie remeňa kompresora. Mal by byť napnutý. Ak je uvoľnený, potrebujete nový remeň kompresora.[8]
Odborný zdroj
Ed Beery
Špecialista na automobilový priemysel
Rozhovor s odborníkom. 19 novembra 2021.


Nájdite prípadné netesnosti chladiaceho systému. Jedným z najčastejších problémov s teplotou klimatizácie je nízky obsah chladiva. Systém klimatizácie je uzavretý, takže chladivo by sa nemalo strácať, pokiaľ nedošlo k úniku.[9]

 • Hľadajte olejové zvyšky na hadiciach alebo v ich okolí, ktoré spájajú komponenty klimatizácie. Mastné škvrny môžu znamenať únik chladiva.
 • Môžete zvážiť použitie elektronického detektora úniku, ktorý dokáže odhaliť oveľa menšie množstvá chladiva.
 • Existujú aj testery, ktoré na zistenie netesností používajú farbivo, UV svetlo a ochranné okuliare.
 • Ak zistíte netesnosť, pravdepodobne si budete musieť najať odborníka, ktorý netesnosť opraví. Pravdepodobne budete potrebovať aj nové diely, pretože mnohé komponenty sa nedajú opraviť ani zaplátať.

 • Skontrolujte, či nedošlo k zamrznutiu. Ak vaša klimatizácia spočiatku fúka studene, ale po určitom čase používania prestane byť studená, môže byť zamrznutá. Nadbytok vzduchu a vlhkosti v systéme môže viesť k zamrznutiu komponentov (doslova).[10]

  • Zamŕzanie môže byť spôsobené aj presýteným prijímačom/sušičkou alebo akumulátorom.
  • Vypnutie systému na chvíľu a jeho nechanie rozmraziť problém dočasne vyrieši.
  • Ak problém pretrváva, možno bude potrebné systém prepláchnuť alebo vypustiť pomocou vákuovej pumpy.
 • Odkazy

   http://www.agcoauto.com/content/news/p2_articleid/256

   Ed Beery. Špecialista na automobilový priemysel. Rozhovor s odborníkom. 19 November 2021.

   http://www.motor.com/article.asp?article_ID=1874

   http://www.firestonecompleteautocare.com/cf/maintenance/car-air-conditioning-repair-troubleshooting/

   http://www.youfixcars.com/blower-motor.html

   Ed Beery. Špecialista na automobilový priemysel. Rozhovor s odborníkom. 19. novembra 2021.

   https://www.youtube.com/watch?v=PMM80xlon3U

   Ed Beery. Automobilový špecialista. Rozhovor s expertom. 19. novembra 2021.

   http://www.agcoauto.com/content/news/p2_articleid/258