3 spôsoby dobrovoľníckej pomoci starším ľuďom

Starnutie môže byť pre mnohých ľudí ťažkým obdobím: môžu sa cítiť osamelo, mať finančný stres alebo zdravotné problémy. Mnohí seniori sa vo vyššom veku spoliehajú na pomoc rodiny a priateľov. Niektorí starší ľudia však túto možnosť nemusia mať. Potrebujú pomoc ľudí, ktorí im dobrovoľne venujú svoj čas, aby im zlepšili náladu a pomohli im so základnými úlohami. Môžete sa stať dobrovoľníkom a pomáhať starším ľuďom tak, že sa skontaktujete s miestnymi a národnými dobrovoľníckymi skupinami a budete pracovať v miestnom zariadení pre seniorov.

Metóda 1 z 3: Vyhľadávanie dobrovoľníckych príležitostí


Porozprávajte sa s miestnymi úradmi. Vo vašej komunite pravdepodobne žijú starší ľudia, ktorí by mohli využiť veci, ako je jednoduchý rozhovor, nákup potravín alebo odvoz k lekárovi. Opýtajte sa miestnych úradov, ako sú centrá komunitných služieb, lekári alebo oddelenia pre starnutie, ktoré vás môžu upozorniť na možnosti dobrovoľníckej práce na pomoc starším ľuďom.[1]
Medzi miesta, na ktoré sa môžete obrátiť, patria napr:

 • Komunitné centrá[2]
 • Oddelenia pre seniorov[3]
 • Náboženské skupiny


Pripojte sa k skupine alebo organizácii. Okrem miestnych orgánov existuje aj mnoho súkromných organizácií, ktoré poskytujú služby starším ľuďom. Tie často potrebujú dobrovoľníkov na pomoc starším ľuďom vo vašej komunite a mimo nej. Medzi organizácie, v ktorých sa môžete stať dobrovoľníkmi, patria:[4]

 • Červený kríž
 • Armáda spásy [5]
 • Nadácia AARP[6]
 • Elder Helpers[7]
 • Dobrovoľníci Ameriky[8]


Pracujte v miestnej komunite pre seniorov. Vo vašom okolí sa pravdepodobne nachádzajú komunity pre seniorov, ako sú zariadenia pre seniorov s opatrovateľskou službou a zariadenia opatrovateľskej služby. Aj to sú skvelé miesta, kde môžete dobrovoľne pomáhať starším ľuďom. Kontaktujte pracovníkov miestnej komunity pre seniorov a opýtajte sa, ako môžete dobrovoľne pomáhať starším ľuďom v ich zariadení.[9]

 • Rozpoznajte rozdiel medzi komunitami s opatrovateľskou službou a komunitami opatrovateľov. Komunity s asistovaným bývaním ponúkajú pomoc s obmedzeným počtom činností každodenného života. Môže to zahŕňať obliekanie, kúpanie, jedenie alebo používanie toalety. Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti poskytujú nepretržitú lekársku starostlivosť.[10]
 • Vyhľadajte si komunitu pre seniorov vo vašom okolí na stránke http://www.seniorliving.org/.


Prejdite procesom podávania žiadostí. Organizácie, vládne agentúry a súkromné opatrovateľské zariadenia spravidla vyžadujú, aby ste podali žiadosť o dobrovoľnícku činnosť v ich komunite. Ide o zaistenie bezpečnosti starších ľudí pred osobami, ktoré by sa ich mohli pokúsiť zneužiť. Ak chcete dobrovoľnícky pomáhať starším ľuďom, absolvujte proces podávania žiadostí a začnite. Vaša žiadosť a/alebo proces prijímania zamestnancov môže zahŕňať: [11]

 • Písomná alebo elektronická žiadosť
 • Rozhovor
 • Preskúmanie minulosti
 • Odoberanie odtlačkov prstov


Darujte peniaze na účely pre starších ľudí. Možno nemôžete venovať dobrovoľníctvu veľa času, ale napriek tomu chcete pomáhať starším ľuďom. Výborným spôsobom je darovať peniaze organizácii, ktorá pomáha seniorom. V niektorých prípadoch môžete určiť, ako chcete svoj dar použiť, napríklad na hry alebo jedlo.[12]

Metóda 2 z 3: Ponúkanie služieb na vlastnú päsť


Návšteva starších ľudí. Možno nebudete chcieť absolvovať formalizované dobrovoľníctvo. Namiesto toho sa môžete stať dobrovoľníkom a pomôcť tým starším osobám, ktoré poznáte. Mnohí starší ľudia zažívajú samotu alebo sa jednoducho chcú podeliť o svoje životné skúsenosti. Venovať nejaký čas návšteve staršieho člena rodiny, priateľa alebo suseda je skvelý spôsob, ako dobrovoľne pomôcť starším ľuďom.[13]

 • Choďte k človeku domov a venujte sa činnostiam, ktoré máte obaja radi. Môžete si pozrieť film alebo televízny program, lúštiť krížovky, hrať stolové hry alebo si len tak posedieť a porozprávať sa.
 • Vezmite osobu do kaviarne, kina alebo na iné miesto, ak je toho schopná. Pomôže to dostať osobu z domu a zároveň s vami strávi nejaký čas. Aj prechádzka po okolí je príjemný spôsob, ako venovať svoj čas dobrovoľníctvu.


Priniesť jedlo. Mnohí starší dospelí nemajú správnu výživu a dochádza u nich k podvýžive.[14]
Dôveryhodný zdroj
FamilyDoctor.org
Stránka s lekárskym poradenstvom zameraná na rodinu, ktorú prevádzkuje Americká akadémia rodinných lekárov
Prejsť na zdroj
Jedným zo spôsobov, ako rozveseliť svojich starších blízkych, priateľov a susedov, je uvariť im jedlo alebo jedlá, ktoré im môžu chutiť. Pomáha to nielen získať správnu výživu a prináša to človeku radosť, ale môže to pomôcť aj finančne.[15]

 • Spýtajte sa osoby, aké druhy jedla má rada. Uvarte im zdravé alternatívy, aby ste im zabezpečili správnu výživu.[16]
  Dôveryhodný zdroj
  FamilyDoctor.org
  Stránka s lekárskym poradenstvom zameraná na rodinu, ktorú prevádzkuje Americká akadémia rodinných lekárov
  Prejsť na zdroj
 • Prineste zdravé občerstvenie a dezerty, aby si osoba mohla pochutnať.
 • Zvážte možnosť varenia v dome osoby a zostaňte, aby ste si spoločne vychutnali jedlo. To poskytuje osobe určitú spoločnosť a životne dôležitú výživu.


Pomáhajte v domácnosti. Mnohí seniori žijú s pribúdajúcim vekom naďalej doma. Môžu potrebovať pomocníka, ktorý im pomôže s vecami okolo domu. Dáva vám to príležitosť nielen dobrovoľne pomôcť danej osobe, ale môžete jej poskytnúť aj vítanú spoločnosť. Niektoré veci, ktoré môžete urobiť, aby ste pomohli staršiemu človeku v domácnosti, zahŕňajú: [17]

 • Upratovanie
 • Oprava drobností
 • Starostlivosť o záhradu a hrabanie lístia
 • Odpratávanie príjazdovej cesty v zime


Odvezte staršieho človeka na potrebné miesta. Niektorí seniori už nie sú schopní šoférovať. Dobrovoľné odvážanie starších osôb na stretnutia, nákupy alebo len na prehliadku miestnych pamiatok im môže pomôcť získať veľmi potrebné služby, opustiť dom a mať trochu spoločnosti a potešenia.[18]

 • Naplánujte si každý týždeň určitý čas na odvoz seniora alebo seniorov na miesta, ktoré potrebujú. Zvážte možnosť pozvať osobu na obed a stráviť s ňou čas navyše.
 • Ponúknite, že pre danú osobu vybavíte pochôdzky, ak nie je schopná opustiť dom alebo komunitu pre seniorov. Môžu potrebovať recepty, potraviny alebo len jedlo z miestnej reštaurácie.

Metóda 3 z 3: Organizovanie podujatí a aktivít


Zbierajte mp3 prehrávače. Hudba môže byť prospešná pre každého seniora. Môže to byť obzvlášť prospešné pre starších ľudí s Alzheimerovou chorobou alebo demenciou. Zorganizujte darcovskú zbierku nových alebo málo používaných mp3 prehrávačov. Môžete ich darovať starším osobám, ktoré poznáte, alebo všetky pomôcky darovať miestnym zariadeniam, ktoré pomáhajú seniorom.[19]

 • Požiadajte o darčekové karty na hudbu, ak vaši darcovia nemajú mp3 prehrávače, ktoré by mohli postrážiť.
 • Pozvite miestne podniky, aby prispeli alebo sponzorovali podujatie. Môže to vzbudiť ďalší záujem o podujatie alebo získať pre váš program toľko potrebné dary.


Usporiadajte podujatie zamerané na cvičenie seniorov. Aktivita môže starším ľuďom pomôcť udržať si zdravie alebo ho získať. Rôzne druhy fyzických aktivít vrátane chôdze a plávania môžu starším ľuďom pomôcť udržať si zdravie alebo sa dokonca rýchlejšie uzdraviť. Zorganizovanie podujatia pre starších ľudí, ktoré sa zameriava na fyzickú aktivitu, môže nielen prospieť ich zdraviu a pohode, ale môže im tiež predstaviť nových ľudí.[20]

 • Požiadajte miestne fitnescentrum alebo školu o usporiadanie podujatia. To vám dáva možnosť ponúknuť rôzne typy aktivít. Nastavte zábavné veci, ktoré môžu využívať osoby s akoukoľvek úrovňou aktivity. Môže to zahŕňať prekážkové dráhy, hry, ako je napríklad cornhole, párty v bazéne a výber občerstvenia, ktoré umožní ľuďom stretávať sa.
 • Požiadajte o pomoc miestne podniky, aby vám poskytli služby, výrobky alebo dokonca ceny.


Spustite počítačový vzdelávací program. V digitálnom veku môže znalosť používania počítača rozšíriť svet človeka. Pre seniorov to môže byť spôsob, ako cestovať, spojiť sa s rodinou a priateľmi a zabaviť sa.[21]

 • Požiadajte miestne zariadenie, napríklad knižnicu alebo aj centrum pre seniorov, či môžete využiť ich vybavenie na výučbu starších ľudí, ako používať počítač. Môžete dokonca dobrovoľne použiť svoj vlastný notebook na prácu s jednotlivcami.
 • Zvážte možnosť požiadať o pomoc počítačového odborníka (ak ním ešte nie ste), ktorý by seniora poučil o veciach, ako je nadväzovanie kontaktov s ľuďmi, čítanie kníh alebo sledovanie obľúbených relácií, ako aj o tom, ako sa vyhnúť podvodom zameraným na seniorov.

 • Usporiadajte celokomunitnú prázdninovú párty. Sviatky môžu byť pre mnohých starších ľudí obzvlášť náročným obdobím. Môžu sa cítiť obzvlášť osamelo. Skúste využiť miestne zariadenie, napríklad kostol alebo centrum pre seniorov, na usporiadanie slávnostného sviatočného večierka, na ktorom sa môže zúčastniť ktokoľvek z vašej komunity.[22]

  • Požiadajte priateľov, rodinu alebo iných záujemcov o dobrovoľnú výzdobu a usporiadanie večierka. Podniky sú často ochotné darovať prostriedky, ako sú potraviny, potreby na oslavu, a dokonca aj darčeky, ak uvediete ich meno.
  • Nezabudnite, že nie každý človek má náboženské presvedčenie. Udržujte večierok veselý a slávnostný bez toho, aby ste kládli dôraz na náboženské, politické alebo iné presvedčenie.
 • Odkazy