3 spôsoby efektívneho riešenia konfliktov

Konflikt je viac než len nezhoda. Ide o hlboko zakorenený problém medzi dvoma alebo viacerými ľuďmi, ktorý diktuje ich vzájomný postoj. Či už sa snažíte vyriešiť konflikt, ktorý máte s druhým človekom, alebo sa snažíte pomôcť dvom kolegom, v procese riešenia konfliktov je veľa podobností. Musíte si dať záležať na tom, aby ste sa stretli a otvorene sa porozprávali. Potom sa musíte navzájom úprimne vypočuť a pokúsiť sa pochopiť postoj toho druhého. Nakoniec sa musíte pokúsiť prísť s kompromisom, ktorý vás oboch nejakým spôsobom uspokojí.[1]
Dôveryhodný zdroj
HelpGuide
Nezisková organizácia zameraná na poskytovanie bezplatných, na dôkazoch založených zdrojov v oblasti duševného zdravia a wellness.
Prejsť na zdroj

Metóda 1 z 3:Zistenie rozmerov konfliktu


Hľadajte neprimerané odpovede. Nezhoda sa nemusí rovnať konfliktu. Ak sa však niekto správa oveľa viac rozrušene alebo nahnevane, než si situácia vyžaduje, pozrite sa bližšie na jeho správanie. Môže to naznačovať, že majú buď vnútorný konflikt, alebo zdroj stresu. Na druhej strane, ak je ich hnev namierený proti inému, títo dvaja môžu mať konflikt, ktorý je potrebné vyriešiť. V každom prípade by ste mali pri tomto konflikte postupovať opatrne, aby sa nevymkol spod kontroly alebo dokonca nevyvolal násilie.[2]
Dôveryhodný zdroj
HelpGuide
Nezisková organizácia zameraná na poskytovanie bezplatných zdrojov duševného zdravia a wellness založených na dôkazoch.
Prejsť na zdroj

 • Napríklad veľmi sa hnevať, že váš priateľ rozbil jednorazový plastový pohár, je neprimeraná reakcia. Premýšľajte o svojom vzťahu s ním, aby ste zistili, či vás správanie alebo minulé konanie hlboko rozrušilo.


Myslite na napätie, ktoré existuje mimo sporov. Ak máte s niekým konflikt, vždy budete voči nemu prechovávať zlú vôľu, bez ohľadu na to, či ste práve v spore alebo nie. Ak sa pri ich vstupe do miestnosti ocitnete v rozrušení, možno potrebujete vyriešiť konflikt. Je prirodzené, že sa snažíte svoj konflikt s nimi skryť, aby ste sa vyhli nepríjemným výmenám názorov. Obyčajnú rivalitu môže byť ťažké riešiť, ale mali by ste sa cítiť pohodlne, keď ich oslovíte s cieľom zmierenia.


Premýšľajte o tom, ako ostatní sfarbujú vaše vnímanie. Je ľudskou prirodzenosťou vnímať poznámky a činy vo vzťahu k osobe, ktorá ich povedala alebo urobila. Ak však zistíte, že sústavne bez väčšieho premýšľania znevažujete nápady alebo prácu iných, možno s nimi máte konflikt. Predtým, ako začnete riešiť konflikt, pokúste sa oddeliť svoj vzťah s danou osobou, aby ste sa na jej pripomienky a príspevky mohli pozerať nestranne.[3]
Dôveryhodný zdroj
Pomocník
Nezisková organizácia zameraná na poskytovanie bezplatných zdrojov duševného zdravia a wellness založených na dôkazoch.
Prejsť na zdroj

 • Ak vidíte, že spolupracovník napríklad píše správu, ktorú mu iný spolupracovník posiela späť na úpravu, pozrite sa bližšie. Ak si nesadli a pozorne si prečítali správu, môžete im pomôcť riešiť ich konflikt. Ich vzťah podfarbuje ich vzájomné vnímanie práce.

Metóda 2 z 3:Riešenie vášho konfliktu s iným


Zachovajte pokoj. Roztržky budú stáť v ceste riešeniu vašich nezhôd. Koniec koncov, cieľom je vzájomné zmierenie, nie pomsta. Úctivo im oznámte, v prípade potreby prostredníctvom mediátora, že by ste si obaja mali vziať nejaký čas na upokojenie. Potom sa dohodnite na čase a mieste, kde budete diskutovať a riešiť konflikt.[4]

 • Snažte sa zachovať pokoj a pamätajte, že cieľom je urovnanie konfliktu, nie dokazovanie svojho názoru.
 • Ďalšou taktikou je požiadať ju, aby vám pomohla vymyslieť spôsob riešenia problému. Zbavíte sa tak určitého tlaku, čo vám môže pomôcť uvoľniť sa.
 • Pokúšať sa vyriešiť konflikt, keď sa rozhorí, je kontraproduktívne. Ak je niektorá zo strán rozrušená, vyhláste rýchlu prestávku, aby ste mohli o probléme pokojne diskutovať.[5]


Vytvorte si zoznam svojich obáv. Pred stretnutím s druhou osobou si sadnite a napíšte, čo presne podľa vás viedlo ku konfliktu. Snažte sa čo najviac vylúčiť z rovnice osobnú históriu a osobnosť. Zamyslite sa nad koreňom problému a nad tým, čo konkrétne potrebujete zmeniť.


Umožnite druhej osobe hovoriť. Stále budete môcť vyjadriť všetky svoje pripomienky, ale nezabudnite nechať aj druhú osobu vyjadriť svoje obavy. Nechajte ich hovoriť, aj keď s nimi nesúhlasíte, pretože prerušovanie len prehlbuje konflikt. Najdôležitejšie je, aby každý z vás vyriešil konflikt, na ktorom sa nezhodnete, než „správne“ riešenie. V centre tohto procesu je práca na vzájomnom akceptovaní odlišných názorov.[6]


Klásť otázky. Ak nerozumiete názorom druhej osoby, položte jej doplňujúcu otázku. Snažte sa počkať, kým v rozhovore nastane prestávka, aby to nevyzeralo, že prerušujete rozhovor. Neklaďte sarkastické alebo nepriateľské otázky, pretože to môže zmeniť vašu diskusiu na hádku. Ak sa vám ich odpovede alebo zdôvodnenia zdajú smiešne, nezabudnite, že majú právo na svoj názor, rovnako ako vy na svoj.

 • Dobrá následná otázka by mohla znieť napríklad takto: „Kedy si si prvýkrát všimol, že ti neodpovedám na telefonáty??“ Cieľom tejto otázky je len stanoviť časový harmonogram vášho konfliktu.
 • Príkladom bojovej doplňujúcej otázky je: „skúsili ste niektorý z milióna iných spôsobov, ako sa so mnou spojiť?“ Cieľom tejto otázky je, aby sa druhá osoba cítila hlúpo a nesprávne. To ich len viac zneistí a urazí, čo vás vzdiali od riešenia vášho konfliktu.


Buďte kreatívny. Pokúste sa vymyslieť čo najviac rôznych riešení problému. Obaja by ste sa mali pokúsiť premyslieť si konflikt ešte pred stretnutím a potom znova, keď sa stretnete a začnete diskutovať. V záujme efektívneho vyriešenia konfliktu nechajte vašu diskusiu plynúť čo najrôznejšími smermi, pokiaľ sa emócie príliš nevyhrotia.

 • Možno sa budete musieť vzdať toho, aby bolo po vašom. Koreňom vášho konfliktu môže byť napríklad to, že váš priateľ si bez opýtania požičal vaše auto a takmer ho rozbil. Možno nerozumejú, prečo vás to tak rozrušilo, a toto nepochopenie prerástlo do hnevu. Riešením môže byť, že vám nebude vadiť, ak si požičajú vaše auto, pokiaľ sa najprv opýtajú a budú jazdiť bezpečne.


Urobte si prestávku. Ak máte pocit, že jeden z vás alebo obaja ste príliš emocionálni, pokojne si urobte toľko prestávok, koľko obaja potrebujete. Vezmite si toľko času, koľko potrebujete, hneď ako sa ozvú hlasy, skôr než sa povie niečo príliš zraňujúce. Možno budete potrebovať aj čas na premyslenie ich navrhovaného riešenia alebo postupu.


Vyhýbajte sa negatívnym rečiam. Zamerajte sa na pozitívne veci namiesto toho, aby ste hovorili veci ako: „nemôžem“, „nemám“ alebo „nie.“ Negatívne slová len sťažia riešenie konfliktu. Zameriavajú sa skôr na konflikt ako na riešenie. Nakoniec je potrebné, aby druhá osoba akceptovala to, ako chcete pokračovať.

 • Nehovorte napríklad druhej osobe: „Nepáči sa mi, ako si požičiavaš moje auto bez toho, aby si sa opýtal.“ Aj keď to môže byť dôležitý aspekt vášho konfliktu, vo fáze riešenia konfliktu vás to udržiava v minulosti.
 • Namiesto toho im to povedzte: „Musíme si stanoviť nejaké pravidlá používania môjho auta, ak si ho budete potrebovať požičať aj v budúcnosti.“ Táto veta navrhuje rozumné riešenie namiesto toho, aby len zopakovala, o aký problém ide.


Nájdite niečo, na čom sa zhodnete. Môže dôjsť ku konfliktu, ktorý jednoducho nie je možné vyriešiť v rámci jednej diskusie. Vymyslite niečo, čo by sa dalo s konfliktom urobiť, na čom sa obaja zhodnete, a dohodnite sa, že sa k tejto téme vrátite neskôr. Na efektívne vyriešenie konfliktu môže byť potrebných viacero diskusií.

 • Napríklad sa nemusíte zhodnúť na tom, či je nerozumné, aby si niekto požičal auto svojho spolubývajúceho bez toho, aby sa ho opýtal. Začnite však tým, že sa dohodnete, že dopravný incident, ktorý mali na vašom aute, bol nepríjemný pre všetky strany.


Hľadajte kompromis. V mnohých konfliktoch sa ani jedna osoba úplne nemýli, preto sa pokúste nájsť kompromis, s ktorým budete obaja spokojní. Vždy sa snažte byť „väčším človekom“ a nájdite riešenie, ktoré uspokojí oboch. Nedovoľte však, aby sa to zmenilo na súťaž o to, kto bude „rozumnejší.

 • Príkladom kompromisu by mohlo byť udelenie privilégií na pranie bielizne jednému spolubývajúcemu počas víkendových nocí a pracovných dní a druhému počas víkendových dní a pracovných nocí. Striedaním toho, kto má vyhradený čas na používanie práčky, sa vyhnete budúcim konfliktom okolo toho, že obaja budete chcieť prať v rovnakom čase.

Metóda 3 z 3: Sprostredkovanie konfliktu medzi inými


Premyslite si, či ste ideálnym sprostredkovateľom. Môžete sa považovať za talentovaného poradcu alebo priateľské rameno, na ktorom sa môžete vyplakať. Nemusíte však byť tým najlepším mediátorom pre každé riešenie konfliktu. Uistite sa, že máte blízky, ale nestranný vzťah s oboma stranami.

 • Rodinní príslušníci sú najlepšími mediátormi pri súrodeneckých sporoch. Rodičia, starší súrodenci alebo priatelia zo susedstva sú dobrí ľudia, na ktorých sa môžete obrátiť pri riešení konfliktov.
 • Spory na pracovisku sú o niečo citlivejšie, pretože existujú zákony a zásady na kontrolu konfliktov. Nadriadení alebo pracovníci ľudských zdrojov sú zvyčajne vhodnými stranami na riešenie konfliktov. Skôr ako začnete vystupovať ako formálny alebo neformálny mediátor, overte si to v príručke svojej spoločnosti.


Dajte ich dohromady. Povedzte obom stranám, že im chcete pomôcť vyriešiť ich nezhody. Nájdite čas, kedy sa môžu obaja stretnúť a prediskutovať svoj konflikt. Nebudú môcť otvorene diskutovať o svojich pocitoch, kým nebudú v spoločnej miestnosti s týmto zámerom. Môžu si sami nájsť čas, alebo budete musieť predložiť návrhy.

 • Bude to jednoduché, ak ide napríklad o spor na pracovisku. Nadriadený im môže povedať, že ich práca trpí a že sú povinní o svojom konflikte diskutovať.
 • Dostať dvoch hádajúcich sa priateľov do jednej miestnosti, aby urovnali konflikt, môže byť zložitejšie. Najjednoduchším spôsobom je povedať každému z nich, že im chcete pomôcť, aby si navzájom vyrozprávali svoje problémy. Ak ide o príliš citlivú záležitosť, možno ich budete musieť pozvať na rovnaké stretnutie bez toho, aby ste povedali niečo o druhej osobe. Je to však riskantný krok.

ODBORNÁ RADA

Gene Linetsky, MS

Začínajúci zakladateľ & Inžiniersky riaditeľ Gene Linetsky je zakladateľ startupu a softvérový inžinier v oblasti Sanfranciského zálivu. V technologickom priemysle pracuje viac ako 30 rokov a v súčasnosti je riaditeľom technického oddelenia v spoločnosti Poynt, ktorá vytvára inteligentné terminály na predajných miestach pre podniky. Gene Linetsky, MS
Zakladateľ startupu & Inžiniersky riaditeľ

Snažte sa nájsť pozitíva. Gene Linetsky, zakladateľ startupu a softvérový inžinier, hovorí, že konflikt môže byť niekedy dobrá vec. Hovorí: „Často je efektívne, ak dvaja ľudia s porovnateľnými zručnosťami pracujú spoločne na rovnakej úlohe, pretože si navzájom skontrolujú svoju prácu. Takže z tohto sporu, ktorý je, dúfajme, vo väčšine prípadov priateľský, získate oveľa lepšie riešenie, ako keby ste o prácu na projekte požiadali len jednu osobu.“


Prevezmite vedenie. Nemusíte kontrolovať celý rozhovor, pretože to môže brániť organickému riešeniu konfliktu. Mohli by ste však zvážiť, či nepoviete niekoľko úvodných slov, aby ste začali. Mali by predsa vedieť, že ich konflikt je pre nestranného pozorovateľa zrejmý, a teda potenciálne škodlivý. Táto implicitná skutočnosť môže priblížiť realitu ich konfliktu.

 • Možno budete musieť napríklad viac vysvetľovať deťom. Skúste každej z nich povedať, prečo je ich konflikt nezdravý a škodlivý. Pripomeňte im, koľko zábavy zažili predtým.
 • Ak riešite konflikt medzi dvoma blízkymi dospelými priateľmi, môžete byť stručnejší a neformálnejší. Povedzte im, že ich konflikt je rozrušujúci a nepríjemný pre ich okolie. Musia začať hovoriť.
 • V prípade sporov na pracovisku môžete mať scenár alebo zoznam bodov rozhovoru, ktoré musíte podľa zákona obsiahnuť. Ak nie, dobrou cestou je povedať im, že ich konflikt ovplyvňuje ich pracovný výkon. Overte si v pravidlách vašej spoločnosti, čo sa od vás očakáva.


Dajte obom stranám možnosť vyjadriť sa. Najdôležitejšou časťou tohto procesu je umožniť obom stranám, aby si mohli vypovedať svoje krivdy. Snažte sa ich neprerušovať, pokiaľ sa príliš nerozčuľujú alebo nie sú nepriateľskí. Je prirodzené, že prejavujú určité emócie, pretože uvoľňujú nahromadené napätie.[7]


Vypočujte si obe strany. Zachovajte si otvorenú myseľ. Aj keď máte predstavu o tom, kto je v práve, odcudzenie jednej osoby tým, že jej dáte menej času na vyjadrenie, problém nevyrieši. Bez vypočutia si sťažností oboch strán nebudete schopní navrhnúť kompromisné riešenia.


Umožnite diskusiu. Po tom, ako uvediete účel diskusie, ste tam ako nestranný pozorovateľ. Neváhajte zasiahnuť, ak sa konverzácia rozprúdi alebo nikto nehovorí. Nezabudnite však, že je to príležitosť pre nich, aby sa porozprávali, nie pre vás.


Ak je to vhodné, postavte sa na jednu zo strán. Jedna strana môže byť jednoznačne v omyle. Môže to odradiť jednu zo strán, ak odmietnete uznať, že bola jednoznačne v práve. To neznamená, že obe strany nenesú vinu za udržiavanie konfliktu. Určité situácie si však vyžadujú otvorené uznanie, že jedna zo strán bola pri vzniku konfliktu viac v neporiadku.[8]

 • Môžete sa napríklad rozhodnúť poukázať na to, že váš priateľ pochybil, keď si bez opýtania požičal auto svojho priateľa.


Ponúknite niekoľko kompromisov. Po vypočutí oboch strán konfliktu a po tom, čo im umožníte, aby sa vyjadrili, ponúknite možnosti. Ak im dáte na výber možnosti, budú aktívne pri výbere najlepšieho riešenia. Ponúknite riešenia ako logické odpovede, nie na základe vášho názoru.

 • Priateľovi so sporom o auto môžete ponúknuť napríklad tieto riešenia.
  • Môžete mu úplne prestať požičiavať svoje auto, aby ste sa vyhli budúcim problémom.
  • Môžete mu naďalej požičiavať svoje auto, ale jasne stanovte základné pravidlá.
 • Uznajte však, že nemusíte byť schopní vyriešiť ich problém. Nemusíte prichádzať s riešením, ak na ich problém neexistuje jednoduchá odpoveď. Ak napríklad partnera jednej osoby opustila druhá osoba, nemusíte mať jednoduché riešenie. Vyjadrenie ich pocitov na verejnosti však môže byť pre oboch terapeutické.[9]

 • Povzbuďte ich, aby sa udobrili. Mali by ste sa pokúsiť, aby riešenie konfliktu uzavreli pozitívne. Povzbuďte ich, aby si navzájom povedali, že sa už nebudú hnevať. Venujte však pozornosť ich emóciám. Nenúťte ich k podaniu ruky alebo „bozku a zmiereniu“, keď na to nie sú pripravení. To ich môže odviesť od cesty k prijatiu späť k hnevu.

  • Snažte sa vyhnúť tomu, aby ste im povedali, že sa ospravedlňujú. Samotná žiadosť o zmierenie by ich mala vyprovokovať k tomu, aby sa prirodzene ospravedlnili. Vyslovenie slov „je mi to ľúto“ je pre mnohých ľudí sporným bodom a urobia to, keď budú pripravení.
 • Odkazy